Onze “Oude Markt”

Ontwerpschets in de krant van zomer 91. Bemerk hoe de wandelaars  in de Zeelaan-Bad “gezogen” worden naar het middelpunt van de Markt en verder geduwd worden naar het handelsvoetpad van de Zeelaan–Dorp mede door de bomenrijen. Nog geen vaste frituur ingepland.

Amper 24 jaar geleden nl. op 10 juli 1993 werd het vernieuwde Marktplein feestelijk geopend m.m.v. theatergroep “Mayatnik” en Willem Vermander. Op deze Markt zijn ook de 2 kunstwerken  nl de artistieke pyramidefontein van de Brugse kunstenaar Pieter Baudens en de donkere man van Eddy Walrave op de hoek Zeelaan Kasteelstraat.
Binnenkort houdt men “tabula rasa” met alles, ook de mooie lindebomen (alleen de droevige man blijft staan. Misschien wordt die een beetje gedraaid en kijkt hij met veel melancholie in de richting van het nieuwe “evenementenplein”)
Op de gemeenteraad van maandag 4 september werd uiteindelijk ook definitief gestemd om het frituur af te breken (meerderheid tegen minderheid). Dat alles ligt gevoelig bij de gebruikers van de Markt en de kinderen.

De Berlinerwander voor het garagecomplex door Ghelamco (eind 1992)

In 1992 woonde ik nog niet terug in De Panne en heb dus deze besprekingen en werken niet meegemaakt. Vandaar heb ik de krantenknipsels in onze bib opgezocht om deze feiten te achterhalen. (zie teksten cursief getypt).
Wat mij algemeen opviel is dat hieromtrent veel minder in de pers verschenen is  als voor het huidige project. Naar ’t schijnt was er ook een zekere tegenstand en scepticisme, maar hierover weinig teruggevonden. Wel gelezen dat er een grote informatie en inspraakvergadering geweest is met alle betrokkenen. Door deze inspraak is veel tegenstand en misvattingen verdwenen (zo’n inspraak is voor het huidig project NIET geduld geweest. Ook op mijn 2 mails met vragen aan het schepencollege heb ik tot heden nog geen antwoord). Vanaf de beginne werd zeer veel aandacht aan het esthetische (zie artikel hieronder). De basisgedachte was dat de dubbele bomenrijen de wandelaars uit de Zeelaan-Bad als het ware de weg moesten versperren en hun omleiden (“opzuigen”) naar het centrum van de Markt nl de eyecather oorspronkelijk de  “bronnenfontein” genoemd (met oorspronkelijk zelfs water dat uit de top van de pyramide zou komen). Die bomenrij begon zelfs al aan de overzijde van de Zeelaan en het begin van de Visserslaan. Vandaar werd de toerist door de voortzetting van die bomenrij aangezet om verder te wandelen naar de pas vernieuwde Kasteelstraat en ook naar het voetpad van de Zeelaan-Dorp. Het stukje Zeelaan ter hoogte van de Markt kreeg een wegversmalling en bocht zodanig dat het Zeelaanverkeer geremd wordt en er zonnige terrassen ontstaan ter hoogte van de Bains en de Grand Place. Al die lindebomen zullen nu verdwijnen omdat dit “teveel vuiligheid” geeft naar de terrasuitbaters en het zicht belemmert voor de appartementen op het eerste verdieping kant Mon Bijou. Gelukkig blijft de  bocht in de Zeelaan, één van de belangrijkste verbeteringen door het project. Vooraan op de Markt tussen de driehoekige bomenrij werd een klein multifunctioneel vierkant gebouwtje ingepland (o.a. voettoegang tot garages). Aanvankelijk had men blijkbaar ook geen geschikte plaats voorzien voor de reeds zeer lang bestaande mobiele frituur. Achteraf werd dan toch geopteerd om dit gebouwtje wat groter te maken om er ook een vaste frituur in te integreren….en iedereen was content. De bomen achter de “brede treden met een 300-tal zitplaatsen” waren ook bedoeld om het zicht naar de geparkeerde auto’s en vooral de lelijke garage-inrit te verbergen. (nu zal men nog dichter komen bij die inrit maar men zal een doorzichtige glazen afscherming bouwen).
Ter gelegenheid van die werken werd het volledig rioolnet vernieuwd. Na 24 jaar is die momenteel in goeie conditie maar toch wordt alles terug vernieuwd (naar gescheiden rioolstelsel). In De Panne zijn straten waar het veel dringerder is om de riolen te vernieuwen (vb. Dumontwijk)

Prestigieus project voor vernieuwing markt [KW 21/6/1991]

Maandag [   ]  werd het besproken project voor de vernieuwing van het marktplein aan de bewoners voorgesteld tijdens een informatie en inspraak vergadering. Het waren de ontwerpers zelf die het plan en de uitgangspositie toelichtten.
Voorafgaand wees burgemeester Degrieck 
[=vader van huidige schepen Bram Degreck] erop dat de ondergrond van de Marktplein werd verkocht voor 9 à 10 miljoen € om de prestigieuze herinrichting van het marktplein mogelijk te maken. In het kader van de stadsvernieuwing is het volgens de burgemeester noodzakelijk dat dit centraal gelegen plein meer biedt dan een louter parkeergelegenheid [zoals voordien]  voor wat hij de “koffietoerist” noemt. Dit unieke plein moet een esthetisch geheel vormen en mag geen woestijn zijn zei ingenieur Knockaert. Het geheel sluit aan tussen de Zeelaan (vanaf Mon Bijou naar de Kasteelstraat en de Kykhill) en door de bomenrij moet de wandelaar als het ware naar het midden van de markt gezogen worden en er toe aangezet worden om verder te wandelen in de vernieuwde Kasteelstraat. Waar de Zeelaan nu ruim 20 m breed is, wordt dit geleid tot een 6-tal meter er zal mogelijkheid zijn om ruime horeca-terrassen te plaatsen.

De Markt zal onderverdeeld worden door een bomenrij komende vanaf de hoek van de Mon Bijou tot aan de hoek van de Kasteelstraat bekend als beenhouwerij Dequeecker. Tegen de bomenrij op de markt zijn brede treden voorzien die plaats bieden voor een driehonderdtal zitplaatsen. Centraal komt er een bronnenpyramide die vanaf de top [eerste idee] water zal laten opborrelen met rondom fonteintjes.
Vooraan op de markt komt een driehoekige bomenrijen met daarin verwerkt een multifunctioneel gebouw met ruimte voor een wachthuisje voor de autobusdienst, een telefooncel en postbus. In dit multifunctioneel gebouw zou eventueel ook de huidige frituur worden geïntegreerd.
[integratie van de frituur is later gekomen;:zie plan bovenaan]
In dit decor van bomen en bronnenpyramide kan eventueel een kunstwerk worden ingepast. [is later de donkere man geworden op hoe Zeelaan-Kasteelstraat]. Zuidwaarts tegen de bomenrij is de situatie voor de horecazaken zodat alleen maar kan geladen en gelost worden. Die plaats wordt voorbehouden voor terrassen in de zon en er zal er geen verkeer meer mogelijk zijn. Dit kadert in de visie om voorrang te verlenen aan de zwakke gebruiker, meer bepaald de voetganger.
Het tweede gedeelte van de markt, oostwaarts, achter de bomenrij, blijft parkeerruimte en tegen het gebouw van de RTT komen de in- en uitrit voor de ondergrondse garages en slagbomen [?] voor de bovengrondse parkeerruimte.
De bomenrij moet precies de minder esthetische inrit verbergen.
Burgemeester Degrieck wees erop dat nog voldoende ruimte voorzien is voor de Zaterdagmarkt, rekening houdend met het herziene visie op de veiligheid bij deze wekelijkse markt. Ingenieur Knockaert toonde aan hoe de oostelijke rijbaan behouden blijft, samen met nog een tiental parkeergelegenheden.
De aanwezige marktbewoners drukten hun vrees voor de financiële schade terwijl ze erop wezen dat de werken de bereikbaarheid en de toegankelijkheid tot hun horecazaken zouden verhinderen. Er werd ook gevraagd dat niet gegraven zou worden in de korte afstand van de gebouwen.
Burgemeester Degrieck zei dat het inderdaad zo is dat marktplein tot op een zestal meter van de gebouwen zal komen maar dat graafwerken noodzakelijk zijn voor de volledige vernieuwing van het rioolnetwerk. “Wat betreft de ondergrondse garages is het zo dat die binnen de configuratie blijven van het huidige marktplein en dat de toegankelijkheid van de gebouwen tijdens de werken verzekerd is door de aannemer. Met het huidige plan moet het marktplein één van de mooiste worden van de kuststeden, want geen enkele badstad, heeft een marktplein dat zo centraal gelegen is.
Wat betreft de aanvangsdatum voor de werken hangt dit hoofdzakelijk af van de administratie. Toch zouden de plannen nog deze maand [.] door het gemeenteraad worden goedgekeurd zodat de ondergrondse werken eind september kunnen aanvangen. Het hele project moet afgewerkt zijn tegen juli van volgend jaar.

Voor het uitzicht van de fonteinpyramide werd nog wat vergaderd zowel voor de esthetiek als voor de financiering. De kasteien van de Marktlaan en de Markt zelf werden gedeeltelijk gerecupereerd o.a. voor de parkingplaaten.
De ondergrond van de gemeente werd vergoed door de promotor en een subsidie werd verkregen zodang dat het volledige prokect aan de gemeen, 25 jaar geleden, slechts 400.000 € zou bedragen (riolen inbegrepen). Dit was ook ongevver de begrotingsprevisie in de het 6 jarig “Strategisch Beleidsplan” van de gemeente. Nu raamt men ruw op 2.000.000 € (riolen inbegrepen). Er zijn geen subsidies aangevraagd alhoewel de recente pleinprojecten van een, weliswaar kleine. subsidie genieten.Zijn er geen andere prioriteiten in De Panne? vb . Zeedijk?

 

Pyramide voor de vernieuwde markt [21/11/1991]

De gemeenteraadsleden buigen zich vanavond over een agenda van 19 punten en openbare zitting….. veel aandacht zal gaan naar de marktrenovatie van het Marktplein.
Dit belangwekkend dossier kwam al enkele keren op de gemeenteraad ter sprake. De inrichting van de Markt past vanzelfsprekend in het kader van de stadsrenovatie waarvan het schepencollege een erepunt maakt. Eerder al ging de meerderheid akkoord om de ondergrond van de markt te verkopen aan een aannemer/promotor tot aanleg van de ondergrondse privé-garages. De oppositie stemde toen tegen of onthield zich. Zij vindt immers dat er geen privé garages, maar wel een openbare parking zou moeten komen.

Het dossier komt weer te berde omdat het project enkele wijzigingen heeft ondergaan. Zo zal men bv. geen mozaïekstenen aanwenden, maar wel de nog bruikbare kasseien van de Markt zelf. Een andere wijziging is dat de artistieke fontein niet langer deel uitmaakt van de “compensaties” die de aannemer/promotor dus (Ghelamco uit Ieper) aanbiedt in ruil voor het krijgen van de ondergrond. Dit kunstwerk wordt nu bij het gemeentelijk pakket gevoegd. Wel moet de promotor instaan voor de technische bouw van de fontein.
Overigens zal het kunstwerk gemaakt wordt door de Brugse kunstenaar Pieter Baudens. Die man leverde al eerder de letterstenen voor de Ankerweg en hij maakt ook letterplaten voor te Sloepenlaan.

De financiële structuur van het dossier ziet er als volgt uit. Ghelamco krijgt de ondergrond van de markt in ruil voor 237.500 € werken aan de bovenbouw. Het schepencollege kan ook bedingen dat Ghelamco één garage en één berging aan de gemeente afstaat.
Daarnaast zullen andere aannemers, in opdracht van de gemeente voor 740.000  € werken aan de Markt uitvoeren. [dus totale investeringsprijs ongeveer 1 miljoen €]. Over twee jaar gespreid mag men rekenen op samen 340.000 € subsidies van het Investeringsfonds. Uiteindelijk zal het gemeentelijk aandeel voor heel het project 400.000 € bedragen.

Nog even vermelden dat er bij de artistieke fontein ook een multifunctioneel gebouwtje komt met een bushokje, een frietkot en een telefooncel.
Volgende week maandag start ook de bouw van een nieuw clubhuis voor de zee- en strandsporten. Dat dossier kost 525.000 € waarvan de gemeente 190.000 € moet betalen.

Pyramide van 250.000 € [KW 22/11/1991]

De meerderheid met oppositie raadslid Mergaert heeft gisterenavond het project goedgekeurd voor de bouw van een bronnenspel en een functioneel gebouwtje in het kader van de toekomstige renovatie van de markt. De fontein wordt de blikvanger van het nieuwe centrum van De Panne.
Het dossier voor de herinrichting van de markt kwam al enkele keren ter sprake maar kreeg nu haar definitieve inhoud.
De gemeente verkoopt de ondergrond van de markt aan de BVBA Ghelamco uit Ieper die daar privé garages zal bouwen. Ghelamco verbindt zich er anderzijds toe voor 237.500 € bovengrondse werken uit te voeren. Die werken zijn onder meer het multifunctioneel gebouwtje (90.000 €), de techniek en de basis van de pyramide .
Die fontein of het bronnenspel komt in het midden van de markt het wordt een moderne pyramidale constructie, die toch herinnert aan de klassieke oudheid (Egypte). Ook de lettermonumenten van de Ankerweg verwijzen naar de antieke cultuur.
De pyramide zal 4 m hoog zijn. In het midden komt het soort obelisk, maar daarvoor en daarachter dikke verticale platen in blauwe hardsteen. Niet minder dan 34 bronnen [nu  28] zullen permanent zorgen voor opborrelend water. In de constructie worden twee vlakken uitgespaard. Daar zal zelfs plaats zijn voor activiteiten zoals bijvoorbeeld concertjes. ’s Avonds zal de pyramide kunstvol verlicht zijn. [alleen de fonteintjes WAREN verlicht]. Omheen de pyramide wordt ook een muurtje gebouwd en op het water zal een grill liggen omwille van de veiligheid.
De fontein zal ongeveer 250.000 € kosten te verdelen tussen de promotor en het gemeentebestuur . Burgemeester Degrieck garandeert dat te werken op 1 september 1992 zullen starten. De garages moeten klaar zijn eind 92.

Meiboom op de ondergrondse garages.[KW 25/12/1992]

Toen op 1 september [1992] begonnen werd met de bouw van de garages onder het marktplein werd gesteld dat die tegen het eind van het jaar onderdak zouden zijn. Vorige week vrijdag, net voor de bouwstop [van Kerstmis], konden de gemotiveerde arbeiders de meiboom planten. In vier maanden tijd werd de klus geklaard.
Toen de werken op 1 september [1992] startten was er een groot scepticisme tegenover de belofte van de aannemer Ghelamco, die zich er contractueel doorverbonden had om deze ondergrondse garages vóór Nieuwjaar te realiseren. Sindsdien werd op het marktplein “een hele wereld” verzet. Nieuwe technieken werden toegepast. Zo moest eerst een “Berlinerwand” geplaatst worden en alhoewel deze werkzaamheden, geen enkel gevaar opleverden, veroorzaakte het “intrillen” van de metalen palen in de grond enige paniek bij enkele aangelanden. Deze angst bleek volkomen ongegrond te zijn. Daarna moest de put gegraven worden en daarvoor waren tonnen grondverzet nodig. In Ieper en Poperinge liggen op dit ogenblik hele duinen van een beste zand van onder de Markt van de Panne.
Het gieten en polijsten van de vloer gebeurde in onmogelijke omstandigheden en de omwonenden schrokken niet matig toen zij op een ochtend wakker werden met een heel peloton draaiende betonmolens voor de deur. Hun verwondering sloeg om in bewondering toen zij vaststelden dat de arbeiders 24 uren later nog altijd bezig waren met de afwerking en wel in de plassende regen.
De garages zelf werden meer in fabrieken dan ter plaatse vervaardigd en de zware, voorafgemaakte elementen werden als blokkendozen ineengepast en aaneengegoten.
De normen die gehanteerd werden lagen erg hoog.Het gemeentebestuur en het controleorganisme Seco aanvaardden niet dat boven op het garagedak ene gewichtsbeperking zo gelden.
Voor de marktgarage golden dan ook dezelfde belastingnormen als voor Belgische bruggen.
De stipte afwerking van de constructie is zeker niet te danken aan het goede weer, want er moest herhaalde malen in storm en regen verdergewerkt worden.
Heel wat op rust gestelden uit de Panne zullen het zich beklagen dat de werf vervolledigd is. Ze zullen hun dagelijks bezoekje aan het spektakel op de markt missen en hun babbeltje met de werfleider. In elk geval is iedereen het over eens dat de werf op een perfecte manier werd geleid door werfleider Patrick Vandewiele en dat zelfs de ergste critici minstens van zijn deskundigheid, inzet en motivering onder de indruk kwamen.
De timing en kwalitatieve afwerking van de constructie is een eerste instantie een succesverhaal van goede leiding en gemotiveerde arbeiders.
Het planten van de meiboom op het (ondergrondse) dak van de garages was voor deze mensen ook een mooi orgelpunt, vlak voor Kerstmis.

Beeld van Eddy Walrave [17/4/1998]

Op een voorbehouden plaats op het Marktplein van De Panne komt een beeld van de lokale kunstenaar en Eddy Walrave.
Walrave leeft afgelegen met zijn ouders in een mooi stukje van de deelgemeente Adinkerke. Hij werd geboren op 23 februari 1952, studeerde rechten te Brussel, maar ook beeldhouwkunst aan de Westhoekacademie te Koksijde onder leiding van Jan Hoet en aan het hoger Sint-Lucas instituut te Gent onder leiding van Pol Spilliaert.
Walrave behaalde verschillende onderscheidingen en heeft een internationale reputatie opgebouwd.
Het gemeentebestuur dacht dat van deze begaafde kunstenaar een stuk mag pronken in het stadscentrum. Uitzonderlijk voor een Walrave wordt het een brons. Nog uitzonderlijker: het wordt een figuratief beeld.
Als aan Walrave gevraagd wordt wat het beeld bedoelt, zwijgt hij als vermoord. Sommigen menen evenwel te mogen vermoeden wat het voorstelt en waarom de kunstenaar er niet over spreekt: omdat een zelfportret geen uitleg vraagt (?)
Het manshoge beeld komt te midden het voetpad aan de oostzijde.
Het werd gesponsord door de Touring Club van België, Vlaamse Gemeenschap, t.g.v. de Tijl Uilenspiegelprijs 1992 aan de Dienst voor Toerisme van De Panne.

Conclusies: in het oude concept zat duidelijk een visie: wandelaars aantrekken en parking afschermen met behulp van lindebomen. Drie attractiepunten: kunstwerk als pyramidefontein, buitenterrassen aan de noordzijde en frituur. 

In het nieuwe concept zal het groenkarakter drastisch verminderen. Christusbomen in “verplaatsbare” boompotten. Afscherming met de helft verkleinde parking door een gesofisticeerde verzinkbare afbakeningsbuizen. Zitbanken aan de zijkant van de Markt en op het plein zelf 6 zitconstructies die niet verplaatsbaar zullen zijn (3 betonnen banken van telkens 3 elementen die elk 1.750 kg wegen en evenveel plastiek elementen in polyethyleen (HDPE) die van binnenuit verlicht worden met LED en verankerd zullen zijn in de grond (wegen maar 60 kg maar zijn voorzien van E-aansluiting). Buiten de terrassen zal het enige aantrekkingspunt de “Plopsa-spuiters” zijn.

Het zal een groot leeg pleingevoel geven. Afwachten wat de kleuren zullen geven. Bestrating in geel – beige graniet (G682) en alle accessoires in donker grijs in RAL kleur 7021 (paaltjes, boombakken, vuilbakken, vlaggenmasten, boomroosters….)

Toestand van de werken op het Zand eind augustus 2017. Veel slijk in het Zand. In De Panne zal gelukkig geen slijk zijn

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Achitectuur, Evenement, Geschiedenis. Bookmark de permalink .

6 reacties op Onze “Oude Markt”

 1. jandepanne zegt:

  Dikke proficiat José voor deze informatie. De geschiedenis kan soms veel indrukken weer actualiseren. Ik was wel verbaasd over je conclusies : een reis naar Barcelona. Ik denk dat ik iets gemisd heb.

 2. Annie Borgers zegt:

  Goeiemiddag José,
  Wat is het toch jammer dat er niet genoeg inspraak was en is, in dit dossier!
  Ook mijn medeleven met de frituuruitbater.
  Ocharme voor die mooie bomen ! En afgevallen bladeren hebben toch ook hun charme.
  Poetswerk hiervoor is toch niet zo lastig.
  Sinds 1988, woon ik niet meer in De Panne (centrum). Ik heb het groen en de rust opgezocht.
  Groetjes,
  Annie die van de natuur houdt.

 3. Johny Recour zegt:

  Kunnen alleene mor me neusdoek uut alen.

 4. Bernard Staelens zegt:

  Is dat hier een ‘Erdogan-democratie’ in De Panne…..?

 5. Roosemont Emiel zegt:

  Dat ze vooral rekening houden met oudere mensen(een-dag toeristen op de markt,die vermoeid van de bus stappen of vermoeid met pijnlijke voeten van het strand terugkomen en gelukkig zijn om hun vermoeide en soms gezwollen voeten wat te kunnen verfrissen aan de fontein en ondertussen vooral bij wat frisser weer een frietje kunnen eten aan het frietkot dichtbij.Idem voor de minder begoede fietstoeristen.Een openbaar toilet zou ook nuttig kunnen zijn;vooral op drukke dagen zodat de cafes en terras uitbaters niet gestoord worden door de voor- hen- storende-minder begoede plas en kak klanten.Gezien de toenemende armoede en de besparing op allerlei sociale diensten onder invloed van de verrechtsing in ons land(NVA politiek) en ook in Frankrijk dient de kust terug meer sociaal te zijn.Ik ken de commercanten mentaliteit in De Panne(ze klagen altijd).Wel zijn ze harde werkers die ook gebukt gaan onder de torenhoge belastingsdruk die de kleine burger in ons land opgelegd wordt.En het zijn niet de vluchtelingen die daarvan de oorzaak zijn.Maar wel het politieke profitariaat dat door ingewikkelde reglementatie verantwoordelijk is voor het feit dat lokalebesturen meer en meer de sociale lasten moeten dragen.Door het bos van reglementen wordt de boom het slachtoffer;In casu in De Panne de lindeboom;Of worden bijen , aangetrokken door de geurige bloesem van de lindeboom ongewenste bezoekers.Bijenteelt, die ook een belangrijke economische activiteit was van de Meli in de beginperiode van de Florizones.De esbatementen van de NVA minister van financien(met een medewerker oplichter van de streek van Braschaat als adviseur) moet gestopt.Politiek is een gokspel geworden met bloeiende casinos;virtueel en reeel voor de zwarte kassen van het mafia establischment ,verweven met immobilien maatschappijen.En dit ook aan de kust.

Laat een reactie achter op Johny Recour Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.