Nieuw parkeerreglement vanaf 1 juli 2019

Veel publiek was opgekomen naar de gemeenteraad van 8 april 2019. Immers de 2 eerste agendapunten waren: nieuwe “retributie op stilstaan en parkeren” en het tweede punt de aanpassing van het gemeentelijk verkeersreglement voor de “parkeerzones orange en groen” (geen wijzigingen meer tijdens de gemeenteraden van 13 mei, 3 juni en 27 juni 2019. Dus ook geen bespreking “bewonerskaarten. Wel persconferentie op vrijdag 26 juni)
Na een degelijke verklarende uiteenzetting door de voorzitter van de gemeenteraad notaris Serge Van Damme heeft  Stéphane Buyens, schepen van o.a.  Parkeerbeleid, met veel enthousiasme zijn nieuw parkeerbeleid voorgesteld. In zijn verkiezingscampagne had hij beloofd om snel ACTIE te voeren om ons parkeerbeleid commercieel te herzien en klantvriendelijk te maken.
Het is opmerkelijk dat deze punten op amper 6 maand tijd gedeeltelijk ingevoerd zullen worden. Zoiets was ondenkbaar in de vorige legislaturen.
Dit 
retributiereglement zou een onderdeel moeten zijn van het  “Algemeen Parkeerbeleidsplan” welke nog NIET op de gemeenteraad gekomen is.
Dit nieuwe reglement kan nog evolueren tot eind 2021 datum wetende dat het huidige contract met Streeteo dan verloopt.
Er is blijkbaar grondig vergaderd over dit reglement want het resultaat is tamelijk verschillend t.o.v. de oorspronkelijke verkiezingsbeloften.
Hieronder wat meer uitleg vooral voor de veel tweede verblijvers die geabonneerd zijn op DE BLIEDEMAKER.
Na de zomerperiode zal dit nieuw reglement geëvalueerd worden.

Schepen van Parkeerbeleid Stéphane Buyens ontvouwt zijn nieuwe parkeerplan. Foto van Benny Proot

De gemeentelijke communicatie over dit plan was voorbeeldig en uiterst snel (dus dit werd dus goed voorbereid). ’s Anderendaags reeds werd dit wijd bekendgemaakt via de gemeente, de pers, de radio en de sociale media. Veel reacties op facebook vooral vanwege de tweede verblijvers. Er volgen toch nog juist voor de invoering een persconferentie.
Link naar huidig gemeentelijk parkeerplan Lees>>>
Download voor de folder Lees>>> 

Allereerst is het interessant om eens het nieuwe parkeerplan te vergelijken met de onderstaande verkiezingsbeloften van de 4 partijen aangaande parkeerbeleid:
Voor de beloften Lees>>>
Blauw: ACTIE!; Groen: Plan-B; Orange: N-VA; Purper; LB
Wat werd nu reeds overeengekomen en wat moet nog uitgewerkt worden?

1. De retributie:
Vooral ACT!E en Plan-B stelden duidelijk maatregelen om een nieuw en eenvoudig parkeerbeleid voor De Panne dringend te wijzigen alhoewel het huidige contract met Streeteo (onderdeel van Indigo Park Belgium) pas verloopt einde 2021. 
“..Een nieuw en eenvoudig parkeerbeleid moet afgestemd worden op de noden van de bewoners. Met aandacht voor de ontwikkeling van de lokale economie en het betaald parkeren klantvriendelijker maken..” (ACT!E). Zij stellen ook “Gelijklopend met het parkeerbeleid in de volledige Westkust..”
Intussen werd blijkbaar druk vergaderd met de “groep van 14” iedere week op woensdagavond. De parkingspecialisten  van  Streeteo  zouden op een zeer positieve manier meegewerkt hebben zodanig dat nu reeds het nieuwe retributiereglement kon gestemd worden. Van het streven naar “gelijklopend” met de buurgemeenten is weinig terecht gekomen. Integendeel het lijkt juist de bedoeling om met een goedkoper en meer klantvriendelijk parkeerbeleid de concurrentie met Koksijde en Nieuwpoort aan te gaan. De Panne is de laatste, onbewerkte schoppingsdiamant aan de Westkust. Met een commercieel sterk parkeerverhaal, geven we iedereen de kans om nu op eigen tempo te ontdekken. WE ARE IN DE PANNE!”
Het eerste uur is overal gratis en voor extra uren 1,5 euro (nu 1,2 euro). Dus voor 2 uur (de max toegestane tijd in het centrum, zoals nu)  1,5 euro wellicht het goedkoopst van de kust. Na het vestrijken van 2 uur in de Orange zone kan terug Max 2 uur betaald worden voor 1,5 euro.
Vergelijk omringende kustgemeenten:
– Koksijde 1 euro/uur. Dus 2 euro/2 uur. Max 2 uur. Half uur gratis en shop&Go plaatsen (=half uur gratis).
Nieuwpoort 1 euro/uur . Dus 2 euro/2 uur. Max 4 uur. Tweemaal/dag 30 gratis minuten maar geen Shop & Go).
(Te Duinkerke heeft de oranje zone hetzelfde reglement als VROEGER in De Panne nl 1,2 euro/uur en 20 min gratis (alleen via smartphone). De orange zone is zeer uitgebreid, ongeveer 3/4 van de binnenstad. Er is wel een groot gedeelte hiervan gratis ALLEEN op zaterdag, de wekelijkse Marktdag. Duinkerke heeft veel parkinggebouwen. Daar zijn de eerste 2 uren gratis)

N-VA stelde in zijn verkiezingsprogramma voor om te onderzoeken of het financieel haalbaar is om de parkeertarieven in bepaalde uren hoger te maken in het centrum en deze over de middag net  goedkoper te maken , dit om de lokale horeca te ondersteunen. Dit werd dus niet gevolgd.
Over parkeertarieven werd niets vermeld in de verkiezingscampagne van de “Lijst van de Burgemeester” (sindsdien is deze kartellijst terug gesplitst in 5 DAS, 4 CD&Vplus en 1 onafhankelijk gemeenteraadslid)

Zowel ACT!E als Plan-B hadden voorgesteld de gratis 20 min op te trekken naar 30 min gratis en beiden hadden ze Shop&Go voorgesteld (en ook N-VA). Door het feit dat men die 30 min opgetrokken heeft naar het eerste uur gratis  is het niet meer opportuun om de Shop&Go (=30 min gratis) in te voeren. Nieuwe “slimme parkingmeters” met ruime internet betalingsmogelijkheden zijn tegenwoordig zeer gebruikersvriendelijk en men moet geen tickets meer leggen in de auto (lees verder).

Voor de “groene zone” wordt resoluut gekozen voor de kaart van het comfort. Je kan daar parkeren, zonder je zorgen te moeten maken over de parkeermeter. Je kan nog steeds per tijd betalen, maar hebt ook de mogelijkheid om meteen voor een halve dag (10.00u tot 14.00u of 14.00u tot 18.00u)  aan 4 euro, een volledige dag (10.00u tot 18.00u) aan 7 euro of zelfs meerdere dagen aan 7 euro per dagDit tarief kan op verschillende plaatsen en op verschillende momenten gehanteerd worden, al dan niet gecombineerd met gratis kortparkeren. (Het plan – B had , in afwachting van de realisatie van het ondergronds gecombineerd complex onder de Zeedijk, een nieuw dagtarief van 5 € / dag te hanteren. Dus niet gehaald).

Vroeger moest je in de zomer tot 19.00u betalen, nu betaal je zowel in de zomer- als winterperiode slechts tot 18.00u wat bevorderlijk is voor de avondhoreca (er zijn immers in het centrum weinig handelszaken open na 18 uur). Met 1 uur gratis parking is dit in feite NIET betalend vanaf 17.00u.

Dus nieuw reglement is dus veel eenvoudiger maar afwijkend van de buurgemeenten (dus weinig fusie-gericht):
In De Panne overal 1 uur gratis en vervolgens 1,5 euro/uur en overal tot 18 uur. (je kan het eerste uur gratis bekomen zonder betalen, maar WEL nummerplaat intoetsen). Duur van groene zone wordt ingekort  tot het feitelijk zomerseizoen van 01/06 tot 30/09 + winterweekend en schoolvakanties.(idem Koksijde, maar bij Nieuwpoort vanaf 1 april). Door het inkorten van de periode worden in enkele zones, waar rotatie minder van belang is,  de achterliggende buurten ontlast en blijven meer auto’s staan in bijvoorbeeld het einde van de Nieuwpoortlaan (inkomen van De Panne vanuit Koksijde. Niet aantrekkelijk als dat volledig leegstaat).

De parkeerboete stijgt van 25 euro naar 30 euro.

Nieuwe reglement>>>

2. Parkeerzones
De centrumzone ,”orange zone”, werd vergroot met de Lindenlaan (aan de post maar zonder het Wilgenpad), de driehoek Albert Dumontlaan en Bortierlaan evenals het eerste gedeelte van de Julien Demolderlaan.

Huidig

Oud

Nieuw

De “groene parkeerzone” werd zowel oostwaats als westwaarts maximaal verlengd (dus ook het gedeelte van de Koninklijke Baan tussen het Canadezenplein en de grens van Baldje. Bemerk tussen De Panne en Nieuwpoort was deze gewestweg gratis buiten de bebouwde kommen).
Vroeger was maar een gedeelte van de gemeentelijke Dynastielaan tot aan de Hendrik Consciencelaan betalend. Nu volledig betalend inclusief de zijstraten t.m. het natuurreservaat aan de Schuilhavenlaan. Zoals ten tijde van burgemeester Johan Degrieck alleen het eerste deel groene zone is werd dit door Plan-B verder doorgetrokken omdat ondervonden werd dat veel bewoners/tweede verblijvers hun garage als opbergruimte gebruiken i.p.v. als garage. Het was immers de filosofie van de Westhoekverkaveling (BPA  De Westhoek A1 uit 1969) dat bij ieder appartement een garage of staanplaats hoort. (volgens mijn laatste gegevens zijn bij de buildings in de Westhoekverkaveling 125% garages t.o.v. het aantal appartementen).Op deze wijziging is begrijpelijk veel kritiek  op facebook vanwege de tweede verblijvers. Het wordt immers een extra inkomen voor de gemeente.
Belet wel dat De Panne nog relatief laag staat op gebied van Tweede Verblijf belastingen

Situatie 2016. Wijzigingen sindsdien???

Streeteo heeft een raming van kosten en opbrengsten opgemaakt door het parkeerbedrijf. Het geschatte saldo, op basis van de beschikbare info,  wordt geraamd op ongeveer 200.000 euro meeropbrengst voor de totale nieuwe regeling (NOG GEEN FEEDBACK HIEROVER DOOR DE GEMEENTE). Deze eventuele winst zou gebruikt worden voor parkeerbevorderende maatregelen.
In het totaal komen ongeveer 900 extra betalende parkeerplaatsen bij.

Dus parkeren in het commercieel centrum gans het jaar goedkoper maar meer betalende parkingplaatsen in groene zone.
Men kan dus verwachten dat de vraag naar de garages in de Westhoek en aan het Canadezenplein zal stijgen (en dus ook de prijs?). Habitués van De Panne en tweede verblijvers weten dat ze gemakkelijk dichtbij kunnen parkeren in de residentiële Westhoekverkaveling dicht bij strand en zee (op het einde van de Egelantierlaan en op het einde en ook in het begin van de Groene Biezenlaan dit evenwel beperkt tot de topdagen=”overloopparking”)).
Wel spijtig dat de hoofdingang van het natuurreservaat De Westhoek in het seizoen betalend wordt. Ook dit is goed te omzeilen door te parkeren halverwege de Groene Biezenlaan aan de ingang ter hoogte van het panoramaplatform.
Vrees voor meer parkeren in de Dumontwijk is maar tijdelijk want met de herinrichting van het beschermd gedeelte zullen veel parkingplaatsen afgeschaft worden. De plannen voor de heraanleg voorzien immers heel wat minder openbare parkeerplaatsen om te voldoen aan het Herwaarderingsplan (wordt herzien in een nieuw 20-jarig Beleidsplan).  Intussen zal hopelijk de nieuwe garages en parkings onder de Zeedijk gerealiseerd worden.
In de Zeelaan-Bad zal de rotatie dalen. Dus minder totaal aantal auto’s per dag, maar dat zal gecompenseerd worden door meer te parkeren op het Marktplein en in de Zeelaan-Dorp. Met 1 uur gratis parking is het mogelijk deze zones een rotatieparkfunctie te geven want zeer dicht bij het centrum. Vroeger was het gebruik van deze 2 zones zeer laag.

3. Slimme meters
Om dit 1 uur gratis kortparkeren op te volgen zal men de nummerplaat moeten intoetsen. Hierdoor krijg je een account voor 1 dag en moet je dus geen parkeerbriefjes in je auto leggen. Aldus kan je deze 1 uur gratis/dag opgebruiken op verschillende parkeerplaatsen zowel in de groene als de orange zone. Je kan dus je auto verplaatsen en uw parkeertijd loopt verder maar slechts 1 uur gratis per dag.
Hiervoor zullen nieuwe slimme parkeermeters nodig zijn (91 stuks aan 7.800 € (?)  te investeren door Streeteo). Bij deze nieuwe meters is het intypen van een nummerplaat via een alfanumeriek klavier zeer eenvoudig (cf de meters te Koksijde en te Nieuwpoort). Deze nummer intoetsing is niet te vergelijken met de vorige numerieke meters in De Panne waar je in het slechtste geval 4 cijfers moet intoetsen om 1 letter te vormen).
Men voorziet geen problemen om deze investering in meters in rekening te kunnen brengen in het nieuw contract na 2021 (huidige of nieuwe parkeerbedrijf).
Deze parkeermeters zijn de modernste  en betalen is mogelijk zijn met bankkaarten en via smartphone door diverse App’s (min 3). Dit wordt het systeem van de zeer nabije toekomst. Niet meer zoeken naar parkeermeter en geen briefjesgedoe meer achter de voorruit. Het Shop&Go systeem van Koksijde is in deze optiek voorbijgestreefd.

Personen met een handicap: gratis overal.
Met de huidige reglementering kunnen personen met een parkeerkaart voor personen met een handicap enkel gratis parkeren op de voor hen voorbehouden plaatsen, op alle andere parkeerplaatsen moeten ze betalen.
In het nieuw systeem kunnen ze OVERAL gratis parkeren, dus niet enkel op de blauwe vakken. In de oranje zone is de parkeerduur, op niet-blauwe vakken, echter beperkt tot 2 uren om de rotatie niet te verstoren. Dit betekent dat, op de niet-blauwe vakken,  ze naast hun parkeerkaart ook de blauwe parkeerschijf zullen moeten voorleggen.

Timing
Het reglement werd op de gemeenteraad van 8 april goedgekeurd door een ruime meerderheid. Alleen DAS heeft tegen gestemd: men vind o.a. het intikken van de nummerplaat  niet voor iedereen even gemakkelijk. CD&Vplus stemde verdeeld. Bruno Dequeecker en Frans Buyse stemden voor. Het nieuwe systeem is maar een testfase en dat willen ze zeker een kans geven. Evaluatie volgt na het seizoen.
De implementatie gebeurt in de eerste week van juli 2019. De resterende jaren van het concessiecontract zullen gebruikt worden om de nieuwe maatregelen uit te testen met het oog op de toekomst en een nieuw concessiecontract.

Nog te  doen
Zoals hierboven vermeld is bovenstaand reglement maar een deel van het globaal parkeerbeleid. Hieronder enkele nog open topics uit de verkiezingsbeloften:
– Voor de woonwijken in het toeristisch centrum moet een nieuw parkeerbeleid komen met bewonerskaarten, zoals dit reeds bestaat in Adinkerke (ACT!E).
– Parkeer+Zorg-systeem. “zorgverstrekkers” laten voor je poort parkeren indien er een sticker op hangt. In de wagen ligt een zichtbaar telefoonnummer.
– Een betalende parkeerkaart voor handelaars, zelfstandigen (loodgieters, elektriciens, …) en zorgverstrekkers.
– Rotatieparking in het centrum van De Panne onder de site van het huidige gemeentehuis?
– Uitbreiding parkeermogelijkheden op het Koningsplein en Keesjesdreef.
– Betere organisatie van de laad- en loszones in samenspraak met de handelaars.
Een éénvormig beleid voor de volledige Westkust is nodig.
– De piste om onder het Koningsplein DRIE verdiepingen garages + parking te bouwen, lijkt ons (Plan-B) een budgettaire strop en zal niet zorgen voor een ontlasting van de wijken dichtbij het centrum.
– Randparkings, zoals die aan het station van Adinkerke, hebben in een kustgemeente geen enkele zin.
– zeer essentieel de Garages/Parking onder de Zeedijk
– 
Het spreekt vanzelf dat er een “hoffelijkheidsclausule voor parkeerwachters” zal worden ingebouwd in de nieuwe concessie voor het parkeerbeleid in De Panne.
– De opmaak, voorbereiding en uitvoering van een integraal mobiliteitsplan  is een absolute en dringende noodzaak voor N-VA …
– De invoering van een systeem met bewonerskaart dient door middel van pilootprojecten in bepaalde wijken op zijn functionaliteit getest te worden.
– Het mobiliteitsplan zal geactualiseerd worden in functie van de toekomstige ontwikkelingen die op ons af komen (volgens LB).. Eén daarvan is de realisatie van de ondergrondse parking, met 2 niveaus, onder het Koningsplein. De omgeving van het Koningsplein zal daarna zo ingericht worden dat dit de inkom wordt van onze gemeente. Een inkom dicht  bij het winkelcentrum en dicht bij de Esplanade aan het strand.
– Voorziening van en de controle op de parkeerplaatsen die we voorzien voor minder mobiele personen of voor mensen met een beperking. Veel van deze parkeerplaatsen worden ingenomen door bestuurders die er geen recht op hebben. Wij zullen blijven aandringen bij het parket om dergelijke overtredingen niet alleen door de politie maar ook door onze GAS-ambtenaren te laten beboeten.
– De inspanningen om steeds bijkomende parkeerplaatsen te creëren bij de herinrichting van het Openbaar Domein zetten we verder. Ook het systeem om parkings voor garages in te kleuren willen we uitbreiden. (Op die manier kan een gezin een auto in de garage zetten en één voor de garagepoort op het openbaar domein plaatsen).

ER IS DUS NOG WERK AAN DE WINKEL, maar het enthousiasme is er!

Elegant simplicty, dat moet ons imago worden. Wij willen dat mensen, onze mensen, onze toeristen en 2 de verblijvers terug de “goesting” vinden om hier hun ding te doen. Daarom dit verhaal, wij waren te lang de gemeente van de gemiste kansen, nu gaan we resoluut de weg van de innovatie in. Speciaal voor u…Stef Buyens”.
Lees het volledig pleidooi van Stef Buyens Lees>>>

De oppositie CD&Vplus heeft verdeeld gestemd maar toch een vrij negatieve eerder politieke verklaring geschreven op hun website Lees>>>
Zij zijn ook te vinden voor hervorming van het betalend parkeren, maar met duidelijk andere accenten. Het is ons een raadsel waarom bewonerskaarten niet worden ingevoerd (Red: maar zij hebben dat ook niet gedaan in de voorbije 12 jaar waar zij aan de macht waren. Dumontwijk zal ook heringericht worden met minder parkeerdruk conform het Herwaarderingsplan).
Ook de bewoners en tweede verblijvers, die niet beschikken over een garage of staanplaats zullen tijdens de zomerperiode hun geldbeugel moeten boven halen in de ganse Dynastielaan met zijstraten en Koninklijke Baan tot aan de Zilt. Het zeilwagenrijder ontsnapt niet aan deze nieuwe maatregel (red: maar deze zal wel weten dat hij op 100m verder gratis kan parkeren op het einde van de Egelantierlaan)
Eén en hetzelfde parkeerreglement in verschillende buurgemeentes zou door velen worden geapprecieerd (red: juist maar De Panne wil nu eenmaal juist reclame maken voor zijn beter commercieel parkeerbeleid. Ook aanvaarden ze niet dat de nieuwe slimme parkeermeters meer gebruiksvriendelijk zijn, zodat Shop & Go geen meerwaarde heeft. Zoals hotelier Bruno van de Cajou (CD&Vplus) zei: “We moeten het nieuwe systeem een kans laten. Nog in testfase”)

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Toerisme. Bookmark de permalink .

24 reacties op Nieuw parkeerreglement vanaf 1 juli 2019

 1. Johny Recour zegt:

  Lijkt mij meer dan een schitterend plan, zeker voor een Pannenaar buiten De Panne. Tijdens de voorbije jaren was de ijver om boetes op te leggen er een beetje over. De tijd dat je naar een meter ging was soms al niet lang genoeg. Trouwens waar wij ook gaan betalen wij zonder probleem tenzij de firma parkingwachters problemen maken en jammer genoeg zitten die meestal op scheut..

 2. De Wandelaar zegt:

  Ik zie het als een dubbele belasting. Eerst moet je 7500 euro betalen aan de gemeente De Panne als je een nieuwbouwappartement koopt zonder garage. Straks mag je ook betalen op 1 van die 900 parkeerplaatsen die nu nog gratis zijn. Valt moeilijk te rijmen.
  Als alle Fransen hun retributies zouden betalen gaat de gemeente meer dan een miljoen euro extra verdienen aan dit parkeerbeleid.
  Dat de parkeerwachters alvast maar extra rolletjes papier bestellen want als ze in de zomer de nieuwpoortlaan gaan afwandelen zullen ze per shift een rolletje moeten printen, ze zullen er een ruitenwisserschouder aan over houden.

  • Belinda zegt:

   Inderdaad Mr De Wandelaar, je hebt gelijk. Appartement bouwers zouden moeten verplicht worden door de gemeente om een oplossing te zoeken om een zelfde hoeveelheid auto-staanplaatsen te voorzien. Er zijn ongeveer 5000 appartementen in De Panne. Zijn er 5000 auto-staanplaatsen? Ik denk het niet dus een boete som van 7500 € betalen aan de gemeente .

   • Inderdaad Belinda. Ik denk dat er steeds een reglement bestaan heeft voor parkeerplaatsen bij nieuwbouw, maar de boeten werden soms gewoon betaald omdat ze laag waren. Het is pas midden 2014 dat een nieuw reglement gestemd geweest werd om die drastisch te verhogen nl voor gebouwen, waarvoor een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning werd ingediend vanaf 1 januari 2014, bedraagt de belasting 7.500 EUR per ontbrekende of niet behouden parkeerplaats. Details: http://www.depanne.be/download.ashx?id=26466
    Daar wordt heden ten dag streng op gecontroleerd vb Residentie Mon Bijou.

   • Vernomen dat in de Westhoekverkaveling 125% garages zijn t.o.v. appartementen

  • De bedoeling is afwegen tussen een investering van 7.500 euro of telkens 1 parking betalen. De gemeente kan wel niet controleren of je die garage effectief als garage gebruikt, vandaar ook betalen in tweede gedeelte Dynastielaan.

 3. Belinda zegt:

  Nieuw reglement gelezen en wij vinden het tof dat je nu 1 uur gratis parkeren krijgt om bij aankomst zowel als toerist of 2de verblijf op je gemak uit te laden. Voordien was het echt tegen de klok om alles rond te krijgen. Zeker voor mensen met kleine kinderen en oudere mensen.
  Onze indruk door de groene zone te verlengen zullen de achterliggende wijken meer last krijgen vb. met de wekelijkse markt ( veel volk van buiten De Panne) , als één dag toerisme.
  Wat opvalt is dat men in België probeert ‘ koning auto ‘ te weren uit het centrum. De Panne doet juist het omgekeerde. P+R zone met deelfiets/ deelstep mogelijkheden, zeker voor vakantieperiodes en een slimme parkeerzone voor bewoners/ 2de verblijf. Enkel mensen met handicap/ oudere met slechte mobiliteit/ jonge gezinnen met baby ’s / hulpverleners zouden een aparte zone moeten toegewezen krijgen voor bepaalde tijd.
  En zoals beschreven is er een testperiode….mogelijks kunnen de bewoners/ 2de verblijf ook eens hun inzichten kenbaar maken. Dure garages verkopen heeft geen zin die worden maar voor 70 % benut door niet inwoners. De gemeente zou misschien eens moeten nagaan hoeveel tijd die garages worden benut. Appartementenbouwers verplichten om voldoende parking te voorzien. Niet te koop maar een soort huursysteem de tijd dat men aanwezig is ….. de andere tijd kan dan ingevuld worden door toeristen.

  • Goeie ideeën Belinda.
   Deelsysteem voor fietsen/steps: in dezelfde gemeenteraad werd punt 14 goedgekeurd “Leveren en onderhouden van 60 fietsen voor gemeenten De Panne, Koksijde en de stad Veurne in kader van Interreg V Transmobil”. (een station en P+R zone hebben we reeds te Adinkerke).
   Uw voorstel van een deelsysteem of huren voor garages/staanplaatsen zou ook kunnen aangemoedigd worden. Ik weet dat het reeds gebeurt door enkelingen, maar dat zou ook kunnen door immobilënkantoren (of gebeurt dat reeds???).
   Een schitterend idee om de benuttiging van de bestaande garages op te trekken. Kan de gemeente hiervoor een beloningssysteemtje invoeren???? (positief parkeerbeleid).
   Voor mensen met een handicaptenkaart zijn reeds 199 plaatsen voor gehandicapten voorzien (denk ik). In de gemeenteraad heeft dokter Buysse voorgesteld om er enkele te personaliseren, maar dat kan niet volgens de Belgische wetgeving.
   Uw andere voorstellen: slimme parkeerregeling voor bewoners/2de verblijvers, hulpverleners en jonge gezinnen kunnen volgens mij zeker overwogen worden in het kader van de 2 jaar testperiode. Met die nieuwe “slimme parkeermeters” kan veel geprogrameerd worden.
   Belinda, je moet deze ideeën zeker indienen bijvoorbeeld tijdens de inforonden die nog voorzien worden. Het huidig schepencollege luistert naar de mensen en lijkt ook zeer enthousiast om iets te doen.

  • “Koning auto” uit het centrum. Daar ben ik ook voorstander van, maar anderzijds wil een commerciele gemeente zoveel mogelijk klanten aantrekken. Vandaar reclame via een goed parkeerbeleid. Het ideale is natuur randparkings rond De Panne Bad. Maar ken jij nog beschikbare gronden? In een volgende fase zal dat nog behandeld worden.

   • Belinda zegt:

    Ik ben eens gaan kijken waar P+R parking Adinkerke ligt. Ik moest vaststellen dat je daar ook 9€ moet betalen per dag ( tramkaartje inbegrepen) . Niet moeilijk dat die parking die toch een eind van De Panne ligt, weinig gebruikt wordt. Ik dacht juist dat een P+R parking gratis was. Ja, dan betalen de mensen liever 7 € per dag dichterbij. Ik begrijp dat P+R Adinkerke betalend is ivm Plopsaland.
    Omgeving sporthal is misschien te bekijken, parkeergarage .
    Huurders op vakantie De Panne hebben 1 uur gratis, tijd om uit te laden. Auto wegzetten op P+R.
    Met deelfiets/deelstep naar De Panne bad.
    Ook sporthal zou daardoor makkelijker bereikbaar worden. Niet iedereen heeft fietsen bij. En een sportevenement erbij.

    • Inderdaad Belinda P+R Adinkerke moet gratis zijn en beter bewegwijzerd. Gratis of prijs busticket was aanvankelijk maar direct verkeerd gebruik door Plopsagangers. Dus goed van zelfde prijs als Plopsa maar niet betalend maken indien men een tramticket in de betaalautomaat steekt (cf Kortrijk)

 4. Johny Recour zegt:

  De Wandelaar heeft overschot aan gelijk. In de jaren 80 wanneer wij 3 weken met kind en kroost logeerden in het grootouderlijk huis tijdens de zomervakantie, heb ik het toen al meegemaakt dat ik medicijnen ging ophalen voor mijn grootmoeder om 9u ’s morgens bij apotheker Staelens (Nieuwpoortlaan) en toen ik buiten kwam al een parkeerboete had gekregen wegens geen geld in de meter. Zet aan jullie nu.

  • Schepen voor parkeerbeleid Stef Buyens voert “klantvriendelijk beleid” hoog in zijn vaandel. Hij zal wel hard aandringen bij Streeteo om redelijk te zijn. Temeer doordat hun contract binnen 2 jaar ten einde loopt.

   • Belinda zegt:

    Wij hebben eens uren in panne gestaan op een betaal parking. Streeteo was zeer vriendelijk en heeft ons de tijd dat we er stonden niet lastig gevallen of een boete geschreven. Maar één van ons is bij de auto gebleven, en uitleg gegeven aan de parkeerwachter.

 5. Wim Janssens zegt:

  Mooie analyse José!

 6. Rita Tack zegt:

  Jammer genoeg gaat niet al ‘dat gratis’ naar de handelaars in De Panne. Veel toeristen gebruiken De Panne als parking en nemen de tram naar de andere kustgemeentes.
  De zoektocht naar gratis parking zorgt ook voor veel extra verkeer en fout parkeren in dewoonwijken van het centrum en het feit van de Dumontwijk parkingarm te maken zal dit nog in de hand werken

 7. GROOTAERS GUIDO zegt:

  Het nieuwe parkeerbeleid “klantvriendelijk = Bewonersonvriendelijk” daar het nieuwe gemeentebestuur de bewoners in de Dynastielaan en zijstraten vaste bewoners (dus hun kiespubliek) weigeren een bewonerskaart te geven vanaf datum van inwerkingtreding 01 07 2019
  zullen de vaste inwoners van deze gebouwen met veel meer wooneenheden dan garages of staanplaatsen gedwongen worden 7 euro per dag te betalen dat is 1281 euro op jaar basis enkel om hun voertuig in de buurt van hun woning te parkeren. Vele bewoners en ook tweede verblijvers
  hebben geen garage de meeste mensen van middelbare leeftijd . Het beweren dat de mensen hun garages vol materiaal of meubelen steken is gewoon onzin mensen in een toeristische zone als
  de dynastielaan en zijstraten laten hun voertuig niet in volle zon en met risico op beschadiging in het drukke seizoen er zijn gewoon niet genoeg garages en staanplaatsen voor elke eigenaar . Het is de plicht van een gemeentebestuur in de eerste plaats op te komen voor de rechten van hun inwoners. Deze mensen zonder alternatief voor een voldongen feit plaatsen is een schande .Het zich verschuilen achter” beslissing na evaluatie en invoering” is een belediging voor ons allen hier
  in de Dynastielaan en zijstraten gezien er wel bewonerskaarten uitgereikt worden aan de bewoners omgeving Plopsa land omdat dit toeristische zone is en de Dynastielaan tussen zee en natuurgebied wat zijn wij dan ? pure discriminatie van inwoners van dezelfde gemeente van ONBEHOORLIJK BESTUUR gesproken .
  Met vriendelijke groeten
  Grootaers Guido

  • Dag Guido.
   Ik heb met veel belangstelling uw opmerking hier en in de sociale media gelezen. Sorry dat ik u niet direct geantwoord heb. Eerst enkele zaken afgewacht. (o.a. gemeenteraad van donderdag 27/5 en vooral de persconferentie van gisteren).
   Er zijn geen nieuwe elementen. De nadruk wordt gelegd dat er na het seizoen een evaluatie zal gemaakt worden. Indien de nieuwe meters niet genoeg opbrengen worden ze weggenomen. Het is moeilijk nu te voorzien wat het effect zal zijn. De schepen Stéphane Buyens ziet het positief in, want in de Westhoekverkaveling zijn 125% garages t.o.v. het aantal appartementen. Men hoopt dat die intensiever zullen gebruikt worden en stoort zich niet dat op de topdagen ook auto’s zullen parkeren in de Groene Biezenlaan en de Eglantierlaan. Dat beschouwt men als extra parkeerplaatsen om te vermijden om ondergrondse parkings te moeten bouwen (NIET rentabel. Vb Nieuwpoort moet ze afschrijven op 40 jaar).
   Vandaar dat sinds 8 april niets veranderd aan het reglement en nu afwachten tot na het seizoen voor de evaluatie. (zie ook kleine aanpassingen in mijn artikel hierboven)

   • Grootaers Guido Dynastielaan 34/409 zegt:

    Beste Jose
    Oprecht dank voor uw interesse in de bezorgdheid van de bewoners .
    U kan ter plaatse komen vaststellen dat de bewering van mr Buyens niet opgaat
    in de Dynastielaan en zijstraatjes hier is een nijpend te kort aan garages en staanplaatsen. Gezien het voortschrijden van de tijd zijn vele eigenaars van het eerste
    uur (1975-1980) nu op pensioen en hebben van hun tweede verblijf een vast verblijf gemaakt . Daar er ook veel studio’s aan de kust zijn en dus ook veel alleenstaande mensen
    hier komen wonen, en deze beschikken niet allemaal over een garage of staanplaats .
    Bovendien zijn vele eigenaars van een tweede verblijf niet langer bereid hun garage of staanplaats te verhuren wat begrijpelijk is . Nu moeten wij 434 euro betalen tijdens de
    maanden juli en augustus omdat het gemeentebestuur weigert bewonerskaarten toe te kennen aan eigenaars zonder garage . Wat door navraag bij Kadaster gemakkelijk
    kan geweten worden. Of ons voertuig op minstens 20 minuten van onze woning achterlaten in een gebied waar niemand toezicht heeft. Maar ja het overgrote deel van de bewoners van deze geviseerde straten zijn maar (aangespoelde) en dus ligt de nadruk op KLANTVRIENDELIJK dat komt mr Buyens zijn klanten ten goede en wat ons aanbelangd BETAAL 434 EURO en ?? grote ???? NA TWEE DURE MAANDEN .
    ????BEWONERSKAARTEN bekomen ?????????????????????????????????
    Ik en vele mede bewoners zullen dit ( PLAN B = Bewonersonvriendelijk Beleid ) blijven aankaarten bij elke mogelijke instantie DAAR BEWONERS EVEN BELANGRIJK ZIJN ALS ZELFSTANDIGEN .
    Met vriendelijke groeten
    Grootaers Guido

    • Discriminatie “Bewoners-Zelfstandigen”? Begrijp ik wellicht niet goed? In andere betaalstraten (vb zelfs de Kasteelstraat ) hebben noch bewoners noch zelfstandigen een bewonerskaart. Tot heden alleen bewonerskaarten voor omwonende Plopsaland (blauwe zone met andere problematiek)
     Benieuwd naar de evaluatie na het seizoen.

     • Grootaers Guido zegt:

      Het gaat niet om discriminatie tussen bewoners en zelfstandigen maar dit parkeerbeleid
      is wel ten voordele van de zelfstandigen. klanten kunnen nu langer gratis parkeren om te shoppen wij de bewoners van de Dynastielaan en zijstraten waren zeker niet tegen invoering betaal parkeren maar hadden gerekend op een menselijk sociaal Bestuur dat rekening met de noden van de bewoners houd en deze vooropstelt . Er is evenwel een discriminatie tussen bewoners onderling daar omgeving Plopsa land dezelfde problematiek heeft als wij in de Dynastielaan . Lange wachttijden in file op einde van drukke zomerse dag een straat volledig volzet zelfs op de bermen tijdens de zomermaanden, straten vol blikjes en rommel s’avonds , plus de vele evenementen die de Dynastielaan belasten . Misschien ben ik een dromer die dacht dat een gemeentebestuur er was voor al zijn inwoners.
      Mvg Grootaers Guido

 8. Guido Sepelie zegt:

  U droomt inderdaad, Naamgenoot Grootaers. Panse fietsers moesten/moeten bij vb. al jarenlang de gladde tegels in de Zeelaan (aartsgevaarlijk bij nat wegdek) trotseren, maar als in 2019 de “Driedaagse” voorbij komt en amper 150 cm tegels moet kruisen, worden die tegelstroken plots van een antisliplaag voorzien. Dat zegt toch alles over de prioriteiten van het bestuur? U zou toch ook moeten weten dat ons (eertijds) gemeentebestuur aan Plopsaland en co niets in de weg legt maar integendeel hand- en spandiensten verleende tijdens de illegale bouw van het zwempark en de illegale (vergunningloze) exploitatie van het attractiepark. Onze huidige Burgervader beloofde aan de Wijk D’Achte zo’n 4 jaar geleden een afvalstraat (correcter recyclagestraat) op Keesjesdreef ; we wachten er anno 2019 nog altijd op… Aan het einde telt alleen het grote geld, niet de gewone inwoner, aangespoeld of niet. U wil als burger iets afdwingen: organiseer een sit-in of bezet de Dynastielaan-actie, zodat u in de media duidelijk maakt hoe het Panse bestuur met zijn inwoners omspringt.

 9. Grootaers Guido zegt:

  Beste Guido
  Hartelijk dank voor uw wijze woorden we gaan dit inderdaad ernstig overwegen een( gemeen)te bestuur dat er niet is voor zijn inwoners is deze naam niet waardig ; Gelukkig vinden er vele
  activiteiten plaats in de Dynastielaan waar we het gemeentebestuur in het bijzijn van de pers
  terecht kunnen wijzen, Het geld dat we nu in de parkeermeter steken hadden we anders kunnen
  investeren in een bepaald restaurant in De Panne dat nu door vele zal gemeden worden .
  De groep gedupeerde bewoners en tweede ver blijvers groeit elke dag evenals het onrechtvaardigheidsgevoel .
  mvg Grootaers Guido

Laat een reactie achter op DE BLIEDEMAKER Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.