Camping Zeepark evolueert naar “openlucht recreatieve verblijven”

Het is reeds een paar jaren dat de geruchten de ronde doen dat Camping Greenpark zal verdwijnen. Dat is de evolutie van vele kustcampings. Aanvankelijk tentjes, dan caravans (al dan niet met zone voor mobilhomes, zoals hier), en uiteindelijk week-end huisjes. (cf camping Kindervreugd in Adinkerke). Dit zal een grote ruimtelijke impact hebben op de huidige open ruimte tussen De Panne en Baaltje. Mede doordat in het natuurreservaat de Houtsaegerduinen ook veel ingeschreven staat in het nieuwe natuurbeheersplan van dit gebied. Deze evolutie was reeds lang te verwachten maar noch de gemeentelijke, noch de provinciale en noch de  Vlaamse overheden hebben destijds iets ondernomen tegen die te verwachten evolutie. Nu wellicht te laat. Bouwpromotoren hebben concrete plannen. Hopelijk waardevolle.

Gewestplan. Camping is recreatie gebied. Tussen ZILT (was bouwzone) en camping ligt natuurgebied. Idem kant strand

DE BLIEDEMAKER heeft reeds in november 2012 alarm geslagen naar aanleiding van de bouwaanvraag van PL-constructs die een kleine gedeelte van de camping wou bebouwen.

Oud verworpen project 2012

– Lees “Wordt de camping Zeepark tweede “Klein Berlijn”?+ ook reacties + bezwaarschriften van DE BLIEDEMAKER destijds”>>>.

– Lees “De Panne en Baaltje breiden op andere manier uit” >>>>

Gelukkig was het project weinig waardevol en er was ook de vrees dat -indien men dit zou toelaten- dit een gevaarlijk precedent zou zijn om op dergelijke manier gans de 8,5 ha camping vol te bouwen. Gelukkig dat het vorig schepencollege de boot heeft kunnen afhouden door de eerste bouwvergunning te weigeren en de tweede te laten uitsterven, mede door te verwijzen dat in  het Gemeentelijk Structuurplan van 2000 bepaald werd dat voor deze camping een specifiek Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (=GRUP) moet opgesteld worden.
Uittreksels Gemeentelijk Structuurplan (maar nu in herziening):

“pag45 R: …Gezien de precaire ligging van bepaalde campings in het open ruimtegebied is het van fundamenteel belang dat deze gevrijwaard worden van permanente constructies. Dit geldt voor de camping ter hoogte van de Nieuwpoortlaan, nl. camping Zeepark en de camping ter hoogte van de Veurnestraat, nl. camping Greenpark. Uiteindelijk zal een ruimtelijk uitvoeringsplan dienen te worden opgemaakt om de problematiek te beheersen. ….

…Camping Zeepark dient zijn kwaliteiten te behouden, gelet op de strategische ligging nl. de camping bevindt zich ter hoogte van de enige resterende open ruimteverbinding tussen de verstedelijkte kernen van De Panne en Koksijde. Het (nu nog beperkt) landschappelijk overlopen van strand naar duinen dient optimaal behouden te worden…”

“Pag85 R: …Opmaken van een uitvoeringsplan voor de bestaande campings”

Ook is er nog de wens van Westtoer om niet alle campings aan de kust om te bouwen tot week-end verblijven. Dit omdat er nog wat ruimte zou overblijven voor de kampeerder (tent of caravan) en niet alle campings zouden evolueren zoals die rond Middelkerke. We moeten de kust openhouden voor het ganse assortiment toeristen!Camping-accomodaties hebben een duidelijke impact van ruimtelijke ordening en moeten dus vastgelegd worden in een RUP (=Ruimtelijk Uitvoerings Plan).

Intussen is sinds 2,5 jaar een volledig nieuw schepencollege aan de macht en deze hebben resoluut besloten om actie te nemen temeer daar een investeerder afkwam met een ambitieus project voor de volledige oppervlakte van de camping (8,5ha).

Geld zou geen probleem zijn. Deze firma zou beroep doen op de kleine investeerders om een mede-eigendom project op te starten cf het IBIS Hotel in De Panne. Dergelijke formules lijken succes te hebben cf de 2 projecten in Bray-Dunes (o.a. Palais du Picon).
Zij hebben een ontwerpplan opgesteld voor de volledige oppervlakte maar daar hebben de burgers en dus ook  DE BLIEDEMAKER nog geen inzage in. Wel lijken meerdere schepenen aangenaam verrast te zijn met het voorstel. Men “zegt” dat het zeer mooi is. Openluchtrecreatieve verblijven. Zeker geen herhaling van “Klein Berlijn”. Het zou 1 centraal beheerd complex blijven waarbij de vele investeerders zouden genieten van de opbrengst. De huisjes zouden niet individueel vekocht worden zoals in de ander WE parken maar onder centraal beheer blijven. Er zouden geen individuele afsluitingen komen want de huisjes zouden in groepen telkens in een rij gebouwd worden. De visuele impact zou beperkt zijn omdat de gebouwen verzonken zouden zitten in de duinen (dus geen dak maar zand boven de gebouwtjes). Dit is moeilijk in te beelden indien men nog geen plan of maquette mag zien.

Naamloos3

Eigen schets ter verduidelijkig van de tekst (dus zeker niets offiieel)

Naar ’t schijnt zou men terug artificieel een duinreliëf creëren met het huidig niveau van de camping als nulniveau. Niet dat van de Koninklijke Baan die lager ligt. Toch zou men langs deze zijde zand wegnemen. Zullen de huisjes ook zicht hebben op de Houtsaegerduinen en dus ook zichtbaar zijn vanaf de openbare weg??? Als compensatie zou extra natuurgebied bij gecreeërd worden. Langs de zijde van het strand zou een zone van 45 m breed natuurgebied worden, gedeeltelijk gelegen op de grond van de huidige camping. Ook langs de kant van het ZILT project zou een dwarszone op het strand van een 50 tal meter breed natuurgebied  worden. Dit zou verbreden langs de kant van de baan. Reeds van in de jaren 50 bestond er een natuurzone, ook van een 50 tal meter, ten westen van de bouwzone waar vroeger het Strand Motel (later Strand Park nu ZILT). De totale groene zone zou aldus een 100 -tal meter bedragen die zou uitlopen aan de Koninklijke Baan tot een 160-tal meter (?). Het nieuw natuurgebied zou toegankelijk zijn voor het publiek via een wandelpad van de Konnklijke Baan naar het strand (wellicht zal de afsluiting tussen het ZILT blijven bestaan?).

Naamloos1

Huidige ingang Camping Zeepark

Naamloos

Huidige oprit, Zou ook de ingang van het nieuwe complex zijn

Ook zal het publiek een tweede doorgang hebben van de Koninklijke Baan naar het strand in het verlengde van de huidige campingingang. Daar komt ook een hotel met 2 verdiepingen. Het gelijkvloers zou wel lager liggen dan het nulniveau. De rest van het project is niet “bewandelbaar” voor toeristen. Op de mooie hoek aan het strand naast het Canadezenplein komt een “beachbar” open voor het publiek. (zal wellicht wat wandelaars aantrekken op het niet commercieel oostelijk gedeelte van de Zeedijk).

Tot heden is de camping ieder winter volledig leeggemaakt en open vlakte. In de toekomst duinhuisjes maar dan wel gans het jaar. Wel in de zomer veel minder auto’s want naast omzeggens ieder caravan stond een wagen. Geen grote ondergrondse publieke parking voorzien zoals vroeger wel gesuggerreerd bij de voorziene heraanleg van de Koninklijke Baan met zijn parkings (nog steeds niet uitgevoerd, Wel heraangelegd  tussen Baaltje en Oostduinkerke).

Project: Ondergrondse RANDparking Camping Zeepark

Momenteel kunnen we dus zeer moeilijk dit groots project beoordelen, zonder plan of schets. Alvorens het opstellen van de eigentlijke GRUP te starten moet eerst een “milieuscreening” gebeuren. De gemeente zou die reeds ingediend hebben bij de diverse hogere overheden. Na aanpassingen zou die nu voor een tweede maal opgestuurd worden en zouden meerdere vergaderingen met die overheden moeten gebeuren. Dan pas is alles gedefinieerd om de GRUP af te werken (men verwacht klaar september 2016). Dan GECORO/gemeenteraad/openbaar onderzoek enz…Dus nog niet voor direct.

De laatste weken is er op facebook wat commotie ontstaan over dit project (daarom dit artikel). Men is ongerust wegens gebrek aan info vanwege de gemeente. Vandaar veel zinloze uitlatingen maar geen enkele concrete voorstellen. Kopen? Wie? Wij (de gemeente)…veel te duur. Planschade???  Wellicht is het nu te laat om dit project nog tegen te houden. In het verleden hebben zich veel opportuniteiten voorgedaan om de bestemmingswijziging van dit gebied te wijzigen. Het is reeds meer dan 50 jaar “recreatiezone” en men kan dat niet zomaar plots veranderen nu er een bouwproject opdoemt die aan de beperkingen van recreatiegebied lijkt te beantwoorden. Er zijn momenten geweest van Duinendecreet, Natuurverwevingsgebieden (destijds (1997) voorstel goedgekeurd door de gemeenteraad, maar later terug geannuleerd), en nog vele andere, maar het voormalig 18 jarig schepencollege was tevreden met de propere uitbating van de camping door de gekende familie Houtsaeger en hebben niets ondernomen. Het is nu wel moedig van het nieuw schepencollege om de “koe bij de horens” te vatten en de bestemming duidelijk vast te leggen en te beperken.
Een suggestie is o.a. om van de camping natuurgebied te maken en de “planschade” niet financieel te vergoeden (cf Duinendecreet) maar te compenseren door een bouwlint toe te latten voor appartementgebouwen over de volledige oostelijke zijde van het Canadezenplein.

Ook in andere bouwdossiers hanteert het schepencollege nu vrij strenge normen. Oude dossiers o.a. inzake “inventaris beschermde gevels” krijgen een oplossing. Ons natuurpatrimonium is goed beschermd voor de toekomst maar ook het bouwkundig erfgoed zal in de toekomst de waarde van onze gemeente bewaren.

Uittreksel uit GECORO VERSLAG VAN januari 2014

Een eerste voorontwerp werd voorgesteld aan het schepencollege op maandag 16 december 2013, aan de GeCoRO op 15.01.204 en aan het agentschap voor Natuur en Bos op 7 februari 2014.

GRUP “Openluchtrecreatief bedrijf camping Zeepark” – StaVaZa Opdrachthouder: CreoSum. Een eerste voorontwerp werd voorgesteld aan het schepencollege op maandag 16 december 2013. Het voorontwerp is aan de hand van een ppt-voorstelling toegelicht op de vergadering. Opmerkingen geformuleerd door de leden: Het college zal er moeten over waken dat bij de verdere uitwerking van het GRUP de voorgestelde groene invulling wel degelijk bewaard zal blijven. Vooral het natuurlijk herstel van de aanwezige duinrestanten en de uitbreiding van de strook natuurgebied tussen de projectzone en Zilt is belangrijk voor het voorgestelde concept. Ook de zichtlijn vanaf de Zeedijk mag niet onderbroken worden door de voorziene constructies die volgens de gewestplanbestemming verder kunnen gebouwd worden dan de huidige verharding van het Canadezenplein. Volgens de hoogtelijnen op het algemeen inplantingsplan zijn deze nu verstopt achter de aan te leggen duin na het herstel van het natuurlijk reliëf van de duin, maar dit zal ook effectief zo moeten opgenomen zijn in het GRUP. De voorziene beach club voorzien op de uiterste noordwestelijke hoek van het terrein vormt een grote visuele barrière. Hierbij moet evenwel opgemerkt worden dat het natuurlijk reliëf van de duin voor de voorziene constructie doorloopt voor het terrein. De sokkel van de ondergrondse verdieping die op de fotomontage volledig boven het strand uitsteekt zal in werkelijkheid onder en achter de duin zitten. Enkel het terrasniveau zal boven de duin en het strand uitkomen en zichtbaar zijn. Vraag blijft naar de zin en noodzaak van dergelijke constructie op die locatie.

PANNESPROKKELS

gouden-bruiloft

Vandaag in “De Krant van West-Vlaanderen” (Wekelijks Nieuws) in “IER BIE UUS in De Panne” te gast bij José en Ginette Decoussemaeker op de markt. (familie, natuur, Dumontwijk, DE BLIEDEMAKER, markt, Picon…)

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Gemeente Politiek, Stedenbouw. Bookmark de permalink .

53 reacties op Camping Zeepark evolueert naar “openlucht recreatieve verblijven”

 1. Schande !!! Waar zijn de GROENEN … Nu is de mogelijkheid om een mooi stuk natuur weer tot zijn recht te laten komen. Maar nee de bouwpromotoren (het kapitaal !!!) Is weereens sterker dan het behoud van natuur. Jammer.

 2. martin van oever zegt:

  waarom moet het grote kapitaal het weer winnen, en de vreugde van de kampeerder verpesten,schande gemeente de panne.,mar.

  • Wat is jouw voorstel? In een “Recreatiegebied” zijn WE-huisjes wettelijk toegelaten. Men mag er zich niet domiciliëren.

   • Belinda de Wilde zegt:

    Betaal je dan ook 2de verblijf taks indien je er zich niet mag domiciliëren????

    • José Decoussemaeker zegt:

     Blijkbaar wel
     Een wooneenheid zonder domicilie is elke private verblijfsgelegenheid waarin op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
     Wooneenheden zonder domicilie zijn landhuizen, bungalows, appartementen, studio’s, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste verblijfsgelegenheden, inbegrepen de met chalets gelijkgestelde caravans, en die al of niet zijn ingeschreven in de kadastrale legger.
     Worden niet beschouwd als wooneenheid zonder domicilie:
     – het lokaal dat uitsluitend is bestemd voor het uitoefenen van beroepsactiviteiten, d.w.z; dat
     de woonfunctie volledig ontbreekt. Het vestigen van een maatschappelijke zetel op zich
     houdt geen vrijstelling van de belasting in;
     – de tenten, verplaatsbare caravans, mobilhomes, kampeerauto’s, woonauto’s en
     woonaanhangwagens;
     – de wooneenheden zonder domicilie opgesteld op een kampeerterrein zoals omschreven in
     het decreet van 10 juli 2008 betreffende de toeristische logies;
     – de kamers die deel uitmaken van de uitbating van logiesverstrekkende bedrijven;
     – een private verblijfsgelegenheid gehuurd door een regionaal sociaal verhuurkantoor of het
     OCMW met de bedoeling deze woning ter beschikking te stellen voor een korte verblijfopvang.

     • Belinda zegt:

      Bedankt voor de info!
      In Bredene …de vroegere campings werden ook omgebouwd tot vaste units …daar moet men geen 2de verblijftaks betalen( mijn vriendin heeft daar zo eentje) …dat zal dan onder dat decreet van 10 juli 2008 vallen zeker? Men kan er verblijven tot eind oktober en terug vanaf de Paasvakantie …Je huurt of pacht de grond (erfpacht). Het domein straalt nog een camping gevoel uit. Ook daar kan men geen domicilie nemen. In Sluis ( nl) hanteren ze ook dat principe…. de aankoopprijs ligt veel lager dan de prijs van een appartement…In Blankenberge verkoopt men nu al appartementen met erfpachtsysteem …dus de grondwaarde is beperkt tot 99j,. …uiteraard betaalbaarder…. men laat de kopers de keuze met of zonder erfpacht.

 3. Maxime zegt:

  Dank u niet naar mijn werk te nemen voor een project dat niemand houdt.
  Het is echt belachelijk om ons groote gezin te sluiten. T’is een schande ! vooral voor geld!

 4. George Decock zegt:

  Waarom is er nooit is een klacht ingediend tegen de bouw van het appartementsgebouw “ZILT” die ook in een natuurgebied lag (zie duinendecreet 1993 door Jan Loones ).door de zo gezegde
  Natuurbeschermers………………………….

 5. Lamon André zegt:

  De ene mag alles, de ander niets. Macht van het geld !! Hoeveel geld gaat er onder tafel ??

  • José Decoussemaeker zegt:

   Je kunt zoiets alleen maar doen mits veel kapitaal. Stedenbouwkundige regels zijn voor iedereen gelijk en worden streng opgevolgd door de hogere overheden.

   • Guido Sepelie zegt:

    Dat in De Panne de stedenbouwkundige regels niet gelden voor het grootkapitaal, heeft de casus Plopsaqua (illegale bouw van het complex, zonder voorafgaande milieuvergunning en met – dus – een geschorste, niet-uitvoerbare bouwvergunning) toch toereikend aangetoond, José? De regels zijn op papier gelijk, in de praktijk niet; ons bestuur heeft bij Plopsaqua aantoonbaar op schuldige wijze verzuimd op te treden tegen de overtreders… De burger die daartegen klacht indiende en stedelijke overheden om stillegging van de werf verzocht, werd afgewezen.

 6. Belinda zegt:

  Beachbar op hoek huidige camping = stuk duin opofferen.
  De stille kant van de dijk verstoren door het lawaai ( muziek gans de dag) van een ‘ Beachbar ‘, is dat nodig????
  IS DAAR NOG IETS TEGEN IN TE BRENGEN??????? Het niet commercieel gedeelte van de dijk wordt juist door gezinnen met kleine kinderen gebruikt.
  Er is al zoveel horeca op het strand van De Panne.
  Ook voor het huidig recreatie gebied camping ….jammer, dat deze campingbezoekers geen plekje meer kunnen hebben en dat er veel plek natuur geofferd wordt om weer vol te bouwen.
  Momenteel ZEER VEEL appartementen /huizen te koop zowel nieuwbouw als doorverkoop.

  • José Decoussemaeker zegt:

   Zal nog zeker meer dan 1 jaar duren vooraleer openbaar onderzoek start. Komt zeker op DE BLIEDEMAKER

  • Guido Sepelie zegt:

   Op grond van de geldende procedures kan een burger die hinder ondervindt of kan ondervinden van een dergelijke project/dergelijke uitbating, bezwaar aantekenen. Dat kan in het kader van het openbaar onderzoek naar een wijziging van de bestemmings-plannen of -voorschriften (het GRUP) én in het kader van de aanvraag tot stedenbouwvergunning of milieuvergunning.
   Jammer genoeg heeft ons bestuur in het dossier Plopsaqua (waar meer dan twee jaar illegaal gebouwd is, met medeweten van het bestuur) getoond dat het bij grote en invloedrijke promotoren bereid is om de wetten en reglementen met de voeten te treden. Het is dus aan te bevelen dit project van nabij te volgen.
   Als het bestuur – zoals José aanhaalt – een afgewerkte “screening” heeft voorgelegd aan de hogere overheid, dan moet het bestuur dat document op grond van de geldende regels inzake openbaarheid van bestuur op verzoek van wie dan ook meedelen ( d.w.z. een afschrift toesturen of beschikbaar maken), ook als dat document slechts een stap zou zijn in een lopende procedure (zodra een “milieudocument” af is, is het onderworpen aan verplichte openbaarmaking; dat is de vaste rechtspraak van de Beroepsinstantie Openbaarheid).

   • José Decoussemaeker zegt:

    De MER-screening is ingediend bij ANB maar is nog niet aanvaard door ANB. Vandaar nog eerst verder overleg nodig alvorens die publiek kan gemaakt worden. Dan komt die openbaar op de website van LNE (staat er nu nog niet op). http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/raadplegen-milieueffectrapportages/dossierdatabank
    Wel is het project in januari 2014 getoetst geweest in de GECORO (dat is openbaar en verslag vergadering op de website van De Panne. Ik heb dit stukje overgeplakt in mijn artikel onderaan). Werd vrij positief onthaald.
    We zijn nog lang niet in het GRUP stadium die natuurlijk een openbaar onderzoek eist.

 7. Belinda zegt:

  Aan Ginette en José nog een dikke proficiat met jullie ’s 50 jarig huwelijk!

 8. noelhoste zegt:

  Ik ga met Belinda mee om de laatste 2 à 3 oostelijke blokken van de Zeedijk niet-commerciëel te noemen, en dus veel rustiger, ook in de zomer. Een rustiger stukje van dijk en strand, moeten we dat niet proberen te behouden? Haar tweede opmerking, over de leegstand van appartementen en vakantiewoningen, verdient eveneens aandacht: is het bekend hoe groot die leegstand is? Heeft De Panne – in dit verband – eigenlijk nog nood aan zoveel bijkomende vakantieverblijven?

 9. Dirk Bracke zegt:

  Ik ben een leek op het vlak van stedebouwkundige vergunningen en dito decreten, maar er is toch een groot verschil de huidige situatie met de caravans die jaarlijks het terrein ontruimen en het het terug aan de natuur geven en permanente huisjes. Die kunnen toch niet op los zand gebouwd worden en moeten toch individueel van de nodige nutsvoorzieningen voorzien worden? Dan vraag ik me af wat blijft er nog over van dit stukje duinen ?
  Nee bedankt.

  • José Decoussemaeker zegt:

   We kunnen moeilijk oordelen als we het plan nog niet gezien hebben. Naar ’t schijnt zou het best meevallen. Het duinenrelief wordt hersteld en groene zone tussen strand en het ZILT.

 10. George Decock zegt:

  Belinda.be wanneer ga je nu in Cap Gris-Nez gaan wonen ?

  • Belinda de Wilde zegt:

   Mr Decock ik zie niet in waarom wij in Cap Gris-Nez moeten gaan wonen? Nu wonen wij in de prachtige natuur van de stille Kempen , ….en genieten wij met z’n allen in onze vrije tijd van zeetje in De Panne en de inwoners zijn er super vriendelijk . Maar ik geef toe Cap Gris-Nez bezit wel iets dat De Panne niet heeft. Groetjes.

 11. Dieter Devos zegt:

  Ik zie persoonlijk niet in wat het verschil is tussen de huidige camping en het nieuwe project.
  Niemand ziet de caravans staan, niemand heeft er last van en niemand komt ooit op het terrein, nog in de winter nog in de zomer. Als het nieuwe project niet zichtbaar zal zijn, wat is het probleem dan ?? Kan alleen maar extra mensen naar De Panne lokken zodat De Panne terug bekent wordt bij het jonge publiek i.p.v. ouderen.

  • Guido Sepelie, Wioj zegt:

   Dat niemand ooit op het terrein komt in de winter, klopt m.i. niet. Als ik me goed herinner, rijden we er (ieder jaar?) door tijdens de strandrace einde november. Ook bij een andere MTB-tocht behoorde een doortocht op de (lege) campingterreinen tot het traject.

  • Belinda de Wilde zegt:

   Mr Devos, ik denk dat jongeren juist liever kamperen en wat avontuur beleven, dan in een net huisje te zitten.

  • Dit was tot nu toe privé domein veronderstel ik….

   • José Decoussemaeker zegt:

    Wellicht nog steeds eigendom van de familie Houtsaeger, maar een paar jaar geleden heeft een immobilium firma een verkoopsovereenkomst gesloten. Wellicht met veel opschortende voorwaarden (mits, mits,…..).
    Onlangs heeft de familie Houtsaeger ook duinen (=natuurgebied) verkocht aan de Vlaamse Gemeenschap, o.a. voor de aanleg van het “Ringpad Houtsaegerduinen”.

    • Rudy zegt:

     Als ik het goed begrijp is de familie Houtsaeger nog steeds eigenaar. Zijn zij dan ook vragende partij om een overeenkomst te sluiten met die immobiliën firma?

    • Belinda zegt:

     Is de familie Houtsaeger aan pensioen toe en geen opvolging ? Het is begrijpelijk dat de familie probeert om hun gronden te verzilveren. Jammer, dat de Vlaamse gemeenschap niet het geheel overgenomen heeft.

  • Philippe Delacauw zegt:

   En dat het nu nét die duinen zijn die voor velen de keuze bepalen om naar De Panne te komen, actieve natuur dus

   • José Decoussemaeker zegt:

    In de zomer zijn er inderdaad ongeveer 1.500 kampeerders en mobielhomers in dit gebied. Zij zullen zwaar protesteren. Komen reeds zeer lang en hebben er veel vrienden.

    • Nu wel José, maar als je kijkt hoe de natuur terrein terug inpalmt nadat het verlaten is…. Kijk bijvoorbeeld naar de omgeving van de afgebroken appartementen in de Westhoekverkaveling, op de gewelven na die er nog steeds liggen, geen spoor van menselijke activitiet meer, idem voor de bunkers uit onze jeugdjaren die grotendeels weggehaald zijn.

     • José Decoussemaeker zegt:

      Klopt Philippe. De natuur herstelt zich zeer snel zonder of met hulp (vb camping Cosmos)

  • José Decoussemaeker zegt:

   De binnenkant van de camping heeft nu nul natuurwaarde. Wel de kant strand. De kant Koninklijke Baan is groen maar staat vol met zeer invasieve rimpelrozen. Dus natuurwaarde is momenteel laag. Wel waarde als “open ruimtegebied” t’s De Panne en Baaltje. Ik denk ook dat de mogelijk bestaat om dat waardevol in te vullen en het zelfs terug quasi onzichtbaar te houden vanuit de omgeving. Ik heb alleen wat bezwaren tegen een hotelgebouw met verdiepingen.

 12. Bert Huygens zegt:

  Vergeet niet dat dit echt het laatste stukje vrije duinen is in De Panne waar kan gespeeld worden. De Panne heeft veel natuurgebied (met duinen) maar nergens waar er nog naar hartenlust geravot kan worden. Pak ons dat aub niet af. Geef ons daar de duinen terug.

 13. José Decoussemaeker zegt:

  Inderdaad Bert, speelduinen zijn een goeie zaak. In mijn jeugd (de jaren 50) hebben wij zeer veel gespeeld in de duinen en op het strand. Nu zijn de kinderen daar precies minder voor geïnteresseerd en de ouders kennen misschien de speelduinen niet. In De Panne zijn er officiële mooie speelduinen in de Oosthoekduinen + helft Calmeynbos is speelbos + in de gronden van het Duinendecreet aan weerszijden van de Dynastielaan + grote zone midden VNR Westhoek is “gedoogzone”.
  Om terug te komen tot de camping. Deze camping bestaat al sinds WO II en is steeds afgesloten geweest voor het publiek (natuurlijk kampeerkinderen konden er spelen).
  Op het oostelijk einde van de Zeedijk te Koksijde zijn zeer de mooie privé Schipgatduinen open voor het publiek en aan zee. Daar zie ik weinig spelende kinderen.

 14. Bert Huygens zegt:

  Ik bedoel duinen die direct aan het strand gelegen zijn, dat zijn voor ons pas de echte duinen en die vindt je niet meer in De Panne. Kan alleen nog na herstelling van de camping. Dat de camping al sinds WO II bestaat mag geen excuus zijn.
  ‘T is toch zonde dat we het moeten gaan zoeken in Frankrijk of de andere kant van Koksijde.

  • José Decoussemaeker zegt:

   Inderdaad zou mooi zijn indien daar zeereepduinen zoals de Schipgatduinen in Koksijde. Ik ben nu 72 jaar en ik heb nooit in De Panne dergelijke duinen aan zee gekend die open waren voor het publiek. Ook de Westhoekduinen waren vroeger gesloten met prikkeldraad + bordjes PRIVAAT. Maar wie zal deze duinen opkopen en open stellen?

   • Wim zegt:

    Wie heeft er ooit geschreven dat we meer de natuur in De Panne moeten ‘vermarkten’ omdat dit ons onderscheidt van andere kustgemeenten. Het is trouwens het begin/sluitstuk van de ‘groene gordel’ van onze burgemeester Versteele. Een hotel, beachbar en vakantiehuisjes (die na verloop van jaren halve villa’s worden en waar oogluikend permanente bewoning zal toegelaten worden) horen volgens mij niet thuis in een groene gordel. Ik hoop dat De Panne (of hogere overheden) deze kans aangrijpen om het gebied terug te geven aan de natuur ! Ik ben ervan overtuigd dat dit voor De Panne op lange termijn de beste oplossing is.

 15. Wim zegt:

  Waarom wordt de strook natuurgebied aan het Zilt afgespannen met prikkeldraad en alzo de indruk gewekt dat het bij het Zilt hoort ??

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.