Trein-tram naar Duinkerke (deel 3/4)

IMG_3826

Rechts van dit voetpad naar Duinkerke ligt het verlaten spoor Adinkerke-Duinkerke

Aansluitend op de 2 vorige artikelen wordt nu een gepoogd om de haalbaarheid te onderzoeken van de 2 tramvarianten vanuit het station van Duinkerke naar het station van Adinkerke (of De Panne – Esplanade). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het nog gebruikt gedeelte tussen Duinkerke en Leffrinkhoeke en het sinds 1992 verlaten traject Leffrinkhoeke-Adinkerke. Het hergebruik zal vooral bepaald worden door het nut voor Duinkerke  en de verdere beslissingen van de CUD inzake openbaar vervoer. (zie vorige DE BLIEDEMAKERs)


IMG_3828In het verleden werden reeds meerdere studies verricht over de haalbaarheid van een trein/tram  verbinding Duinkerke-De Panne. DE BLIEDEMAKER beschikt alleen maar over een voorbijgestreefde studie van 1997. Lees de Bretoense studie op de website van Trekhaak-73 (pdF)>>>
Hetgeen hier volgt zijn dus eigen bedenkingen over de haalbaarheid van een dergelijke verbinding.
Hierbij mag niet uitgegaan worden van het feit dat er een verlaten spoor ligt tussen de stations van Duinkerke en Adinkerke, maar als van verterkpunt moet men zich baseren op de behoeften van de potentiële reizigers van de regio “Westkust-agglomeratie Duinkerke”.   Alleen als hieraan tegemoet gekomen wordt zal de lijn succesvol zijn en een langdurig bestaan kennen (dit was niet het geval met de heropening van de zomertreinverbinding in 1980-82). Het spoor zal  niet terug in dienst komen door te speculeren op internationaal goederenvervoer. (is ook onderzocht naar aanleiding van de vernieuwde treinverbinding Duinkerke-Calais). Daarvoor loopt het spoor in de agglomeraties Duinkerke en Calais door te druk bewoonde zones. (zie ook vorige DE BLIEDEMAKER )
Voor succesvol reizigersvervoer moet de nieuwe verbinding voldoen aan 3 criteria:
1. snel zijn (vb <25 min i.p.v. de huidige bus 46 à 51 min)
2. beantwoorden aan de nodige frequentie (hoog in de stedelijke agglomeratie Duinkerke, lager in het buitengebied)
3. comfortabel (tram is meer sexy dan bus cf het onbetwistbaar succes van de “kusttram”)
We vertrekken dus van de behoeften van de potentiële reizigers. Daarom moeten we 3 zones onderscheiden.

A. Het stedelijke agglomeratie: Duinkerke centrum/station tot Leffrinkhoeke
De agglomeratie Duinkerke bestaat uit ongeveer 200.104 inwoners (2011) (cf Gent: 248.000; Antwerpen: 514.000). Ideaal voor de 3 bovenvermelde criteria zou een metrolijn zijn maar dergelijke enorme  investeringen kunnen zich enkel veel grotere steden permitteren. Om die snelheid en frequentie te evenaren resteert alleen tram of bus in “eigen bedding” (=BHNS in de terminologie van de Duinkerkenaars. Dit is ook de beslissing van de CUD). Om de nodige frequentie te bepalen kan vertrokken worden van de huidige frequentie van de diverse huidige DK’bus Marine lijnen op dit deeltraject.
(Van station Duinkerke naar station Leffrinkhoeke: lijn 1 (via Malo-Les Bains) 4 à 6 bussen/uur tijdens de werkuren. lijn 2 (via Av. République François Mitterrand) 5 à7/uur. lijn 3 (via Rosendaal) ook 5 à 7 /uur. Reistijden 16 à 21 minuten)
Men moet dus zeker niet langer dan 10 min wachten op deze 3 dubbele W-O busverbinding op de normale werkuren en de reistijd is normaal minder dan 20 min (afstand in vogelvlucht =4,8 km ).  In de bovenstaande studie stelde men frequentie om de 15 minuten voorop en duurtijd minder dan 25 minuten om te kunnen concurreren met het busvervoer . Momenteel wordt het klantenbestand  op dit gedeelte voor een groot deel bepaald  door scholieren.(zie afzonderlijke drukkere dienstregeling “périodes scolaires”.

B. Het voorstedelijk gebied: Leffrinkhoeke-De Mol
Hier veel lijnbewoning  en veel bewoners die dagelijks voor hun werk pendelen naar Duinkerke centrum. Huidige DK’bus Marine frequentie: 2 per uur. Voorstel studie om de 30 minuten. De helft van de bussen rijden niet door naar Adinkerke.

C. verbinding met België (= “traject frontière”):
Veel minder reizigers voor Adinkerke station waar de treinen maar om het uur aan- en afrijden. Meer interesse voor horecapersoneel Westkust en Franse zomertoeristen. (omgekeerd nog weinig Belgische toeristen naar Duinkerke/Malo-les-Bains maar dat kan veranderen indien vlotte verbinding).  Huidige busverbinding:1 per uur aansluiten op de treinverbinding De Panne-Brussel-Zaventem-Mechelen-Antwerpen.(alle treinen rijden door naar Antwerpen via Zaventem maar meestal sneller door over te stappen te Gent). Dit gedeelte is in tegenstelling met Frankrijk nooit uitgerust met een dubbelspoor maar hier komt geen wandel/fietspad naast het spoor (Véloroute Voie Verte” stopt aan “De Mol”.

Eerste vaststelling: het is dus duidelijk dat de frequentie over het traject verschillend moet zijn over het traject om te kunnen concurreren met de huidige DK-bussen. De om de 10 minuten verbinding in de zone A zal niet telkens doorrijden tot Adinkerke/De Panne. Dergelijke vereiste soepelheid is onmogelijk aan te bieden met een treinverbinding.  De huidige om het 1 uur verbinding Gent-Adinkerke doortrekken naar Duinkerke is vanwege te lage frequentie niet geschikt om succesvol te zijn voor de Duinkerkse openbaar vervoer. Een tractie op 2 spanningen is technisch mogelijk maar niet standaard en het is een zware investering om de vele NMBS treinstellen aan te passen die nu Adinkerke aandoen. (verschillende tractiespanningen België:3 kV gelijkstroom – Frankrijk 25 kV wisselstroom).  De veiligheidseisen voor een trein zijn ook veel te rigide (blokrijden) om een snelle verbinding mogelijk te maken en het binnenrijden van het station Duinkerke op 1 van de 4 bestaande perrons zal stroef verlopen en tijd kosten.  Zelfs een dieseltractie is te log voor een snelle treinverbinding van grootteorde 100 km/uur. Ook 14 bewaakte overwegen op het stuk spoor tussen Leffrinkhoeke en Duinkerke (immers spoor neemt een grote bocht van van een halve cirkel rond het centrum en kruist dus de vele radiale toegangswegen naar het centrum. Dus veel oponthoud voor het  autoverkeer indien om de 10 min een trein dwarst in beide richtingen.
Tram op bestaand aangepast treinspoor is wel denkbaar (cf “De Kusttram”) omdat hier de veiligheidseisen veel minder streng zijn en de zeer vele spoorovergangen op het traject (vooral rond Duinkerke) niet alle moeten voorzien zijn van slagbomen (voor trein zijn 14+ 6 = 20 bewaakte overgangen categorie 1 met slagbomen nodig).

De 3 zones zijn ook erg verschillend op gebied van omgeving. Daarvoor heb ik het traject Duinkerke tot Zuidkot volledig te voet afgewandeld meestal op of vlak naast het bestaand spoor. Voor foto’s deel Leffrinkhoeke -Zuidkote kijk foto’s van Greet Otte>>>

Deeltraject A (7 km): zie hieronder videoclip

Om in te zoomen in Google Maps klik op onderstaande foto (de treinsymbolen zijn de 14 overwegen)trajectA
Vertrekkende van het station van Duinkerke moet eerst 1.200 m gereden worden op 1 van de 4 sporen druk treinverkeer in de richting ZW (dus weg van de richting Adinkerke).  Voor een nieuw extra spoor (zoals voorgesteld in de studie 1997) is nu  geen plaats meer (ingenomen door parkings van grote bedrijven. Zie filmpje). Na die 1,2 km een scherpe aanzet voor de bocht naar links. Dan grote cirkel dwars door arbeiderswijken  van Nieuw-Koudekerke tot aan het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. (buiten Nieuw-Koudekerke, meestal aaneengesloten laagbouw van wellicht juist na WO II). Triestige omgeving met veel bewoning. Meerdere grote scholen aan beide zijden dicht van het spoor)

IMG_3847

Tussen Nieuw-Koudekerke en Rosendaal

IMG_3853

De brug over het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke

Na de oversteek van het kanaal afronding naar richting Adinkerke op de grens van het dicht  bewoonde Rosendaal. Ook veel omwonenden en ook  1 grote school tussen het kanaal en het oud station van Rosendaal.

IMG_3848

Hergebruikt station van Rozendaal

IMG_3850

Eglise Notre Dame de l’Assomption te Rozendaal

IMG_3849

Spoor ter hoogte van Rozendaal

Na een doortocht dwars door de nieuwere woonwijk van Leffrinkhoeke komt men toe in het ruime station van Leffrinkhoeke. Daar zijn recent alle sporen uitgebroken op uitzondering van het noordelijk nog gebruikte goederenspoor voor Ascometal (vroegere Firmini). De ruimte naast het spoor (de bedding was oorspronkelijk voor een dubbelspoor) zal worden ingericht als de “Vélo route Voie Verte” (RFF aanpassingen aan de signalisatie en beveiligingen zijn reeds uitgevoerd en de CUD heeft een erfpachtcontract afgesloten met de RFF voor dit pad-gedeelte Leffrinkhoeke-kanaal Veurne-Duinkerke ). Dit fietspad krijgt prioriteit omdat het niet alleen een toeristische functie heeft maar vooral ook een veiligheidsfunctie voor de kinderen van de vele scholen op dit traject.

IMG_3839

De meeste sporen zijn uitgebroken in het station van Leffrinkhoeke

Men kan zich moeilijk druk goederenverkeer voorstellen over dit traject met zoveel omwonende en zoveel bewaakte overwegen.  (zo’n internationaal spoor België-kanaaltunnel) is alleen maar haalbaar met een volledige nieuwe treinverbinding hoofdzakelijk langs de E40. Investeringen zouden enorm zijn!

Dus op dit deeltraject hoogstens een tramverbinding alhoewel men een hele bocht van  7 km moet maken om in vogelvlucht of langs de baan ongeveer 2,5 km af te leggen. (dus 3 keer de kortste afstand)
Momenteel heeft de CUD de opdracht gegeven om een studie uit te voeren voor een busverbinding in “eigen bedding” (BHNS) tussen Duinkerke station en Leffrinkhoeke. Deze verbinding moet later ombouwbaar zijn naar een tramverbinding. (eventueel tot Grande -Synthe).
Indien de CUD opteert voor deze snelle bus/tramverbinding  dan heeft de verbinding over het spoor op deeltraject A geen zin meer.
Indien men later evolueert naar een stadstram dan wordt het zeer interessant om deze tramlijn door te trekken naar Adinkerke/De Panne.
Zolang 1 à 2 maal per week dit spoor nog gebruikt wordt voor goederenverkeer naar de “Usines des Dunes” blijft dit traject goed 
bewaard. Maar men kan verwachten dat indien dat niet meer nodig zou zijn de afsluitingen zouden verwijderd worden en dat veel doorgangen zouden gecreëerd worden om de 2 delen van Koudekerke te verbinden. Op het filmpje ziet men dat dit traject een zware afscheiding vormt tussen de wijken.

Deeltraject B (9 km)
Videoclip (inclusief deeltraject C)

IMG_3834

Wissel: links spoor Ascometal; rechts “verlaten” spoor uit Adinkerke

IMG_3838

Nog bruikbare wissel voor Ascometal

Om in te zoomen in Google Maps klik op onderstaande fototrajectB+C
De afsplitsing van het huidige spoor naar Ascometal (de vroegere Firmini) gebeurt niet ter hoogte van het fabrieksterrein maar reeds veel vroeger ongeveer 900 m buiten het station van Leffinkhoeke ter hoogte van het “Fort des Dunes”. Indien men zou opteren voor een tramverbinding is bijgevolg best om over deze afstand een nieuw tweede spoor te trekken zodanig dat men onafhankelijk van het goederenspoor het oude niet meer gebruikte spoor uit Adinkerke kan doortrekken tot in het station. (veel plaats beschikbaar). Zo zijn het goederenspoorsysteem en het tramspoor volledig gescheiden wat veel complicaties oplost (o.a. gemengde wissels, ..). Men zou aldus kunnen trammen van Adinkerke naar Leffrinkhoeke onafhankelijk van het goederenverkeer naar Ascometal.
Ter hoogte van de fabriekomheining van Ascometal loopt het “verlaten” spoor evenwijdig met de rijweg op slechts een 5 -tal meter afstand. Sinds de heropening in 1992 is dit gedeelte overgewaaid met zand en quasi volledig overgroeid met allerlei duinvegetatie. (zie bovenste foto). Niet te geloven hoe in 12 jaar de natuur dit spoor ingenomen heeft. Tijdens mijn wandeling werd daar ferm geschoten door meerdere jagers. Dit gedeelte kan met weinig kosten terug “zandvrij” gemaakt worden en men zal ingevolge de sterke begroeiing de rail achteraf niet meer moeten zandvrij maken, wat vroeger een probleem was.

IMG_3825

Een bewijs dat mossen geen voeding uit de bodem halen (hier op rail)

IMG_3827

Ter hoogte van het “Hôpital Maritime de Dunkerque” (vroeger in de volksmond “Sanatorium” of “Hôpital Van Cauwenberghe”) vinden we links de resten van het station van het hospitaal en rechts de beschermde “Ferme Nord ” van het complex (zie oefenkamp in de “Vlaamse Velden”).

IMG_3819

Natuurvrienden op het perron van het hospitaal van Zuidkote

Daar voorbij is het spoor minder begroeid en kan men het gemakkelijk afwandelen tot aan “De Mol”. De ballast, de eiken dwarsliggers en rails lijken in nog in vrij goede staat.  Hier zijn slechts 3 “verlaten” overwegen maar vanaf Bray-dunes tot de grens relatief dichte bewoning. Ook veel reizigerspotentieel in het toeristisch seizoen vanuit de grote “Camping du Perroquet”.
Waarschijnlijk ligt dit oude spoor op of zeer dicht van de 3 Natura-2000 gebieden Dunes Dewulf, Dunes Marchand en Dunes Du Perroquet. Het is ingevolge de nog niet goedgekeurde MER studie dat de “Véloroute Voie Verte” nog niet in uitvoering is. Ook hier is over het ganse traject een tweesporenbedding.

IMG_3815

Overweg van Zuidkote

Deeltaject C (3,3 km)
Vanaf “De Mol” lijkt het spoor in goede conditie. Ook ieder jaar wordt het onkruid regelmatig verdelgd. Hier zeer weinig omwonenden op uitzondering van een camping. Dus ideaal om om te hergebruiken als een 1,435m  tramspoor. (zoals gebruikelijk in Frankrijk voor de nieuwe trams Lees>>>). Aan de tramterminus aan het station is voldoende plaats om een afzonderlijk nieuw perron aan te leggen voor de nieuwe tram. (dus spoor volledig gescheiden houden van de sporen van INFRABEL).
De tram zou moeten voorzien zijn van 2 besturingscabines want kan niet draaien in Leffrinkhoeke of Duinkerke station en moeilijk in Adinkerke.
Deze Franse tram moet niet voorzien worden voor de 2 tractiespanningen daar hij moeilijk kan doorrijden op het spoor van De Lijn tot bijvoorbeeld De Esplanade daar de kusttram een 1m spoor is. De Lijn stellen kunnen moeilijk doorrijden naar Duinkerke zelfs na aanpassingen voor de 2 spanningen en spoorbreedte, want ze moeten ook voorzien zijn van 2 besturingscabines.

BESLUIT:
Trein te traag en niet geschikt voor grote frequentie voor reizigers. Tram haalbaar ofwel tot Leffrinkhoeke en dan overstappen op de snelle”eigen bedding”  BHNS verbinding naar het centrum en verder tot Grande-Synythe. Indien later, de BHNS evolueert naar tram, dan kan deze Franse tram doorlopen tot Adinkerke via aanpassen van het “verlaten spoor”. (eventueel kan nog eens een folkloristische trein tussendoor rijden met dieseltractie. In Leffrinkhoeke kan hij via de bestaande wissel overschakelen op de goederenspoor van de “Usines des Dunes” en aldus doorrijden tot het station van Duinkerken. Trekhaak 73 zal daar wel heel tevreden mee zijn)
Dus verlaten spoorwegverbinding zeker niet opgeven! Treinspoorwissels mogen ontmanteld worden. (cf de grote heibel de laatste weken over het geplande uitbreken van een wissel naar het spoor richting Duinkerke in het station van Adinkerke die daarenboven tot heden nog steeds aanwezig is)
Voor dergelijk grensoverschrijdende investeringen zijn grote Europese subsidies mogelijk (1/3 ??). Nieuwe lichtgewicht tramstellen  zijn ook interessante referenties voor de tramconstructeurs en kunnen een referentie zijn voor de vervangingen van de ouderwetse kusttram (tramstellen zijn 30 jaar oud en hebben maar beperkte lage instapdrempel voor minder validen. In veel buitenlandse trams kan je met een rolstoel gelijkvloers binnenrijden in tram. Wel andere spoorbreedte). Minister Hilde Crevits had nochtans 2 à 3 jaar geleden beloofd om de tramstellen van de Kusttram geleidelijk te vervangen door veel meer comfortabele en geluidloze moderne stellen. Momenteel moet bespaard worden en is men in de werkplaats van Oostende oude gedeclasseerde tramstellen terug aan het oplappen.
De hoop op een snelle tramverbinding zal afhangen van de CUD Duinkerke die grote macht  heeft om  dergelijke mobiliteitsinvesteringen te triggeren. In Westkust zegt men nogal gemakkelijk: “laat die “armoedzaaiers” maar in Duinkerke”. (cf afschaffen halte Moeder Lambik). Anderzijds liggen we amper op 20 km/25 minuten van een 200.000 inwoners agglomeratie. Een snelle tramverbinding De Panne-Duinkerke zou ook zeer nuttig zijn voor de Franse Plopsalandbezoekers en het succes van vele toeristische evenementen in De Panne en ook Duinkerke (vb La Grande Escale). 
Zouden we niet beter spreken over een verbinding Westkust-Duinkerke i.p.v. Koksijde-Veurne? Afstand Adinkerke-rand Duinkerke: 10,3 km op bestaande bedding; stad van 200.000 inwoners i.p.v. Ster der Zee-station Veurne: 6km stad 8.300 inwoners op nieuwe bedding. (Dus 2 x langer traject naar 15 x groter stad). Vanaf Leffrinkhoeke 3 zeer snelle DK’bus lijnen naar centrum stad met ruitijd 16 à 21 minuten.

DSCN5593_2

Foto van Greet Otte

– Voor nog meer foto’s van Greet Otte Kijk>>>
– Frans forum over debat over heropenen lijn voor tramverbinding Lire>>>
– Tweede Frans forum over de tramverbinding Duinkerke-De Panne Lire>>>
– Jaarverslag 2009 van DK’Bus Marine>>>

“…On peut donc lister les principales difficultés liées aux autorités belges dans cette affaire:
1. le désintérêt total pour l’enjeu transfrontalier de cette ligne.
2. elles ne croient pas qu’il existe une demande suffisante du public pour cette liaison.
3. la difficulté  de programmer un plan d’investissement compte tenu des hésitations côté français.

4. le port de Dunkerque perçu comme un concurrent .

On peut bien sûr modifier l’ordre (sauf les points 1 et 2 qui sont clairement les plus importants), mais là je pense que nous tenons les principales explications… Bien sûr des responsables belges ne peuvent pas le dire ouvertement… alors ils gèrent la situation comme nous le voyons actuellement (…)…” reactie van Bissezeele 29 jan 2014
PANNESPROKKELS:

– Het nieuw gemeentebestuur heeft in zijn meerjarenplan de restauratie van hun villa le Chalutier voorzien (80% subsidie mogelijk). Ze zijn alvast begonnen met buitenschilderwerken in eigen beheer. Een pragmatische aanpak maar ook het slapende restauratiedossier hebben ze terug gelanceerd bij “Onroerend Erfgoed”. Hieronder alvast de originele kleuren onderaan (4 verschillende kleurnuances volgens de verf-afkrabbingen). Ook met de privévilla Doudou zijn vorderingen. Onvoorziene houtherstellingen zijn nodig gebleken bij het leggen van nieuwe leisteen-schalies. Zeer boeiend is het speurwerk gedaan door de architecten Wim Janssens en Philippe Delacauw op de gevel van Villa Doudou, Ze hadden reeds een vermoeden door de verfresten op andere onderdelen, maar na het afnemen van een stuk paneel  kwam dit te voorschijn. (ook zichtbaar van op de Zeedijk). Het ziet er naar uit dat VIlla Doudou (=Titikot) dus een heel andere indruk zal nalaten op de Zeedijk,met een volledig ander kleurpalet dan wat we tot nut toe gewoon zijn. De dakwerken zijn afgewerkt, daarna begint men aan fase 2, deel van de voorgevel en in februari starten de afbraakwerken van de bijgebouwde delen achteraan. Lees meer op facebook>>>

IMG_3841

Villa Le Chalutier

foto

Villa Doudou vandaag. Zie links de dakherstellingen en nieuw dak + boven de “belle étage” “kijkgat” in de beschermingsplaat

– Nu met het meerjarenplan duidelijk is dat de vernieuwing van de Zeedijk geen prioriteit is dan is het nodig om de enkele zones op de Zeedijk met plassen te herstellen. (Stenen uithalen en herleggen). Beslist geen grote kost. Meer dan 90 % van de Zeedijk is OK en dus wel bestand tegen het zwaar vervoer. Ik bedoel alleen dat het stukje Zeedijk ter hoogte van Arizona dat zeer slecht is (ts Zeilweg en Halmenstraat, daar is ook onderstaande foto genomen). Rest van de Zeedijk is meestal aanvaarbaar. Esplanade destijds was ander probleem.

IMG_3735


– De gemeente meent het met zijn prioriteit om van De Panne de “Properste gemeente van de kust” te worden. Zo zoeken ze 9 extra seizoensarbeiders hoofdzakelijk om alles proper te houden Lees>>>

– Donderdagavond 23 jan werd door UNIZO en de dienst Cultuur de nieuwe Valentijn-evenementen 2014 voorgesteld. Een indrukwekkend programma met 4 grote nieuwigheden.  Een swingend Valentijnsbal, een liefdevol geserveerd Valentijnsontbijt, Valentijnswandeling en zelfs een heuse Love&BikeRun. Maar ook een fototenstoonstelling “WEDDING GALLERY” waarbij je kan genieten van vele mooie trouwfoto’s van Pannenoars… En je kan in de St.-Audomaruskerk zelfs je trouwgeloften hernieuwen!
Ongelooflijk hoeveel koppels hun trouwfoto’s van hen of hun ouders doorgestuurd hebben. Al deze mensen werden uitgenodigd op de avant-première van de diavoorstelling die gedurende 1 maand zal opgesteld worden in de inkom van de Onze Lieve Vrouwe Kerk. Dat zal zeker druk bezocht worden. Mooi gemonteerd. Zelfs Unizo-topman Karel Van Eetvelt was reeds komen zien. Hij heeft een mooie toespraak gehouden met als kernpunt “Meer respect voor de ondernemende kleinhandelaar”. Hij had ook lovende woorden voor zijn stage destijds bij Robert Demuysere. Hij kent De Panne dus goed. Achteraf was er een receptie met eetstandjes gesponserd door UNIZO-leden.  Er was een grote opkomst, misschien daardoor heb ik de schepen voor “Handel en Economie” Arne Debaeke niet gezien, evenals de ambtenaar van de nieuwe dienst “Lokale Economie”
IMG_3844 IMG_3846

– Wegens de vraag van vele DE BLIEDEMAKER lezers om verder te doen met de Nick Trachet rubriek nu over de “garnalen”.
Onze soort kleine garnalen wordt vooral gevangen in de Noordzee. In Nederland wordt hij massaal gevangen maar industrieel op de markt gebracht (meestal gepeld in Marokko). Bij ons wordt hij met veel meer “respect” behandeld en lekker vers verkocht. De garnalen moeten “ritselen” als je die door uw handen laat lopen. Vandaar: koop altijd verse Nieuwpoortse garnalen en geen Hollandse behandeld met poeder. Spijtig dat bepaalde viswinkels soms mengsels durven aanbieden. Lees meer>>>

Het ontwerp van de nieuwe tennisclub l’Armorial in het Calmeynbos (Olmendreef in De Panne) is veelbelovend. Het wordt een modern gebouw met veel glas, hout en een groendak zodat het perfect opgaat in zijn omgeving. Het nutsgebouw vooraan het terrein verdwijnt en het nieuwe clubhuis komt op de plaats van de vroegere cafetaria. De bebouwbare oppervlakte van 140 m² wordt volledig voorzien van een kelderverdieping. Daarin komen een techniekruimte, een berging en afzonderlijke douches en toiletten voor mannen en vrouwen. Op het gelijkvloers is er een ruime cafetaria, een berging voor het lesmateriaal, een berging voor onderhoudsmateriaal voor de terreinen en een mindervalidentoilet met babyverzorgingstafel.
Het ruime terras kijkt uit op alle tennisvelden. De bestaande petanquevelden worden opgefrist en er komt een speeltoestel voor de kinderen. Na de bouwwerken worden ook de tennisvelden zelf en de omheining vernieuwd. Mits het verkrijgen van een bouwvergunning voor de zomer van 2014 kunnen alle werken afgerond zijn tegen de zomer van 2015. Architect: Pieter Popeye
Hopelijk kunnen niet-tennisleden ook genieten van dit mooi terras, gebouwd met gelden van onze gemeentebelastingen (en wordt het niet afgeschermd zoals de surfclub)

12 terras

05 tennisplein 5
Niet vergeten in te schrijven voor onderstaand sympathiek evenement

WeddingChapel.2
Weep_you_no_more_affice

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Stedenbouw. Bookmark de permalink .

5 reacties op Trein-tram naar Duinkerke (deel 3/4)

 1. scayeux zegt:

  Un tout grand bravo pour vos articles au sujet d’une éventuelle liaison Dunkerke – La Panne. Je soutiens totalement votre action. Serge.

  >________________________________

 2. Dit is de interessantste (en goedkoopste) studie dat ik ooit hierover gelezen heb. Proficiat en dankjewel José

 3. noelhoste zegt:

  Het heeft inderdaad geen zin om ooit nog een trein de grens over te sturen richting Duinkerke. De spoorbedding, die al die jaren gevrijwaard werd dank zij het spoor, kan opnieuw ingericht worden om een tramspoor te dragen. De vraag is alleen als het om onze kusttram zal gaan, dan wel om een Franse tram.De keerlus die ‘onze’ tram nodig heeft is niet zo erg groot. Er is plaats genoeg bij bv Leffrinckoucke om er daar een aan te leggen, zodat een tram met twee stuurposten niet nodig is. Als er, afhankelijk van de dienstregeling, trams zouden moeten kruisen, is er voldoende ruimte langs de huidige spoorbedding om lokaal een parallelspoor aan te leggen. Veel meer dan een paar 100 m moet dat niet zijn. Trouwens, stel dat je in de beginfase met één tram per uur begint, moet je gezien de korte afstand geen trams laten kruisen. Uiteraard zal op de eerste plaats het nut van dergelijke tramlijn moeten onderzocht worden. Ik vraag mij overigens af of dergelijke studie ten grondslag ligt aan de ‘nieuwe’ tramverbinding Koksijde-Veurne. Ik kan me echt niet indenken wat het nut van deze lijn zou zijn, in vergelijking met het bestaande aanbod.

  • Als er ooit een tram komt zal het vanuit de CUD moeten politiek geduwd worden. Die hebben een grote beslissingsbevoegdheid en het meeste aantal passagiers. Dus wachten tot na de verkiezingen van maart. De Fransen kennende zal het waarschijnlijk een Alstom tram zijn. (Tram komt terug op in vele Franse steden. Ook referentie voor belangstelling Verre Oosten).
   Als die komt moet die vanaf de start zeer goede dienst bieden. Tussen Leffrinkhoeke en de grens minimum om de 30 min (liefst om de 20 min) + snel (er zijn maar 5 overwegen) + gelijkvloerse in/uitstap. Moet meer bieden dan de huidige DK’bus Marine en deze volledig overnemen op dat gedeelte. (Wel nog dwarsverbingen met bus nodig naar BrayDuinen en Ghyvelde (zoals nu)

  • In een volgende DE BLIEDEMAKER plan ik een artikeltje over Ascometal. Economische situatie is er momentel niet fameus (veel dagen technisch werkloos).
   Zal het stukje goederenverkeer blijven? En dan?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.