Nieuwe bloemperkjes lijken maar schamel

4 nieuwe bloemperkjes

Zeker niet mooi! Die 4 nieuwe bloemperkjes in de Zeelaan, waar vroeger mooie steeneiken stonden. Past helemaal niet noch bij de architectuur van de Zeelaan en noch bij het nieuwe Marktplein. De Panne heeft onbeslist de mooiste Zeelaan van de kust (weliswaar met 2 technische ontwerpfouten nl gladheid bij regen/sneeuw en loskomen van de gekleefde keramiek tegeltjes). Maar de architect van het studiebureau Plantec, Mark Speecke, zal kwaad zijn wanneer hij zal zien dat ter hoogte van de Markt vier van zijn steeneiken vervangen zijn door die lelijke “konijnenkotjes”. goed voor in je moestuin maar niet voor ons nieuw Marktplein (dat iedere dag immenser wordt).

Onze mooi Zeelaan

Dat berust wellicht op een vergissing. Immers op 10 januari 2018 zijn de zware mannen toegekomen op de Markt. Tegen dezelfde avond hadden we een markt zonder sierverlichting en zonder lindebomen. In het centrum van “De Panne Actieve Natuur” sneuvelden in een paar uurtjes 43 gezonde lindebomen. Ze zijn nu vervangen worden door 6 + 1 nu nog kapotte vaste hoge bomen en 14 kleinere bomen in potten  Lees facebook>>>

Bron: studiebureau Lobelle

Wellicht werd dan, het in de gemeenteraad goedgekeurde plan, gebruikt (zie hierboven). Intussen werd beslist om het nieuwe Marktplein niet te laten doorlopen tot aan de straatrand van de Zeelaan, maar slechts tot aan de rand van het voetpad van de Zeelaan-Bad.

Eigen getekend schema dr DE BLIEDEMAKER

Dus de zone B (85 m glad natvoetpad) wordt niet aangepakt. Vandaar wellicht de reden dat men op 10 januari ook daar de 4 steeneiken mee afgezaagd heeft.
Het nu “oplappen” met die bloemperkjes is niet mooi. Ofwel opnieuw steeneiken planten (in het plantseizoen) ofwel toeplaveien met dezelfde tegeltjes als de rest van de Zeelaan (zoals men ook zal doen waar nu het terras van Hotel Mon Bijou is (nu de bouwvergunning OK is)).
De vraag is ook waarom deze vroegere boomputten niet vroeger aangepakt werden. Reeds onveilig vanaf 10 januari tot nu (meer dan 4 maanden). En dan nog op een druk bewandeld voetpad van onze hoofdwinkelstraat. Gelukkig dat de burgemeester actie genomen heeft op de werfvergadering van verleden dinsdag. Nu wel veilig maar hopelijk niet definitief.
In een DE BLIEDEMAKER van februari werd ook reeds gewezen op de kakofonie van verschillende stenen aan het kruispunt Kasteelstraat-Zeelaan_Dorp
Lees meer over die 85 m voetpad>>>

Triestig

Ook moet gewezen worden dat de integratie van het kruispunt Kasteelstraat met het Marktplein niet doorgaat en dat er daar waarschijnlijk geen boombak en nieuwe zitbanken komen (zie ontwerp) aan het beeld van Eddy Walraeve daar geplaatst in 1998.

“…Op deze voorbehouden plaats op het Marktplein van De Panne komt staat een beeld van de lokale kunstenaar en Eddy Walrave.
Walrave leeft afgelegen  in een mooi stukje van de deelgemeente Adinkerke. Hij werd geboren op 23 februari 1952, studeerde rechten te Brussel, maar ook beeldhouwkunst aan de Westhoekacademie te Koksijde onder leiding van Jan Hoet en aan het hoger Sint-Lucas instituut te Gent onder leiding van Pol Spilliaert.
Walrave behaalde verschillende onderscheidingen en heeft een internationale reputatie opgebouwd.
Het gemeentebestuur van burgemeester Johan Degrieck dacht dat van deze begaafde kunstenaar een stuk mag pronken in het stadscentrum. Uitzonderlijk voor een Walrave werd het een brons. Nog uitzonderlijker (athans in die periode) : het werd een figuratief beeld.
Als aan Walrave gevraagd werd wat het beeld bedoelt, zweeg hij als vermoord. Sommigen menen evenwel te mogen vermoeden wat het voorstelt en waarom de kunstenaar er niet over spreekt: omdat een zelfportret geen uitleg vraagt (?)
Het manshoge beeld werd gesponsord door de Touring Club van België, Vlaamse Gemeenschap, t.g.v. de Tijl Uilenspiegelprijs 1992 aan de Dienst voor Toerisme van De Panne…”

Als je niet vertrouwd was met de lokale situatie en gewoon rechtdoor rijdt dan botst je op het inox paaltje links van het “bloemperkje”

Wel moet er ook op gewezen worden dat de huidige toestaand (zonder de inox paaltjes) zeer onveilig is. De verlichting op dit voetpad is zeer gering. Zo heeft enkel weken geleden bij valavond een auto gewoon rechtdoor gereden vlak op zo’n paaltje. Paaltje was amper beschadigd maar zeer zware schade aan de auto. Zal nog gebeuren.

De reden waarom men die 85 m voetpad niet mee vernieuwd heeft door de niet gladde nieuwe granietstenen schijnt te zijn omdat men vreest dat bij het verwijderen van de betonfundering men wellicht ook de asfalt zal mee uitbreken. (en hierdoor extra kost en verkeershinder bij de herstellingen het wegdek)

Op facebook wordt nogal lichtzinnig gesuggereerd dat verschillende verkiezingslijsten de vernieuwing van de voetpaden van de Zeelaan-Bad in hun programma zullen opnemen. Dat is nogal simplistisch beloofd indien men weet dat dit betekent het volledig uitbreken van de 20 cm betonfundering onder de voetpaden van de Zeelaan (en wellicht beschadigen van het asfaltwegdek en de dure epoxy bekleding). Gelijk welke bestrating is dikker dan de huidige 10 mm keramiektegel en daardoor moet de fundering  zakken. Dit is een edel doel maar men moet goed rekening houden met de hoge kostprijs en de hinder. Anderzijds zal de esthetiek fel achteruitgaan, zeker indien men dezelfde niet-gladde gebakken stenen gebruikt van de Zeelaan-Dorp (worden meer en meer vuil). Andere voordelen van de huidige tegeltjes zijn het gemakkelijk onderhoud (is in feite een vloer die zeer gemakkelijk te kuisen valt), het warme gevoel bij zonlicht (tegeltjes warmen zeer snel op bij eerste zonlicht en weerkaatsen zeer goed de warmte).
Deze warmte en de mooie kleur dragen bij tot het vakantie-aan-zee gevoel.

Ook de prioriteiten moeten goed berekend worden. De 3 grote dossiers: Dumontwijk (veiligheid voor overstomingen!), Zeelaan-Bad en bredere Zeedijk (nog maar 1/3 met ondergrondse garages) kunnen niet tezelfdertijd uitgevoerd worden. Nodig om eerst de kostprijzen te ramen alvorens te beloven. …en wilt de burger daarvoor wel zoveel betalen?

Eigen raming:
1. Totale oppervlakte voetpaden Zeelaan-Bad tot aan nieuwe voetpaden Zeelaan-Dorp: (inclusief voetpad B aan het Marktplein) = 8240 m2 (zeer nauwkeurig via Geopunt)
2. Voorziene oppervlakte nieuw Marktplein (inclusief B): 6400 m2
Dus 1/2 = 1,28
Dus nieuwe voetpaden Zeelaan-Bad = 30 % groter in oppervlakte van de geplande nieuwe Marktplein.
De totale kostprijs voor het Marktplein + stuk Meeuwenlaan werd aanvankelijk in 2016 door Studiebureau Lobelle geraamd op 1,8 M€ (incl riolen en  BTW).
De oppervlakte van de voetpaden is 30% groter dan het Marktplein waarvan de grootste gedeelte van de prijs het opbreken van de funderingen, nieuwe fundering en de granietbestrating betreft. Zonder kennis van de eenheidsprijzen en ook niet de prijzen NA de werken is het moeilijk een kostenraming op te maken.
Indien we globaal veronderstellen dat de kosten van de grote regenwaterriolen ongeveer 30 % van de investeringen uitmaken, mogen we stellen dat de nieuwe voetpaden van de Zeelaan van dezelfde grootteorde zullen zijn als voor de Markt voor het ogenblik geraamd op 1,8 M€. (het volledige Zeelaan-Bad project zou ongeveer 5,2 M€ gekost hebben).

Conclusie:
Kostprijs voor nieuwe voetpaden in de Zeelaan-Bad zijn van dezelfde grootteorden als voor het nieuwe Marktplein (want vloeroppervlakte is 30% groter dan oppervlakte van ons immens Marktplein) .
Ook de duur van de werken zal vergelijkbaar zijn (voor de Markt 6 maanden)

Foto van Rudy Kenis. (in groene kleur, al de rest van de Markt in donker grijs vb vlaggenmasten…)

..en intussen wordt het Marktplein iedere dag immenser, dank zij de 3 Portuguese kasseileggers en hun helper (die iedere dag werken van 8 tot 6:30, ook de zaterdag).
Wel mag gezegd worden dat de licht beige kleur van de granietstenen best meevalt.
Openingsshow met afterparty met glaasje op zaterdag 7 juli.

Het gebruik van dit immens plein in komend seizoen is beperkt tot:
– 1 Panima for Kids op 5 juli
4 Panima’s telkens op vrijdag avond
– 1 optreden van de “De Helaasheid der Dingen” op zaterdagavond door de Kasteelfeesten
met ’s anderdaagd de Artiestenmarkt.
– 1 boeken- en bropantemarkt van de Wijk d’Achte: zondag 8 juli
– 1 folkloreavond op dinsdag 14 augustus
– 1 namiddagconcert
– 1 Taptoe op zondag 23 september
en natuurlijk de Wekelijks Zaterdagmarkten
Dus eerste zomer blijven de meeste activiteiten doorgaan op de Esplanade (vb wekelijks avondmarkten).
Dit jaar, voor de eerste keer, geen speciale avondmarkten in de Zeelaan einde juni (met de Dorpskermis) en in september (met de Badkermis)

onderaan SUGGESTIES meegenomen uit Genk voor “IEDEREEN VRIJDAGT” wekelijks op het Marktplein in De Panne

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Gemeente Politiek, Nieuws, Stedenbouw. Bookmark de permalink .

7 reacties op Nieuwe bloemperkjes lijken maar schamel

 1. Godfried Onraedt zegt:

  Houten bloemperk-omheining is ideaal voor ruiters die iets willen komen drinken in een horecazaak rondom de markt om hun paard aan te binden. Het Wilde Westen aan de Westkust. Zou toch beter zijn geweest om een omheining te plaatsen rondom de bloemenperken zonder dat de hondjes erin hun behoeftes kunnen doen…???

  • Juist Godfried. Ik wist dat ik dat nog ergens gezien had.Zal in de Far West geweest zijn. Niet slecht gezien want in het middelpunt van 3 horecazaken met gerenommeerde Picon (Gerockten Hoarinck, ‘Zeilje en de Bains). Aan de Maison de la Dune (Camping du Perroquet) hebben ze ook zoiets om hun paarden aan vast te binden tijdens een Picon-stop. Leve de cowboys,

 2. Johny Recour zegt:

  Heel dikwijls kan ik toch niet mee met de gedachten gang van het gemeentebestuur. Wie er woont
  kan er het hele jaar door op kijken, wie als vroegere inwoner terugkeert kan er tijdens zijn verblijf van “genieten”. Het straatbeeld verandert voortdurend, .maar laat mij toe te twijfelen of dat ten goede komt aan wie De Panne nauw in het hart draagt. Hoe langer hoe meer vrienden uit het
  Antwerpse, de Limburg, Vlaams Brabant zeggen mij De Panne te mijden uiteraard wegens te
  franstalig, maar ook parkeerproblemen en het centrum dat van zijn charme verliest.

  • Nog gehoord Johny. Bij ieder verkiezingscampagne mooie beloften die men zelden realiseert. Bijvoorbeeld : “De Panne properste gemeente van de kust”. Schepen Bram heeft veel inspanningen gedaan, maar we zijn er nog niet. Men kuist vooraleer de toeristen komen. Men zou beter ook ‘s namiddags verder kuisen. Ik zie nu vanuit mijn balcon veel zwerfvuil rondslingeren. Dan kan men ook de blijkbaar onvermijdelijke hondenstronten door die mannen laten opkuisen. In Plopsaland ligt er geen enkel papiertje.

   • Johny Recour zegt:

    Met alle regelneverij van wat wij doen in Vlaanderen doen we beter kunnen ze het zich in Plopsaland ook niet veroorloven want iedereen waakt.

 3. Frank zegt:

  Hebben ze ook lichtjes ingelast ? 😀

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.