Herdenking 75 jaar Operatie Dynamo (vervolg1)

FLASHBERICHT: MAATJESFESTIJN van NEOS uitgesteld van 11 juni naar 20 juni om 18 uur (na de Visjersmesse om 17 uur LEES>>>Gisteren 1 juni was het juist 75 jaar geleden dat De Panne door de Duitsers werd veroverd. Een zeer zwarte dag. TIJDENS DIE PAAR DAGEN VOOR 1 JUNI 1940 TIJDENS “SLAG OM HET STRAND VAN DE PANNE” ZIJN NAAR SCHATTING ONGEVEER EEN 500 tal MENSEN GESTORVEN (burgers+soldaten, zonder de weggevoerde Duitsers bij te rekenen).

Hieronder nog binnengekomen aanvullingen op voorgaand artikel.
1. Hieronder een bekend Engels filmpje. Muziek:  over (There’ll Be Bluebirds Over) the White Cliffs of Dover’ van Vera Lynn
2. Wat ik nog niet gezien had was dit Duits propaganda reportage over de luchtaanvallen. Zeer schokerende beelden met gesneuvelden op het strand van De Panne (bijna op het laatst).

3.Nog een Engelse reportage met Lord Gort en Montgomery (op het einde)

4. Ook de toespraak van prof Luc De Vos “De Panne en operatie Dynamo” tijdens de huldiging in De Panne verleden maandag (mag verdeeld worden)

“…Nu exact 75 jaar geleden was De Panne, samen met andere kuststeden, het toneel van de grootste maritieme noodevacuatie van troepen, operatie Dynamo. Hoe is het zover kunnen komen ?

Na de ongestrafte agressies tegen Oostenrijk en Tsjecho – Slowakije brak begin september 1939 de Tweede Wereldoorlog uit toen Duitsland ook Polen binnenviel. Meteen verklaarden het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de oorlog. Toen op 17 september de Sovjet-Unie Polen in de rug aanviel, was de strijd gestreden. Het gigantische Franse leger en het Britse beroepsleger bleven, op een paar schermutselingen na, aan de Duitse grens staan. België beriep zich ondertussen op zijn zelfgekozen gewapende neutraliteit die gegarandeerd was door Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Op 10 mei 1940, na de winter, opende het Derde Rijk met een paar meesterzetten de strijd in het Westen. Een spectaculaire luchtvervoerde actie tegen Vesting Holland en vooral de verovering van het fort van Eben- Emael en twee bruggen over het Albertkanaal overtuigden Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk dat er een herhaling in de maak was van de Eerste Wereldoorlog. Maar in werkelijkheid waren dit afleidingsmanoeuvres en geschiedde de hoofdaanval doorheen de Belgische Ardennen. Op 13 mei werd het front te Dinant en Sedan doorbroken en volgde de snelle opmars naar de Kanaalhavens Calais, Boulogne en Duinkerke.
Ondertussen trok het BEF zich van zijn stellingen langs de Dijle tussen Leuven en Waver terug. Een tegenaanval op de oprukkende Duitse pantserspitsen in de streek van Arras bracht een beetje soelaas maar zorgde vooral voor grote verwarring bij de Duitse legerleiding.
Op 24 mei na discussies tussen aan de ene kant de generaals Guderian, Brauchitsch en Halder en aan de andere kant Rundstedt en Göring, waarbij Hitler de zijde koos van de laatsten, volgde het Halt- Befehl. De Duitse pantsers hielden halt en wachtten op het aansluiten van de infanterie. Toch viel Boulogne nog op 25 mei. Op 26 mei werd de aanval voorzichtig hervat en gaf Calais de dag daarop zich over. Ondertussen vochten de Belgen wanhopig aan de Leie en het Afwateringskanaal.

Al op 16 mei 1940 dacht Churchill, sinds 10 mei eerste minister, eraan om de Britse troepen te redden. Op 24 mei volgde dan de politieke beslissing. De Admiraliteit gaf op 26 mei het uitvoeringsbevel. Men hoopte zo in 48 uur 45000 manschappen, vooral officieren en onderofficieren, te kunnen evacueren. Zij moesten dan samen met vele vrijwilligers het eilandenrijk beschermen tegen een invasie.

In de nacht van 17 op 18 mei was het Belgisch leger, net zoals in 1914, begonnen met de onderwaterzetting van het IJzerbekken. Op 18 mei lieten de Fransen het waterpeil in de kanalen rond Duinkerke stijgen. Op 21 en 22 mei organiseerden zij een inundatie in de streek van Grevelingen, Watten en St.-Winoksbergen. De Franse Moeren kwamen onder water te staan. De Belgen vrijwaarden de onderwaterzetting van hun deel van de Moeren. Na de Belgische capitulatie zouden de ladingen onder de bruggen van de IJzer, in samenwerking met de Britten, tot ontploffing gebracht worden.

Ondertussen was de evacuatie vanuit de haven van Duinkerke gestart. Al snel beperkte men zich tot de in zee stekende pieren. Voor de evacuatie werden Britse, Franse, Nederlandse en ook Belgische schepen ingezet. Door de inname van Calais vielen de schepen onder het Duitse kanonvuur van op de kust en diende men voortaan een omweg te maken doorheen mijnenvelden en zandbanken. Gelukkig was het weer tussen 26 mei en 4 juni in de Kanaalzone slecht. De zware regenval en het lage wolkendek beperkten de operaties van de Luftwaffe. Door de nabijheid van hun basissen konden de Britten, niettegenstaande hun kleiner aantal toestellen, meer vliegtuigen boven het slagveld inzetten. Eenzelfde piloot kon immers tot vier sorties per dag uitvoeren. De Britse lucht aanvallen in het binnenland vertraagden de Duitse opmars en vooral het sturen van versterkingen.

Op 28 mei 1940 verhuisde lord Gort, bevelhebber van het BEF, zijn hoofdkwartier naar het gemeentehuis van De Panne, toen Zeelaan 16-18. Van daar had hij via het postkantoor een rechtstreekse aansluiting op de onderzeese telefoonkabel. Ook Montgomery, toen commandant van de 3de Divisie, installeerde zich in De Panne in een gebouw aan de huidige Esplanade. Ook hij sloot zich aan op de onderzeese telefoonkabel. Samen met de 4de Divisie moest zijn eenheid de sector Nieuwpoort – Veurne – St. Winoksbergen verdedigen. Op 30 mei werd hij tijdelijk commandant van het 2de Corps en verantwoordelijk voor de hele oostelijke sector. Ondertussen beschoot de Duitse artillerie De Panne en doodde en verwondde inwoners, vluchtelingen en militairen. Net zoals in de Eerste Wereldoorlog werd L’Océan opnieuw in gebruik genomen als hospitaal. Met rijen vrachtwagens bouwden de Britten verschillende pieren op het strand van De Panne. Daarover stapten de soldaten naar kleine boten die hen dan naar grotere schepen brachten. Dit waren natuurlijk gemakkelijke doelwitten.

Op 30 mei verliet lord Gort het gemeentehuis. Op 31 mei werd De Panne zwaar beschoten. De kerken van Adinkerke en De Panne werden erg beschadigd. Burgers en militairen werden gewond en gedood. 53 Britten werden in Adinkerke begraven en 243 in De Panne.

Op 1 juni startte de inscheping van de 6 000 man achterhoede van het 2de Corps (3, 4, 5 en 50ste Divisie). Om 10 uur veroverden de Duitsers Adinkerke. Daarop gaf de burgemeester, Leon Demailly in gezelschap van politiecommissaris Dekeukelaere, de stad over. Om 14.30 uur kwamen de Duitsers aan het strand in De Panne. Toch werd het gemeentehuis op 2 juni nog getroffen door een Duits projectiel.

Op 1 juni werd nog 14 km kust tussen Duinkerke en De Panne gecontroleerd door de geallieerden. Op 2 juni trok Hitler de Luftwaffe terug. Op 3 juni was de kuststrook die in geallieerde handen was rond Duinkerke gereduceerd tot 1,5 km. Op 4 juni om 3.20 uur verliet het laatste schip, de torpedobootjager Shikari, Duinkerke.

338 226 militairen, waarvan 139 911 niet -Britten hadden Engeland bereikt. Bijna alle Fransen zouden na de capitulatie van hun land terugkeren naar het Continent. Twee derden van de geëvacueerden waren vertrokken vanuit de haven van Duinkerke, één derde van op de stranden. De Britse verliezen waren groot. 68 111 man van het BEF waren gesneuveld of krijgsgevangen, 243 schepen en 106 vliegtuigen gingen verloren. 2 472 kanonnen, 63 879 voertuigen, 76 000 ton munitie en 500 000 ton brandstof en proviand had men moeten achterlaten. De Panne stond vol Brits materieel. 40 000 Fransen gaven zich over rond Duinkerke.

Ook een aantal Belgische militairen was vanuit de Westkust naar Engeland getrokken. Zo vertrok het Luikse socialistische kamerlid ,tevens reserveluitenant, Georges Truffaut samen met reserveluitenant Gaston Dieu, de latere baas van Sabena, op 30 mei vanuit Nieuwpoort. Zo’n 10 000 man werden geëvacueerd met Belgische schepen. Daarbij gingen 4 schepen verloren.

De historische redevoering die de Britse premier, Winston Churchill, op 4 juni 1940 in de namiddag uitsprak, vatte de Britse houding goed samen : “Wij zullen doorzetten tot het einde… Wij zullen ons eiland verdedigen… Wij zullen ons nimmer overgeven…”. De redding van zoveel goed opgeleide militairen zou later de kern uitmaken van het massaleger dat zo’n grote rol speelde bij de bevrijding in 1944.

Operatie Dynamo heeft officieel 9 dagen geduurd, maar blijft verder leven in de geschiedenis.

Luc De Vos
Emeritus gewoon hoogleraar Koninklijke Militaire School en KULeuven.

5. Om te eindigen nog een treffend beeld van ons strand maar zonder slachtoffers.depanne

BIJGEVOEGD in vorig artikel over Wimereux (in ’t groen)

1. ..En hier is opnieuw een parallel met De Panne. In De Panne waren alle residentiële villa eigenaars in de Dumontwijk ook eigenaar van een stukje grond op het strand om er jaarlijks hun cabine op te plaatsen. Zo is in 2015 nog steeds een groot gedeelte van het strand tussen de Witte Berg en de Zeelaan nog steeds privaat eigendom (zie roze zone hieronder op kadasterplan). Dit heeft geen voordelen voor nog huidige eigenaars want het strand in De Panne is openbaar voor iedereen. De gemeente probeert ook deze perceeltjes af te kopen bij herverkoop van een Dumontvilla.

NaamloosOok in Wimereux bestaat nu nog zo’n eigenaars regeling i.v.m. de stacabines. Alleen de eigenaars van de achterliggende woning mogen hun cabine op de dijk plaatsen. Er zijn echter een beperkt aantal plaatsen zodat een lange wachtlijn bestaat. In De Panne bestaat geen wachtlijn want er mogen geen nieuwe cabines bijkomen. Indien 2 opeenvolgende jaren de cabine niet meer geplaatst wordt zal het nummer afgeschaft worden (dus uitdovende functie). De belasting op het plaatsen van zo’n cabine is 50 €/jaar wat zeer laag is vergeleken met de andere kustgemeenten.

2. …11264887_912589905464020_6282520869614979823_n
Eliane heeft heeft haar gekleurde plankjes met figuurtjes op haar stacabines met tranen in de ogen verwijderd en hoopt ze ten gepaste tijd te kunnen terugplaatsen.  Een goed idee maar het moest verwijderd worden want in strijd met het politiereglement. Op de gemeenteraad van maandag 1 juni stond een nieuw punt “7. Oprichting van een gemeenteraadscommissie strandinfrastructuur” op de agenda (rekening houdend met het bestaan streng provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) “strandconstructies” voor de ganse kust). Alleen de beslissing van oprichting werd unaniem gestemd maar de toewijzing van de leden is pas voor gemeenteraad van juli.
Dit punt is niet het gevolg van de heibel rond die gekleurden plankjes maar is een punt om te gemoed te komen aan de wens van de oppositie, die sinds het begin van deze legislatuur aanstuurt om een dergelijke gemengde commissie op te richten ten einde de mogelijkheden van modernisering reglement strandterrassen en eventueel strandconcessies voor strandbars te overleggen? Dit zal geen gemakkelijke opgave zijn want vlug zit men met tegenstrijdige belangen: vb. cabineuitbaters-strandterassen horeca; cabineuitbaters onderling en wat met de suggesties voor strandbars?
In de variapunten werd wel geïnterpelleerd door de oppositie, om in het cabinereglement een kleine aanpassing te voorzien voor die gekleurde plankjes of een bevoegd ambtenaar volmacht te geven om dergelijke kleine afwijkingen toe te staan.(hier was hoofdargumentatie: veiligheid voor verdwaalde kinderen). Dit werd negatief gestemd met als argumentatie dat dit één van de puntjes is waarover de nieuwe “commissie strandinfrastructuur” zich zal kunnen over buigen (dus uitgesteld tot 2016)

PANNESPROKKELS:

IMG_2867-website

– Het huis “Croix du Sud” in het centrum ( Julien Demolderlaan) werd door de gemeente opgekocht om toegewezen asielzoekers te huisvesten. (gesubsidieerd door Fedasil).  
Nu schrijft het OCMW een  wedstrijd (open offerteaanvraag) uit voor  een nieuwbouw met 4 à 5 flats. De vluchtelingen zouden er kunnen blijven tot hun asielaanvraag ontvankelijk verklaard wordt. Indien later er geen vluchtelingen meer zouden komen, kan dat huis gebruikt worden als huurflats voor ouderen. Het doel is de bewoners een aangepaste thuis te bieden waar ze zelfstandig zouden kunnen wonen. Comfort, toegankelijkheid, flexibiliteit en veiligheid staan hierbij voorop.
(OpenVLD heeft zich meerdere malen verzet tegen dit asielproject omdat dit te dicht gelegen is bij de Zeelaan).

1809189802_B975670131Z.1_20150529164930_000_GPI4J5KVG.2-0.jpgEind mei is het mosselseizoen gestart te Duunkerke. Hier een artikel van La Voix du Nord (belangrijk voor onze horeca).
Lees ook 2 uitgebreide artikelen van 2014 over deze nieuwe ontwikkelingen vlak bij huis. Ze zijn zeer lekker van smaak “Les Moules de Dunkerque” (geen “bouchots” maar “moules filières”, dus ook zeemossels maar die 24 uur onder water blijven en dus dubbel zo snel groeien)
Lees1>>>>
Lees2>>>>

“….Cette année, Emmanuel Turpin mise sur une production de 600 tonnes, contre 280 l’an dernier. Histoire de lui faciliter la tâche, la Coopérative maritime installe des bassins de purification. Les moules sont vendues à des mareyeurs, des restaurateurs entre Dunkerque et Ostende. 
L’an dernier, la production de moules de Dunkerque a fait les frais de bactéries à trois reprises. Ce début de saison, tout va bien.Les résultats des analyses réalisées par le Laboratoire environnement et ressources Manche – Mer du Nord, affilié à l’Ifremer, sont tombés mardi. Le compte-rendu est formel : « le prélèvement du 19 mai est conforme et sera validé ».
Après plusieurs années de tâtonnement, Emmanuel Turpin est aujourd’hui bien lancé. Mieux, il passe à la vitesse supérieure. Avec ses 32 filières, il a produit 280 tonnes de moules l’an dernier. Cette fois, il vise les 600 tonnes, grâce à 95 filières longues de 100 mètres. Il écoule sa production « chez des mareyeurs, des restaurateurs… » « Entre Dunkerque et Ostende », précise Damien Gueugneau, de la Coopérative maritime de Dunkerque.
Quant à la démarche visant à officialiser l’appellation « moule de Dunkerque », elle est toujours dans les tuyaux. « Ce n’est pas comme un label. Le dossier est simple à monter et la réponse arrive dans les 15 jours », précise M. Gueugneau. Elle sera lancée une fois les bassins de purification installés.
Depuis le mois de mars, la législation impose le passage des mollusques bivalves (dont font partie les moules) dans un bassin de purification avant leur mise en vente. Jusque là, la partie Dunkerque-Zuydcoote était la dernière de la Côte d’Opale à être classée en zone A, ce qui signifiait qu’il était possible d’y ramasser les moules et de les vendre dans la foulée.
Pour l’instant, celles d’Emmanuel Turpin sont purifiées à Audinghen, près de Boulogne-sur-Mer, une étape qui dure environ 24 heures. Mais la Coopérative maritime de Dunkerque a décidé de s’équiper de bassins dans son enceinte du Grand Large, moyennant un investissement compris entre 250 000 et 300 000 €. Si tout se passe comme prévu, l’installation sera fonctionnelle mi-juillet, pile-poil pour la pleine saison de la moule de Dunkerque.
« Si tout va bien », il sera possible d’acheter des moules de Dunkerque dans l’une des aubettes de la place du Minck d’ici une dizaine de jours. « Un pêcheur s’est désisté », explique Emmanuel Turpin, qui a sauté sur l’occasion pour vendre une partie de sa production en direct.

– zaterdag een geslaagde toneelopvoering door de leerlingen van het lager onderwijs van Immaculata (tweede en derde graad=ongeveer 150 kinderen). Achteraf receptie op de speelkoer

image

 

image

En het leven gaat verder. Op zaterdag 27 juni zal Eveline in den Anvers haar horeca  zaak overgeven aan de nieuwe eigenaars (echtpaar + zoon van Chinese afkomst). Café blijft! 

– Na een paar weken hard renoveren is vandaag de “L’Eclipse” terug open. Nieuwe uitbaters.IMG_7498

Wim Janssens

Wim Janssens

– “…In De Panne is een gloednieuwe zelfstandigenorganisatie opgericht “Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen van De Panne en Adinkerke”. Kortweg LVZ De Panne Adinkerke.
In het huidige politieke De Panne is er vraag naar een echte liberale organisatie die hamert op de belangen van de zelfstandigen. Op een positieve manier ideeën lanceren en initiatieven nemen. Zo is LVZ reeds in overleg met het gemeentebestuur en alle betrokken partijen om een eigen visie te ontwikkelen voor de zeedijk en commerciële stranduitbating….
Voorzitter Wim Janssens werkt samen met zijn team aan de opstart van de lokale afdeling.
Naast activiteiten en netwerkmogelijkheden wil LVZ eerst en vooral de belangen van de zelfstandigen verdedigen..”

– De Zeedijk wordt grondiger gerenoveerd dan gedacht. Aannemer Crombez doet het degelijk.  De beperkte hinder zal vlug vergeten zijn. Veel terrassen zullen nu over elektriciteit en water beschikken. Nog geen nieuwe foto’s gezien van regenwater plassen.

IMG_7495

– De ondergrondse werken voor de Artevelde Residentie zijn binnenkort beëindigd en men zal kunnen zijn wagen ondergronds parkeren  naast het Sloepenpleintje. Nu de 2 gebouwen optrekken in niet alledaagse  architectuur.IMG_7494

 – Oef men is begonnen met de afbraak van de vervallen woningen in de Verenigingsstraat. Daar zal veel veranderen met de nieuwe ingang school + nieuwe straat.

IMG_7476
– Eind juni zal het gerestaureerd monument, het openlucht zwembad met zeewater te Oostduinkerke openen

Openlucht zwembad te Oostduinkerke bijna klaar

Openlucht zwembad te Oostduinkerke bijna klaar

– Sinds 1 mei is de “dbar” in het sportcentrum aan den Oosthoek alle dagen open tot 23 uur (uitgezonderd maandag). Zeer ruim en mooi interieur (pintje 1,9 €) maar ook mooi terras. Zal zeer interessant zijn wanneer de kinderspelen zullen opgesteld zijn.

Ook de uitbating is een meevaller. Twee bazen: ’s morgens Lorenzo van Mama Thai en ’s namiddag/avond Griet.
Beslist eens naartoe wandelen via de Oosthoekduinen of het Artiestenpad.
Klimtoren gepland voor einde juli

IMG_1126

IMG_1125

– TER INFOIMG_7496

-, Opgepast hittegolf op komst de komende dagen
IMG_5341

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Geschiedenis. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.