“Beaufort buiten de Grenzen” binnen de grenzen van De Panne

IMG_7841Op zondag 28 juni wordt de nieuwe Beaufort2015 publiekelijk ingehuldigd op het Provinciaal Domein van Raversijde. Wat heeft deze 5de uitgave te bieden binnen de grenzen van De Panne?

IMG_7828Deze week was het reeds zeer druk in De Nachtegaal vanwege de vele Beaufort2015 bezoekers. Bussen met gidsen worden er afgezet aan het onthaalhuisje, reeds zogezegd een eerste kunstwerk (van Marti Anson, SP)IMG_7829

Het is een “kunstwerk” in wording want het is de bedoeling dat aan deze onafgewerkte  “vakantiewoning”  door de gebruikers verder zaken toegevoegd worden. Het is immers speciaal gemaakt met houten tappen zodanig dat het eenvoudig kan gedemonteerd worden en naar een andere locaties “reizen”. Bovendien is het een plek waar andere kunstwerken, zoals Scott Kings ‘Indecision’ en Thomas Gallers serie ‘Bright Star’ een plaats krijgen.

Reeds eerder in de Olmenweg, bij het binnenkomen van de Nachtegaal, is de gekleurde vlaggenslinger over de straat ook een “kunstwerk”, van Otto Berchem.IMG_7811

Naast het infopaviljoen staat een tweede “kunstwerk” op een duin nl. de “sex machine” van Oscar Tuazon.  Weinig sex te zien. Het bestaat uit een kastanjeboom waarin een fontein geplaatst wordt. Water vloeit uit een tak en stroomt langs de stam naar beneden. Het water was dinsdag nog niet in dienst. Men moest nog een betonnen opvangkuip maken om het water op te vangen en te recirculeren. De oorspronkelijke plaats was bedoeld naast de vijver, maar daar is geen toegang voor een vrachtwagen (daar zou geen kuip nodig geweest zijn)

IMG_7812De boom ziet er verdord uit, maar zal later gespoeld worden door de harde waterstraal.

“..De bedoeling zou zijn dat een gevoel wordt opgewekt dat de kastanjeboom er niet echt thuishoort en misplaatst is. Tegelijkertijd is er hoop en lijkt het wel of de boom wacht om tot leven te komen…”

Het volgende kunstwerk dicht bij de vijver is enigszins de moeite. Geïnspireerd op een parabolische spiegel worden de mensen aangetrokken. Via schilderingen, aangebracht aan de achterkant, tracht de kunstenares het Beaufort verhaal te vertellen. Zelfs Pier Kloeffe kan je vinden . (van Liesbeth Doms)IMG_7819 IMG_7815

Het mooie van deze Beaufort2015 is dat de bezoekers in de natuur geduwd worden om de kunstwerken te ontdekken. Immers voor de volgende kunstwerken moet je eerst door het mulle zand naar de speelduinen van de Oosthoekduinen en vervolgens op een hoge duin in het Calmeynbos. Zeker geen sinecure voor de dametjes met “hoge hieltjes” die hier in groepen arriveren. Ook het plannetje (schets) is niet duidelijk voor degenen die deze duinen nog niet kenden. Ofwel moeten de infodiensten een wandelplannetje meegeven van de Oosthoekduinen ofwel moeten de plannetjes hertekend worden.
IMG_7868Het eerste kunstwerk A-SHOVELIN SOUTH, in de speelduinen aan de J-Club stond er dinsdag nog niet.

Foto uit de website Beaufort2015

Foto uit de website Beaufort2015

“..Het is een performance van beeldend kunstenaar Pieterjan Ginckels en vertrekt van het grootste land art-project van de Vlaamse Overheid in de voorbije 40 jaar; de ongeziene zandopspuitingen die de kustgemeentes moeten beschermen tegen superstormen. Pieterjan Ginckels start een groot opgezette performance  langs de hele Belgische kustlijn, van Knokke tot De Panne. Twee weken lang trekt zijn karavaan, een rijdend kabinet, in alle badplaatsen voorbij met een ‘pseudowetenschappelijk fitnessprogramma’??? De kunstenaar benadert de Belgische kust kritisch: hij analyseert het opgehoogde ‘botox-strand’. Volgens een dagelijks ritueel, ondersteund door props, dresscodes en een soundtrack, wordt gegraven tot een empirisch nulniveau; daar waar ooit echt het oppervlak van het strand lag. Het publiek wordt uitgenodigd om mee te graven tijdens één van de veertien dagen performance (22 juni tem 5 juli 2015). Het residu van deze expeditie wordt vanaf maandag 6 juli gepresenteerd in de Oosthoekduinen…”

IMG_7820Dan maar verder tussen de spelende J-Club kinderen richting Oosthoek voor het “kunstwerk” van Katinka Bock. Dit maakt deel uit van een driedelig werk.
“…In de aanloop van Beaufort verzorgde de kunstenares een performance, waarvan de filmische neerslag vertoond wordt. Eén figuur met zes donkerkleurige sculpturen neemt plaats op een houten roeiboot. Hiermee vaart de inzittende de zee op, richting de horizon. Op een bepaald moment stopt het roeien en worden de keramische beelden een voor een de zee ingeworpen. De idee luidt dat de sculpturen zo aan de zee gegeven worden, dat ze ooit terug kunnen aanspoelen en onder invloed van de zee van vorm veranderd kunnen zijn…”

De houten roeiboot is alvast in de Oosthoekduinen te bewonderen  terwijl de film van de performance in Raversyde getoond zal worden. De plek, in het verlengde van het Bortierplein, waar de sculpturen de zee ingegooid zijn, omvat het derde luik van haar artistieke concept.

Dan maar terugkeren (alhoewel best verder wandelen via het mooie Sleedoornpad) naar de duin in het Calmeynbos. Daar staat wellicht het mooiste Beaufort2015 kunstwerk van de ganse kust. nl. A DOG REPUBLIC. Hier rijzen enkele gigantische mikadotorens tussen de bomen op. Deze feeërieke bamboeconstructies passen binnen het verhaal van modulaire en plaatsgebonden architectuur, kenmerkend voor Yona Friedman. Wij hebben de kunstenaar aan het werk gezien om deze opstelling te creëren. Een interessante persoonlijkheid die zeer goed wist waar hij naartoe wilde met zijn werk.

IMG_7823

IMG_7824

 

 

 

Bij het afdalen naar het speelbos in het Calmeynbos vinden we een mooie afsluiter: nl. de dodecaëder  “Two Miracles” van Bijl. (Dodecaëder komt van do(2) + deca (10) = 12). Het is   een object bestaande uit 12 tegen elkaar geplaatste vijfhoeken uit aluminium, die rondom een eikenboom geplaatst zijn. Het vormt een mooi contrast van de natuur (de eikenboom) geprangd is een wiskundige vorm. Mooi!IMG_7826Na deze mooie natuurwandeling is het hoog tijd om iets te gaan drinken in de Nachtegaal (het mooiste terras van De Panne).
Veel bezoekers en nog een zogezegd kunstwerk die we vergeten waren.

nachtegaalAan de gevel van het terras hangt een Neon verlichting met als tekst “ETRANGERS PARTOUT” van Claire Fontaine. Naar ’t schijnt moet de symboliek geînspireerd zijn op het racisme.
Het duidt ook op het feit dat “Beaufort buiten de Grenzen” dit jaar in het Nederlands en het Frans gepresenteerd wordt.

Voor mij is dat geen kunstwerk.
IMG_7827Op een geheel andere locatie nl de duinvoetversteviging ter hoogte van het Vissersdorp vinden we een zeer opvallende reeks onbegrijpelijke serie ideogrammen geschilderd door Yona Friedman. Er wordt een verhaal verteld op een oppervlakte van 440 meter lang en 1,20 meter hoog. Dit zijn symbolen met een bepaalde betekenis (?), die over de lengte van de muur overvloeien in letters “A DOG REPUBLIC” (zie ook foto bovenaan) IMG_7834

 

IMG_7842

 

We beperken ons uiteraard tot de opstellingen te De Panne. Wie meer wil weten kan één van de vele gidsbeurten vervoegen of de website raadplegen LEES>>>

Conclusie
Het Beaufort2015 evenement is veel minder dan zijn 4 voorgangers. Minder locaties, niet op de drukke publiekstrekkende plaatsen maar integendeel meer verscholen in de natuur.Minder monumentaal maar meer intiem en kleinschalig. Sommigen vinden dat spijtig, anderen vinden dat dit best goedkoper mag.
Misschien komt er wat kritiek dat het veel minder is dan in 2003 met de venten in het water en minder dan 2006 met de olifanten op het strand. Maar heeft zeker iets te maken met de veel lagere budgetten. Men vertelt dat het provinciaal budget herleid is tot 1/6 en de meeste gemeenten zoals De Panne tussenkomen voor ongeveer 40.000 €.
De kwaliteit van de kunstwerken zal wellicht bekritiseerd of geapprecieerd worden naargelang men gevoelig is aan deze soort kunst.
Hetzelfde fenomeen doet zich voor aan  de Site des 2 Caps waar men voor het eerst ook 14 hedendaagse kunstwerken in open lucht geplaatst heeft op de wandelwegen tussen Wimereux en Sangatte. Veel kritiek op de kostprijs nl 617 000 € maar men is nu pas verwonderd hoeveel toeristen hierop afkomen. Men noemt het daar “FESTIVAL SLACK” (= naam van de duinen te Wimereux). In de Franse pers wordt hieromtrent veel geschreven en men is zeer verwonderd van de grote economische terugval op de HORECA. Te weinig accomodatie in de streek. In Wimereux wordt een nieuw groot hotel gebouwd.

Ook met deze Beaufort2015 komen de 2 mooiste natuurgemeenten aan onze kust nl De Panne en Knokke in de “picture”. Oostende mag ook meedoen met zijn provinciaal domein Raversijde. De organisatoren hebben resoluut gekozen voor de verandering en vernieuwing. De  curatoren van Beaufort buiten de grenzen zijn , Lorenzo Benedetti (De Appel Amsterdam), Patric Ronse, Hilde Teerlinck (vroegere directrice van FRAC te Duinkerke)  en Philip Van den Bossche (Mu. ZEE Oostende). Ze streefden naar eigen zeggen vooral naar een zekere harmonie tussen het kunstwerk de natuur en de plek waar het werk staat of hangt.
…Zo staat het collectief A Dog Republic in voor de “musée promenade”, een feeëriek project langs de 67 km lange kustlijn. Dit museum ontstaat al wandelend en neemt doorheen de tijd en afhankelijk van de plek, verschillende vormen aan. Dat kunnen tekeningen zijn op het strand, in de winkelstraten, in plexiglazen, het kunnen vlaggen en teksten in het straatbeeld, films zijn. Kortom: de straat als het ware als museum. Het publiek krijgt bovendien de kans om daarin een actieve rol te spelen…

Onafhankelijk van de kritiek brengt zo’n Beaufort evenement veel volk die speciaal hiervoor de ganse kust afreizen. Hier ook zeker een pluspunt voor de HORECA.
Anderen beweren dat de gemeente De Panne beter zijn geld zou beleggen in infrastructuur voor bejaarden. Immers zowel in Adinkerke als in De Panne is het triestig gesteld met het aantal assistentiewoningen (=serviceflats) en RVT voorzieningen. En dan doet nog het gerucht de ronde dat Bernardus zijn serviceflats zal ombouwen naar RVT-kamers en dat de gemeente zijn serviceflats rechtover het gemeentehuis zal verkopen samen met de 2 OCMW gebouwen op de Koninklijke Baan?????

PANNESPROKKELS:

– Nieuwe handelszaken:
1. Op vrijdag 19 juni, op de vooravond van Sint-Pieters-kermis, heeft de nieuwe brasserie
’t Dorp” zijn deuren geopend. (waar vroeger de “Cormoran” was op de hoek Zeelaan-Koninklijke Baan; rechtover hotel IBIS).
Uitbater Christophe van de “Drie vijvers”.
Naast café ook kleine restauratie. 
We wensen hem veel succes!
(vroeger had je meerdere wijken in De Panne: het Bad, het Dorp, de Oosthoek, de Kittelhoek,…Het Dorp heeft nu een nieuwe brasserie “’t Dorp”. Die van het Bad moeten niet jaloers zijn. Reeds vanaf 1907 bestaat de brasserie “’t Bad” maar in die tijd moest alles in het Frans vandaar de Bains
 Lees over de Bains>>>>)
IMG_7753

IMG_7759

Mama Agnes en Christophe

IMG_7774

2. vanaf 29 juni is er een andere uitbating in den Anvers. Laatste drink op 27 juni

In het WC

In het WC

3. Op woensdag 24 juni om 8:30 heeft de nieuwe Lidl in de Zeelaan zijn deuren geopend (indien je voor 100 € koopt krijg je een fles Cava). Zeer ruime winkel. Tijdens de werkdagen open tot 20 uur! Vanaf 6:30 tot 8:00 is overvloed aan parkeerruimte in de Zeelaan.

IMG_7851

– nieuwe brasserie op de Zeedijk:
IMG_7863Er zijn nog handelszaken die hun openingsuren naar ’s avonds willen verschuiven. Indien meerderen dergelijke zuiderse uren zouden volgen, kan dat veel kopers aanlokken. Nu is de Zeelaan vanaf 6 uur à 6:30 morsdood en kan je overal parking vinden. Ook de brasserien aldaar kunnen niet anders volgen (uitzondering de markt en natuurlijk de zeedijkpromenade). Standpunt UNIZO en LVZ?

IMG_1267

Dezelfde Plaats

Op zaterdag 20 juni is de klimzaal in het nieuwe Sportcentrum in dienst gekomen. Het  hindernissenparcours pas op 1 juli om van paal tot paal te klimmen en klauteren.
Al naar de “dbar” geweest?
IMG_7783

IMG_7766

– Nog meerder grote nieuwe restauraties in de DUMONTWIJK. De Panne is veel aan het verproperen.
Ook juridische vervolging voor de 2 niet startende bouwvergunningen aan de rand van de dumontwijk: Cordial en Tip-Top.

IMG_7780

10409524_979890898709000_1497295525152399093_n

Villa “Les Goelands” van Thiery Dewitte op de hoek Dumontlaan-Visserslaan

IMG_7760

Villa Diane op de hoek van de Blondéweg en de Thiriarweg.

– Op zondag 21 juni zijn een 30 tal leden van het Willemsfonds Veurne, De Panne en NU OOK Koksijde naar Duunkerke getrokken voor een culturele en architecturale wandeling (gids José Decoussemaeker). Bezocht:FRAC, LAAC, Memoriaal Operatie Dynamo, kapel O.L.V. ter Duinen en nieuwe wijk Grand Large. 
Volgend jaar wordt een tweede gedeelte gepland naar de binnenstad van Duunkerke: historisch en cultureel.IMG_7795– Te Bray-Duinen heeft de nieuwe burgemeester Catherin Verlynde een nieuw bouwreglement ingevoerd zodanig dat een expliciete afzonderlijke bouwvergunning nodig is om een gebouw af te breken. Zij start ook met de gemeentelijke inventarisatie van de waardevolle villa’s (cf Koksijde). LEES>>>>
Wanneer in De Panne?
Naamloos– ZONDER WOORDEN
IMG_1264 IMG_1265

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Evenement, Kunst, Natuur. Bookmark de permalink .

6 reacties op “Beaufort buiten de Grenzen” binnen de grenzen van De Panne

 1. noelhoste zegt:

  Dag José,

  Ik was dinsdag in de Nachtegaal voor een duinwandeling, en heb je daar trouwens gezien op ‘het mooiste terras’. Ik ben nadien nog een paar zaken (kunstwerken?) gaan bekijken, en vraag me af waar de curatoren mee bezig zijn. Met de vier mooie manifestaties die we onder de naam Beaufort hebben gekend, heeft dit initiatief van de provincie West-Vlaanderen niets van doen. De naam Beaufort werd er ten onrechte voor gekaapt. Ik weet wel, budget en zo, maar als je moet besparen, verklein dan je schaal. Het enige positieve waar je terecht op wijst, is dat de bezoekers gedwongen worden de duinen in te trekken.

  Noël

 2. Piet Verstraete zegt:

  Vroeger heette zo’n beschildering van Yeona Friedman ,op de muur, toch GRAFITTI , en nu heet zo iets Beaufort? Gek hé.

  • Jan Warreyn zegt:

   Toen ik die quasi industriële beschildering voor het eerst opmerkte, dacht ik aan een handige zet om de “normale” graffitikunstenaars(?) te ontmoedigen. Niet dus… maar misschien wordt dit toch een onbedoeld bijeffect?

  • Jan, Ik ben nog niet achter de code gekomen om deze hiërogliefen te ontcijferen. Het schijnt iets met een hond te maken te hebben.

 3. Camiel Vanhoucke zegt:

  Tja…hedendaagse kunst, wat moeten we daarvan denken? Sommige creaties kunnen me bekoren, maar andere laten me totaal onverschillig. Als er te veel uitleg bij nodig is, stemt dit me zeer wantrouwig. Een kunstwerk moet vooral voor zichzelf spreken en liefst toegankelijk voor een groot publiek. Als alleen een beperkt groepje van kenners of pseudo-kenners het weet te appreciëren schiet het aan zijn doel voorbij.
  En wat is kunst? Tientallen antwoorden werden al gegeven en vaak tegenstrijdig. Het blijft een eeuwige twistvraag.
  Maar om het bij de beaufort-tentoonstelling te houden, die bamboeconstructie tussen de bomen op een duintop vond ik wel indrukwekkend. En dit gevoel is mij genoeg. Verdere uitleg hoeft niet. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken wat hem (of haar) aanspreekt. Ik ben een leek in de materie, maar ik laat me geen kunst aanpraten bij iets wat me koud laat. Kunst moet , wat mij betreft, een zekere emotie oproepen. Doet het dat niet, dan loop ik er onverschillig aan voorbij.

  • Zeer goed verwoord Camiel. Ik deel volledig uw reactie en stem ook voor de bamboe constructie als nummer 1 temeer daar we een tijd gesproken hebben met de kunstenaar tijdens de montage (in gebroken Engels). Een persoonlijkheid.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.