De Charmes van Wimereux

IMG_1188Op amper 100 km van De Panne ligt het fraaie badplaatsje Wimeruwe (Wimereux), waar je ondergedompeld wordt in een nostalgische sfeer.
Er zijn veel gelijkenissen tussen Wimeruwe en De Panne. De Dumontwijk heeft immers een analoge geschiedenis, de bescherming van hun villa-erfgoed is erg gewaardeerd zowel door de inwoners als door de toeristen. De vele Engelsen houden hiervan.  Ook de cabines van beide badplaatsen zijn  beeldbepalend en uniek.

IMG_8072

De blauwgroene Opaalkust tussen Calais en Boulogne is sinds 2011 “Grand Site de France – Les deux Caps”. Hierdoor zijn grote subsidies beschikbaar voor duurzame investeringen in toerisme, cultuur, natuur en mobiliteit.
Aan de nummerplaten te zien hebben veel Belgen de streek ontdekt. Vooral de 2 kapen: “Zwarte Nes” , “Witte Nez” (= Cap Gris-Nez en Cap Blanc-Nez) en Witzand(=Wissant) hebben veel succes  Lees mooie wandeling>>>.
Pannenoars kenden dat reeds veel langer en wisten perfect bij welk weer men daar best naartoe ging  om de Engelse kust goed te zien. Een klassieke daguitstap destijds ook aangeboden door het lokale private autocarbedrijf..
Ook de “fruits de mers” o.a. in de restaurants “La  Sirène” (Cap Zwarte Nez) en “La Marie Galante (Oderzele =Audresselles) waren (en zijn nog steeds) goeie adressen.
Maar een kleine 10 km verder rijden tot in Wimereux loont zeker de moeite.

IMG_8075

Restaurant La Sirène

IMG_8074

Bonen (=Boulogne) met zijn mooie “Vieux Ville”, en zijn wereldberoemd aquarium Nausicaä en Ardenne-achtig achterland – le Boulonnais – zijn best voor een aparte uitstap.

IMG_7389

1322163910-62-Wimereux-rue-de-la-gare-

Wimereux heeft een gelijklopende geschiedenis met de Dumontwijk van De Panne.
De glorietijd van de opboei was in de “Belle Epoque” tussen 1892  en 1914. Heel wat villa’s werden opgetrokken in opdracht van rijke mensen (in Wimereux vanuit Parijs en uit Rijsel (textielbaronnen), in De Panne vanuit Brussel, de Borinage en het Luikse). De aanwezigheid van een spoorwegstation met treinverbindingen naar Parijs en Brussel waren hiervoor natuurlijk een pluspunt. Beiden hadden ook een “Casino” om de welgestelde dames en heren te amuseren.

WXCAS05

10911517_812969928774992_597575931495994692_o

Nieuwe casino De Panne (vanaf 1922)

Na de eerste wereldoorlog is dit elitair toerisme in beide badplaatsen in elkaar gestort. De Panne heeft enigszins geluk gehad dat er niet veel van die villa’s stukgeschoten waren. In Wimereux was dat catastrofaal tijdens de tweede wereldoorlog. Op deze plaats werd de genadeslag toegebracht door de vernietiging van het befaamde luxueuze casino. Bij de wederopbouw van Wimereux besloot het stadsbestuur om geen nieuwe casino meer op te trekken wegens te duur en andere prioriteiten. Als gevolg hiervan verhuisden veel welgestelde mensen naar Le Touquet waar nog steeds een casino aanwezig was (men noemde dat “Paris Plage). Bovendien konden ze in de duinbossen van die badplaats veel grotere stukken duingrond kopen waarin ze hun villa’s (vaak verscholen) in het groen konden optrekken. In de 50-er en 60-er jaren was een treinreis naar Wimereux te ouderwets geworden voor de trendgevoelige Parijzenaar die liever met de auto naar Le Touquet trok.

IMG_7412

En dan hebben ze in Wimereux eind jaren 50 en tijdens de jaren 60 dezelfde fout gemaakt als in De Panne.  Het plaatselijk gemeentebestuur was helemaal niet geïnteresseerd in het behoud van de waardevolle overgebleven “kustarchitectuur” en heel wat villa’s aan het zeefront werden afgebroken en door appartementen vervangen. De vraag vanwege de vakantieganger was groot. Men wilde meer comfort dan in de “appartement garni à louer” bij de particulieren en de immobilia winstjagers stonden klaar.

IMG_7379

 

5

Miami Art Deco promenade

Miami Art Deco promenade

Stel u voor dat in Wimereux en zeker in De Panne die villaatjes op de zeedijk waren blijven bestaan dan kwam men hier vanuit de hele wereld kijken (cf. Art Deco promenade in Miami).

Gelukkig is er kentering gekomen.
Exact 20 jaar geleden in 1995 heeft de toenmalige “Monumenten en Landschappen” de Dumontwijk beschermd. Idem in Wimereux maar 13 jaar geleden toen daar een vereniging werd opgericht “Les Charmes de Wimereux”. Beide met als hoofddoel het behoud en de bescherming van het waardevol erfgoed. Op beide plaatsen is dat niet zonder protest geweest. In De Panne was het gemeentebestuur  er tegen gekant en  heeft de zaak voor de Raad van Staten gebracht. Op beide plaatsen moesten de eigenaars op eigen kosten instaan voor de restauratie van hun erfgoed.
Ondertussen zijn velen, zowel eigenaars als toeristen, overtuigd van het nut van behoud van erfgoed. Het is zelfs zo dat 5 jaar geleden in De Panne, nu wel in samenwerking met de gemeente en gesubsidieerd door “Onroerend Erfgoed”, een Herwaarderingsplan opgesteld werd zowel voor de private eigendommen als voor het publiek domein (de wegenis).
Zover zijn ze nog niet in Wimereux maar beiden hebben vanuit de basis een erfgoedvriendenkring opgebouwd. “De Vrienden van de Dumontwijk – Les Amies du Quartier Dumont” (2-talig Nederlands-Frans” en “Les Charmes de Wimereux” (2-talig Frans-Engels) Lees facebook>>>>.
De bewoners van de Dumontwijk hebben het geluk dat zij op een zeer mooi ontmoetingspunt kunnen rekenen nl. het Park Hotel in het centrum van de wijk. Daar  organiseren ze sinds .. jaarlijks een BBQ of een lunch. Die van Wimereux hebben minder geluk en moeten ieder jaar hun jaarlijks feest op straat vieren. Normaal de laatste zaterdag van juli vanaf 12 uur. Alle sympathysanten zijn uitgenodigd (gelieve wel een dessert mee te brengen + liefst ook een muziekinstrument). Daarnaast hebben de “Vrienden van de Dumontwijk” elke eerste zaterdag/maand een Happy Hour vanaf 4 uur ook in het Park Hotel (+ de eerste Happy Hour van het jaar met Nieuwjaarshapjes).

Jaarlijks feest Wimereux

Jaarlijks “remas-de-rue” te  Wimereux

4112179684

Jaarlijkse BBQ in het Park Hotel

Zowel te Wimereux als in de Dumontwijk worden regelmatig erfgoed gidsbeurten georganiseerd. Te De Panne door de Toeristische Dienst of rechtstreeks bij de gidsen. Te Wimereux bij de 2 vrijwilligers van de vereniging. In Wimereux ligt het accent bij het verhaal van de bewoners zelf. Een zeer goede fotograaf heeft er van 55 beeldbepalende gevels foto’s gemaakt en er werd gevraagd aan de bewoners om elk zelf het verhaal te schrijven over hun villa. Dit alles werd gefilterd en mooi gebundeld in een boek “Les Charmes de Wimereux” (uitgegeven met Kerstmis 2014; 155 pagina’s, luxe uitgaven voor 30 €).

DUBBEL OPENKLIKKEN

OPENKLIKKEN om door het boek te bladeren

De Engelsen houden van deze streek, enerzijds historisch ingevolge de golf en de gastronomie en anderzijds ingevolge de toeristische promotie in Engeland (vb de reclamebanners op de veerboten). Bijgevolg is er voor elke dubbele pagina per villa ook een Engelstalige samenvatting (ook Duits maar geen Nederlands alhoewel de Belgische vlag volop wappert op de Zeedijk).
Een mooi voorbeeld hoe De Panne ook zo’n waardevol fotoboek zou kunnen uitgeven over de Dumontwijk, met teksten grotendeels ingesproken door de bewoners (ook nuttig voor de gidsbeurten)

Hotel Atlantic - veel Engelsen

Hotel Atlantic – veel Engelsen

IMG_7973

Een andere specialiteit van Wimereux zijn de strandcabines.

Ingevolge de kustafslag in deze streek (vb nieuwe dijk in opbouw te Wissant) is het niet meer mogelijk om de cabines in het zand vóór de zeedijk te plaatsen. Dan maar gewoon op de Zeedijk.

En hier is opnieuw een parallel met De Panne. In De Panne waren alle residentiële villa eigenaars in de Dumontwijk ook eigenaar van een stukje grond op het strand om er jaarlijks hun cabine op te plaatsen. Zo is in 2015 nog steeds een groot gedeelte van het strand tussen de Witte Berg en de Zeelaan nog steeds privaat eigendom (zie roze zone hieronder op kadasterplan). Dit heeft geen voordelen voor nog huidige eigenaars want het strand in De Panne is openbaar voor iedereen. De gemeente probeert ook deze perceeltjes af te kopen bij herverkoop van een Dumontvilla.

Naamloos

Ook in Wimereux bestaat nu nog zo’n eigenaars regeling i.v.m. de stacabines. Alleen de eigenaars van de achterliggende woning mogen hun cabine op de dijk plaatsen. Er zijn echter een beperkt aantal plaatsen zodat een lange wachtlijn bestaat. In De Panne bestaat geen wachtlijn want er mogen geen nieuwe cabines bijkomen. Indien 2 opeenvolgende jaren de cabine niet meer geplaatst wordt zal het nummer afgeschaft worden (dus uitdovende functie). De belasting op het plaatsen van zo’n cabine is 50 €/jaar wat zeer laag is vergeleken met de andere kustgemeenten.

Blason_Wimereux.svgEn hier is nog een parallel met De Panne. Onze vaste cabines moeten integraal wit geschilderd worden.  Politiereglement art. 167 “…De strandcabines zullen steeds in witte kleur en fris geschilderd zijn…” Lees>>>
Te Wimereux geldt dat ook voor de achterzijde van de cabines, maar vooraan laat men wat artistieke vrijheid toe. Blijkbaar mag er maar 1 kleur gebruikt worden nl BLAUW (zie wapenschild).

IMG_7388

Achterzijde cabines Wimereux

IMG_7964

IMG_7966

IMG_7967In De Panne waren vroeger de vaste cabines beschilderd zowel voorkant als achterzijde.
Twaalf jaar geleden werd zelfs een zeer mooi boekje uitgegeven door een Hollandse fotografe Annie van Gemert over de mooi versierde strandcabines als uniek erfgoed in De Panne (met expo in gemeentehuis)

IMG_7486

 

De meeste kleuren waren dan groen en wit. De kleuren die ook op zeer veel villa’s in de Dumontwijk gebruikt werden.Ook de vlag van De Panne was dan uit deze 2 kleuren: linkse helft groen, rechtse helft wit, zonder leeuw met wel een verticaal smal stookje geel tussen de 2 kleuren (links). Men heeft ons destijds geleerd dat het streepje geel was omdat dit de kleur van de paus was (de vissers waren zeer katholiek en ze hadden 2 zeer invloedrijke priesters). Na de fusie in 1976 werden de elementen van de vlaggen van Adinkerke en De Panne in elkaar geschoven met dezelfde kleuren (rechts).

De groene klassieke verfkleur in De Panne is meestal wat donkerder. Men noemde het “Vert Saint Michel” (van de sigarette-pakjes).

4698346983

 

 

Sinds meerdere jaren moeten alle vaste cabines RIGOUREUS in het wit geschilderd zijn. Het cabine-reglement is terzake zeer streng. Dat lijkt wel wenselijk voor de achterkant om het zicht van de Zeedijk/terrassen rustig te houden (hier is spijtig genoeg geen “Cabin Art” mogelijk zoals in Baaltje want de afstand tot de wandeldijk is veel te groot).

IMG_7477

CABIN ART in Baaltje

Waarom niet wat fantasie en creativiteit toelaten alleen aan de voorzijde zoals te Wimereux?

Daar is blijkbaar ook het kleur gereglementeerd volgens hun wapenschild op de kleur ‘blauw” die ook goed past bij de zee. Waarom niet in De Panne opteren voor “groen”? We profileren ons toch als een “groene gemeente” met als logo “ACTIEVE NATUUR”.
Onlangs was er nog een spijtig incident ter hoogte van de rolcabines Maria. Uitbaatster Eliane had alleen de bovenste balk op haar witte vaste cabines in verschillende kleurtjes  geschilderd. Ze deed dat voor de herkenning en om ze kindvriendelijker te maken. Lees Wekelijks Nieuws >>>.
Ze kreeg 1 week om die terug wit te schilderen met dreiging van een GAS-boede per cabine. Had men niet beter een kleine aanpassing van het cabinereglement op de gemeenteraad gebracht?   Zie tegen-actiepagina op facebook>>>
11264887_912589905464020_6282520869614979823_nEliane heeft heeft haar gekleurde plankjes met figuurtjes op haar stacabines met tranen in de ogen verwijderd en hoopt ze ten gepaste tijd te kunnen terugplaatsen.  Een goed idee maar het moest verwijderd worden want in strijd met het politiereglement. Op de gemeenteraad van maandag 1 juni stond een nieuw punt “7. Oprichting van een gemeenteraadscommissie strandinfrastructuur” op de agenda (rekening houdend met het bestaan streng provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) “strandconstructies” voor de ganse kust). Alleen de beslissing van oprichting werd unaniem gestemd maar de toewijzing van de leden is pas voor gemeenteraad van juli.
Dit punt is niet het gevolg van de heibel rond die gekleurden plankjes maar is een punt om te gemoed te komen aan de wens van de oppositie, die sinds het begin van deze legislatuur aanstuurt om een dergelijke gemengde commissie op te richten ten einde de mogelijkheden van modernisering reglement strandterrassen en eventueel strandconcessies voor strandbars te overleggen? Dit zal geen gemakkelijke opgave zijn want vlug zit men met tegenstrijdige belangen: vb. cabineuitbaters-strandterassen horeca; cabineuitbaters onderling en wat met de suggesties voor strandbars?
In de variapunten werd wel geïnterpelleerd door de oppositie, om in het cabinereglement een kleine aanpassing te voorzien voor die gekleurde plankjes of een bevoegd ambtenaar volmacht te geven om dergelijke kleine afwijkingen toe te staan.(hier was hoofdargumentatie: veiligheid voor verdwaalde kinderen). Dit werd negatief gestemd met als argumentatie dat dit één van de puntjes is waarover de nieuwe “commissie strandinfrastructuur” zich zal kunnen over buigen (dus uitgesteld tot 2016)

PANNESPROKKELS:

vandaag zaterdag een geslaagde toneelopvoering door de leerlingen van het lager onderwijs van Immaculata (tweede en derde graad=ongeveer 150 kinderen). Achteraf receptie op de speelkoer

image

 

image

 

– En het leven gaat verder. Volgende zaterdag 27 juni zal Eveline in den Anvers haar horeca  zaak overgeven aan de nieuwe eigenaars (echtpaar + zoon van Chinese afkomst). Café blijft! 
Na een paar weken hard renoveren is vandaag de “L’Eclipse” terug open. Nieuwe uitbaters.IMG_7498

Wim Janssens

Wim Janssens

– “…In De Panne is een gloednieuwe zelfstandigenorganisatie opgericht “Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen van De Panne en Adinkerke”. Kortweg LVZ De Panne Adinkerke.
In het huidige politieke De Panne is er vraag naar een echte liberale organisatie die hamert op de belangen van de zelfstandigen. Op een positieve manier ideeën lanceren en initiatieven nemen. Zo is LVZ reeds in overleg met het gemeentebestuur en alle betrokken partijen om een eigen visie te ontwikkelen voor de zeedijk en commerciële stranduitbating….
Voorzitter Wim Janssens werkt samen met zijn team aan de opstart van de lokale afdeling.
Naast activiteiten en netwerkmogelijkheden wil LVZ eerst en vooral de belangen van de zelfstandigen verdedigen..”

– De Zeedijk wordt grondiger gerenoveerd dan gedacht. Aannemer Crombez doet het degelijk.  De beperkte hinder zal vlug vergeten zijn. Veel terrassen zullen nu over elektriciteit en water beschikken. Nog geen nieuwe foto’s gezien van regenwater plassen.

IMG_7495

– De ondergrondse werken voor de Artevelde Residentie zijn binnenkort beëindigd en men zal kunnen zijn wagen ondergronds parkeren  naast het Sloepenpleintje. Nu de 2 gebouwen optrekken in niet alledaagse  architectuur.IMG_7494

 

 

 

– Oef men is begonnen met de afbraak van de vervallen woningen in de Verenigingsstraat. Daar zal veel veranderen met de nieuwe ingang school + nieuwe straat.

IMG_7476
– Eind juni zal het gerestaureerd monument, het openlucht zwembad met zeewater te Oostduinkerke openen

Openlucht zwembad te Oostduinkerke bijna klaar

Openlucht zwembad te Oostduinkerke bijna klaar

– Sinds 1 mei is de “dbar” in het sportcentrum aan den Oosthoek alle dagen open tot 23 uur (uitgezonderd maandag). Zeer ruim en mooi interieur (pintje 1,9 €) maar ook mooi terras. Zal zeer interessant zijn wanneer de kinderspelen zullen opgesteld zijn.

Ook de uitbating is een meevaller. Twee bazen: ’s morgens Lorenzo van Mama Thai en ’s namiddag/avond Griet.
Beslist eens naartoe wandelen via de Oosthoekduinen of het Artiestenpad.

IMG_1126

IMG_1125

– TER INFOIMG_7496

Advertenties

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Aside | Dit bericht werd geplaatst in Geschiedenis, Varia. Bookmark de permalink .

8 reacties op De Charmes van Wimereux

 1. J. Meuris zegt:

  De côte d’Opale is sinds lang voorveel Pannenaars een waardeerbare uitstapstek. De door u aangehaalde adresjes zijn regelmatige haltes, mijn kozijn Paul heeft een stekje in Wissant – t’gapt lik en oven …

 2. Ronny Rohart zegt:

  Het is een raadsel waarom de kustgemeenten hun grootste attractiepool, strand en zee, ten allen prijze willen verstoppen achter eindeloze rijen koterijen en meer veredelde vormen van strandinfrastructuur. Zou dit iets te maken hebben met retributies en belastingen?

 3. Ik veronderstel dat je bedoelt de vaste cabines die het zicht vanaf de zeedijk storen
  In De Panne. Men wilt het aantal afbouwen (geen nieuwe cabine nummers en nummers die 2 jaar niet gebruikt worden afgeschaft). Voor de gemeente zeker niet bedoeld als winstbejag. Tot over een paar jaar was de jaarlijkse belasting 25€/jaar. Nu verdubbeld denk ik maar 50€ is nog zeer laag. In andere kustgemeenten naar ’t schijnt veel hoger. Het is vooral een historisch overblijfsel.

 4. Ronny Rohart zegt:

  Inderdaad de vaste cabines. De verplaatsbare op wielen zijn veel minder dominant, zijn esthetisch verantwoord en hebben een historische en nostalgische waarde.
  Gelukkig is De Panne niet de slechtste leerling in de klas wat betreft de vaste cabines en het geleidelijke verdwijnen ervan is alleszins een meerwaarde voor de talrijke wandelaars op de dijk
  die tenslotte toch komen om de zee te zien (en niet om tuinhuisjes te bewonderen).

 5. Johny RECOUR zegt:

  De strandcabines staan er een beperkt aantal maanden per jaar en dit sinds mensenheugenis
  bij manier van spreken. Dat er af en toe iemand de mening oppert dat ze zouden moeten verdwijnen blijkt een terugekerende vezuchting te zijn en komt meestal niet uit autochtone hoek.
  Paarden en honden werden al terecht geweerd. Nu ook nog reeds gereglementeerde privé cabines weigeren is mij een stap te ver want om het zicht op het strand en de zee volledig intact te bewaren moeten dan eveneens die logge badkarren op wielen en soms in schreeuwlelijke kleuren met bijbehorende ellenlange zeilen erachter en parasols en ligbedden en stoelen allerhande tot aan de waterrand, die al dan niet moeten verhuisd worden bij hoog water, geleidelijk aan geweigerd worden. Met wat zijn we dan bezig ? Sommige stranden in het buitenland zijn gewoon privé eigendom of exclusief voor een hotel voorbehouden. En wie wil genieten van strand, zee, wind en zeemeeuwen komt er niet als het “congé payé” is voor de
  Vlamingen, de Walen, de Fransen, de Duitsers.

  • Persoonlijk vind ik de Rolcabines zeer mooi erfgoed. Die staan lager dan de stacabines en storen het zeezicht bijna niet. Idem parasols. Voor mij is een uitdovend beleid voor de stacabines een goeie keuze maar dat moet niet geforceerd met reglementen gebeuren. Mag langzaam gebeuren. Op de gemeenteraad van maandag 1 juni stelt men voor om een commissie op te stellen voor “strandinfrastructuur”. Misschien zal men in die commissie daar ook over gesproken worden

 6. ranson ivan zegt:

  Men mag niet vergeten dat de stacabines een soelaas bieden aan de mensen die niet zo kapitaalkrachtig zijn een appartementje op de zijdijk te huren en bezitten en toch maximaal van het strand willen genieten met of zonder (klein)kinderen en ook hun strandgerief erin kunnnen opbergen.Persoonlijk denk ik dat wie maximaal van de zee wil genieten langs de waterlijn kan wandelen.Wat betreft het gekleurde herkenningsplankje kant zee waar de dijkwandelaar niets van merkt een goede zaak voor kinderen als herkenningspunt.bij de gemeenteraad jl. werd dit initiatief naar een commissie verwezen waarvan de uitwerking ten vroegste 2016 mogen verwachten.Een gemiste kans

 7. Fred Westen zegt:

  Geachte heer Decoussemaeker,
  De afgelopen week logeerde ik in De Panne. Met een groep maakte ik een uitstapje naar de Opaalkust in Frankrijk en bij toeval kwam ik in de mij voorheen onbekende plaats Wimereux terecht. Bij het verlaten van de bus viel mijn oog direct op een juweel van een Art Nouveau huis. Het was cementgrijs, doch de vormgeving was dermate interessant, dat ik moest denken aan Horta en Guimard. Bij verder bezoek aan de plaats was ik met stomheid geslagen. Wat een rijkdom aan badplaats architectuur uit de Belle Epoque tijd. En wat een sfeer. Ik waande mij Monsieur Hulot met vakantie (Jacques Tati). Hier heeft de tijd 100 jaar stilgestaan.
  Thuisgekomen zocht ik op het internet naar gegevens over Wimereux en dat speciale huis. En zo kwam ik op deze site van de Bliedemaker terecht (die ik trouwens al een paar jaar ontvang). En ja het boek LES CHARMES DE WIMEREUX ontdekte. Op een film bladert u het door en ik ontdekte meteen dat speciale huis. Hartelijk dank, ik bestel het boek direct.
  Verder heb ik de afgelopen dagen genoten van de DUMONTWIJK in De Panne. De werkelijkheid overtreft hier elke verwachting. Ja en waarom is er nog geen boek over dit monument van badplaats architectuur? Zelfs in Koksijde kocht ik een een prachtig boek (Inventaris van het bouwkundig erfgoed – Koksijde een bewogen architectuurgeschiedenis), terwijl deze plaats in rijkdom aan Belle Epoque architectuur niet kan winnen van De Panne.
  Ik ben reeds 50 jaar zeer geïnteresseerd in architectuur van de Art Nouveau en Art Deco. Ik ken bijna alle bouwwerken van Horta en van de Velde. Vele heb ik ook persoonlijk bezocht. Woon sinds 10 jaar aan de zee in Scheveningen (gemeente Den Haag) en interesseer mij daarom ook specifiek voor de badplaatsarchitectuur uit de Belle Epoque periode.
  Is het bij u ook bekend, dat in deze periode in Scheveningen door Belgen een wijk is gesticht, die nog steeds volledig in tact is en de naam draagt BELGISCH PARK! Er is ook een prachtig boek over verschenen.
  Nogmaals dank voor de tip over het boek van Wimereux.
  Fred Westen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.