Nieuwe Cordial voor morgen?

Foto mei 2012 (na eerste bouwvergunning van 2010)

De lijdensweg van het project Cordial duurt reeds sinds 2005. Op één van de mooiste hoeklocaties van De Panne-Bad wordt een bouwput gecamoufleerd i.p.v. “Chateau Bellevue”. Onbegrijpelijk voor veel mensen. Was het ook voor mijn, nu mijn overleden vader architect, steeds zei: “..dit was vroeger het mooiste gebouw voor de toeristen die toekwamen in De Panne” (vóór de E40 was de Nieuwpoortlaan de hoofdingang voor de Belgische toeristen). Komt er dan toch “schot” in dat dossier? Volgens een bericht van de schepen van Ruimtelijke Ordening Bram Degrieck op facebook op 7 augustus 2018 (Plan B) zou met de aflevering van de tweede bouwvergunning nu alles in orde komen (de eerste bowvergunning was reeds lang verstreken maar er was een proces tegen Onroerend Erfgoed).
DE BLIEDEMAKER (anno 2018) vreest dat dit verkiezingspropaganda is en betwijfelt dit rekening houdend met onderstaande historiek. Ook in het voorjaar 2010 was er reeds een goedgekeurde bouwvergunning, zowel door gemeente als door Onroerend Erfgoed.

Foto mei 2012

27 augustus 2005 in De Standaard:
“..DE PANNE. Tearoom gesloten na brand
In De Panne is gistermorgen (red: 26 augustus 2005) rond 8.30 uur brand uitgebroken in Tearoom Cordial aan de Zeelaan 167. De brand sloeg over naar het houten plafond en veroorzaakte heel wat schade.
De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle.
De oorzaak van de brand ligt bij de verlichting boven de toonbank. Vermoedelijk is daar een oververhitting ontstaan, gevolgd door een kortsluiting.
De zaak is tijdelijk gesloten.
De herstellingswerken zullen wellicht twee tot drie weken duren….”

Nu zijn we 13 jaar verder

DE BLIEDEMAKER heeft vanaf 2006 zeer nauwgezet de evolutie van dit dossier gevolgd. (DE BLIEDEMAKER is nog steeds on-line in zijn oude versie sinds 20 september 2005 (dus 1 maand na het brandje)
Zie index >>>

Met de “zoekfunctie is het zeer eenvoudig om al de berichtgeving over de Cordial op te vragen. Zie hieronder:

21 maart 2006:M&L (red: nu ‘Onroerend Erfgoed’) heeft dit gebouw niet willen schrappen uit de lijst van de “niet-af te breken gebouwen” op vraag van de gemeente!
(red: dit gebouw is de hoek van de beschermde Dumontwijk) Een gerucht doet nu de ronde dat men bij de “opkuis” van de brand, de verankeringsijzers opzettelijk heeft doorgezaagd. Mag dat volgens u?

3 juni 2006:
De stabiliteit van het gebouw is momenteel niet gewaarborgd. Of wilt men de bescherming ontglippen door het te laten instorten? De juridische discussies mogen dit gebouw niet nog lange tijd zo onberoerd laten. (zie ook de affiches voor een Erotica Beurs geplakt op de ruiten en al de duiven die binnen huizen). Wellicht zal de gemeente zelf een aannemer moeten aanduiden om het gebouw te verstevigen en doorrekenen aan eigenaar of verzekeraar!
De onderschoringen zouden in ieder geval moeten verdwijnen vòòr het seizoen!.

19 juni 2006: men heeft een serieuze inspanning gedaan om de gevel van “De Cordial” te camoufleren. (zie Bliedemaker van 3 juni) . Maar aan de stabiliteit van het gebouw werd blijkbaar niet gewerkt.

11 februari 2007: Herbouw “Cordial” is op goeie weg

21 februari 2009: Nieuwe architecte Janis Filieux is aangesteld voor het nieuw plan van de Cordial (hoek Zeelaan Duinkerkelaan)
(Janis is de dochter van de vroegere uitbaters van tea-room Cimbali)

5 juni 2009: Bouwaanvraag voor herbouw Cordial (hoek Zeelaan-Duinkerkelaan) is goedgekeurd door “Onroerend Erfgoed”. Alleen nog probleempje met het niet meer reglementair zijn van de vroegere te herbouwen balustrades over de ganse gevelbreedte. Hopelijk start men binnenkort de werken. Ook zijn de bouwvergunningen voor den “Abri Cotier” (nog tot sept 2010) en “Tricks” (nog tot febr 2011) geldig.(een bouwvergunning heeft een duurtijd van 2 jaar om de werken te starten). Intussen kost het de gemeente veel geld om al die duiven te vangen bij “Tricks”-

1 november 2009: stel u even voor dat de gemeente De Panne de Cordial zou overkopen, restaureren en daar hun toeristische dienst zou inrichten + boven een museum over de Dumontwijk?

27 februari 2010: De bouwvergunning voor de herbouw van de Cordial volgens het oorspronkelijk plan is eindelijk goedgekeurd.

Nu zijn we 8 jaar verder.

7 april 2010: De brasserie “Cordial” is reeds geruime tijd (Red. sinds 2005) in lamentabele toestand ingevolge een brandje. Maar nog wat geduld want de Cordial wordt herbouwd in zijn vroegere glorie! (zie foto bovenaan)
Na een lang juridische betwisting met de verzekering is dit dossier uiteindelijk gedeblokkeerd. (Red. de eigenaar zou het proces gewonnen hebben tegen de brandverzekeing en aldus een aanzienlijke schadevergoeding gekregen hebben (volgens betrouwbaar gerucht)).
De bouwvergunning is recentelijk afgeleverd
(Red. voorjaar 2010) om dit beschermd gebouw af te breken en verplicht DIRECT  te herbouwen volgens de oude plannen.(bevindt zich immers op de hoek van de Dumontwijk). Het dak komt er terug en ook de lange balustrades.
Dit wordt beslist één van de meest markante restauraties van de Dumontwijk.

16 april 2011: De Cordial waarvan de afbraak + wederopbouw start na het paasverlof

20 mei 2011: Afbraak van de Cordial is begonnen

Wordt volledig herbouwd zoals vroeger (behoort tot de beschermde Dumontwijk)

2 maart 2012:
Uit Beleidsnota Bram Degrieck:  betere lokalisatie nodig voor het toerismebureau meer in het centrum
(DE BLIEDEMAKER heeft dit ook reeds meerdere malen aangehaald in vorige edities. Voorgesteld werd het te herbouwen Cordial gebouw deze bestemming te geven. Dit wordt een van de pareltjes van de Dumontwijk want de herbouw moet volgens de oorspronkelijke plannen gebeuren. Het is wellicht wenselijk dat de bureau en de balie zich naast elkaar bevinden. Er zal op de verdiepingen nog voldoende ruimte zijn om een permanente tentoonstellingsruimte op te richten (vb Dumontwijk en op de zolder de Oceanische tentoonstelling van de Scharbillie in een lugubere atmosfeer). Een mooi voorbeeld van dergelijke realisatie is de inname van het oude Postgebouw in Middelkerke voor de toeristische dienst op het gelijkvloers en het museum “Kusthistorisch” op de verdiepingen. Ook Nieuwpoort gaat dezelfde richting uit met de ombouw van de villa Hurlebise voor de toeristische dienst. Alleen langs de Westelijke zijde van de Zeelaan zijn gebouwen met verdiepingen beschikbaar. De andere zijde is niet beschermd en daar zal op korte termijn alles ingenomen worden door appartementennieuwbouw vb een gelijkvloers zoals “Agence Mulier” is te klein voor balie + burelen. Delocalisatie is zeker gewenst aangezien men de administratief gelijkvloers in het gemeentehuis wilt herschikken en moderniseren.

18 december 2012: Waar vroeger Agence L’Abri Côtier (hoek Zeelaan-Nieuwpoortlaan) komt nu Agence Mulier. Had een mooie locatie kunnen zijn voor de toeristische dienst die wilt verhuizen uit het dorp. Rechtover is nog een unieke mogelijkheid op de plaats van de Cordial (zie vorige DE BLIEDEMAKERs). Immers de Zeelaan-dorp verliest gestadig winkels en is niet het toeristisch centrum van de gemeente.

18 juni 2013:  Spijtig dat de gemeente zijn “Toeristische Dienst” niet onderbrengt in de nieuw te herbouwen “Cordial” rechtover. (In Nieuwpoort zal men de toeristische dienst ook verhuizen naar een oud pand op de hoek aan het “vuurtoren rondpuntje”). Parking is niet meer nodig want alle aankomende toeristen hebben toch reeds alle geboekt via Internet.

23 november 2013: Eén van de prioriteiten in de beleidsnota van schepen voor Toerisme Bram Degrieck was de herlokalisatie van het Toerismebureau meer in het centrum.(markt, zeelaan tussen markt en zee). (DE BLIEDEMAKER heeft dit ook reeds meerdere malen aangehaald in vorige edities). Voorgesteld werd het te herbouwen Cordial gebouw deze bestemming te geven. Dit wordt een van de pareltjes van de Dumontwijk want de herbouw moet volgens de oorspronkelijke plannen gebeuren. Het is wellicht wenselijk dat de bureau en de balie zich naast elkaar bevinden. Er zal op de verdiepingen nog voldoende ruimte zijn om een permanente tentoonstellingsruimte op te richten (vb Dumontwijk).
Veel hangt natuurlijk af van de bereidheid van de eigenaar om de goedgekeurde
bouwvergunning uit te voeren en de prijs om dit pand te verhuren (verkopen) aan de gemeente. Daarom zijn ook alternatieve denkpistes nodig.
Plan B zou kunnen zijn de Onze Lieve Vrouwe Kerk. Stilaan is het voor iedereen duidelijk dat 4 katholieke kerken voor De Panne teveel wordt. (3 van bisdom en 1 van paters Oblaten). Deze 4 kerken hebben een liturgische functie wegens de belangrijkste symbolische betekenis en omwille van het huidige intense gebruik van de deze kerken. In het scenario dat slechts 1 kerk voor andere doelstellingen gebruikt wordt, zou de moeilijke keuze moeten gebeuren tussen de Sint-Pieteskerk en de Onze Lieve Vrouw kerk. Historisch is de Sint Pieterskerk met zijn mooie glasramen kanshebber om te blijven  maar architecturaal is de mooie neo-Romaanse Kerk van architecten Jos en Luc Viérin veel waardevoller. Ook meer bezoekers ingevolge het toerisme en vooral de 6 Fatima vieringen per jaar. De buitenkant van de kerk is  beschermd en de omgeving zou moeten heringericht worden volgens de visie van het “Herwaarderingsplan Dumontwijk“.

zeelaan noord - 086Maar misschien moet meteen verder gekeken worden en het scenario “2 kerken hergebruiken” nu reeds bekeken worden. Dan sluit de mooie Audomaruskerk in Adinkerke en lijkt het logisch de Sint Pieterskerk als enige te behouden vooral wegens zijn centrale ligging tussen De Panne en Adinkerke + tram + parkeermogelijkheden.
In dit vooruitzicht zou de Onze Lieve Vrouwe Kerk kunnen vrijkomen voor vestiging van de Toeristische Dienst onder bepaalde voorwaarden. o.a. de grootse binnenarchitectuur van de kerk zou moeten zichtbaar blijven. En dat kan. Men kan zich best inbeelden dat de volledige dienst in een landschapsbureau inrichting uitgevoerd wordt in bijvoorbeeld de beide zijbeuken. Een afscherming met de middenbeuk kan gebeuren in glas om te besparen in verwarming. De middenbeuk, de dwarsbeuken en het oksaal zijn ideaal geschikt als culturele en toeristische evenementenhall met een uitstekende akoestiek. De hoofdbestemming kerk kan eventueel nog gecombineerd worden. De ligging van een toeristisch kantoor moet een zeker uitstraling hebben en liefst gevestigd zijn in een waardevol gebouw en zeker niet in een winkel van rijhuizen. Daar komt de O.L.V Kerk zeker voor in aanmerking temeer dat het ook mogelijk is om enkele parkeerplaatsen tussen de bloemperken en de Zeelaan te voorzien voor toeristen die met de auto kort info komen inwinnen. Fatima kan verder doorgaan in de Crypte met simultaan videoprojectie in de enigszins verkleinde  “evenementenhall” juist boven. (zoals NU reeds). Er zijn zelfs stemmen om van de Fatima bedevaarten twee-daagse arrangementen te maken. Ook de Paterskerk kan ingeschakeld worden in het programma.
Misschien is dat de reden waarom de 5 jaarbegrotingen van de 3 kerkfabrieken uitgesteld werden in de gemeenteraad. Er weze nochtans opgemerkt dat de pastorieën reeds een andere bestemming hebben gekregen. Er werd reeds bespaard op onderhoud, op kosters ( er zijn er geen meer die bezoldigd worden ), enz. Of wacht men voor de goedkeuring van de 3 begrotingen op het geplande fusioneren van de 3 kerkfabrieken zeker nu deze van de Sint-Pieterskerk geen voorzitter meer heeft?
Er zijn dus mogelijkheden om de O.L.V. kerk een andere bestemming te geven mits voorwaarden om de binnenarchitectuur niet te verknoeien.
Een plan C zou kunnen in een deel van het gelijkvloers van hotel Mon Bijou met hoofdfunctie van het gebouw Bed&Breakfast.
Benieuwd wat de visie is van het schepencollege en wat de bisschop uiteindelijk zal beslissen.

23 mei 2014: het sigaretten/dranken winkeltje naast de vroegere café Cordial nu te koop maar mag niet afgebroken worden. De Cordial zelf had  schade geleden ingevolge een brand en moet terug opgebouwd worden als origineel.

15 juni 2015:ook juridische vervolging door Onroerend Erfgoed voor de 2 niet startende bouwvergunningen aan de rand van de dumontwijk: Cordial en Tip-Top.
(Red: de bouw- en sloopvergunning voor de Cordial was door Onroerend Erfgoed afgeleverd op de voorwaarde dat direct NA de sloop de herbouw zou gebeuren. Vandaar juridische vervolging door Onroerend Erfgoed (waar de gemeente De Panne zich schijnbaar niets van aantrok )probleem voor Onroerend Erfgoed))

31 augustus 2016: Grand Hotel Maritime

5 november 2017:
Van het “Bad” naar het “Dorp” via de Zeelaan

Voorjaar 2018: tweede aanvraag “Omgevingsvergunning” (vroeger bouwaanvraag genoemd) en toekenning op mei 2018. Geldig voor 2 jaar. 


Huidige situatie. TE KOOP

Ook een pijnpunt maar niet in de Dumontwijk

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Achitectuur, Geschiedenis, Stedenbouw, Toerisme. Bookmark de permalink .

5 reacties op Nieuwe Cordial voor morgen?

 1. jandepanne zegt:

  Bedankt José voor dit mooi overzicht van het dossier van de Cordial. Wat het gebruik van de kerken betreft had ik destijds aan de gemeente voorgesteld de bibliotheek onder te brengen in de Sint-Pieterskerk. Die is centraal gelegen, beschikt over parkeerplaats en gemakkelijk bereikbaar met de tram. De Onze-lieve-Vrouw-kerk is inderdaad zeer waardevol maar is moeilijk permanent vrij te maken voor andere activiteiten dan de religieuze. Het is een gekend bedevaartsplaats en tijdens die dagen heeft men zowel de crypte als de bovenkerk nodig. Beide zitten dan volledig vol. Op die manier blijven er tevens twee kerken voorbehouden voor de eredienst en wel een in De Panne en een in Adinkerke.

 2. wilfried laforce zegt:

  mooi artikel

 3. George Decock zegt:

  Kunnen we de helft van de onze lieve vrouwkerk niet delen voor een Moskee nu er ook behoefte voor is. Kijk eens rond hoeveel moslims hier wonen .Er zijn er meer of katholieken.

  • Ben ik a priori niet tegen. Ik weet niet of de bisschop dat zou toelaten (voorhanden?). Ik weet ook niet of dat een gewenst aantrekkingskracht zou hebben? Zal wellicht nergens in 1 van de 4 verkiezingsprogramma’s staan

Laat een reactie achter op wilfried laforce Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.