Ringpad Houtsaegerduinen ingehuldigd

Aan de pijpenkop op het einde van de Marktlaan

Onder grote belangstelling werd zondagmorgen 8 september om 11 uur het Ringpad Houtsaegerduinen officieel ingehuldigd. Het was reeds geopend voor publiek sinds 1 juli maar nog niet erg bekend. Er was niet alleen een grote opkomst van het wijkcomité D’Achte maar ook veel andere burgers en opmerkelijk veel politiekers uit de gemeente.
Meteen was het ook de jaarlijkse zomeraperitief op deze plaats door de wijk.

Voorzitter van de wijk John Vermote verwelkomt iedereen. Rechts Bram Degrieck en Cindy Verbrugge

De voorzitter van het wijkcomité D’Achte verheugde zich om de grote opkomst. Daarna volgde een zeer goede toespraak van burgemeester Bram Degrieck. Hij beklemtoonde o.a. het grote belang van goede recreatieve voorzieningen in onze natuurgebieden. Ook was hij vol lof over de goede samenwerking hiervoor met ANB (=Agentschap Natuur en Bos). Hij kondigde ook de goedkeuring aan van de “belvédère” op deze plaats. Dit idee werd reeds een 20 jaar geleden voorgesteld door José Decoussemaeker in de Milieuraad. Het werd destijds “Venster (of Vista) op de Houtsaegerduinen” genoemd. Nu kadert het in het project Horizon 2025 van de provincie en Westtoer. Dat kan het vertrekpunt worden van wandelingen maar ook een ontmoetingspunt voor de buurt. Het planningsproces zal zeker een jaar in beslag nemen. Men verwacht dat dit project tegen de zomer van 2021 klaar zou kunnen zijn.

Op deze plaats komt de Belvédère.

De speech van onze boswachter Johan was ook heel hoopgevend. ANB doet een grote inspanning voor de aanleg en het onderhoud van duinen-wandelwegen. Deze zijn meestal niet verhard (zoals deze).  Technieken voor « Half verharde paden » lees>>>  worden ook geëxperimenteerd in het Westhoekreservaat en het Hannecartbos. Halfverhardingen vergen vaak ook regelmatig onderhoud. Bij onverdichte en ongebonden verhardingen bestaat er vooral gevoeligheid voor put- en plasvorming (vb fietspad De Panne naar Baaldje op de berm). Het onkruidvrij houden van een halfverharde wandelweg is ook arbeidsintensief. Er is dus geen verhard fietspad voorzien in het natuurbeheersplan voor dit tracé. (wel voor het Ezelpad van de Blauwe Distel naar het Sportcentrum Oosthoek).

ANB boswachter Johan Lamaire

Het nieuwe plannetje van ANB

Hoe het pad verder gepland is voor de toekomst volgens (schets DE BLIEDEMAKER)

Johan schat de totale lengte van deze meestal onverharde wandelpaden op 35 km alleen rond De Panne. Dit eerste gedeelte van het Ringpad van de Koninklijke Baan naar de Oosthoek-Noorddreef heeft een lengte van 750 m van de voorziene 2.300 m. Deze wandelweg zou uitkomen op de Koninklijke Baan ongeveer ter hoogte van de huidige oprit voor de vroegere camping Zeepark. In het GRUP Zeepark is een doorgang vandaar voorzien naar het strand ongeveer 200m. Men plant de werken van een tweede fase (Frans Beerlantlaan-Koninklijke Baan) in het najaar 2020. Hiervoor zijn de nodige terreinen door ANB aangekocht aan de familie Houtsaeger. Dit is niet volledig het geval met het Parkbos Houtsaeger (achter het kasteeldomein). De overgangszone Houtsaeger natuurreservaat (achter oud voetbalveld) is reeds opgekocht en daar heeft men reeds aan de Noorddreef de insteek gerealiseerd voor het pad.
Boswachter Johan heeft in het kort het algemeen reglement samengevat voor “wandelpaden in natuurreservaten” (wel reeds enkele iconen aanwezig aan de 3 ingangen) maar er hangt nog geen extensief reglement zoals aan de Noorddreef (vb alleen toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Op een vraag om ’s nachts de poorten te sluiten kan om praktische redenen niet op ingegaan worden). Wel een oproep gedaan voor sociale controle door de omwonenden (zijn tel is ‭0473 92 79 13‬).
Honden zijn toegelaten maar moeten aan de leiband blijven en de hondenpoep moet opgekuist worden. Men heeft voorgesteld dat de gemeente aan de in/uitgangen een zwerfvuilbalk voorziet met ernaast eventueel een hondenstront-raket.
Ook de bewegwijzering en de verspreiding van bovenstaand nieuw plan is nodig.
Liefst ook nog enkele zitbanken plaatsen op een paar plaatsen.

Johan heeft ook gevraagd dat iedereen zou nadenken over een betere naam dan het “Ringpad” (Enkele namen zijn reeds opgegeven via facebook: Oosthoekpad, Houtsaegerpad, Panhoaringwegel, Dunekeunpad, Dunepad d’Achte, Pier Kloeffewegel, Lamairepad, Zandpad / Duinpad, Noorddreefpad Oosthoek, Kerkepannepad, Zee-Noorddreef pad, Noorddreef- Zee pad,…

En dan kon het pad ingehuldigd worden.

Moedige wandelaars zullen aanzetten, richting zee.

Het wordt ongewoon druk door een toevallige kruising met de wandelclub Buencamino

Voorzitter John Vermote van de Wijk D’Achte

Toen de voorzitter John Vermote later opnieuw het woord nam om nog wat aankondigingen te doen begint het lichtjes te druppelen. Helaas kondigde hij het einde van zijn voorzitterschap aan voor het einde 2019.

De “harde kern” geeft niet om een beetje ‘motregen”

Wat is de Wijk D’Achte

Dit is 1 van de 5 overblijvende  Wijkcomités die destijds (rond 2005) opgericht zijn in De Panne onder stimulans van “Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen”. De Wijk D’Achte is de bloeiende en de grootste van de gemeente. Zij telt ongeveer 2.000 bewoners op een totaal van ongeveer 11.000 (dus bijna 25%). De wijk is begrensd door de Veurnestraat, Zeelaan, Demolderlaan, Vandermeerenlaan en Keesjesdreef. De naam d’Achte verwijst naar de twee vijvers in de Houtsaegerduinen.

Wijk D’Achte

De wijk heeft onlangs zijn doelstellingen vastgelegd in een Wijkontwikkelingsplan 2025>>>.

Daarin streven zij vooral naar  aangenamer woonomgeving, betaalbare huisvesting, veilig verkeer en een beter sociaal leven.

Een aangenamer omgeving kan door het creëren van een ontmoetingsplaats en het ontsluiten van de Houtsaegerduinen. Er is een campagne nodig tegen het achterlaten van zwerfvuil en hondenpoep.Het domein van de vroegere rijkswachtkazerne biedt kansen voor groen, speel- en ontmoetingsplaatsen. Daar hebben zij reeds een lokaal.

“…Het gratis parkeren in de wijk lokt in de zomer veel toeristen, waardoor de bewoners zelf geen parkeerplaats meer hebben. Toeristen moeten naar de randparkings geleid worden. De verkeerscirculatie in de wijk is ook aan herziening toe en er is nood aan betere busverbindingen. Een fietsvriendelijker wijk, met ook betere voetpaden, is noodzakelijk, vooral omdat de wijk veel oudere mensen telt.
Men streeft ernaar het sociaal contact te stimuleren via ontmoetingsplekken (vb einde van de Marktlaan met zicht op de duinen) en een betere communicatie met beleidsverantwoordelijken.
Het organiseren van activiteiten in de wijk, zoals het jaarlijks zomeraperitief en de jaarlijkse Boeken- & brocantemarkt, stimuleert ontmoeting tussen de bewoners.
Ook de aanleg van een duinenpad langsheen de Houtsaegerduinen staat op hun agenda..”

DUS:

1. Een aangename woonomgeving;
2. Veilig verkeer;
3. Meer betaalbare huisvesting voor jonge gezinnen;
4. Een beter sociaal leven.

Facebook berichten
Wim Janssens>>>

Cindy Verbrugge>>>

Dina Nevens>>>

Nicolas Luyssen>>>

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Evenement, Natuur. Bookmark de permalink .

9 reacties op Ringpad Houtsaegerduinen ingehuldigd

 1. Viaene Willy zegt:

  José, Jammer dat ze je eerste voorstel niet volgen. De wandelaars die op het einde van de St.Elisabethlaan het wandelpad “8” nemen tot aan de sportzaal , gingen dan een klein stukje Veurnestraat moeten nemen, dan de Noorddreef en dan wandelpad “1” ( zoals op jouw voorstel) en dan gingen ze uitkomen aan de Ollevierlaan of verder door aan de F.Beerlantstraat. Nu moeten die wandelaars langs dezelfde weg terugkeren naar de St.Elisabethlaan of de drukke Veurnestraat nemen.

  • Willy, ik begrijp je reactie niet goed. Het uiteindelijk tracé (opgenomen in het natuurbeheersplan) is zoals ik overgetekend heb op mijn plannetje (volledig tracé 1).
   Dus Noordlaan, Marktlaan (+ aftakking in de Vandermeerenlaan) en dan naar de Koninklijke Baan (geen in/uitgang meer aan de Frans Beerlantlaan).
   Het gedeelte van 1 tussen de Ollevierlaan en de achterkant van het “kasteel Houtsaeger” is wachtend op een terreinaankoop (aan de familie Houtsaeger) om dwars door het “natuurpark gebied” achter het kasteel door te kunnen. De bufferzone achter het oud voetbalveld is reeds aangekocht door ANB.
   Dus alles zal ik wellicht nog beleven als ik nog lang genoeg leef.

 2. Guido Sepelie zegt:

  Net als de Boswachter (op de opening) komt het pad veel later dan verwacht… Binnen de wijk hebben we meer dan 10 jaren geijverd voor een pad, nu is het er nog niet helemaal. Groepen (kinderen, vakantiegangers, bezoekers, wandelaars) laten evolueren langs een autovrij (zelfs verkeersvrij) pad tussen Keesjesdreef en Canadaplein is m.i. duizendmaal veiliger dan op onze straten (op voorwaarde dat het pad ook veilig wordt aangelegd, quod non hic et nunc*…).
  Maar dat argument (veiligheid voor kinderen) overtuigt niet in De Panne en omstreken, bewijs de recente plaatsing van een tiental borden “fietspad in slechte staat” tussen Veurne en de Panne, ipv EFFECTIEF HET ABOMINABELE FIETSPAD AAN TE PAKKEN (ja, ik word daar razend van, schandalige praktijk van onze “bewindvoerders”!!). Wellicht duurt het ook nog 10 jaar voor we een fietspad De Panne-Veurne die naam waardig krijgen??
  *af en toe struikel je in een put of over een niet volledig weggehaald stuk prikkeldraad, om van de toegankelijkheid voor rolstoelen, rollators en kinderwagens te zwijgen

  • Juist Guido. Dat Vlaamse fietspad Veurne-De Panne is een doorn in het oog van velen. Blijkbaar zouden eindelijk de procedures voor de onteigeningen ok zijn.
   Recent vernomen van onze burgemeester dat de plannen zouden voorgelegd worden en wellicht goedgekeurd worden op de volgende gemeenteraad.
   Dan moet het nog op de planningslijst komen van AWV. Wanneer?
   Gelukkig dat er dringend rioleringswerken nodig vanuit Veurne naar het nieuw KMO gebied ten NW van de spoorweg (vandaar eerste fase vanuit Veurne)
   Een ander “slakkengangdossier” is de nieuwe Duinhoekstraat. In extremis heeft de Vlaamse regering verleden jaar bezwaar ingediend. Hoever staat dat nu?

   • Guido Sepelie zegt:

    Deze gedachte als ochtendlijk doordenkertje: de aannemer die vandaag de dag dergelijk abominabel werkstuk zou afleveren als “fietspad”, zouden we stante pede de gevangenis in donderen – uiteraard na een eerlijk proces – wegens het roekeloos in gevaar brengen van onze jeugd. Waarom zouden we de Vlaamse overheid dan nu niet terechtwijzen wegens schuldig verzuim? Het plaatsen van die borden toont aan dat de bewindvoerders het gevaar en de risico’s van de huidige toestand kennen en beseffen; je moet geen borden plaatsen, je moet het wegdek van het fietspad herstellen! Als we de logica van onze bewindvoerders volgen, volstaat het om putten in het voetpad niet op te vullen, maar van een bord “opgepast diepe out” te voorzien!!

   • Guido Sepelie zegt:

    Inmiddels heb ik het Agentschap Wegen&Verkeer aangeschreven, met cc aan de Vlaamse Ombudsdienst, maar bij AWV blijft het oorverdovend stil (over herstellingen aan fietspad Veurne-De Panne)….

 3. Guido Sepelie zegt:

  Op een lichtere noot (dan de vorige interventie): zoals op de foto te zien is, heeft Régine het lelijke hekwerk omgetoverd tot een muur vol wens-lintjes, naar Tibetaans-Nepalees voorbeeld. Aan elke passant, wijkbewoner of niet, de uitnodiging om een lintje met een viltstift van een gepaste wens te voorzien. P.S. dat mag ook een wens voor een veilig en behoorlijk fietspad De Panne-Veurne zijn…. ;-))

  • Er hangt geen lintje van mij, maar ik vind het niet slecht om deze niet herstelde omheining in het zicht te brengen. Kan nog misschien 5 jaar duren vooraleer die “Vista op de duinen” gerealiseerd wordt. (ANB omheining reeds een 10-tal jaren kapot ingevolge een achtervolging van een wagen door de Westkustpolitie die zo dwars door de omheining gereden is).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.