Taalproblemen aan het IJzerfront

In de “oude DE BLIEDEMAKER” werd meermaals gerapporteerd over de slag aan de IJzer en de gebeurtenissen in De Panne. Speciaal in 2008 was dit ter gelegenheid van het verschijnen van het boek van Pannenoar Jacques Bauwens “De IJzer het ultieme front”. Momenteel is er veel media-aandacht hiervoor, zeker na de uitzending van de TV-serie”In Vlaamse Velden“. Daarin werden even de taalwantoestanden destijds in het leger aangeraakt, maar veel straffere dingen hierover vallen te lezen in het boek van Jacques.

 Het boek toont aan dat het gevecht van het Belgisch leger aan de IJzer toonaangevend geweest is voor de mislukking van het plan van keizer Bismark om Frankrijk te veroveren. Door de Duitsers hier in hun opmars een volle week tegen te houden werd hun laatste kans op een overwinning en een korte oorlog verkeken.  Gedurende bijna 30 jaar was Jacques Bauwens (Westhoek-gids) een boek over het IJZERFRONT aan het voorbereiden. Gelukkig moest hij na het schooljaar 2005-2006 als leraar geschiedenis met pensioen zodat hij dan schitterend zijn opzet heeft kunnen afwerken en publiceren. Degene die Jacques kennen twijfelen er niet aan dat dit een grondig gefundeerd historische analyse is van hetgeen hier bij ons gebeurd is. Ook de schrijnende verhalen over de behandeling van de Vlaamse soldaten wordt er zeer scherp uit de doeken gedaan. Ik wist niet dat het zo erg was!. Hieromtrent is veel gebeurd in De Panne in en rond de “Koninklijke Villa’s”. Jacques schrijft in zijn inleiding “(…) Als deze lectuur uw kennis over dit onderwerp verruimt en u bewust maakt van de verstrekkende gevolgen die het IJzerfront voor de ontvoogding van Vlaanderen gehad heeft, ben ik in mijn opzet geslaagd (..)” DE BLIEDEMAKER heeft vroeger reeds meermaals geschreven over De Panne in de Grote Oorlog  en   Rode Kruis hospitaal l’Océan JacquesBauwens

De inleiding in het boek over de algemene omstandigheden die leidden tot de Eerste Wereldoorlog is ook verhelderend voorgesteld. (niet alleen politieke maar ook industriële motieven). Meer concreet wordt er voor onze streek het Plan Schlieffen voorgesteld Lees>>>

Om de voorgeschiedenis tot de  taalproblemen aan het IJzerfront te begrijpen raden wij aan volgende bijdrage via de link volledig te lezen. Hieronder enkele uittreksels: Lees>>>>

Het is pas in 1917 ter gelegenheid van de herdenking van de Guldensporenslag op 11 juli dat de Frontbeweging een eerste van 7 “Open Brieven” geschreven heeft naar koning Albert I.  De eerste brief was in De Panne opgesteld en in de woning van schoolhoofd Selschotter in Alveringem werden 1000 exemplaren gestencild.  (voor de inhoud: zie rechter kolom van bovenstaande link). Deze wanhoopskreet van gewone soldaten sloeg in als een bom. In hun officieren, in de pers en in de regering hadden de soldaten geen vertrouwen meer. De boodschap van de open brief was duidelijk. Hier ons bloed! Wanneer ons recht? De koning stak geen vinger uit. Hij spoorde de Franstalige officieren aan Nederlands te leren, maar van afzonderlijke Vlaamse of Waalse eenheden wilde hij niets weten. Diplomaat als hij was, slaagde hij erin zich buiten de controverse te houden. Hij was bij zijn soldaten gebleven en dat werd hem ten goede gerekend. 

….de Veiligheidsdienst begon een klopjacht op zowel de auteurs als de verspreiders en de lezers van de brief. ….de taalstrijd binnen het leger werd afgeschilderd als ‘heulen met de vijand’. … veel Franstaligen beschouwden elke bewuste Vlaming als een’ boche’. Vooral geestelijken die in het leger als brancardier of aalmoezenier werkten, waren het mikpunt van de Militaire Veiligheidsdienst. Sommigen werden naar Franse strafkampen in Fresnes en Auvours bij Le Mans gestuurd, die echte goelags waren en waar men door middel van zwaar houthakkerswerk die Vlaamse dwarsliggers murw wou maken. …heel wat Vlaamse soldaten kregen buitensporige straffen voor onbenullige zaken zoals een officier in het Vlaams aanspreken. Wegens deze repressie namen sommige soldaten hun toevlucht tot een guerrillatactiek van korte manifestaties op verschillende plaatsen. ..haastig enkele slogans kalken of Vlaamse leuzen aanplakken en dan vliegensvlug weer verdwijnen vooraleer de Veiligheidsdienst kon reageren.

Toen na verloop van tijd Albert nog steeds niet publiekelijk op de ‘Open brief’ gereageerd had, werden pamfletten verspreid waarin er voor het eerst kritiek op zijn persoon geleverd werd. In december 1917 vroor het heel hard en het leger had met een opvallend groot aantal deserteurs af te rekenen. Het vooruitzicht van een vierde winter in die eindeloos durende oorlog, de penibele levensomstandigheden van hun familieleden in bezet België, het mislukken van Britse en Franse offensieven en de Russische Revolutie hadden hun weerslag op de soldaten. De legerleiding reageerde met zware straffen tegen betrapte deserteurs. De gevoerde processen waren meestal een aanfluiting van de rechtspraak. Sommige beklaagden kregen ofwel geen advocaat ofwel een volledig Nederlandsonkundige. De doodstraf werd maar zelden uitgesproken. In de hele oorlog werden achttien militairen geëxecuteerd. Eén militair werd in Veurne ter dood veroordeeld omdat hij zijn zwangere vriendin vermoordde en haar lijk in een put stopte. De koning wou geen gratie verlenen. Voor de uitvoering kwamen de guillotine en de beul uit Frankrijk over. . Omdat de Franse, de Britse en ook de Duitse legerleidingen van deze toestanden weet hadden, hielden de kabinetsraad en de koning op 1 februari 1918 in Houtem bij Veurne een vergadering. Albert wou de geallieerden geruststellen en daartoe moest de regering zorgen dat de Vlaamse agitatie ophield. Alle grieven, die sinds drie jaar gewoekerd hadden, werden er op initiatief van minister de Broqueville besproken. Het overleg haalde niets uit en in de volgende maanden had het leger opnieuw af te rekenen met desertie van vele tientallen teleurgestelde Vlaamse soldaten . Voor de liefhebbers: 42 foto’s van Albert I in De Panne via DE BLIEDEMAKER  Kijk>>> PANNESPROKKELS:

De “wandeldijk” is in slechte toestand. De gehele dijk is/was een zeewering, en valt dus onder de verantwoordelijkheid van MDK afdeling Kust (en niet van ANB afdeling natuur en bos) . Een paar jaar geleden wilde MDK de dijk “opgeven”, maar De Panne wilde het niet ingezande eerste deel behouden om toeristische redenen … en zit dus NU met de gebakken peren. Deze constante in onze gemeentepolitiek bleek trouwens nog eens op de milieuraad: de schepen vindt dat de wandeldijk een recreatieve meerwaarde heeft. “Je moet er over kunnen met een rolwagen en kinderwagen.”
Maar WIE zal dat betalen??? en dan spreken we nog niet van de voorgestelde verlengingen tot de Franse grens of nog verder.  LEES DepanneBlogt>>>

– Het gaat slecht met ASCOMETAL te Leffrinkhoeke  (restant van de vroegere Firmini). Naast 500 ontslagen dreigt ook de sluiting van Valdunes hun belangrijkste afzetmarkt. Dan zal het goederenspoor naar Duinkerke ook niet meer gebruikt worden. De stations van Rozendaal en Leffrinkhoeke hebben reeds een andere bestemming en alle overbodige sporen zijn recent uitgebroken. Naar ’t schijnt zal INFRABEL volgende week ook de spoorweg ter hoogte van de overweg Duinhoekstraat aan DE MOL uitbreken. Er wordt momenteel nochtans druk gelobbyed op facebook om de treinverbinding Adinkerke-Duinkerke terug in gebruik te nemen. De discussies over een tram naar Leffrinkhoeke met eventuele doortrekking tot Adinkerke zitten in de doofpot tot na de “élections municipales qui auront lieu les 23 et 30 mars 2014″
 Lees>>>

– In Middelkerke komt niet alleen een nieuwe dubbel brede Zeedijk (kustveiligheidsplan) maar ook op de plaats van het casino komt een volledig nieuw complex met casino, feestzaal, hotel en ook de Toeristische Dienst. Men raamt nieuw gebouw op 13 milj euro.

– In tegenstelling tot de kritiek dat het zand in het park zou wegspoelen of zou wegwaaien kunnen we na 1 jaar regen en stormen vaststellen dat deze ongerustheden onnodig waren. De beplanting heeft alles goed vastgehouden. Binnen enkele weken zullen de 9.200 struiken (20 soorten) in hun lentebloei zijn. Zal mooi wordenIMG_4210

– Veel boomkappingen in het VNR “De Duinen en de Bossen van De Panne”. In het Oostelijk gedeelte Calmeynbos in het kader van inrichting van “speelbos”. Langs de Kerkstraat tot aan het ruiterpad in het kader van “veiligheidskap”. Dieper in het Calmeynbos in het kader van bosbeheer volgens het IWVA-beheersplan. Aan de ingang van het deelgebied Westhoek ter hoogte van de Duinhoekstraat en in het Zuidoostelijk gedeelte aan de Mol in het kader van duinbeheer (cf duinbeheer volgens het beheersplan). Deze werken moeten alle beëindigd worden vòòr 1 april (begin broedseizoen). Spijtig dat langs de Kerkstraat brutaal gestopt wordt halverwege. (cf interpellatie in de vorige gemeenteraad door Roland Florizoone). Meer hierover in een volgende DE BLIEDEMAKER
IMG_4220

– Naar ’t schijnt zijn er nieuwe uitbaters voor de “Nautilus” (cantine van de camping Zeepark die failliet verklaard werd). Dit voor een periode van 2 jaar. Wat gebeurd er dan met de camping. GRUP is ter studie. Vakantiechalets? Hopelijk wordt het “open ruimte aspect” gerespecteerd.

– Mooie foto toegevoegd in vorig artikel over de Santos + vele reacties vooral in facebook

– Zoals reeds gezegd in een vorige DE BLIEDEMAKER is er veel belangstelling voor de APERITIEFCONCERTEN op zondag voormiddag. Vandaag was “A Carrousel of Songs -Hommage aan het Chanson”volledig uitverkocht in de feestzaal. Een formule die blijkbaar aanslaat bij de Pannenoars en de aanpalende gemeenten. Doe zo verder VL@S, Dienst Cultuur en VTB (waren met 60 personen). In het najaar komt terug het Klarinet-ensemble. KARIN TANGHE was schitterend in haar vertolking van Edith Piaff

IMG_4217

Foto genomen vanaf de voorlaatste rij

NIET VERGETEN OP 23 MRT. UNIEK PANORAMAflyer-1

Nog even een herinnering voor het concert dat Sander brengt samen met Willy Vandenplassche die de poëzie verzorgt aanstaande vrijdag 21 maart 2014 om 20 u in de Sint Audomaruskerk in Adinkerke. Het belooft een mooie avond te worden. De toegang is gratis. Voor de liefhebbers wordt er de mogelijkheid geboden om wat na te praten bij een lekker glaasje. Dit is een organisatie van de Gezinsbond van Adinkerke.

2014_piano_concert-v02

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Varia. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.