Strandbars (=Beachbars) op ons strand?

IMG_7526

Beachlounge achter terras brasserie Albert I

De gemeente De Panne houdt zich zeer strikt aan hun stokoud reglement zowel voor cabines als voor strandterrassen. Dit heeft als voordeel dat we nu voor onze kust over een uniek strandbeeld beschikken: mooie rolcabines, terrassen met parasols i.p.v. de “aquarium terrassen” overal elders enz..
Maar de tijd blijft niet stilstaan. De concurrentie is overal hard (cf Albert Hein). Benchmarking is momenteel een toverwoord (cf NMBS). “Strandbar” , ook meer chic “beachbars” genoemd, verschijnen overal in de meeste kustgemeenten die in feite onze concurrenten zijn. De nieuwe generatie wilt blijkbaar iets meer betalen voor een aantrekkelijke cocktail met zicht op zee.

Moet De Panne meedoen?

Beach-achige uitbreiding terras Albert I

Beach-achige uitbreiding terras Albert I

Men verwijt nogal gemakkelijk dat het huidig gemeentebestuur geen “visie naar de toekomst” heeft. Wel slagen zij erin om de netheid van onze badplaats geleidelijk omhoog te krikken, één van de vroegere pijnpunten. Maar over nieuwe projecten horen we niet veel in het openbaar. Wel zitten er veel wegenisprojecten in de “pipe-line” maar voor wanneer? Lees vorige DE BLIEDEMAKER >>>>
Na toch al twee en een half jaar nieuw gemeentebestuur (van de 6 jaar) zien we weinig resultaten. Wel werd/wordt er veel gebouwd maar die initiatieven  dateren nog  van het vorig gemeentebestuur (sportcentrum, duinpark, uitbreiding begraafplaats, vergunningen nieuwe appartement-gebouwen,..ect).
Schepen Bram Degrieck was in de beginne gestart met veel enthousiaste ideeën,  o.a. om de mogelijkheid te voorzien om hippe commerciële “beach bars” toe te laten. Deze ideeën heeft hij wellicht nog, maar tijdens de gemeenteraad juni (verleden maandag) werd dan toch de nieuwe, reeds lang gesuggereerde,  gemengde “gemeenteraadscommissie strandinfrastructuur” opgericht.

Vind hij geen commercieel compromis want zeer snel trap je op tegengestelde belangen? We weten het niet. Er werd geen uitleg verstrekt over de doelstelling/timing van deze commissie en voor de deelnemende gemeenteraadsleden werd verwezen naar de volgende gemeenteraad van juli (achteraf vernomen dat er 8 gemeenteraadsleden zullen zetelen waaronder Serge Van Damme en Michele Vandermeeren van OpenVLD). Wel zouden door die commissie alle betrokkenen – stranduitbaters, horeca, fietsverhuurders ect – “gehoord” worden.

IMG_1773

Ook getest. Cocktail bar gedeelte van terras Clapotis

Dit was meteen het ideale moment voor de OpenVLD om de nieuwe lokale LVZ afdeling in De Panne te introduceren (zie vorige DE BLIEDEMAKER ) en meteen hun goed voorbereide “Toekomstvisie Zeedijk” vrij te geven.

Deze gloednieuwe zelfstandigenorganisatie heeft reeds heel wat leden “geronseld” in De Panne-Adinkerke en maakt zich sterk dat zij, naast UNIZO, op een positieve manier nieuwe ideeën willen lanceren en ook initiatieven nemen. Zeker geen slechte opstelling.

Wim Janssens

Wim Janssens

Voorzitter Wim Janssens was reeds een tijdje aan het rondlopen bij alle commercieel betrokkenen en heeft tezamen met zijn bestuur een “Toekomstvisie voor de Zeedijk en het strand van De Panne tussen Bortierplein en Canadezenplein” opgemaakt i.v.m. de commerciële uitbating van de Zeedijk en het strand.
Hij is zo welwillend geweest om hun huidige plannetjes door te mailen. Hij benadrukt dat dit een “werkdocument” is. “..Door verder overleg met alle betrokken partijen kunnen er wijzigingen aangebracht worden. Na een concensus is het aan het gemeentebestuur om de praktische realisatie mogelijk te maken met een sterke regelgeving en een goed uitvoeringsplan…

De doelen zijn:
· meer en betere uitbatingsmogelijkheden voor de horeca en de badkarhouders.
· De bestaande stranduitbatingen de kans geven om een “strandbar” of “beachlounge” te maken.
· Uitbreiding van de strandbeleving.
· Uniforme vormgeving per lot, duidelijke esthetische regels die het imago van ons strand opkrikken.
· Het unieke karakter van de badkarren behouden.

Deze nieuwe ideeën draaien vooral rond een nieuwe rustige (houten) promenade evenwijdig met de Zeedijk met maximaal open zicht naar zee. Tezelfdertijd worden localisaties voorzien voor beachbars zowel bij de “badkar-concessiehouders”  als bij de “strandterrassen-uitbaters”. (Hier  gaat het uitsluitend over “strandbar-consessies” tussen de “Rampe en het Canadezenplein”. Wat buiten de “aaneengesloten hoogbouwzone” zou kunnen gebouwd worden is hier niet behandeld: vb nieuw pad om verbinding te maken monument Leopold 1 naar “de muur”, strandpaviljoen…?). Daar gelden ook veel strengere beperkingen ingevolge het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan”(PRUP).

Nieuw

Voorstel LVZ

Het concept “promenade” slaat blijkbaar in zowel bij badkarhouders als de horeca. Er zijn ten andere al 2 voorbeelden van lounges die gecombineerd met de bestaande terrassen oogluikend toegestaan worden. Ook naast het immense terras van de brasserie Albert I is hier plots een soort strand lounge stijl terras verrezen. De achterliggende strandterrassen zouden gemakkelijk bereikbaar zijn voor de toerist via deze rustige promenade (normaal geen parasols tussen promenade en lounge bar).  Natuurlijk zijn de kinderfietsen op het pad strikt verboden. ’s Avonds kan een aparte sfeer gecreëerd worden met lage verlichting.
Anderzijds  is er  ook reeds een beperkte raamverkoop van drank bij de badkarren.

Een voorwaarde tot succes is dat het zicht niet afgeblokt wordt door de spierwitte strandcabines. Er een Cabin-Art van maken te bezichtigen via deze promenade (cf Baaltje) is natuurlijk geen oplossing. De stacabines moeten gegroepeerd en eventueel dwars op de Zeedijk opgesteld worden. Dit bestaat reeds op meerdere badplaatsen aan de Oostkust (vb Knokke). Deze opstelling wordt niet geëist door het LVZ plan die de liberale vrijheid toelaat aan de concessiehouders om hun eigen stacabines te integreren in hun concessie tot een eigen geheel)

Dit verplaatsen van de stacabines zal wellicht op weerstand stuiten van zowel eigenaars van deze cabines als van de concessiehouders (immers ruim de helft van de ongeveer 200 stacabines zijn opgekocht door de concessiehouders van de rolcabines). Er zijn ook nog concessiehouders van andere gemeenten die jagen op standnummers van bestaande cabines. Dit is tot heden moeilijk omdat reeds vele jaren er een “UITDOVEND beleid” gevoerd wordt voor deze cabines (indien een nummer 2 seizoenen niet gebruikt is wordt die theoretisch definitief ingetrokken. Dit is reeds lang ingevoerd opdat men toch nog een zeker “zicht op zee” zou hebben vanaf de Zeedijk. De gemeentelijke taks werd enkele jaren geleden verdubbeld maar bedraagt nu amper 50 €/j wellicht de goedkoopste van de Vlaamse kust).
Met deze nieuwe schikking zou het uitdovend beleid eventueel gestopt kunnen worden (nu zijn er nog veel “verlaten” zones tussen de 7 concessies die op zichzelf ook verminderen. Zij zitten momenteel halverwege hun concessiecontrakt van 6 jaar. Meerderen uitbaters zijn van gevorderde leeftijd).

Het verbreken van het veranderen van de oude gewoonten (richting stacabines) zal wellicht op verzet stuiten zoals bij iedere reorganisatie.

Veel gemakkelijker is het oplossen van enkele technische problemen zoals:
omverwaaien van dwarse stacabines of wegvliegen dak bij westerstormen, wegnemen (houten) promenade in het winterseizoen, nutsvoorzieningen, toiletafvoer strandbars, verzanding tussen Zeedijk en promenade, verlichting promenade, ect…

Zeer gesmaakte inrichting van vernieuwd terras Leopold I. Lounge achtig en zeer zachte kussen!

Zeer gesmaakte inrichting van vernieuwd terras Leopold I. Lounge achtig en zeer zachte kussen!

In ieder geval moet de reglementering versoepeld worden om meer eigen initiatieven toe te laten (vb heibel rond die gekleurde stacabine plankjes) dit zowel voor concessiehouders als voor de strandterrassen. Als beachbars toegelaten worden in het zand langs de promenade moeten ook de rolcabineconcessiehouders de mogelijkheid hebben om ook zoiets te kunnen aanbieden zoniet krijgen we geen jongere ondernemers die de strandcabine concessies willen voortzetten. Het zou toch spijtig zijn dat al die mooie rolcabines ook “uitdoven”.

De regels moeten privaat initiatief bevorderend zijn en zeker niet meer zo strikt als momenteel.

Is dat geen mooi voorbeeld? Imperial .

Is dat geen mooi voorbeeld? Imperial .

De houten promenade wordt een commerciële stimulans. Daarnaast zal de promenade het strand toegankelijker maken voor de vergrijzende kustbevolking en minder mobiele mensen.
De regels moeten privaat initiatief bevorderend zijn en zeker niet meer zo strikt als momenteel

Voor artikel in het Wekelijks Nieuws Lees>>>

Wij hopen veel succes van deze nieuwe “commissie strandinfrastructuur”en hopen in 2016 hiervan de eerste resultaten te zien. Er beweegt toch iets!

IMG_7536

Ons lievelingsplaatsje in de voortuin van de Escale. Heerlijke trappist + zonneklepje.

In één van de volgende DE BLIEDEMAKER komt een vergelijking met het strand van Le Touquet (ook houten promenade) en Knokke (veel strandbars)..en misschien Middelkerke.

PANNESPROKKELS:

Untitled-1

Het leven Juul >>>

– De tweede champagnewandeling was een groot succes . Schitterende formule. Zeer goed georganiseerd. 620 deelnemers vele Vlamingen (85%) waarvan het voor velen de eerste kennismaking was met De Panne. Komen zeker terug.
Kijk foto album >>>>>

– Nieuw bij Arizona …verhuur van billekar om een rolwagen mee te voeren en dit ontworpen door de uitbater Philippe…en na aanvraag voor …ROZEROOD proficiat!

FullSizeRender

IMG_2867-website

– Het huis “Croix du Sud” in het centrum ( Julien Demolderlaan) werd door de gemeente opgekocht om toegewezen asielzoekers te huisvesten. (gesubsidieerd door Fedasil).  
Nu schrijft het OCMW een  wedstrijd (open offerteaanvraag) uit voor  een nieuwbouw met 4 à 5 flats. De vluchtelingen zouden er kunnen blijven tot hun asielaanvraag ontvankelijk verklaard wordt. Indien later er geen vluchtelingen meer zouden komen, kan dat huis gebruikt worden als huurflats voor ouderen. Het doel is de bewoners een aangepaste thuis te bieden waar ze zelfstandig zouden kunnen wonen. Comfort, toegankelijkheid, flexibiliteit en veiligheid staan hierbij voorop.
(raadslid Michele Vandermeeren heeft zich reeds meerdere malen verzet tegen dit asielproject omdat dit te dicht gelegen is bij de Zeelaan).

1809189802_B975670131Z.1_20150529164930_000_GPI4J5KVG.2-0.jpgEind mei is het mosselseizoen gestart te Duunkerke. Hier een artikel van La Voix du Nord (belangrijk voor onze horeca).
Lees ook 2 uitgebreide artikelen van 2014 over deze nieuwe ontwikkelingen vlak bij huis. Ze zijn zeer lekker van smaak “Les Moules de Dunkerque” (geen “bouchots” maar “moules filières”, dus ook zeemossels maar die 24 uur onder water blijven en dus dubbel zo snel groeien want geen getijden). Nu komen ook reeds de nieuwe hangmosselen van Zeeland op de markt. Blijven immers ook onder water, maar hier brakwater van de Oosterschelde)
Lees1>>>>
Lees2>>>>

“….Cette année, Emmanuel Turpin mise sur une production de 600 tonnes, contre 280 l’an dernier. Histoire de lui faciliter la tâche, la Coopérative maritime installe des bassins de purification. Les moules sont vendues à des mareyeurs, des restaurateurs entre Dunkerque et Ostende. 
L’an dernier, la production de moules de Dunkerque a fait les frais de bactéries à trois reprises. Ce début de saison, tout va bien.Les résultats des analyses réalisées par le Laboratoire environnement et ressources Manche – Mer du Nord, affilié à l’Ifremer, sont tombés mardi. Le compte-rendu est formel : « le prélèvement du 19 mai est conforme et sera validé ».
Après plusieurs années de tâtonnement, Emmanuel Turpin est aujourd’hui bien lancé. Mieux, il passe à la vitesse supérieure. Avec ses 32 filières, il a produit 280 tonnes de moules l’an dernier. Cette fois, il vise les 600 tonnes, grâce à 95 filières longues de 100 mètres. Il écoule sa production « chez des mareyeurs, des restaurateurs… » « Entre Dunkerque et Ostende », précise Damien Gueugneau, de la Coopérative maritime de Dunkerque.
Quant à la démarche visant à officialiser l’appellation « moule de Dunkerque », elle est toujours dans les tuyaux. « Ce n’est pas comme un label. Le dossier est simple à monter et la réponse arrive dans les 15 jours », précise M. Gueugneau. Elle sera lancée une fois les bassins de purification installés.
Depuis le mois de mars, la législation impose le passage des mollusques bivalves (dont font partie les moules) dans un bassin de purification avant leur mise en vente. Jusque là, la partie Dunkerque-Zuydcoote était la dernière de la Côte d’Opale à être classée en zone A, ce qui signifiait qu’il était possible d’y ramasser les moules et de les vendre dans la foulée.
Pour l’instant, celles d’Emmanuel Turpin sont purifiées à Audinghen, près de Boulogne-sur-Mer, une étape qui dure environ 24 heures. Mais la Coopérative maritime de Dunkerque a décidé de s’équiper de bassins dans son enceinte du Grand Large, moyennant un investissement compris entre 250 000 et 300 000 €. Si tout se passe comme prévu, l’installation sera fonctionnelle mi-juillet, pile-poil pour la pleine saison de la moule de Dunkerque.
« Si tout va bien », il sera possible d’acheter des moules de Dunkerque dans l’une des aubettes de la place du Minck d’ici une dizaine de jours. « Un pêcheur s’est désisté », explique Emmanuel Turpin, qui a sauté sur l’occasion pour vendre une partie de sa production en direct.

 

En het leven gaat verder. Op zaterdag 27 juni zal Eveline in den Anvers haar horeca  zaak overgeven aan de nieuwe eigenaars (echtpaar + zoon van Chinese afkomst). Café blijft! 

– Na een paar weken hard renoveren is de vroegere “L’Eclipse” terug open. Nieuwe uitbaters. EENTALIG FRANSTALIGE UITBATING. Alleen banners buiten “NIEUWE UITBATERS” in het Nederlands. Niet goed voor het imago van De PanneIMG_7498

– “…In De Panne is een gloednieuwe zelfstandigenorganisatie opgericht “Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen van De Panne en Adinkerke”. Kortweg LVZ De Panne Adinkerke.
In het huidige politieke De Panne is er vraag naar een echte liberale organisatie die hamert op de belangen van de zelfstandigen. Op een positieve manier ideeën lanceren en initiatieven nemen. Zo is LVZ reeds in overleg met het gemeentebestuur en alle betrokken partijen om een eigen visie te ontwikkelen voor de zeedijk en commerciële stranduitbating….
Voorzitter Wim Janssens werkt samen met zijn team aan de opstart van de lokale afdeling.
Naast activiteiten en netwerkmogelijkheden wil LVZ eerst en vooral de belangen van de zelfstandigen verdedigen..”

– De Zeedijk wordt grondiger gerenoveerd dan gedacht. Aannemer Crombez doet het degelijk.  De beperkte hinder zal vlug vergeten zijn. Veel terrassen zullen nu over elektriciteit en water beschikken. Nog geen nieuwe foto’s gezien van regenwater plassen.
Alleen zeer spijtig dat de nieuwe stenen veel lichter van kleur zijn dan de oude die intussen veel donkerder geworden zijn. Het heeft een slordige indruk van oplapwerk. 

IMG_7506

– Ook de slecht afgewerkte banken worden in orde gebracht voor het seizoen

IMG_7523

En ook de “Mont Blanc” wordt kaalgeschoren

IMG_7528

– Eind juni zal het gerestaureerd monument, het openlucht zwembad met zeewater te Oostduinkerke openen

Openlucht zwembad te Oostduinkerke bijna klaar

Openlucht zwembad te Oostduinkerke bijna klaar

 – Opgepast hittegolf op komst de komende dagen

IMG_1215

Advertenties

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Afbeelding | Dit bericht werd geplaatst in Varia. Bookmark de permalink .

7 reacties op Strandbars (=Beachbars) op ons strand?

 1. Godfried Onraedt zegt:

  ….L’Eclipse terug open….ietsje verder aan de markt zélf twee TOP-HORECAZAKEN waar men in VIER talen iedereen verwelkomt en bedient……dus……kies zélf maar uit !

 2. Kurt VH zegt:

  Beach-lounges: ik ben in principe niet tegen maar ik vind het idee van die extra promenade maar niks (zelfs met stricte regels – in De Panne haha – loopt dit binnen de kortste keren uit de hand). Laat men die Beach-Lounges integreren in het bestaande terrasconcept: als ze dit goed doen zal het niveau alleen maar stijgen. Momenteel zijn er geen vijf – met alle respect maar sorry – zaken waar men op de zeedijk een perfecte service en goede prijs-kwaliteit verhouding krijgt aangeboden. Dat men daar eerst aan werkt en dan kan dat lounge idee hiervoor een perfecte opstap zijn. En vasthouden aan het huidige unieke karakter van het Pannese strand en ‘keeping up with competition’ hoeven niet tegenstrijdig te zijn maar vragen wat creativiteit. Dat men in het seizoen eens wat aan het aanbod voor de jeugd werkt. Ik heb hiervoor al ideeen genoeg gespuid bij (huidige/vroegere) meerderheid/oppositie maar zie hier niks van terugkomen. Alle +14 jarigen vinden het saai om met de familie naar De Panne te komen en ontsnappen ASAP. Zelfs eigen jeugd trekt veelvuldig het binnenland in. Geef bv. geinteresseerde badkarhouders – eventueel in samenwerking met een nabijgelegen horecazaak – om de beurt de gelegenheid om een beach-party te geven. Dan blijf je uniek en bied je iets extra. Laat De Panne de Panne blijven maar op een hoger niveau en weer geen poging om Knokke 2 of laat staan Blankenberge 2 te worden.

 3. Kurt VH zegt:

  L’Eclipse: idd, geen Vlaams geen centen.

 4. Sven meerts zegt:

  Jammer genoeg loopt er volk genoeg rond in De Panne die dat wel apprecieert anders zouden zo’n toestanden niet voorkomen.

 5. Ronny Rohart zegt:

  Misschien ineens het logo van De Panne aanpassen?
  “De Panne / actieve natuur” >>>>>”De Panne / waar uw pint staat”
  De toeristen uit het noorden van het land die ondanks die de langere reistijd naar De Panne komen in plaats van naar de meer nabije Oostkust (om aan de strandkermistoestanden aldaar te ontsnappen) zullen niet meer zover rijden.

 6. belinda zegt:

  De blikvanger van De Panne, het centrale deel met bruine banken en glas omgeven, wordt niets aan gedaan.Het zou een verlengde moeten zijn ‘ De Zeelaan ‘. Heeft men weinig centen …schilder minstens de banken en grijze beton in een andere kleur vb. kleur van de vlag van De Panne geel/blauw met groen leeuwtje.Het zou een frissere blikvanger geven….ook de banken op de dijk … met open zeezicht.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.