Vakantie in Tenerife (deel 4 van 4)

Afscheid van onze ex-buren Julien en Rosemarie. Op de achterzijde een deel van de appartementen van Edificio Cape Salema waar zij wonen (ook onze verlofplaats)

Nu begin ik het toch een beetje beu te worden. Het is reeds 46 dagen dat we gevangen zitten (37 dagen in Tenerife in quasi-quarantaine en hier bij terugkeer reeds 9 van de 14 dagen in volledige quarantaine). Alleen tussenin een vliegtuigreis van 5 uur met masker op.
Er was dus veel tijd om iedere dag de statistische cijfers te noteren op een werkblad en daaruit diverse grafieken te trekken om een vergelijking te maken Canarische eilanden versus België.
Nu dat ben ik dat ook beu want grafieken veranderen wezenlijk niet veel meer de laatste tijd.  Dat werk wil ik met deze DE BLIEDEMAKER afsluiten.
Wat zijn de conclusies? Hebben we het goed gedaan in België t.o.v. het buitenland?
Het antwoord is “neen”. Een reden te meer om zeer goed op te passen bij het geleidelijk loslaten van de maatregelen.

Zicht vanop het terras van ons appartement in Palm Mar.

De “ALARMWET”  met “harde lockdown” in Spanje is brutaal ingevoerd op 15 maart de tweede dag van onze “vakantie” in Tenerife. We verschoten en volgden zeer angstvallig de besmettingscijfers van de Canarische Eilanden. Dramatische beelden kwamen op TV vooral vanuit Madrid. Is het ook zo slecht in de Canarische Eilanden? En hoe t.o.v. België? Zou het niet beter zijn onze terugvlucht te annuleren en een vroegere terugvlucht naar België te boeken (immers we zagen vanaf ons terras massaal vliegtuigen opstijgen met vluchten om de toeristen te evacueren).
Maar al vlug bleek dat die onze vrees ongegrond was. Vanaf de eerste dag werden dagelijks zeer gedetailleerde besmettingscijfers gepubliceerd via GRAFCAN.  Het duurde  een 4-tal dagen vooraleer we ook de eerste cijfers van de besmettingen in België konden opvragen. Na deling door de bevolkingsaantallen (2,153 milj + toeristen voor de CE en 11,4 milj voor B) bleken deze “relatieve cijfers per 100.000 inwoners” al vanaf de eerste week in B sterker te stijgen dan in de CE. Dus we beslissen te blijven.

Vergelijking “relatieve besmettingen” CE versus B beide uitgedrukt per 100.000 inwoners. Eigen grafiek (dag 1 = 12 maart)

En dat bleef zich al maar meer te bevestigen gedurende de 7 resterende weken van ons verblijf (zie grafiek hierboven). Vergelijk met de Westhoekcijfers (30 april): De Panne 270; Koksijde 320, Nieuwpoort 270; Veurne 280)
Na een zekere tijd is het onvolledig om alleen maar op het aantal besmettingen voort te gaan. Indien er niet veel analyses gebeuren (bijvoorbeeld wegens gebrek aan uitstrijkstokjes of analysecapaciteit) zal natuurlijk het “gemeten aantal besmettingen” niet hoog liggen. Maar dat bleek, volgens info achteraf, niet de reden te zijn. Integendeel wellicht werden in de beginne meer labo-onderzoeken gebeurd in de CE dan in B. (maar de gegevens over aantal analyses/dag heb ik niet bijgehouden. Nu CE….; B….).

De besmettingsgrafiek is ook vroeger afgebogen dat in B. In CE reeds zeer zichtbaar rond 27 maart. Voor B nog steeds geen uitgesproken knikpunt maar de dagelijkse toename vermindert toch geleidelijk. Geen knikpunt in de besmettingen in B  EN NOG ALTIJD NIET (komt wellicht door het recent verhogen van het aantal metingen).
Na een tijdje heeft men in Tenerife ook gekeken naar de “gecorrigeerde besmettingscijfers” = gemeten besmettingscijfers – de sterfgevallen – de ontslagen uit de ziekenhuizen (in werkelijkheid zijn de besmettingen nog minder omdat alleen de “ontslagen in de ziekenhuizen afgetrokken worden en niet degene die besmet gemeten zijn en thuis genezen zijn). Dit geeft een duidelijk ander beeld alhoewel een licht overdreven cijfer. Waarom doet men dat ook niet in B?
Ook hier zeer duidelijk te zien dat in de eerste week van april reeds een plafond bereikt is.

Originele manier om het aantal besmettingen te corrigeren in CE

Het grootste verschil met België betrof het aantal relatieve sterfgevallen. Op 29 april zijn voor de 7 Canarische eilanden tezamen 134 sterfgevallen gepubliceerd op een bevolking van 2,153 milj inwoners. Dit is gelijk aan specifieke 62,2 sterfgevallen per 1 milj inwoners (gele lijn). Vergelijk met België 658 (zie eigen grafieken violette lijn) en Spanje 517
Opgezocht via Google: Spanje 517; England 380; Duitsland 73,8; Nederland 264 (de cijfers zijn vrij gelijkend op deze opgegeven door de John Hopkins University die de cijfers verzameld voor de hele wereld)

Vergelijking sterftes B versus CE. Eigen grafiek

Specifieke sterfte volgens Johns Hopskins op 29 april. Met 10 vermenigvuldigen om te vergelijken met de eigen cijfers

Bemerk dat er veel discussie is hoe het aantal doden geteld wordt omdat niet iedereen getest wordt die men vermoed aan COVID-19 overleden te zijn. In België wellicht te hoog geteld. Daarintegen is het werkelijke aantal doden in Nederland wellicht te laag.  Voorbeeld Nederland geeft enkel de overlijdens mee van bevestigde covid-19-patiënten. Ouderen die in zorghuizen of thuis sterven zonder getest te zijn, tellen dus niet mee voor het officiële dodental. Vandaar dat men in Nederland intussen vermoedt dat het werkelijke sterftecijfer mogelijk twee keer zo hoog ligt als hun gepubliceerd getal.
Conclusie: het sterftecijfer ligt zeer laag in de CE nl ongeveer TIEN keer lager dan in  België en slechts 12% van deze van Spanje (achteraf hebben we gezien dat er toch nog landen zijn met dergelijk laag sterftecijfer nl. Duitsland en Iran. In B is veel gediscuteerd geweest dat de cijfers te hoog water omdat met teveel vermoedelijke doden van de rusthuizen bijtelde. In Nederland wellicht te weinig. In de statistieken van de CE zijn de rusthuizen meegeteld maar ik weet niet of degene die thuis sterven meegeteld zijn.
Uitgebreide verklaringen door de Belgische virologen op TV. Maar dat kan nooit een factor 10 verklaren!

Een ander interessant cijfer, waar men weinig over spreekt in B-  is de Mortaliteit = aantal sterften/aantal besmettingen
Ook hier een wezenlijk verschil CE 134/2202= 6%   (cf Iran; US)   B: 7501/47859= 15.6 % (nog hoger dan F; I en UK). Ook hier is B wereldkampioen.

Mortaliteit volgens Johns Hopskins over de periode 15 maart tot 29 april.

Na een week hebben we ook de specifieke bezetting van de hospitalen in de CE opgevolgd (niet het aantal nieuwe hospitalisaties). Daar zien we ook een zeer frappant verschil met B. De relatieve bezetting van de hospitalen steeg sneller in B. In B was duidelijk een PIEK op rond 6 april maar ongeveer het dubbele dan in CE. Vanaf dan is er een langzame daling in B maar niet in de CE. Daar blijft de bezetting van de hospitalen stijgen en is op vandaag ongeveer hetzelfde als in B.

Verloop van de hospitalisatie (aantal bezette bedden, niet opnames). Eigen grafiek

Eigenaardig: de zieken blijven precies langer in de hospitalen in CE (in deze cijfers zijn ook de bedden van de IC ingegrepen). Men stuurt blijkbaar in B die zieken vroeger terug naar huis.

Besluit
1. de sterftecijfers liggen in de CE ongeveer 10 keer lager dan in B waar het sterftecijfer nu nog dagelijks aanzienlijk stijgt. Ook in Duitsland is dat sterftecijfer 10 keren lager.
2. de besmettingen hebben in de CE duidelijk veel vroeger hun piek bereikt t.o.v. B ; reeds rond begin april. In B blijven die nu nog altijd redelijk veel stijgen. Niet meer in de CE.
3. de ziekenhuisbezetting/inwoner (inclusief de IC) is ongeveer dezelfde in CE en B. Zelf nog licht stijgend in de CE en lichtjes afnemend in B.

Corona heeft dus duidelijk minder hard toegestaan in de CE vergeleken met B. De CE zijn tezamen met de Balearen, 2 eilandengroepen, zijn bij de laagste coronacijfers van Spanje. Op de eilanden ook groot verschil in cijfer. Hoogst   in de dichtbevolkte eilanden nl Tenerife. Opmerkelijk laag in de toeristische gebieden van die eilanden. En op ieder eiland zeer verschillend per gemeente

Besmetting duidelijk verschillend per regio

De president van de CE Torrès blijft verklaren dat hij absolute prioriteit geeft aan de gezondheid ten nadele van het toerisme (quasi de enige industrie op de CE. vb in normale jaren met het Paasverlof ongeveer 600.000 toeristen waarvan 2/3 op hotels. Daar werkt ongeveer 30% van het personeel in het “zwart”. Dus nu grote problemen daar die niet kunnen genieten van “ziekteverlof”).
In S staat in de tweede wet over de Alarmfase (28 april) om de exitmaatregelen per regio te versoepelen naargelang de coronacijfers. Nochtans is president Torrès duidelijk niet van plan voorloper te spelen. Hij wil niet dat de CE als ver afgesloten eilandengroep een test “laboratorium” zou worden van Europa voor de virologen. Hij heeft vooral schrik van de Milanese tweede verblijvers die naar hun appartement willen komen. (op 1 binnenlandse vlucht per dag naar Madrid na is het internationaal vliegverkeer zo goed als nul en blijkbaar zal dat nog een tijd zo blijven). Wellicht geen toegang indien men niet kan aantonen dat men recent negatief getest is (via gezondheidspas) en men zich niet aanlogt in de App voor contacttracing op de eilanden (evenwel nog niet in operationeel)

Vergelijkingen van S en met omringende landen (niet NL)
Zowel B als S zijn bijna tezelfdertijd in lockdown gegaan (B 0p zat 14 maart en S op zon 15 maart). Maar er was een duidelijk verschil in maatregelen. In B is dat in 3 stappen gebeurd en heeft ongeveer 1 week geduurd,  in S zeer brutaal in 1 stap). De controle in S was vanaf de eerste dag enorm streng door de Guardia Civil (een soort gendarmerie van het leger) en veel meer beperkend dan in B. De “HARDE LOCKDOWN” (cf F).
(alleen hoogstnodige boodschappen naar dichtstbijzijnde winkel met max met 1 persoon. Ook nu nog tot 4 mei). Dit is door de politie ook zeer gemakkelijk te controleren. Dus rondwandelen strikt verboden (uitgezonderd met hond)  zoniet 150 € boete. Geen kinderen buiten. Op TV gezien hoe de Guardia Civil met een laagvliegende helikopter controles uitvoert en speciaal landt om 1 eenzame wandelaar te beboeten).
Dus quasi volledige quarantaine, quasi geen mensen of rijdende auto’s op straat. De legervoertuigen van de Guarda Civil en de dagelijks radiowagens met een Spaanse boodschap eindigen steeds met de wel te verstane boodschap op het einde “STAY HOME”. Dus eerder dictatoriale controle. Het leek wel oorlog.
Groot voordeel: iedereen volgde vanaf de eerste dag rigoureus de regels en had vertrouwen dat men snel zou lukken om de verspreiding van het virus de baas te zijn. Ook vanaf de eerste dag duidelijk communicatie in de media met publicatie van de statistieken.
Dat is ook te zien op de grafiek hieronder (niet voor de CE maar voor gans S). Na minder dan 14 dagen (dus iets voor 1 april) was de piek in S bereikt en begon een forse daling. Als we dat vergelijken met B zien we een veel trager effect van de maatregelen en zien we achteraf ook veel minder daling

Rood Spanje (5 keer grotere bevolking, dus cijfers delen door 5 om te vergelijken), Blauw België. Bron: Johns Hopkins

Eigen grafiek.

Ook is duidelijk te zien aan bovenstaande eigen grafiek dat de “dagelijkse toenames van de  relatieve besmettingen” in B nu nog te hoog liggen (blauwe punten; nu ongeveer rond de 5 besmettingen/100.000 inwoners) en blijkbaar niet veel dalen. In de CE is de piek duidelijk gepasseerd (rond 27 maart) en nu grootteorde 0,5 dus ook 10 keer minder dan B).

Vergelijking gecumuleerde rel besmetting. Grijs België; Blauw Duitsland; Rood Frankrijk; Zwart UK. Bron: Johns Hopkins

Ik ben helemaal geen viroloog maar mijn indruk is dat B niet streng genoeg de lockdown heeft nageleefd. Het is ook internationaal bekend dat B het wereldrecord in het aantal sterfgevallen heeft.

Vergelijking gecumuleerde rel. sterfte. Grijs België; Blauw Duitsland; Rood Frankrijk; Zwart UK. Bron: Johns Hopkins

Als we alle voorgaande vergelijkingen met onze omringende landen bekijken (niet Nederland; daar hebben we geen cijfers over op Johns Hopkins) dan komt B er zeer slecht uit:
1. Meer dan dubbele cumulatieve besmettingen
2. Cumulatieve sterften meer dan dubbele van F en UK en 10 x meer dan D
3. het ergste is dat de dagelijkse nieuwe besmettingen maar zeer traag afnemen

Met statistieke kan je natuurlijk alles bewijzen maar wij hebben toch ook verschoten de eerste dag na onze terugkomst hoe laks en onbezonnen met hier rondfladdert in de Zeelaan en op de Markt (zie vorige DE BLIEDEMAKER )

Wat scheelt er in B?
Na zo’n lange periode van bijna 7 weken kan men mijn inziens maar 1 hoofdreden vinden om die slechte cijfers te verklaren nl. de basisregel “Blijf in uw Kot” wordt niet nauwgezet genoeg nageleefd. In Spanje is de “harde lockdown” nog tot 4 mei. In F was het ook veel strenger (D en UK heb ik het niet opgevolgd).
Toen wij ontwaakten na onze terugvlucht uit Tenerife verschoten wij ons “dood” toen wij buiten keken. Iedereen zo relax in de Zeelaan. Op de Markt zit men uren lang op de grote zitbanken regelmatig zonder de SD te respecteren. Ondenkbaar in Tenerife. Het ligt niet aan de Westkustpolitie want die komen op het Marktplein regelmatig controleren en ook verbaliseren.
Een “hard lockdown” geeft psychologisch een “schrikgevoel” (oorlogssituatie). Iedereen blijft thuis en is zich bewust van de ernst van de situatie. De boodschappen worden tot een uiterst minimum herleid (max om de 3 á 5 dagen met max 1 persoon). Men leeft in een soort oorlogssituatie en men weet dat controles zeer streng zijn. Het aantal overtredingen van de blijf in “mijn kot regel” zijn vermoedelijk zeer beperkt.
Bij een “zacht lockdown” zoals in B heeft het ten eerste ongeveer 1 week geduurd eer de maatregelen ten volle doorgevoerd werden en dan nog voelde men zich veilig op straat. Men mag overal rondwandelen en door het feit dat we weinig of geen kennissen kennen die overleden zijn aan corona voelen we ons veilig. Toch vind ik het best dat B gekozen heeft om buiten te mogen wandelen (in Tenerife pas vanaf 4 mei). Ik denk ook dat indien de SD zeer plichtbewust doorgevoerd wordt dit geen extra besmetting zal opleveren. Het is in ieder geval veel beter voor het geestelijk welzijn van de mensen en de kinderen (in Tenerife mochten de kinderen < 14 jaar  pas terug buiten sinds verleden maandag).  Toch kunnen die slechte resultaten in B niet anders te verklaren zijn doordat in die 6 weken nog veel ontoelaatbare contacten geweest zijn. Ik blijf ervan uitgaan dat indien de regels van SD en hygiëne 100% toegepast worden, er geen besmettingen meer gebeuren. Dit was niet zo in B.
Door de vrijheid van te mogen rondwandelen voelt men zich veilig en wordt men een beetje nonchalant. Dat heb ik zeer goed gezien vanuit mijn appartement op de Markt. Vooral jongeren en (ik wil niet racistisch zijn) allochtonen bewegen zich op de rand van de regels, niettegenstaande de politie Westkust zeer regelmatig controleert en er regelmatig “opschrijft”.
Het grote probleem voor de terugkeer naar de normale toestand is dat vanaf maandag 4 mei veel mensen opnieuw zullen kunnen werken en dat dit als psychologisch effect zal hebben op nog verder loslaten van de regels.
Dit is een groot risico op verhoging van de besmettingen door een verder verslapping van de mentaliteit.

Uit de persconferentie

Bij iedere individuele nieuwe besmetting zou de “contact tracing” zeer nauwgezet alle contacten die deze persoon gehad heeft gedurende de laatste week moeten verwittigen van gevaar. Bij de minste corona symptomen moeten die getest worden en indien positief op quarantaine gezet worden voor 14 dagen. Op de persconferentie van de Veiligheidsraad van vrijdag 24 april werd gesteld dat de zeer belangrijk “contact tracing” er moest zijn vóór men begint vanaf de “eerste afbouw” (4 mei) (zie laatste lijn van de slide van de persconferentie). Maar voor Fase 1A (vanaf 4 mei) zal die dienst nog niet operationeel zijn. Zou in Vlaanderen moeten beschikken over 1.200 “speurders”. Het is pas vanaf 4 mei dat men met de huidige 20 man + een 100-tal extra personeelsleden de tracings-procedures zal uittesten en de 1.200 man aanwerven. Dus op 11 mei (fase 1B met opening winkels zal men nog niet geroutineerd zijn. En zal de federale database werken om het werk van de traceren en de opvolging te organiseren klaar zijn? Dit is nochtans ZEER ESSENTIEEL bij het uitrollen van de “Exit Strategie”. Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block smeekt al meerdere weken voor deze “contact tracing” (zie ook meerdere DE BLIEDEMAKERs geleden). Het is dank het OGENBLIKKELIJK opstarten van zeer doeltreffende “contact tracing” dat Taiwan erin geslaagd is in enkele dagen de huidig coronavirus COVID-19 tegen te houden. (zij hadden natuurlijk ervaring vanwege het vroegere coronavirus SARS virus in 2003 (zie ervaringen Romain Bartsoen in vorige DE BLIEDEMAKER ).

Persoonlijk Besluit:
1. De statistieken van B gedurende de laatste 6 weken waren slecht t.o.v. onze 3 buurlanden (D, F en UK en zeker t.o.v. CE). De toename v an de besmettingen is in B nog zeker niet gestabiliseerd en de bezetting in de ziekenhuizen daalt maar mondjesmaat. De Belg is te laks geweest gedurende de laatste 6 weken om met SD, hygiëne en quarantaine de epidemie in te dijken.
Vandaar de vrees bij dat de exit maatregelen ook te laks zullen toegepast worden. Vanaf fase 1A (4 mei) zal het bedrijfsleven volop in dienst komen. Dus ook meer vervoer naar het werk. De reizigers op het openbaar vervoer zullen verplicht een mondmaskertje dragen, maar wat met bijvoorbeeld de transporten van de arbeiders naar hun werf? Het psychologisch effect zal zijn dat het goed gaat en dat we nu aan het afbollen zijn. Niets is minder waar!
2. We zijn niet klaar met de zeer essentiële “contact tracing“. Hoe zal men eventuele bijna onvermijdelijke heropflakkeringen detecteren en tracen? Hoe zal men die gedetecteerde personen in 14 dagen quarantaine zetten en deze van zeer nauwgezet controleren?

We zijn er niet klaar voor. De laksheid van de voorbije 6 weken en het gebrek aan een degelijk controle systeem (metingen, tracing, quarantaine) riskeert om ons in heropflakkering te brengen. Ook de fase 1B (winkels) te starten na 1 week is te kort om te evalueren.

In S start vanaf 4 mei ook een analoog federaal exitplan ook met 3 fasen. Op iedere fase staat een te vroegste datum (onder voorbehoud van geen heropflakkering) maar met telkens MINIMUM 14 dagen evaluatie periode. Door het feit dat er grote verschillen zijn per regio kunnen de veilige regio’s beslissen om de exitmaatregelen soepeler toe te passen. Dit zal ook zo zijn in F vanaf 11 mei (3 regio’s: Noord Frankrijk in de rode zone volgens besmettingscriteria, reservecapaciteit bij de gezondheidszorg (vooral IC) en test en tracingcapaciteit. Vanaf Fase 1 (11 mei) mag men max in een straal van 100 km van zijn vaste woonplaats vrij rijden, zoniet vergunning nodig)
Hoe zal dat hier in B gaan vanaf 18 mei. Zullen ALLE tweede verblijvers uit B zomaar naar de Kust mogen komen? (groene zone?). Nog te vroeg om te weten!
In D denkt men aan een analoog regiogebonden systeem als F en S. Zal B volgen (Wallonië volgt graag Frankrijk?).
Voor de Belgische Kust stelt zich het probleem van de tweede verblijvers, huurders en dagtoeristen. Indien voor de Kust ook geografische criteria ingevoerd worden kan dat in de 2 richtingen werken. Enerzijds: Nu relatief lage besmetting Kust, hoog in Limburg. Hierdoor zouden Limburgers tijdelijk moeten wachten om naar de kust te komen. Anderzijds: indien veel volk naar de Kust komt kan de reserve in de hospitalen vlug van de Kust een rood gebied maken en aldus afgeblokt worden.  …Zo’n regeling is nog niet ingewerkt in de EXIT STRATEGY van de Veiligheidsraad.

De 3 regio’s in Frankrijk die afzonderlijk in exit gaan. Kaart van 1 mei. Wordt dagelijks herzien

Persoonlijke navolging na dinsdag:
Dinsdag komen wij uit quarantaine na onze vliegtuigreis vanuit Tenerife. Het eerste dat ik zal doen is ferm wandelen en fietsen na bijna 2 maanden inactiviteit (met mijn elektrische fiets want de “mobit” deelfietsen zijn weggenomen in De Panne tijdens een periode dat ze zeer nuttig zouden zijn voor het werkverkeer (veiliger dan Openbaar Vervoer. Te Brussel is het succes van de deelfietsen reeds NU 40% hoger dan normaal. Men is er 40 km rijstrook aan het ombouwen naar fietspaden!. In Frankrijk krijgt men een premie van 50€ indien men zijn oude fiets laat opknappen).
Reden niet beschikbaarheid van de deelfietsen hier: “Kunnen niet telkens gedesinfecteerd worden”. Het gemeentebestuur rekent er niet op dat de fietsgebruikers de handen telkens zullen wassen voor en na gebruik wat inderdaad moet)

Om te genieten van de prachtige natuur zijn we hier ideaal geplaatst (tot aan de grens)
Maar in de Zeelaan en in de winkels zal je mij minimaal zien. Het risico blijft te groot, en dat zeker voor senioren (risicogroep)!

HOU HET GEZOND!

Goeie suggestie om je Pannebon te gebruiken.

 

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Toerisme. Bookmark de permalink .

32 reacties op Vakantie in Tenerife (deel 4 van 4)

 1. Hans Berquin zegt:

  Nog 5 dagjes !!! Hou er de moed in . Thérèse en ik verlangen jullie ook terug te zien . Hans

  Hans Berquin A. Gossetlaan 68 B-1702 Groot-Bijgaarden Tel : 0032 2 466 66 75 Mob : 0032 495 50 39 67 Hans.Berquin@telenet.be

  >

 2. Jan Claes zegt:

  Bedankt voor die interessante bijdrage José. Uw vergelijkingen met Spanje zijn zeer correct en uw conclusies overduidelijk. Wij zijn nog steeds in Spanje en hebben persoonlijk de evolutie daar meegemaakt. Wij zijn in België nog niet zo safe als sommigen denken. Maar hoop doet leven.

  • Inderdaad Jan. Mijn bedoeling van het artikeltje is om aan te tonen dat we tot nu in B niet de beste leerlingen geweest zijn en dat we daarom extra voorzichtig moeten zijn met de nieuwe Exit maatregelen.

 3. Johny RECOUR zegt:

  Wij als “afgeschreven” oudere bevolking kunnen ons bezig houden met dagelijkse statistiekjes over hoe slecht wij het hier wel doen tegenover andere landen. Tenerife (DomTom van Spanje) vergelijken met België zonder bij vb Madrid erbij te vergelijken is statistieken invullen met een weg te gommen potlood. Wat veel meer zorg moet baren zijn ouders met 3 kleine of meer kinderen opgesloten in een appartementsblok en dit al bijna 2 maanden zonder vooruitzichten.

  • In ieder land zijn er blijkbaar zeer grote verschillen tussen de regio’s vb tussen Madrid en Tenerife (ook in B). Op de Canarische eilanden zijn 3 van de 7 grootste eilanden quasi-coronavrij verklaard en zullen vroegtijdig de maatregelen (eerstdaags?) mogen lossen. Er is dus hoop.

 4. Belprez josiane zegt:

  Proficiat José voor die interestant uitleg

 5. Marc Decoussemaeker zegt:

  Courage, nog drie keer slapen en het is dinsdag! Dan kun je eens flink “uitvliegen!”
  Cijfers vergelijken is altijd niet gemakkelijk, maar ik zie tot mijn grote spijt ook dat te veel mensen hier bij ons “vierkantig” hun voeten vegen aan “social distancing”. Dat is doodjammer en in ieder geval zeer respectloos tegenover de meerderheid van de mensen die het wel doen.
  Ik hou mijn hart vast voor de nabije toekomst tenzij de mentaliteit van die overtreders snel verandert!

 6. gerarda bryon zegt:

  Die slogan” blijf in je kot, ik meen het hé” dat was precies om te lachen. Wat we hier missen in B is een echte leider, waar naar geluisterd word en die durft beslissingen nemen, ook die beslissingen die niet gedragen worden door de bevolking maar de enige juiste zijn!! voor ieders welzijn en gezondheid, jammer genoeg zie ik er geen, in geen enkele partij. Arm Belgie

  • Juist Gerarda. Ik heb me ingehouden om over de lamentabele toestand van de Belgische-Vlaamse politiek te schrijven. De les is dat er een grote aanpassing moet komen van onze straatstructuur met minder versnippering van bevoegdheden. Ik had sympathie voor regionalisatie maar nu voel ik dat dat helaas niet werkt en dat we een stap terug moeten voor veel zaken moeten gezamenlijk federaal moeten aanpakken. Ik denk dat we bij volgende regering opnieuw een federale kieskring moeten hebben met BEKWAME politiekers die ontzag hebben. Nu een kakafonie en iedereen denk aan meerstemmen en wilt zoveel mogelijk in de media pronken.
   Ondertussen moeten we zoveel mogelijk in “ons kot blijven” (alhoewel is volgende week serieus in de duinen zal rondlopen)
   Hou je gezond Gerarda

   • Jano zegt:

    Ja, je hebt volledig gelijk, maar waar gaan we die “Bekwame Politiekers” vinden. Die moeten nog geboren worden en …..we hebben grote haast.

    • Niet wanhopen Jano. We moeten een heel nieuwen hebben nog niet misvormd door door de politieke partijen. Vb Macron in Frankrijk, de Président Patrice Vergriete van de CUD Duinkerke . Ik ben nog altijd optimist.

 7. Jan Claes zegt:

  Ge hebt spijtig genoeg helemaal gelijk!

 8. Reinilde Van Cleemput zegt:

  Ja José het is hier wel een echte knoeiboel in dit apenland (Eyskens) Hoe kan het anders, een regering die zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Allez een regering kunnen we dit al moeilijk noemen hé. In De Panne verloopt toch alles vlot en heb de indruk dat de mensen hier toch wel gedisciplineerd zijn. Respect voor elkaar hebben. Voor jullie nog een beetje geduld het komt wel goed. Laat ons hopen.

  • Juist Reinilde, ik ben zeer teleurgesteld over ons politiek systeem (teveel versnippering van bevoegdheden, teveel politiekers.. zie mijn antwoord aan Gerarda)
   Inderdaad heel veel burgers houden zich plichtbewust aan de regels. Maar ik erger me hiet vaak aan mijn venster wat ik zie op de Markt). We hebben blijkbaar veel grote gezinnen in De Panne??? Vooral jonge gasten en autochtonen. Spijtig dat zo’n uitzonderingen de grote inspanningen van de anderen in gevaar brengen.

 9. lieve de waele zegt:

  José, ik kan je heel goed volgen. Toch vind ik het erg moeilijk om de cijfers van de landen onderling te vergelijken. Bevolkingsdichtheid speelt zeker een grote rol. Ook denk ik dat het feit dat er in België veel mensen in de krokus gaan skiën een rol gespeeld heeft. België is ook wel als hart van Europa een smeltkroes van verschillende nationaliteiten. Ook dat speelt een rol. Ik denk niet dat je alles mag steken op die lockdown light want bijvb Zweden is nog veel lighter en haalt toch betere cijfers. Er zijn nog verschillende landen die meer toelaten dan wij en die het toch veel beter doen. Ook denk ik dat het niet enkel België is waar een kleine minderheid de regels aan hun laars,lappen. Ik zag betogingen in Duitsland waar mensen protesteerden tegen de maatregelen en ze ook aan hun laars lapten.
  Maar het kan natuurlijk niet dat sommigen het pertinent niet toepassen. Jij spreekt over vreemdelingen en jongeren. En ja, dat zal op straat zo zijn. Ik hoorde al van verschillende politieagenten dat de lockdownfeestjes vooral doorgaan in de milieu’s van de rijke. Er zijn er zelfs die al 250 euro op tafel smijten omdat het hun dat waard is. Maar dat zijn natuurlijk mensen waarvan we het niet zien in het straatbeeld en dat gebeurt achter gesloten deuren. Hij sprak van zo’n feestjes bij oa een verpleegster die in een Covidafdeling werkt en vond dat ze toch wel wat afleiding moest hebben, ook bij een huisdokter. Kan je daar nu bij ? Eerlijk gezegd degouteert mij dat meer dan die jongen mensen op straat. Van jonge mensen kan ik het enigzins nog begrijpen. Voor hen is dit nog erger dan voor ons die al wat ouder zijn. Voor hun zijn hun vrienden en uitgaan erg belangrijk.

  • Guido Sepelie zegt:

   Ik ben maar jurist, maar de logica is vaak zoek in de tabellen of statistieken. Geen appels met peren vergelijken, gaat blijkbaar niet meer op in coronatijden (super voorbeeld: de oen die US President is). De tabel over mortaliteit per aantal bevestigde gevallen is totaal van de pot gerukt. In tegenstelling tot bij vb Duitsland heeft België nooit een systematische testing doorgevoerd. Integendeel, tests werden slechts toegelaten onder heel strikte voorwaarden. Zoals ikzelf en vrienden en kennissen zelf mochten ervaren, werden/worden er geen testen afgenomen van mensen die een vermoeden van besmetting hebben, al dan niet zwaar ziek zijn, maar niet in het ziekenhuis terechtkomen (de thuis-uitziekenden). Als je alleen maar personen test (of toelaat om te testen) die in het ziekenhuis terechtkomen, dan is het mortaliteitsratio (aantal overlijdens per bevestigde gevallen) uiteraard hoog. Dat zijn immers de personen met de meest zware symptomen of aandoeningen. In mijn kennissenkring alleen ken ik minstens 5 personen (ikzelf incluis) die bepaalde symptomen (en dus vermoeden van besmetting) vertoonden maar niet getest mochten worden; wij leven nog alle 5, maar figureren NIET in de tabel onder de bevestigde gevallen. Die praktijk en handelwijze verdraait de breuk helemaal! Alleen op grond van correct en corresponderende basisgegevens kan je vergelijkingen tussen landen doorvoeren.

 10. Lecleire Emile zegt:

  Dag, José ,ik zie dat sedert je thuiskomst U niet verveeld heeft. mooi verslag over corona.

 11. Johny RECOUR zegt:

  En maar kriepen en kankeren. Nu hebben we allerlei digitale speelgoedjes, 70 plus tv zenders.
  80 jaar geleden moest je in het geniep naar de radio luisteren als je die al niet had willens nillens
  ingeleverd. En stond je grootmoeder uren in de rij voor een ei en als het haar beurt was waren er geen meer. En hoe blij waren we dat we sommige familieleden toch terugzagen na 8 mei 1945, 75 jaar geleden. Denk daar eens aan eerstkomende 8 mei voor diegenen die het toen ook meegemaakt hebben.

 12. Moonie zegt:

  Als het Virus je wilt pakken zal het je ook pakken, alle irriterende maatregelen te spijt, die Virologen mogen nu wel eens ophouden met rond de pot te draaien.

  Uit HLN vandaag

  Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is ook het gezin van prins Laurent getroffen door het coronavirus. Wie besmet raakte, houdt hij geheim. Een hospitalisatie was gelukkig niet nodig.

  In een interview met het Franstalige Le Soir Magazine zegt de prins dat hij zelf een risicopatiënt is en dat hij daarom erg voorzichtig is. In 2014 belandde Laurent op de dienst intensieve zorg van het Sint-Lucasziekenhuis met een longontsteking.

  Samen met prinses Claire en hun kinderen Louise (16) en de tweeling Aymeric en Nicola (14) is de prins daarom in zijn ‘kot’, zijnde villa Clémantine in Tervuren, gebleven. “In strikte quarantaine”, zegt hij.

  Maar ondanks alle maatregelen die ze genomen hebben, heeft het virus hun gezin toch te pakken gekregen. Wie precies besmet is geraakt, wil de prins niet zeggen. Hij of zij is gelukkig niet gehospitaliseerd moeten worden. Twee weken quarantaine thuis volstonden

 13. Johny RECOUR zegt:

  Moonie, juist. Paniek heeft geen zin. Voorzorgsmaatregelen respecteren wel, maar in je auto zitten
  met een masker en handschoenen en een soort beschermkledij en stoppen als je een tegenligger
  hebt niet.

 14. Moonie zegt:

  Stranden van Barcelona weer open,

  https://images3.persgroep.net/rcs/gC05Ntbcup-00jqEMKeRPIWNiZA/diocontent/170369646/_fitwidth/980?appId=8ef24fa41e4bddfa7db0f5082d5ff1bf&quality=0.6

  Ook gisteren genoten al veel Spanjaarden op het strand, terwijl men hier zit te betuttelen dat het geen naam meer heeft, uitgezonderd JM Dedecker maar die is dan ook geen Slijmbal en of angsthaas.

  • Fake foto. Blijkbaar mogen alleen individuele sporters van Barcelona zelf hun sport beoefenen vóór 10 uur (geen wandelaars toegelaten)

   • Moonie zegt:

    Zoals het er nu naar uitziet gaan de stranden in fase 3 (8 juni) voor iedereen open maar het is nog onduidelijk hoe men dit gaat bewerkstelligen met de social distance etc.

    Plaatselijke bewoners worden nu toegelaten mits er voldoende ruimte vrij is.

 15. Moonie zegt:

  Protesten tegen Lockdown breken uit in Duitsland

  Corona-Pandemie, Hahaha!

  Jl. zaterdag gingen mensen massaal de straat op in onder andere Berlijn. Ze protesteerden tegen de lockdown en de politie-staat die in enkele weken is opgetuigd waarbij je zelfs je eigen familie niet meer mag zien. Hoongelach breekt uit als de politie-megafoon spreekt over “Corona-pandemie”. De aanwezige mensen hebben de hoax door. Zie de beelden in onderstaande video: “Wir sind das Volk”. NOS, NPO en andere systeemmedia zwijgen. Volgers van alternatieve media zijn wederom beter geinformeerd.

  Ook in Canada Protest tegen Lockdown
  De wereldwijde Protesten tegen de lockdown en tiarannie zwellen aan. DIT is Vancouver, Canada waar mensen massaal de straat op gaan uit protest tegen de hoax. De demostranten krijgen steun van de voorbij rijdende auto’s.

  Ondertussen in Zweden….
  Ondertussen gaat het leven in Zweden, maar ook in Belarus en gewoon door, zonder lockdown, en niet meer corona-patiënten. Volgens de allarmisten zou zonder lockdown er een catastrofe uitbreken. die landen bewijzen dat de hysterici iets te veel bevangen waren door de propaganda.

 16. Moonie zegt:

  MADRID – Vanaf 4 mei is Spanje begonnen met het zogenaamde de-escalatieplan waarmee het land in acht weken tijd en in een vier fasen-plan terug wil keren naar het ‘nieuwe normaal’. Op maandag 4 mei begint praktisch heel Spanje met fase 0 die op 11 mei overgaat in fase 1. Uitzonderingen daarop zijn de Canarische Eilanden La Gomera, El Hierro en La Graciosa en het Balearen eiland Formentera.

  Deze vier eilanden voldoen volgens het Ministerie van Volksgezondheid aan de gezondheidscriteria om in plaats van met fase 0 zoals de rest van Spanje op maandag 4 mei al met fase 1 te beginnen

  Maatregelen terrassen

  Zoals al aangegeven mogen in fase 1 de terrassen van bars en restaurants opengaan. In eerste instantie zou dit alleen met een capaciteit van 30% mogen maar dat werd later aangepast naar 50% van de normaal toegestane capaciteit. Tafels en stoelen moeten wel minimaal twee meter van elkaar staan en er mogen niet meer dan 10 personen aan tafels of een groep tafels zitten.

  De bars/restaurants mogen binnen niet open zijn, dat mag pas in fase 2 met een capaciteit van een-derde van de normaal toegestane capaciteit en alleen met klanten aan tafels. In fase 3 wordt dat 50% en mag er ook aan de bar gezeten worden met de verplichte social distance.

  Mochten horecagelegenheden toestemming hebben gekregen van de gemeente om grotere terrassen te openen dan dient er een minimale afstand te zijn van 2 meter van het vergrote terras en de voorbijgangers op de stoep of op straat.

  Bij het betreden van een terras moeten de klanten de beschikking hebben over desinfecterende gels. Het dragen van mondkapjes is voor de klanten niet verplicht.

  De uitbater dient regelmatig en in ieder geval elke keer als er andere klanten gebruik maken van de tafels en stoelen, deze te desinfecteren en schoon te maken. Placemats, servetten en tafelkleden dienen zoveel mogelijk eenmalig gebruikt te worden.

  Het gebruik van contant geld wordt afgeraden en het contact met pin/betaalapparaten dient zoveel mogelijk vermeden te worden zoals het contactless betalen. Men dient in ieder geval het pin/betaalapparaat na elk gebruik te desinfecteren en reinigen.

  Menukaarten dienen zoveel mogelijk elektronisch te zijn zoals op de eigen smartphone van de klanten. Is dit technisch niet haalbaar dan dient men de menukaarten na elk gebruik te desinfecteren en te reinigen.

  Alle producten die normaal op tafel staan en door meerdere personen gebruikt worden zoals asbakken, servetten, tandenstokers, olie en azijn, zout en peper etc. mogen niet gebruikt worden. Het gebruik van eenmalige en individueel verpakte producten wordt aangeraden.

  Borden, glazen en bestek dienen in gesloten bakken of kasten bewaard te worden. Is dit niet mogelijk dan dienen deze buiten het bereik van de klanten bewaard te worden.

  Sanitaire voorzieningen en de ruimtes waarin de toiletten zich bevinden mogen maar door een persoon tegelijk gebruikt worden. De toiletten dienen minimaal zes keer dag gedesinfecteert en gerenigd worden.

  Het personeel dient de beschikking te hebben over beschermende materialen zoals mondkapjes, handschoenen en desinfecterende gels. Het personeel dient zoveel mogelijk de social distance te houden tussen klanten en collega’s maar als dit vanwege het werk niet mogelijk is dan dient men mondkapjes te dragen.

  Het personeel dient te beschikken over een speciale ruimte waar ze van kleding en schoenen kunnen veranderen voordat men begint met werken of naar huis gaat. De werkgever wordt aangeraden met diensten te werken om zo het contact tussen het personeel onderling te vermijden.

  Mocht een van de werknemers symptomen van het coronavirus hebben dan dient deze persoon onmiddellijk de werkplek te verlaten en mag hij/zij ook niet meer terugkeren. Daarnaast dient men onmiddellijk de autoriteiten te waarschuwen.

  • Zeer gedetailleerd voor de horecamaatregelen die inderdaad maandag zullen beginnen.
   Intussen ook gelezen dat in Tenerife men sinds nu naar het strand kan maar ook met strikte voorwaarden. ‘S morenes en s avonds time slots voor gescheiden sport en wandelen. Gesloten tussen 12 en 17 uur.
   Zo probeert iedereen zijn eigen exit maatregelen. We zullen veel leren de èén van de andere

 17. Moonie zegt:

  Leve De Koning

  Koning Filip gaat zondag, een dag voor hun officiële heropening, al enkele handelszaken in het centrum van Brussel bezoeken. Hij gaat langs in vier familiezaken die gedurende de lockdown, net als de meeste ander handelszaken, verplicht waren om gesloten te blijven.

  Tijdens zijn bezoek zal de koning met de zaakvoerders spreken over de intense voorbereidingen voor de heropening onder strikte voorwaarden en over de voorbije lockdown, maar ook over de toekomstperspectieven voor de detailhandelaar.

  Filip bezoekt boekhandel Tropismes, koffiebranderij Cafés Delahaut, kunst-en-designwinkel On And On en speelgoedwinkel The Grasshopper.

  HLN

 18. Moonie zegt:

  2 maten 2 gewichten

  Hoewel de social distance van 1,5 meter de norm blijft, is hij niet langer verplicht op het openbaar vervoer. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, volgens de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn. Een mondmasker blijft wel verplicht voor reizigers vanaf 12 jaar.

  “We merken dat er een almaar grotere bezetting komt op onze voertuigen, zeker nu ook de scholen weer heropstarten. Er moesten dus een aantal aanpassingen gebeuren, want het begon lastig te worden overal een anderhalve meter afstand te bewaren”, zegt Karen Van der Sype van De Lijn.

  “Veel chauffeurs zullen tevreden zijn dat ze niet langer verplicht worden een mondmasker te dragen, maar we raden het ons personeel wel nog altijd aan.”

  Het aantal reizigers op de voertuigen van De Lijn neemt toe sinds de start van fase 1b, met de heropening van de winkels. Het bedrijf noteert een gemiddelde bezetting van 15 à 19 procent. Dat is echter de capaciteitslimiet voor de bussen en trams als er 1,5 meter afstand dient te worden gegarandeerd.

  Omdat De Lijn verwacht dat het vanaf maandag, met de heropstart van de scholen, nog drukker zal worden, heeft de openbaarvervoermaatschappij bij de overheid aangedrongen op duidelijkheid over de hoeveelheid reizigers die mee mogen met de bussen en trams. “Daarop is door de overheid beslist dat social distance de norm blijft, maar niet langer verplicht is op het openbaar vervoer. Er geldt dus geen harde beperking meer op het aantal reizigers in bus en tram”, meldt De Lijn.

  De bestaande aanbevelingen om alleen gebruik te maken van het openbaar vervoer als er geen andere mogelijkheden zijn, om de spits te vermijden en om afstand te houden, blijven wel van kracht.

  Belgie ten voeten uit.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.