De DUINPANNE wordt volledig heringericht.

Sinds 8 januari 2018 is het bezoekerscentrum DUINPANNE gesloten voor herinrichtingswerken. Vanaf 1 juli zullen de cafetaria en het terras terug beperkt open zijn via een “tuinterras met een mobiele bar” (vanaf 1 juli dagelijks van 10 uur tot 19 uur). Op het Natuurfestival, zaterdag 6 oktober 2018, opent het bezoekerscentrum met een vernieuwd onthaal, bar, shop en een beperkt  gedeelte van de nieuwe tentoonstelling, die volledig vernieuwd wordt.

 

1 Evolutie (hoofdbron: het jaarverslag ‘De Nachtegaal 2017’)
Het bezoekerscentrum De Nachtegaal werd 22 jaar geleden gebouwd. De huidige expo dateert van 2000. De laatste jaren had het centrum een bezoekersaantal van 88.500 in 2017.  (cf het Zwin 250.000 in 2 jaren). In 2014 nam de provincie het centrum over van de Vlaamse overheid en had ze metéén de intentie om het centrum en alles er rond onder handen te nemen. Een ‘visietekst‘ werd opgesteld met de ‘knelpunten en troeven” o.a. volgend uit een enquête (knelpunten: o.a. de inkom was een drempel en verwarrend, weinig onthaalvriendelijk en men voelde zich niet in een natuursfeer, geen ‘looplijnen’ om het bezoek aan te vatten, capaciteit van auditorium 30 personen was veelal te gering, cafetaria “te refterachtig”, 3 contactpunten voor bezoekers op verschillende plaats vergt meer dan 1 personeel zelfs bij kalme momenten…).  Deze ‘visietekst’ werd in 2016 goedgekeurd door de provincie. Het is zeker niet de bedoeling om een “tweede Zwin” te evenaren (daar investering 25 M€ inclusief de gebouwen, hier 2 M€ met ongeveer 1/3 Europese subsidies. cf nieuw Marktplein ongeveer 2 M€). De DUINPANNE is en wordt ook geen betalend museum.
Bij deze oefening hoort ook een nieuwe naam die beter de lading dekt (via communicatiebureau ‘Denk!’). Immers de naam Nachtegaal is niet typisch voor de streek en dekte ook niet de lading van de werking van het centrum. Namen van andere provinciale bezoekerscentra zijn meer transparant naar hun omgeving toe: zoals De Gavers, Zwin, Bulskampveld, Blankaart en De Palingbeek. Vandaar ‘DUINPANNE‘ (de “dunepanne” in het dialect). (verwijst naar de ligging in een duinpanne evenals met een referentie naar De Panne). ‘Ontdek de zee‘ wordt telkens mee vermeld als baseline. Immers inhoudelijk zal het centrum meer aandacht besteden aan de zee dan aan de duinen.
De 2 voornaamste doelgroepen zijn de
1. ‘Natuur- en Milieueducatie“: schoolgroepen van basis en secundair onderwijs.
Hiervoor werden ‘Routes en Zoektochten’ in het centrum in de domeintuin ingericht zowel Nederlands- als Franstalig (in 2017: hebben 21.209 kinderen naar de oplossing van een route gezocht (vooral Route 57)).
Ook bestaat een ruime keuze uit begeleide pakketten. (in 2017 hebben hiervoor 202 scholen naar het centrum gekomen voornamelijk uit het basisonderwijs = 16.884 leerlingen).
In samenwerking met ANB (nu Omgeving) werden ook opleidingen voor hogeschoolstudenten georganiseerd (in 2017 voor 521 studenten).
Het is ook de bedoeling om educatieve pakketten aan te bieden voor gezinnen, groepen en verenigingen. De intentie bestaat om deze activiteit uit te breiden en te promoten. Hiervoor zal men samenwerken met partners (PLOPSAQUA, nieuw  Plopsaland Hotel, hotels van de regio (tot vandaag alleen met Ibis De Panne die korting verleent).
2. Evenementen: meestal in samenwerking met partners. (in 2017 deelname aan 15 evenementen waaraan 9041 personen aan deelnamen. Grootste was het 10 de Natuurfestival met ongeveer 2.500 bezoekers)
3. Lezingen en workshop wandelingen: een 20-tal in 2017 met veel belangstelling van o.a. van de natuurgidsen.
4. Losse bezoekers (vooral voor het terras). Van heinde en verre komen bezoekers afgezakt naar zee en vonden tijdens hun verblijf de weg naar De Nachtegaal, het ideale startpunt voor de verkenning van ons prachtig duingebied. Ook het mooi terras is een gekende locatie voor veel Pannenoars, ouders en vooral grootouders. Hierdoor is er een grotere toeristische druk op dit educatief centrum in vergelijking met de andere centra in het binnenland. Vandaar de hulp van de dienst Toerisme De Panne door een detachering van 2 onthaalmedewerkers.
5. Verhuur van lokalen: zal in de toekomst meer gepromoot worden sinds de installatie van een programmeerbaar toegangssysteem en een groter auditorium van 65 plaatsen i.p.v. nu 30. Toch in 2017 16 externe vergaderingen en 33 verhuringen)

Voor dit alles waren in 2017 in totaal 14 personeelsleden (educatief 3, technisch 1, onthaal 2 (van De Panne), administratie 1, coördinatie 1) +  3 MiNaWa + 3 ANB voor Educatie geholpen door jobstudenten in de vakantieperiodes.
Ook nog hulp van/aan andere partners: Toerisme De Panne (Champagne WE, WE tweede verblijvers, Festival aan Zee,,,), Milieu/Cultuurdienst (Natuurfestival, Week van de Zee, Schatten van Vlieg…), ANB (10de vakantiezoektocht in 2017 4.200 ingediende antwoordformulieren in verschillende talen), Omgeving (Natuurfestival..).
Ook promotie inspanningen: zeer mooie website, brochure “Beleef De Nachtegaal”, publicaties met het educatieve en verschillende flyers en affiches, Nieuwsbrieven (in 2017 15 naar 2.851 leden waaronder DE BLIEDEMAKER ), speciale Nieuwsbrief voor de Nachtegaal-gidsen (5 in 2017 naar 143 gidsen).
En natuurlijk ook facebook>>>   (in 2017 970 volgers, meest bekeken het artikel WE tweede verblijvers (6.900))

De nieuwe centrumleider Emanuel Demey  (41j) is sinds 16 februari 2016  t.z.t. aangesteld als centrumverantwoordelijke. Ook van De Blankaert (bij Diksmuide). Van basisopleiding is hij regent maar hij heeft een ruime praktische ervaring opgedaan in de toeristische en educatieve sector. Hij was o.a. voordien de verantwoordelijke “natuur- en milieueducatie” in het Provinciaal Sport- en Natuurcentrum De Gavers. (dus een gekend figuur in de provincie). We wensen hem veel succes met zijn groot project.

Centrumverantwoordelijke Emanuel Demey en gedeputeerde Guido Decorte

2 Herinrichting (Bron: hoofdzakelijk de uiteenzetting voor gidsen op woensdag 23 mei)
Het bezoekerscentrum werd sinds midden maart 2018 aangepakt. De huidige inkomzone wordt vervangen door een nieuwe open tentoonstellingsruimte waarin de infobalie één geheel vormt met de shop en de toog van de cafetaria. De voorgevel met glazen wand geeft onmiddellijk zicht op de achterliggende ruimte.

In deze inkomzone ligt de nadruk op “streekverkenning“. De oude 20 minuten durende film over het ontstaan van de duinen wordt vervangen door een “regiofilm” van slechts 4 minuten (4-talig met luidspreker of met koptelefoon). Als streek wordt beschouwd de natuurgebieden van Duinkerke t/m Nieuwpoort. Op een grote interactieve kaart zal men 64 Points Of Interest (POI) kunnen aanklikken met 3 bezoekers tezelfdertijd. Nadruk ligt op het “grensoverschrijdend” karakter van onze natuur. De “Dunes de Flandre” vormen immers één geheel met onze duinen! Hopelijk wordt binnenkort het prikkeldraad aan de grens geknipt voor wandelaars. De Dunes du Perroquet zijn ook zeer mooi en anders. Verder een mooie wandelpaden-verbinding met de Dunes Dewulf en de Dunes Marchand. (de wandeling van de DUINPANNE tot Leffrinkhoeke is ongeveer 16 km  en kan bewandeld worden uitsluitend via duinpaadjes. Zijn overal mooi bewegwijzerd. Zie het Wandelnetwerkplan van Nieuwpoort tot Duinkerke Bestel (6 euro)>>>. Terugkeer kan zeer vlot met de DK-Bus verbinding Duinkerke-Sation Adinkerke.
In de inkomzone komt men direct in contact met de natuur van de streek. Rechtvoor ziet men ook de afgeronde punt van de infobalie, die verder uitloopt naar de bar. Onder controle van deze balie komt een uitgebreide open “Groene Winkel” (alle objecten zijn tastbaar).
Vanuit deze inkomzone heeft men een kijk, enerzijds op de eerste expozaal en anderzijds op de cafetaria. Men wilt af van het cafetariasfeer en opteert voor een kleurrijk ingerichte brasserie met veel meer zicht naar buiten (via groot venster waar nu blinde muur). Aantal plaatsen van 96 naar 76. Ook veel aandacht voor lawaaidemping van de schoolreizende kinderen.  Buiten blijft het duinterras  (nu bouwt men een tijdelijke mobiele buitenbar (pop-up bar?) vóór opening op 1 juli). Later wordt de speelzone uitgebreid met tweede avontuurlijke zone met boommateriaal voor grotere kinderen van 9 tot 12 jaar..

De “pijlvormige” infobalie komt als ’t ware naar de bezoekers toe

Van de inkomzone wordt men aangetrokken door de luchtige bar (steeds met Pier Kloefe bier). Rechts de groene winkel met erachter de toiletten

Het cafetaria heeft geen refteruitzicht meer

Individueel verplaatsbare tafeltjes, mooi gedecoreerd (soms met schelpen achter glazen tafelblad)

Vanaf de inkomzone heeft met een tweede overzicht naar de permanente tentoonstelling (tijdelijk rondreizende tentoonstellingen kunnen nog beperkt in de inkomruimte).

Ook de trap krijgt een nieuwe plek waardoor de ruimte op de eerste verdieping meer open en bruikbaarder wordt. Een nieuw hellend vlak langs de buitenkant van de toren brengt de mindervalidenbezoeker tot op de tweede verdieping (geen lift). Een afscheiding wordt gevormd met een groot zeeaquarium (minder hoog dan voorzien omdat de huidige fundering dat niet toelaat). Ook zal het ogenblikkelijk peil van de zee aangeduid worden (niet met een waterkolom zoals oorspronkelijk bedacht maar met LED-lampjes i.v.m. de te hoge waterdruk). Bij het binnenkomen van de eerste “universum-ruimte” stapt men reeds in de zee. (andere vloerkleur dan de inkomhal).
Op de eerste verdieping komt ook een groter auditorium voor 65 personen. Het tweede klaslokaal, het laboratorium en binoculairzaal blijven. Het personeel zal zijn eigen “looplijnen” hebben die niet meer kruisen met de bezoekers (ook eigen toiletten)

De exporuimte bestaat uit diverse “universa” die men nog volop nog aan het ontwerpen is.
In het “universum onderwaterwereld” zal een film geprojecteerd worden over de biodiversiteit. Er komt ook een speciaal “mosselaquarium” (voorlopig geen kwallen, want teveel onderhoud). Er komt ook een doorsnede van de Noordzee en een fysische maquette om de getijdenstomingen te illustreren door het Nauw van Kales (hoe komt het dat het getijdenverschil in De Panne zoveel groter is dan te Knokke? Hoe bewegen de zandbanken? Waarom meer zand voor de kust van Nederland dan in België? Kustverdediging?..).
In het “universum zeebodem” zullen fossielen te vinden zijn en zelfs wrakken van duikboten. Spijtig genoeg kan men ook niet rondom het verschijnsel zeewaterstijgingen. Niet het Vrijheidsbeeld van New-York maar ons eigen standbeeld van Leopold I zal als maatstaf dienen….
En nog veel meer…

Er zijn meerdere universa (alle bereikbaar met hellend vlak. Daarvoor werd het bestaande hellend vlak voor de helft omgebogen om plaats te maken voor de Inkomruimte. Zelfs het derde niveau in de “toren” zal op deze manier bereikbaar zijn. Daar komt het “Blue Mind universum”. In het “universum vervuiling” komt een echt skelet van een dwergvinvis opgehangen aan het plafond (uit het KBIN). Er is ook een “zeegebruikers universum” met een interactief Noordzeespel.

Dus alles nieuw en hoofdzakelijk voorstellingen waarin de natuur van de zee centraal zal staan (dus duinen uit de expo). Uitleg 4-talig.

Ook de nieuwe educatieve pakketten zullen op deze thema’s gebaseerd zijn.

De hotels werden nagevraagd voor partner hotels. IBIS heeft alvast toegegrepen (met kortingen). De ervaring met Plopsaqua-arrangementen is positief en men verwacht veel van het Plopsa Hotel binnen 2 jaar.

Er zijn nog een reeks uitwendige hervormingen. Voorbeeld om het vaak tekort aan parkeerplaatsen op te vangen: vrijmaken bus-parkingplaatsen (alleen laden en lossen-parkeren Koningsplein; herschikken van de 5 parkeerplaatsen voor gehandicapten, ..). Door het feit dat veel arrangementen zullen gekoppeld zijn aan een strandbelevenis denkt men ook aan een “Duinpanne-treintje”.

De opening van de tentoonstelling  is voorzien voor het voorjaar van 2019.

We verwachten veel van deze herinrichting en wensen al de medewerkers een groot succes.  Een meerwaarde voor De Panne.

Op het einde van de voorstelling voor de gidsen werd in première een kort promotiefilmpje voorgesteld (vanaf wanneer openbaar wordt, komt het op deze plaats)

Hieronder een vroeger FOCUS filmpje (tweemaal klikken)

KIJK FOCUS>>>

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Varia. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.