Probleem voor ondergrondse parkings technisch opgelost? (vervolg 2)

Werf Duinenzee (Dynastielaan – vroeger Dexia)

Begin 2014 heeft DE BLIEDEMAKER uitgebreid bericht over de nieuwe techniek van garagebouw die voor het eerst in onze gemeente toegepast geweest werd voor de building Artevelde Plaza in de Sloepenlaan. Deze techniek is zeer aangewezen voor onze zandondergrond met op 12 m diepte de kleilaag. Deze techniek wordt voor een tweede maal toegepast voor het nieuw complex DUINENZEE in de Dynastielaan (waar vroeger DEXIA gebouw). 
Deze techniek werd tot vandaag in onze gemeente gebruikt voor 2 bouwlagen in de ondergrond maar zou gemakkelijk kunnen uitgebreid worden tot 3 en zelfs 4 verdiepingen in onze zandondergrond (vb voor parking Koningsplein)

Werf begin december 2017

Bouwwerf van het nieuw woonzorgcentrum “Duinenzee” op het einde van de Dynastielaan. Daar bouwt maatschappij Vulpia een dubbel nieuw gebouw op de plaats waar vroeger het Dexiagebouw stond (nu voor 60 kamers en 110 assistentiewoningen). Daarvoor moest helaas eerst het vorig beeldbepalend gebouw afgebroken worden (zie foto hieronder)

Foto van de spectaculaire afbraak – sept 2016

Het Westhoekreservaat is zeer belangrijk voor het natuurimago van onze gemeente. Niet alleen op gebied van biotoop maar ook landschappelijk. Overal waar men er keek naar De Panne, zowel vanaf het strand als vanuit de duinen,  zag men vroeger dit gebouw uitsteken (veelal verschuilen de andere omliggende gebouwen zich juist onder de horizon en die van de Esplanade liggen te ver; immers dit gebouw is ook merkelijk hoger ). Dit storend panoramabeeld vanuit de duinen werd enigszins verdoezeld door de mooie architecturale claustra die voorstevens van boten suggereert.
Vandaar heeft DE BLIEDEMAKER in 2011 bezwaar ingediend tegen het verdwijnen van dit beeldbepalend gebouw.

Vroeger zicht vanuit de Westhoekduinen naar de “oude Dexia”

Intussen heeft de maatschappij Vulpia het Dexiagebouw aangekocht, voor de realisatie van het woonzorgcentrum “Duinenzee” met 60 kamers en 110 assistentiewoningen (cf realisatie van de VIGIE te Koksijde). Open Monumentendag 2016 Lees>>>

Op de grote bouwwerf van de Dynastielaan hebben de grondboringen aangetoond dat de oude  Ieperiaanse kleilaag daar  op ongeveer  -12 m onder het maaiveld ligt. Tussen -12 m en 0 m zijn het slip- en vooral zandlagen die zich opgestapeld hebben volgens het slikke-schorresysteem ingevolge de zeewaterstijging  van – 9.000 jaar tot heden.  Deze ondergrond is, zoals overal in De Panne, kletsnat van het regenwater tot aan het grondwaterniveau. Het niveau van dit grondwater is in eerste benadering overal ongeveer even hoog in m TAW. (in eerste benadering = hoog zeewaterniveau). Voor meer uitleg hierover zie de theorie van de zoetwaterbel>>>>.
Gevolg : om 2 verdiepingen garages te bouwen zit men meestal in het grondwater en moeten dure verloren Berlinerwanden geplaatst worden. Deze zijn natuurlijk niet waterdicht zodat nog enorm veel grondwater gepompt wordt.  Maar dank zij de techniek die men hier en op de Sloepenlaan gebruikt zouden die problemen grotendeels opgelost zijn. Men bouwt immers rondom het terrein een waterdichte muur tot aan de kleiondergrond. Aldus verkrijgt men een quasi waterdichte kuip. Theoretisch hoeft men dan alleen nog het zand uit te halen en zou men theoretisch niet moeten pompen. Deze fantastische nieuwe techniek noemt “Cutter Soil Mix” wanden. (CSM). Het “ei van Columbus”  voor natte zandondergronden waarbij de waterdichte ondergrondse kleilaag niet te diep ligt. En dit is een veel voorkomende situatie aan de kust.
Voor de details zoals uitgevoerd in 2014 voor de grote werf in de Sloepenlaan Lees>>>
(iets analoog zou ook uitgevoerd zijn in de Dynastielaan in november maar hiervan heb ik helaas geen foto’s. Op bovenstaande 2 foto’s ziet u de firma Smet uit Dessel die de verankering van die slibmuren voorziet)
(Aanvankelijk waren 3 bouwlagen garages voorzien in de Sloepenlaan met de bedoeling 1 laag te verkopen aan de gemeente De Panne als Openbare Parking. Zowel het vorig schepencollege als het huidige hebben deze investeringen te duur gevonden en dus afgewezen zoniet 3 verdiepingen onder de grond)

De slib-muur machine destijds gebruikt in de Sloepenlaan

Deze techniek eigent zich dus zeer goed voor de Pannese ondergrond. Beperkte diepte tot de ondoordringbare kleilaag is bijna overal dezelfde met zand (of slip). Je moet dus wel de muur maken waterdicht aansluitend tot de overal aanwezige kleilaag. Dus indien je 2 ondergrondse verdiepingen voorziet dan is het best nog een 3de of 4de  bij te bouwen voor  ongeveer dezelfde prijs van bouwput. (voor het project Duinenzee werden geen diepere bouwlagen voorzien aangezien zij geen behoefte hadden aan nog meer parkeerplaatsen. Wordt voorzien 1 verdieping met garages en 1 verdieping met staanplaatsen. Ook ver van het centrum van De Panne i.v.m. openbare parkingbehoeften)
Zou dat niet DE oplossing zijn voor het Koningsplein? Hopelijk horen we binnenkort iets van het schepencollege i.v.m. de lopende mobiliteitsstudie die zekerlijk deze optie zal voorstellen. Deze techniek is toepasbaar zelfs op plaatsen waar de ondergrond zeer slecht is en zelf turflagen bevat (cf dure funderingen van De Boare). Tussenliggende turflagen lijken geen bezwaar voor deze techniek.
Wel heb ik geen prijsvergelijkingen. Deze nieuwe techniek is nog maar sinds 2002 op de markt maar lijkt goed te werken. De firma “Soiltech” van Oostende schijnt reeds te beschikken over een 100-tal referenties (voor de tegeltjes in de Zeelaan waren er geen gelijkaardige referenties).

Sommige zouden kunnen denken dat hierdoor minder veel en minder lang grondwater moet gepompt worden tijdens de werf. Maar niets is minder waar. Het keldergebouw is wel waterdicht maar het vormt een waterdichte doos die tot de onderste vloerplaat in de grond gebouwd wordt. De oude Wet van Archimedes is nog altijd van toepassing:  “De opwaartse kracht die een lichaam in een vloeistof ondervindt, is even groot als het gewicht van de verplaatste vloeistof “. (dat is het watergewicht van de kelders alsof de kelders volledig zouden volgelopen worden). Dus zeker gedurende de bouw van de kelders en zeker nog bij 1 a 2 bovenverdiepingen zal moeten blijven gepompt worden om te vermijden dat de gehele “kelderbak” naar omhoog zou komen (of men moet alles vullen met water).
De vergunning voor dat veel en lang pompen heeft veel voeten in de aarde gehad en is de reden dat de bouwwerf zolang “wachtend” geweest is op de nodige vergunningen. Het is de evidentie dat men het grondwater (=zoet water) direct naar de dichtbijgelegen zee zou pompen. Maar dit werd geweigerd uit schrik dat het evenwicht van de zoutwaterdrempel zou verstoord worden. Lees zoetwaterbel>>>. Dus dan maar pompen naar de nabijgelegen duinen nl het natuurreservaat De Westhoek via een lange leiding in de Panharinglaan. (cf, het Sloepenlaan project waar men naar de Houtsaegerduinen gepompt heeft). Alleen een kleine factie wordt aan de zeerand wan de werf ingepompt via leiding langs de “wandelmuur” (duinvoetversteviging)

Aanvoerleiding links van het Oostergrenspad. Zie op het einde het Vissersdorp.

Via aftakleidingen wordt het opgepompte water verdeeld in een duinpanne naast het Oostergrenspad. Dit water is zoet regenwater en kan geen kwaad voor de natuur waar het terug zal infiltreren. Een mooi oplossing die ook zou kunnen toegepast worden voor een grote bouwput Koningsplein waar zou kunnen gepompt worden naar dichstbijzijnde panne van het Calmeynbos waar er vroeger door IWVA aan waterwinning gedaan werd.

TOEGEVOEGD 2 weken later (19 dec 2017)

De put wordt uitgeschept en naar het strand gevoerd ter hoogte van de Rampe

B urgemeester Ann Vanheste bij de ererste steenlegging van het project Carimat.

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Achitectuur, Stedenbouw. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.