Meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld door schepencollege (deel 1/4)

Schepenen en raadsleden kunnen hun toespraak opsturen naar DE BLIEDEMAKER voor een link vanuit nog te publiceren deel 2.
(zie onderaan alvast deze van schepen Michèle Vandermeeren)
1. URL is voortaan ‘http://www.debliedemaker.com’ in plaats van ‘www.debliedemaker.be’.
2. de lezer zal niet meer lastig gevallen worden door externe reclame in de artikels (evenwel onderaan telkens 1 reclame dr DE BLIEDEMAKER zelf)

Het burgemeester en schepencollege met links Serge Van Damme de voorzitter van de gemeenteraad.

Maandagavond werd onder grote belangstelling het “Meerjarenplan 2020-2025” voorgesteld tijdens de gemeenteraad. De toelichting door de burgemeester en de verantwoordelijke schepenen, de discussie en de stemming was opnieuw een nachtzitting en heeft geduurd tot 11:30. Ook een lange lijst belastingreglementen werd geactualiseerd (geïndexeerd).
Wellicht was het de laatste maal dat deze belangrijke begrotingsgemeenteraad niet online was, want men heeft beloofd dat volgend jaar werk zal gemaakt worden om dit te investeren (cf. Koksijde dinsdag 17 december).
Het was de eerste maal dat ook de bevolking heeft kunnen stemmen over de prioriteitsdoelstellingen (1300 hebben gestemd). “Inspraak bewoners” was een ongekend begrip in de vorige legislatuur (
cf beloften verkiezing)
De oppositie had zich ook goed voorbereid maar ze hebben helaas geen nieuwe elementen ingebracht (wat niet het geval was in vorige legislatuur

Wat zijn de belangrijkste beslissingen voor de komende 6 jaar?

Opvallend is het hoge investeringsbudget van ongeveer 36 M€ voor de komende 6 jaar en dit zonder noemenswaardige belastingverhoging voor de inwoners. Hiervoor zijn 2 leningen gepland van ongeveer 10 M€ wat niet abnormaal is. Men stelt een hoge realisatiegraad voorop. Een compensatie gebeurt door de nieuwe “Toeristentaks” (beloften) en een verhoging van veel kleine belastingen (men noemt het een indexering van de achterstand tot max 10 jaar). Zo ook verhoging van de Milieutaks enigszins gemilderd voor de inwoners ingevolge een lagere heffing voor alleenstaanden en een sociale correctie.

Hierover meer in een volgende DE BLIEDEMAKER na kennis van de documenten). 80% van de inkomsten van de gemeente komen uit de belastingen. Geen Plopsa-transfers (cf beloften) en geen begrotingscijfers voor het Jukebox-museum en villa Le Chalutier (beloften)
Hieronder wordt ook telkens de LINK gelegd naar de BELOFTEN van de verkiezingsprogramma’s van de diverse lijsten 1 jaar geleden (Blauw: ACTIE!; Groen: Plan-B; Orange: N-VA; Purper; LB)

Belangrijke prioriteiten (o.a. na vele vergaderingen op woensdagavonden, waarbij de leden van de drie politieke meerderheidspartijen thema per thema hebben besproken. Met een online enquête konden inwoners, tweedeverblijvers, personeelsleden en adviesraden hun mening geven en zo helpen de prioriteiten te bepalen. Dit was een nieuwe inbreng voor De Panne en is bijzonder waardevol gebleken.
1. Gemeentehuis wordt grondig heringericht (4 M€) binnen de bestaande muren. Om dit mogelijk te maken verhuizen de Bib naar de Sint Pieterskerk (2,5 M€) en de Toeristische Dienst naar de Cordial (2M€) (was reeds voorgesteld door Bram Degrieck bij de meerjarenbegroting 2014-2019 . Totale investering ongeveer 8,5 M€ t.o.v.7,2 M€ voorzien door de vorige coalitie voor uitbreiding gemeentehuis. (beloften)
Op het Koningsplein zijn geen investeringen gepland voor bijv. ondergrondse parking.
2. Het heraanleggen van de voetpaden van de Zeelaan-Bad heeft de hoogste prioriteit mede door de resultaten van de enquête (1300 antwoorden lijkt hoog). Eerst moet nog een proef gebeuren met andere tegels en dan zou men de radicale uitfrees van het beton aanvatten. Hoge kost voor een investering van 8 jaar oud en opnieuw serieuze hinder voor de handelaars. Raming ongeveer 1,2 M€. (beloften)
3. Toch zou de uitgebreide Dumontwijk-wegeniswerken vroeger starten. reeds in 2020? (in fasen t/m 2023) 1 M€. Niettegenstaande de lage prioriteit uit de enquête toch dringend nodig te starten i.v.m. de erbarmelijke toestand van de riolen (beloften).
4. Ook de nieuwe Zeedijk is gepland. Budget 1,9 M€ vooral vanaf 2023 (belofte)
5. Duurzaamheidsinvesteringen: ongeveer 2,5 M€. Vooral zonnepanelen op de gemeentegebouwen en verdere ombouw naar LED-straatverlichting (grote winst op verbruik) (belofte ACTIE)
– Omleidingsweg: is een gewestelijk dossier maar nog wijzigingen voorgesteld door het schepencollege/gecoro (indien aanvaard opnieuw vertragingen)
– weinig over de actie “Proper De Panne” maar dit is een lopende actie. De laatste grote investering voor de ondergrondse vuilbakken en afvalstraatjes van 1 M€ werd  een paar maand geleden beslist. Nu verder alleen exploitatiekosten.

Verder zullen er ook inspanningen gebeuren om
– stedenbouwkundige voorschriften in de Nieuwpoortlaan-Duinkerkelaan versoepelen om immobiliën aan te trekken (actie tegen de verloedering)
– aanpakken kinderarmoede staat op hoge prioriteit
– leegstaand woningen aanpakken en renoveren voor/door jongeren. Opstellen “Woonbeleidsplan” (cf belofte  en belofte)
– nieuwe adviesraad voor Erfgoed (ook voor buiten de Dumontwijk) (cf beloften)
– Nieuwe gelijkvloerse fietsbrug te Adinkerke + groene corridor parallel met de Stationstraat
– “Masterplan Parkeerbeleid” met meer betalende zones maar met betaalkaarten voor inwoners/tweede verblijvers en lokale KMO’s. (cf belofte)
-alhoewel 2019 een jaar was van extra aanwervingen en reorganisatie denkt men binnen 3 jaar een meer efficiënte interne organisatie te hebben met personeelskosten onder controle. Het gemeentebestuur zal een ‘kerntakendebat’ moeten voeren: moeten we zomaar altijd blijven doen wat we op vandaag doen, of kunnen we dat beter, goedkoper of efficiënter uitvoeren? (organisatie is de grootste eigen prioriteit van de burgemeester).

-GEEN stijging nodig van het budget voor de Technische Dienst.
-GEEN besparing op cultuur, toerisme en recreatie (vb evenementen) alhoewel contract  Festival aan Zee niet verlengd wordt (cf beloften)
– “Strategisch beleidsplan toerisme” is in opstelling
– Dierenwelzijn aanpakken
– samenwerking met de Natuursector (ANB) belangrijk. De natuur is de grootste rijkdom van De Panne maar het mag ons niet verstikken.(belofte)
– verbeteren communicatie tussen de diverse gemeentediensten
– verbeteren kinderopvang, optimalisatie thuiszorg en maatregelen tegen veréénzaming
– een facelift voor het Cabourmuseum
– oprichting van een kinderfanfare

DE BLIEDEMAKER wenst uiteraard de nieuwe ploeg veel succes met hun plannen en hoopt dat het niet bij beloften blijft. De nieuwe beleidsploeg heeft/had weinig politieke ervaring  maar is zeer ondernemend.
Dit meerjarenbeleidsplan is een ‘levend document’. Dat betekent dat het jaarlijks aanpasbaar is aan nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden of … onverwachte moeilijkheden. Elk jaar wordt een update aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Beleidsnota schepen Michèle Vandermeeren Lees>>>

-Focus Nieuws Kijk>>>
– Het Laatste Nieuws Lees>>>
– Nieuwsblad Lees>>>

VERVOLG 2/4 >>>>


Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Gemeente Politiek. Bookmark de permalink .

13 reacties op Meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld door schepencollege (deel 1/4)

 1. Rudy zegt:

  Zeer interessante samenvatting van wat ons nog te wachten staat!

 2. VEEL GOEDS, MAAR QUID (?) :
  1. Toerisme, ONTSPANNING : NIEUWE ACTIVITEITEN ? Tot dusver heeft nieuwe schepen enkel afgeschaft. In de plaats? Een (duur) studiebureau..
  2. “De Panne-Adinkerke nieuw leven inblazen” ? “Opnieuw een bruisende kustgemeente van maken”, zowel het in verkiezingstijden genoemd werd?
  3. Plopsa NIET meegerekend, uiteraard. Plopsa, als grootste en sterkste pretpark in België en top 3 in West-Europa, krijgt reeds genoeg – lees : te veel – gemeentegeld vanwege hun bevriende plaatselijke schepen ! Was dit trouwens ook geen programmapunt van onze burgemeester ?
  4. Maatregelen om De Panne-Adinkerke opnieuw aantrekkelijk-interessant te maken voor jeugdige, actieve, werkende bevolking?
  5. Plan, zie AK!IE-S.Buyens, om verpaupering en leegstand van o. a. Nieuwpoortlaan aan te pakken ?
  Dit zijn mijn 5 meest prangende vragen bij het 5-jarenplan.

  • Jacques, uw 5 punten gaan over verkiezingsbeloften. Ik zie ook deze punten niet in het “Meerjarenplan 2020-2025”. Deze 5 beloften zullen de vele vergaderingen op woensdagavonden niet overleefd hebben. In deze vergaderingen hebben de leden van de drie politieke meerderheidspartijen thema per thema besproken. Een uiteindelijk programma is altijd een compromis.

 3. wilfried Laforce zegt:

  Het meerjarenplan ziet er goed uit. Nu nog kijken hoe het en wat er zal uitgevoerd worden. Hoe leegstand aanpakken? Wat houd dat in de erfgoedcel? Vereenzaming, armoede, …… Contract met Plopsaland? Fietsvriendelijke gemeente: omleiding in Adinkerke, baan naar Bray-Dunes en Veurne? Wat met Juke-Box museum die de gemeente als 40.000€ gekost heeft? Hoe jonge gezinnen aantrekken? We kijken er naar uit.

  • Dag Wilfried. Pertinente vragen.
   Leegstaand: via subsidies voor handelszaken en belasting op leegstaand. Lees>>>
   Erfgoedcel: ????? moet nog opgericht worden
   Vereenzaming: textueel mooi beschreven. Slechts 50.000 euro/j voorzien
   Armoede: idem
   Plopsaland: speciale belasting van programma Plan B wordt niet toegepast (wellicht ook schrik dat in dat geval Plopsaland de gratis toegang voor Pannenoars zou afschaffen). Dus de 650.000 euro voor Plopsaqua blijft (niet geïndexeerd + prijssubsidie (geindexeerd) van 106.000. Plopsaland is wel de grootste belastingsbetaler op kadastraal inkomen uit de gemeente (hoeveel??)+ ongeveer 50.000 euro belasting voor attractiepark.
   Omleiding Adinkerke: gewestelijk dossier waar gemeente wijzigingen in wil. Dus weeral vertragingen…zeker niet voor de eerste 6 jaar
   Baan Veurne en baan De Mol: gewest zou in 2021 beginnen. Beide 2 jaar
   Juke Box museum: zeer mooi, maar de schepen van Cultuur tracht dat te begraven (is er altijd tegen geweest)
   Jonge gezinnen: door leegstaande woningen zwaar te belasten
   DE BLIEDEMAKER kijkt er ook naar uit.

 4. Guido Sepelie zegt:

  Geen Festival aan zee wil ook zeggen dat Dranouter Bad, de donderdag voordien, wegvalt, neem ik aan. Dat is allesbehalve een bemoedigende actie… Het meest bevreemdende: “omdat er geen datum gevonden werd”? Mogelijk ben ik fout met de Gregoriaanse, maar in die kalender is er maar één weekend het laatste van april 2020: 25 en 26 april 2020…

  • Blijkt einde van het contract te zijn? Logisch dat de opportuniteit en de kosten geëvalueerd worden. Maar ik begrijp ook dat argument van datum niet. Best meer uitleg en misschien wenselijk zoiets te bespreken op een gemeenteraad (maar nu wellicht te laat)

 5. Guido Sepelie zegt:

  Terloops: De Panne heeft 1 Burgemeester en 5 Schepenen, de foto van zeven (ook zo op webstek Gemeente…) is dus niet (alleen) het “College van Burgemeester en Schepenen”, ook de voorzitter van de Gemeenteraad staat erop (de man links met de groen-gele sjerp, alias notaris Serge Van Damme).

 6. Jacques Lecleire zegt:

  Ziet er allemaal nogal goed uit. Nu afwachten en zien. Hopelijk krijgen we niet te veel van de “weinig verhoging belasting” op onze nek.

 7. Inderdaad Jacques. Valt best mee. Tweede deel is bijna klaar met meer cijfers (ook over de belastingen 2020)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.