Kykhillweg – Vervolg1

38141395085_a4f7c1db8b_o

Van L. naar R.: Villa Les Airelles, Villa Kykhill en Villa Star. Nog geen Villa Beau Séjour

We wandelen de Kykhillweg in maar kunnen spijtig niet naar de Villa Kykhill. De meeste panorama-postkaarten over De Panne zijn gemaakt vanaf deze locatie.(zie de vele postkaarten in bijlage). Het allereerste vergezicht was evenwel vanaf Villa Beau Séjour maar geen enkele vanaf Villa Star. Men mag dus veronderstellen dat de toeristen vroeger tot ter hoogte van deze villa konden komen wellicht langs de zeekantzijde (immers de tuin langs de kant Zeelaan was afgezet met muurtje en hoge afsluiting (de ingangspoort was aan de Zeelaan).

De Panne: zicht op een klein deel van de Bortierduinen

Enigste panoramafoto vanaf Villa Beau Séjour. OPENKLIKKEN voor uitleg van DEPANNEVERBEELDT

panorama algemeen

Ook hier nog geen Villa Beau Séjour, Vooraan koppelvilla Florian in Zeekruisdoornweg

1.Panorama’s
Spijtig dat we niet naar boven kunnen wandelen naar Villa Kykhill want dit is de toplocatie voor panorama-beelden. Indien men de oude bestudeert kan men mooi de chronologische ontwikkeling van de wijk reconstitueren. Zie hiervoor de het Flikr Album in bijlage waaruit hieronder enkele beelden Kijk>>>

De Panne: panorama naar het westen

Deze foto van DEPANNEVERBEELDT openklikken om alle villa’s te identificeren. Zicht vanaf Villa Kykhill

kykhillweg - 04

Panorama vanaf Villa Kykhill richting Hoge Duinenlaan-beneden. Nog geen villa’s op de “Mont Blanc”. Wel eerste fase Hotel Kursaal. Dus < 1912. Vooraan Villa Rochester. Zicht vanaf Villa Kykhill

kykhillweg - 06

Zelfde zicht enkele jaren later (>1912). Zie villa’s Mont Blanc, Villa Appolonia in de Albert Dumontlaan, witte Villa Onder Ons (tussen Villa Rochester en houten tweewinst Vallonet [Villa Pierre] -Pietjes Huis. Deze villa’s bestaan nog. Zicht vanuit Villa Kykhill

Untitled

Eerste Villa’s in de beneden Kykhillweg. Aan deze zijde: Villa Maison (nu nieuwbouw), eerste deel van houten tweewoonst gedeelte Pietjes Huis. Aan andere zijde 2 woonst Ma Retraite-J’y suis  en erachter identieke tweewoonst J’y reste-Chez-moi in de latere Albert Dumontlaan. Zicht vanaf de Hoge Duinenlaan

kykhillweg - 10

Vooraan de achterzijde van Villa Maison (nu nieuwbouw) met rechts tweewoonst Pietjes Huis – Valonnet [Villa Pierre]. achteraan rechts Villa Leeuwerik [Les Allouettes] in de Visserslaan

kykhillweg - 11

Villa Beethoven is er ook al (rechts van Villa Maison)

kykhillweg 9843567

Nu ook Villa Brindelles. Erachter in de Albert bDumontlaan: Parc Hotel [restaurant Luna Marc], Villa …[Mr Hinck]en Villa Les Goélands (hoek Visserslaan). Zicht vanaf duin oost van Hoge Duinenlaan

2.Hoeveel erfgoed?
Begin de jaren 1990 werden uit de tuin van Georges Hobé (nu park) 2 percelen bouwgrond verkocht waar telkens een eigentijdse villa werd gebouwd. Dit was nog vóór de bescherming Dumontwijk van 1995. Sinds de bescherming is het erfgoed goed geïnventariseerd en beschermd.

Bijvoegsel van het Beschermingsbesluit van 2005 (grijs=geen erfgoed). rood = beschermd monument)

Er zijn 180 villa’s die niet mogen afgebroken worden (zie rode bolletjes, koppelvilla telt voor één villa). Nieuwbouw blijft echter mogelijk, zelfs in hedendaagse stijl, op voorwaarde dat hiervoor geen erfgoed moet afgebroken worden en de nieuwbouw het zicht vanaf de openbare weg van het authentieke erfgoed niet verhinderd wordt. Dat zijn 16 villa’s (zie gele bolletjes).  Spijtig genoeg zijn ook 12 blauwe bolletjes. Dat zijn herbouwingen meestal op een vroeger waardevol erfgoed dat hiervoor afgebroken werd). er resteren ook nog een 5 bouwgronden in de beschermde wijk.(groene bolletjes).
Besluit uit bovenstaande bolletjes tekening:
Van de verkaveling van 168+16+12+5= 201 villapercelen zijn slechts 12 = 6 % afgebroken en vervangen door nieuwbouw (alle vóór 1995 datum van de bescherming). De wijk was dus goed bewaard niettegenstaande de late bescherming in 1995. Zonder bescherming zou de wijk er gans anders uitgezien hebben (cf Houtaegerwijk waar veel afgebroken werd sindsdien). 
Van de 168+16+12= 196 villa’s  zijn er 16+12= 28= 14% die geen erfgoedwaarde hebben en die dus mogen afgebroken worden.
In het gedeelte met aaneengesloten bewowing ligt dit percentage hoger nl 87 = 18% van de daar 209 woningen.
Voor de volledige wijk;
van de totaal 405 woningen mogen er dus 115 afgebroken worden. Dit is 28%.
Ook eigentijds nieuwbouw wordt toegelaten
(cf. Residentie Eden Palace)

Alvorens de wandeling verder te zetten bekijken we eerst onderstaand panoramisch beeld van de mooie villa’s die we reeds bewonderd hebben op onze wandeling (op uitzondering van Villa Star). Alleen het houten chalet van Villa Norvégienne op de voorgrond hebben we niet gezien. (eigenaardig dat die gans alleen stond in de Bortier-Calmeynduinen. Daar hebben we maar 1 postkaart van gevonden. Heeft iemand meer info?) 

De Panne: houten contructie, Chalet Norvégien, in de Schoolweg

Bron: DEPANNEVERBEELDT Westelijk zijde Dumontwijk. Openklikken. Foto vanaf de Donnyduin.

3. Villa’s Kykhillweg
Voorbij de eerste eigentijdse villa in de Kykhillweg links zien een modern appartementgebouw Kykhill [3] op de plaats waar vroeger (<1912) een mooie villa stond Villa Les Mélusines (Melusina is een vrouw die voorkomt in verscheidene middeleeuwse volksverhalen. Het kernverhaal vertelt dat Melusine een fee is die trouwt met een ridder maar daarbij een voorwaarde stelt: hij mag haar op een welbepaalde dag niet zien. Zij schenkt hem rijkdom en aanzien, maar verdwijnt als hij het taboe doorbreekt. Deze mysterieuze villa is bewoond geweest tot 1980 (o.a. Ronny Thomas), dan verkocht, verwaarloosd en uiteindelijk spoorloos verdwenen).

Villa Les Mélusines tussen Villa Les Airelles (waar vroeget not. Simpelaere, nu not. Delrive) en Villa Villa Désiré (waar vroeger Pascal Demuysere).

Op de foto van DEPANNEVERBEELDT ziet u het zicht van de westelijke zijde van de Dumontwijk. In de traject gemeentehuis tot hier is geen erfgoed verdwenen. Alleen op 4 bouwgronden is een villa in eigentijdse bouw bijgekomen: 1 Doktersweg, 3 in de Hoge Duinenweg, 1 in begin Kykhillweg. Met het appartementgebouw Kykhill komen we de eerste locatie tegen waar de mooie villa Les Mélusines afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw. De wijk is dus goed bewaard (zie statistieken hierboven)

De verdwenen fee: Villa Les Mélusines

Untitled

Villa Les Mélisines. Unieke postkaart verkregen via oproep facebook

IMG_2678

Rechtover Kykhill het achterpoortje om naar de mooie Villa Les Airelles in de Visserslaan te gaan

IMG_2678

Eerste in vroegere tuin Hobé

IMG_2678

Appartemeten Kykhill waar vroeger Villa Les Mélusines

IMG_2678

Villa Eroica tussen appertgebouw Kykhill en Villa Rochester

IMG_2678

Villa Quiétude waar vroeger Villa Maison was

IMG_2678

Villa Rochester

Wat verder links zien we de mooi gerestaureerde Villa Rochester [5]. Duidelijk Engelse stijl. Eclectisch zadeldak met overkragende dakrand; vorstkam van gebakken klei. Hier zijn voor de eerste wereldoorlog Engelsen uit Rochester zich komen vestigen. De decoratie door middel van de baksteenverband verkeert in zeer  goede staat . Unieke stijl in de Dumontwijk (Engelse architect?)

kykhillweg - 14

Links vooraan oude tweewoonst Vallonet [Villa Pierre] -Pietjes Huis, de villa verder is later vervangen door nieuwbouw

Verder de houten tweewoonst Vallonet [Villa Pierre] -Pietjes Huis [11] Die is quasi niet veranderd (alleen ingangsvestibule van  verst gedeelte Pietjes Huis is verdwenen)
Beide chalets waren wel van dezelfde eigenaar. Pietje is de vervlaamste voornaam van Pierre Dumont.

Dan hebben een huis dat herbouwd is en erachter Villa Beethoven [17]. Daar hebben de architecten A&A Dumont met halve niveaus gewerkt. Mooie portiek met rondboog. Typisch zijn ook de steunberen op de hoeken.

kykhillweg - 23

Villa Ma Retraite en aan de overzijde van de Kykhillwehg Villa Beethoven. Erachter Villa Jolimont op de Hoge Duinenweg. Zicht vanuit de Albert Dumontlaan

Rechtover hebben we koppelvilla Bélla Bartók[Ma retraite]- J’y Suis.[26]. Het basisplan van deze villa vinden we op 3 plaatsen in De Panne. ( ook vlakbij in de Dumontlaan voor het Parkhotel) en in de Koninginnelaan). Vroeger was de gevel niet geschilderd en van Engelse stijl. Wel zijn veel wijzigingen gebeurd (o.a. de trapjes naar de balkonnen op het eerste verdiep) .
Toch nog altijd mooi en zeer kleurrijk geschilderd (Bartok in de kleuren rood-groen van de Hongaarse vlag ter allusie op de Hongaarse componist Béla Bartók.

Gisele Depoorter044

Terugblik. Villa Kykhill, Villa Star, Villa Vallonet [Pierre]-Pietjes Huis met erboven Villa Beau Séjour, Villa J’y reste-Chez-moi in de latere Albert Dumontlaan met erboven Villa Doll, Villa Jolimont, Villa Jolie Nègre [Villa Duvekot en Berg en Heuvel]

De Panne: op stap, schopjes in aanslag, naar het strand

Zicht van de Kykhillweg vanaf de hoek Visserslaan – Albert Dumontlaan. OPENKLIKKEN

kykhillweg - 24

Kykhill vanaf de latere Albert Dumontlaan. Voor de namen van de villa’s klik vorige foto open. Villa Les Mélusines hier niet meer zichtbaar omdat Villa Porte Bonheur (links) voorgebouwd werden. Nu ook Villa Les Clarines.

We keren terug naar boven om de Zeekruisdoorlaan in te slaan.

kykhillweg - 16

Zonder woorden. Pietjes Huis.Nog bijna identiek, alleen ingangsportaal is verdwenen

IMG_2678

Villa Demuysere bewaakt met hond

IMG_2678

Villa Quiet Corner op hoek Zeekruisdoornlaan

Untitled

Villa Porte Bonheur, Villa Les Airelles, Villa Les Clarines, Villa Les Mélusines, Villa Rochester en Villa Onder Ons

Villa Les Clarines [22]. Pareltje van de cottage architectuur van Albert & zoon Alexis Dumont. Mooie bel-etage die de spil is van alle huisverkeer. Ingebouwde meubels in pitch-pine (niet genormaliseerde in Europa gebruikte verzamelnaam voor het hout van zwaardere Amerikaanse grenen- houtsoort met karakter, sterk en harsrijk. Nog de originele kleuren. Spijtig dat de vensterluiken nog ontbreken

kykhillweg - 13

Midden Villa Les Clarines met rechts Villa Porte Bonheur in de Zeekruisdoornweg

Naamloos

De mooi onderhouden Villa Les Clarines met erachter Villa Les Airelles

IMG_2678

Ter hoogte van deze villa wandelen we verder in de Zeekruisdoornweg.

Volgend artikel: Zeekruisdoornweg

Op de oude tweetalige site met  ongeveer een 500-tal foto’s en postkaarten wordt via een volgende reeks DE BLIEDEMAKER vernieuwd. De oude wordt gecorrigeerd, maar niet uitgebreid en blijft voorlopig on-line Lees>>>

Voor verdere info over de Dumont-wandelingen kunt u best terecht bij Johan Dhaenens ( GSM: 0479 61 98 50).

Het is voor mij ook een groot genoegen indien u aanvullende gegevens over de Dumontwijk zou kunnen laten geworden Jose.Decousemaeker@gmail.com

Meer postkaarten van de Kykhillweg-Zeekruisdoornweg op Flikr (2 pagina  met links naar meer dan 100-tal postkaarten) Klik>>>

Advertenties

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Erfgoed, Geschiedenis. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.