Vakantie in Tenerife (aanhangsel)

Blauw=bijgevoegd

Onze ex boven-gebuur Julien ergens op een terrasje in Palm-Mar (11 mei 2020)

Op 12 mei ontvingen we van onze ex-buurman Julien deze foto vanuit Palm-Mar met de melding “Gisteren eerste dag vrij! Heel druk in de cafés die open waren!”. Een beetje provocerend temeer we 37 dagen in Tenerife in quasi quarantaine hebben gezeten en slechts de eerste dag de omgeving hebben kunnen bewonderen (zie de 4 vorige DE BLIEDEMAKER’s).
De vraag is natuurlijk: “Hoe komt het dat daar de situatie sneller gunstig evolueert dan bij ons?”.

Onze enige “vrije dag” te Tenerife op 14 maart 2020 (kort na aankomst)

In de vorige DE BLIEDEMAKER heb ik een uitvoering kritische vergelijking gemaakt: Tenerife versus België. De eigen vergelijkende grafieken en ook de internationale grafieken van de John Hopkins University tonen duidelijk dat de maatregelen in België, bij de aanvang, niet het beoogde effect gehad hebben en de pandemie in B nog vrij actief is. Verbetert langzaam maar nog te hoog om volop de exit maatregelen los te laten (los van alle terecht grote economische, sociale en culturele noden). Ook grote onzekerheid en afwachtende houding om te zien of de versoepelingen in andere landen geen heropflakkeringen teweeg brengen.
Wij hebben zelf ervaren dat de “Noodtoestand in Tenerife” veel strenger werd toegepast dan in B. In B heeft men de grootste stap in de lockdown, nl 14 maart, dagen op voorhand aangekondigd zodat zelf volop op de vrijdagavond  “lock-down feestjes” konden georganiseerd worden. Met hetgeen we NU weten, was dit het slechtste dat men kon doen. Corona houdt niet van gezelligheid en feestjes. De cafés en bars zullen wellicht in de allerlaatste exit-fase mogen openen en dan nog met SD. In Tenerife is die de “Noodtoestand” maar 1 dag later aangekondigd (15/3)  maar dan wel zeer brutaal en ultra streng. Max 1 persoon op straat en ALLEEN voor levensnoodzakelijke redenen. Er viel niet ten lachen met de controles van de Guardia-Civil. In onze omgeving aldaar was dat in ieder geval zwaar overgekomen. Precies oorlog. Radio wagens, legerjeeps, helicopters. Men dacht onwillekeurig aan de Franco-oppressie. Of was het uit grote schrik naar aanleiding van de beelden van Madrid waar mensen op de grond moesten sterven.
De eerste dagen hadden wij ook schrik. Zou het in Tenerife zoveel erger zijn dan in B?
Dus we volgden dagelijks de cijfers. Vanaf de eerste dag zeer gemakkelijk te vinden voor  de Canarische eilanden, voor B was dat aanvankelijk moeilijker maar toch zagen we reeds in de eerste week betere cijfers in de CE. Geruststellend. Maar met ontzetting zagen we de TV beelden uit B waar alles maar zachtjes blijk aan te lopen. Iedereen kon relax rondwandelen.
Na een paar weken zagen we duidelijk de afbuiging van de besmetting op de CE waar de cijfers in B nog zeer wispelturig en hoog waren.
En inderdaad dat bevestigt zich nu zeer duidelijk (zie vorige DE BLIEDEMAKER). Tenerife is duidelijk een “groen” eiland. Vandaar dat Fase 1 door de federale regering reeds mocht gestart worden op 11 mei. Hierbij mag de horeca open mits te voldoen aan een duidelijke lijst van SD maatregelen.
Ook in andere Europese landen kan de horeca van nu reeds open. Dit is steeds mits strikte toepassing van de SD.

Hoe komt het dat bepaalde landen reeds vroeger de maatregelen laten?
Vrijdag is er in dat verband een opmerkelijk artikel verschenen in de Standaard. Hier enkele topics:
“..Centraal-Europese landen gingen snel en hard in lockdown.
Twee maanden na het begin van de corona-uitbraak komen ze g
ezonder uit de lockdown. Reden?
Centraal- en Oost-Europese EU-lidstaten zullen in de volgende weken minder gehavend uit hun lockdowns komen dan veel West- en Zuid-Europese lidstaten. Landen als Tsjechië, Slovakije en Polen tellen het aantal coronadoden nog steeds niet in duizend-, maar wel honderd- of zelfs tientallen (v.d.red. op 15 april 9.005 in B). Analisten in denktanks, academia en (sociale) media vielen de afgelopen weken over elkaar heen om die gunstige cijfers te duiden. Clichés werden daarbij niet geschuwd, gaande van de vermeende collectieve discipline die ‘postcommunistische’ samenlevingen kenmerkt tot verdachtmakingen dat regeringen de werkelijke statistieken in de doofpot staken. Die beschuldiging wordt zowel tegengesproken door oversterftestatistieken als door grootschalige antilichaamonderzoeken (v.d.red nu begint men in B ook toegeven dat we de hoogste relatieve sterftecijfers hebben. We zouden niet teveel tellen maar andere landen zouden te weinig tellen!)

België meer dan 9.000 doden met 11 milj inwoners.

Meer doordachte analyses keken onder meer naar verschillen in bevolkingsdichtheid, leeftijdsverdelingen, mobiliteitspatronen en uiteenlopende toevalsfactoren. Studies werden opgestart om na te gaan of een tuberculose-vaccin dat toegediend werd in Oost- maar niet in West-Europa, een rol zou kunnen spelen. Een andere hypothese is dat de vroege beslissing van Slovakije en Tsjechië om het dragen van mondmaskers in de openbare ruimte te verplichten, meespeelde?
Van sommige factoren is onduidelijk of ze überhaupt een rol speelden, van andere in welke mate. Wel is zeker dat de meeste landen van Centraal-Europa na de uitbraak van corona in Italië enkele dagen langer gespaard bleven van oplopende besmettingscijfers dan veel West-Europese landen, om vervolgens ook sneller en forser te reageren.
Slovakije kondigde op 12 maart, terwijl het nog maar 21 besmettingen geregistreerd had, niet alleen aan zijn scholen, bars en restaurants te sluiten. Ook de grenzen gingen dicht. Tsjechië deed hetzelfde en verbood meteen ook de eigen burgers nog te reizen. Het  land  telde  op dat moment 117 geregistreerde besmettingen en nog geen doden. Ook België kondigde die 12de maart de sluiting van scholen en horeca aan, maar het aantal geregistreerde gevallen lag bij ons dan al op 399 en het dodental stond op drie. Onze grenssluiting  kwam  er  pas  op 20 maart. Andere Centraal-Europese regeringen volgden gelijkaardige trajecten als de Tsjechen en Slovaken.
Volgens Krastev: ’Een paradox is dat een deel van het succes in Centraal- en Oost-Europa, volgens mijn Bulgaarse ervaring tenminste, geworteld is in een heel sterk wantrouwen van mensen in de capaciteit van onze gezondheidszorg’, aldus Krastev. Die is in verschillende landen ondergefinancierd en onderbemand. ‘Dan is social distancing van kritiek belang. Je laat eigenlijk zien dat je niet in het ziekenhuis wil eindigen.
‘In Tsjechië werden maskers verplicht, maar de regering zou niet in staat zijn geweest om er genoeg af te leveren voor iedereen’, zegt Olga Loblova, deskundige gezondheidsbeleid. ‘Dus begonnen mensen meteen zelf maskers te maken. Dat was een opvallend moment van nationale trots. In de supermarkt zag ik niet één iemand die er geen aanhad.’ Maar Tsjechië is, evenmin als België, een land van kadaverdiscipline: ook daar grepen burgers de toelating om te bewegen in open lucht aan om samen te scholen in parken. En net als in België was er kritiek voor veranderlijke communicatie en een gebrek aan transparantie bij de regering. ‘De politici luisteren naar verschillende adviesorganen,’ zegt Loblova, ‘maar we weten vaak niet wie daar allemaal in zit.’ Niettemin kreeg zowel het Tsjechische als het Slovaakse coronabeleid volgens een regionaal onderzoek eind vorige maand het vertrouwen van meer dan 60% van de gepeilde burgers. In Hongarije, Polen en Bulgarije bleef het vertrouwenspeil steken rond de helft.
Nu in verschillende landen het openbare leven stap voor stap herneemt en grensopeningen dichterbij komen, groeien zowel de uitdagingen als potentiële verschillen tussen landen. Tsjechië loopt opnieuw voorop, met een vijfstappenplan voor de ontspanning van maatregelen, een contact tracing-app en een legertje menselijke contactonderzoekers. Inzake uitgevoerde tests overtroeft het landen als Hongarije en Polen ruimschoots, ondanks hun vergelijkbare situatie. Sinds 11 mei mogen de Tsjechen weer biertjes drinken op een terras. 

Besluit
Ik ben geen viroloog maar heb wel de indruk dat in B zijn te veel besmettingen gebeurd zijn rond de eerste lock-down week. De federale maatregelen werden wellicht te geleidelijk en te weinig strikt ingevoerd. Door het feit dat iedereen pragmatisch op straat mocht rondlopen was er geen angstgevoel (dit in tegenstelling tot Spanje, centraal-Europese landen. cf ook Bulgarije waar men schrik had om in de abominabele ziekenhuizen te belanden).
Slovakije en Tsjechië zijn voorlopers, niet alleen met hun gedetailleerd vijfstappenplan voor de ontspanning van maatregelen,  maar vooral ook met een contact tracing-app en een legertje menselijke contactonderzoekers (in B nog maar in aanloopfase). Daar kan men sinds 11 mei weer biertjes drinken op een terras. Idem Tenerife, maar dat is niet overal in Spanje. Je moet eerst lage cijfers hebben.

Een andere uitleg waarom het in de eerste lockdown week verkeerd gegaan is in B (uit De Standaard van 18 maart ):
‘De richtlijnen om personen te testen waren te limiterend in het begin’
, zegt professor microbiologie Herman Goossens (UZ Antwerpen). Al vanaf het begin van de uitbraak pleit hij voor het veel ruimer testen. ‘Het verbaast me niet dat er vóór de krokusvakanties introducties van het virus zijn geweest in ons land. We hebben ze niet opgemerkt omdat er niet naar werd gezocht.’
‘Patiënten met verkoudheids- en griepsymptomen testen vanaf het begin, zoals de Duitsers het hebben gedaan, had de epidemie in ons land kunnen niet voorkomen. Maar we hadden dan toch met een minder sterke verspreiding gezeten. De situatie zou minder ernstig geworden zijn.’

Deze criteria van “groene zone” zouden best ook eens opgesteld worden bij ons. Probleem: één zone voor gans België, of één per gewest of één per provincie of één per toeristische regio (vb Kust). Er zou nog veel rood kleuren in B. In Frankrijk per departement. Nu is ongeveer 1/3 in het noorden “rode zone”. Men mag normaal niet uit een rode zone naar een groene. Zelfs niet uit het departement met uitzondering van 100 km (vb rond Bordeau).
Duitsland lost men de maatregelen per “Bundesländer “. Vb Rijnland-Palts is Ok. Luxemburg ook OK. Ook de grens met het “groene” Oostenrijk mag open. Dus grens mag open. vb Puglia (de bot van Italië) is OK Dus stelt zijn grens open voor toerisme.
Om de Europese grenzen opnieuw 1 per 1 open te stellen zullen de desbetreffende cijfers van beide landen laag moeten liggen. Spijtig dat de EU hiervoor nog geen duidelijke criteria opgesteld heeft. Ook spijtig dat de EU ook nog steeds geen Europese databank heeft voor de internationale besmettingen tracking. Hoe zal men deze tracking blijven opsporen als men zich van het een land naar het andere verplaatst?

Een ander veel besproken gegeven is:
“Waarom mogen de tweede verblijvers (TV) nog niet naar hun tweede verblijf?”
Ook hier veel mensen die de fylosofie van emissiebubbel nog niet snappen:

Ik ben zeker geen viroloog maar ik heb gelezen in het WHO rapport over China dat je moet redeneren met besmettingsbubbels (vanaf begin was dat het gezin of een alleenstaande met een “coronabuddy”). Een bubbel is wel omschreven en men veronderstelt dat als één iemand positief in een bubbel dan geraakt iedereen positief  in die bubbel (daarom niet ziek). Die bubbels moeten ook gelokaliseerd blijven op 1 plaats. Zodanig dat bij heruitbraak men die bubbels goed kan omschrijven en de exitmaatregelen terugdraaien alleen voor die groep van bubbels. Indien men nu die bubbels rondstrooit over heel België gooit men ook de controle door elkaar. Bij een heropflakkering weet men niet van waar het komt en hoe het komt. Waar moet men terugdraaien? In zo’n mengsituatie kan men dan het terugschroeven bijna niet anders doen dan voor heel België.

Op 1 locatie betekent niet verplicht in uw domicilie. Men zou moeten kunnen opteren voor ofwel domicilie ofwel tweede verblijf, maar wel voor de volledige duur van de lockdown. Niet een paar weken aan de kust en dan een paar weken in het binnenland (belet een 1 malige verplaatsing naar binnenland voor bijv. medische reden moet kunnen, maar normaal terugkomen naar de gekozen vaste locatie).
De bubbels door elkaar gooien is gevaarlijk. In F per departement. In D per “Bundesländer”. In S per provincie op eiland vb CE.
In Wuhan ging men nog meer kleinmazig en was de stad zelf ook verder ingedeeld in zones die bij problemen in quarantaine konden gezet worden. Men mocht ook niet van de ene zone naar de andere zondere ernstige gecontroleerde reden.Een tweede meer practisch probleem is: “Hoe zal men gefaseerd werken?”.  Je kan toch moeilijk onderscheid maken tussen tweede verblijvers en dagjestoeristen? Is dat wettelijk wel mogelijk (gelijkheidsprincipes).
En te derde en “Hoe zal men circulatieplannen opstellen met beperkingen voor de Kust?” .
Men zal daar achter de schermen wel druk mee bezig zijn maar nog niets van gehoord in de media of op fb. Zijn die klaar? (men heeft voorgesteld per gemeente)

In B zijn er veel die nog niet gesnapt hebben wat het betekend “BLIJF IN UW KOT”
Voorbeeld: de “regel van 4″ . Volledig verkeerd begrepen. Men wou de kleinste bubbel (gezin of alleenstaande) om sociale reden uitbreiden met een tweede bestaande bubbel. Na discussie over hoe groot die tweede bubbel maximaal mag zijn heeft men gezegd met max 4 (omdat een doorsnee gezin bestaat uit 2 volwassen en 2 kinderen). Later heeft men dat heel verkeerdelijk uitgebreid dat men 4 bubbels van 1 persoon mocht toevoegen. Het was zeker niet de bedoeling van clusters van 5 bubbels toe te laten. Ongelooflijk verkeerd.
Vandaag zondag begint 1 van onze 6 (of 7?) ministers van gezondheid de regel nog wat ingewikkelder maken door de grootouders toe te laten in dezelfde bubbel.
In ieder geval hebben wij tot heden onze eigen bubbel nog niet uitgebreid (vb met ons dochter met haar kinderen). Zij moeten buiten blijven.

Achteraf zullen hopelijk de virologen deze zaken in detail kunnen analyseren. De basis van veel van die fouten zijn:
1. zwakke regering
2. geen eenheid in communicatie (liefst beperkt tot 1 persoon of woordvoerder met carrisma)
(iedere politieker wil zijn zegje hebben op TV)

1. Dringend nodig aan een duidelijke definitie van de R (Reproductiegetal) en dagelijkse publicatie ervan per gemeente, per provincie en van het land zodat we een parameter hebben om de exit te controleren (cf. Duitsland, Nederland en Denemarken) (R moet <1 zoniet dooft de epidemie niet uit. Nu ongeveer 0,8 voor B)
2. Hopelijk wordt de “contacttracing” operationeel (niet alleen op federaal maar ook op Europees niveau).

De besmetting in B is nu nog te hoog en veel van de exit maatregelen zijn nog niet volledig uitgewerkt (vb openen kusttoerisme).
BLIJF DUS VOORZICHTIG.

VOOR UW PANNEBONs

 

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Erfgoed, Toerisme, Varia. Bookmark de permalink .

15 reacties op Vakantie in Tenerife (aanhangsel)

 1. noelhoste zegt:

  José, ik heb je conclusies over de 2deverblijvers gelezen en ben op 2 punten niet akkoord:
  Punt 1. De filosofie van de besmettingsbubbel zou betekenen dat die op 1 locatie moet blijven. Dit is in tegenspraak met de toelating om strandsporten te komen uitoefenen aan de kust (wat inderdaad momenteel in De Panne volop aan de gang is) en met de regel van 4 (twee bubbels die met mekaar in contact komen mogen dit overal in het land doen)
  Punt 2. Een tweedeverblijf is ook een domicilie, met alles erop en eraan. Een dagjestoerist beschikt niet over dergelijk alternatief domicilie. Situatie van de 2 groepen is dan ook niet te vergelijken. En wat de wettelijkheid betreft las ik voor 2 dagen de conclusies van een groep juristen die in de huidige reglementering geen juridische basis vinden voor het verbod. Blijkbaar heeft de federale regering slordig werk verricht… het is niet de eerste keer.

  • Dag Noël.
   Punt 1. die “strandsporten” is inderdaad een toegifte op de algemene regel van “Blijf in uw kot” zoals alle exit-maatregelen zijn. Hier spreken we over zeer weinig personen. De “regel van 4” is een misbaksel (lees mijn tekst)
   Punt 2. tweede verblijven en campingtoeristen zouden inderdaad uitzonderlijk reeds vóór de dagjestoeristen kunnen toegelaten worden (want hebben eigen sanitair en andere voorzieningen). Maar hoe zal men dat controleren???? En welke gemeente is klaar met zijn intern circulatieplan? (veel grote woorden op TV maar weinig concreets).

   • noelhoste zegt:

    Je tekst over “de regel van 4” geeft duidelijk weer dat het een misbaksel is. Akkoord. Maar wie heeft dat gecreëerd? Moeten we het dan niet toepassen zoals jij blijkbaar doet? En vervolgens, alles willen controleren… hoort bij een politiestaat. Is er dan geen enkel vertrouwen meer in de burger? Moeten wij persé gecontroleerd worden bij alles wat we doen?

    • Noël, het ligt blijkbaar in onze Belgische cultuur om de randjes te bewandelen en achterpoortjes te zoeken (zie reactie van Jan Claes)
     Deze morgen nog videogesprek had met onze geburen in Tenerife. Men mag er inderdaad op de cafëterrassen, maar super strenge politie controle. Dat zal hier niet lukken. Het was vannamiddag weer feest op de Markt met het goeie weer (velen overtreden SD-regels en de laatste tijd geen politiecontrole meer)

 2. Jan Claes zegt:

  Oprecht bedankt voor je duidelijk overzicht José. Maar in ons klein landje is het egoïsme en het eigen gelijk de basis van vele individuen. Bovendien is gehoorzamen niet echt ons sterkste eigenschap. Wij zijn bijzonder sterk in het zoeken van de zogenaamde achterpoortjes voor elke opgelegde verplichting. Hoe ver kan ik gaan zonder te ver te gaan. Solidariteit is een bijzonder mooie ingesteldheid maar in ons land meestal niet erg populair. De Corona virus heeft tenminste de verdienste gehad om deze kwaliteit extra in de verf te zetten. Dat deed deugd.

  • Zeer goed geformuleerd Jan. Ik wist niet dat het zo erg was in ons “klein landje”. Ongelooflijk die discussies over die achterpoortjes hier. Vandaar ongelooflijk veel kleine regeltjes…
   Goeie les, maar zal het helpen????
   Zit je nog vast in Spanje?

 3. Willy Viaene zegt:

  Jammer dat ze de eerste toeristen die uit Italië en Tyrol kwamen niet in Quarantaine geplaatst hebben en hun koorts niet gemeten werd. Misschien ging de toestand minder erg geweest zijn ?????

  • Inderdaad Willy, dat beseft men nu (zie ook mijn toevoeging in het blauw). Wij zijn, als internationale draaischijf, van verschillende kanten besmet geraakt (dat zien ze nu aan de verschillende civid virussen door fouten in het DNA). Maar we hebben te weinig getest en de quarantaine regel niet toegepast. Dat heeft ons veel doden gekost.

 4. Moonie zegt:

  “Politiek keert ons ook voortdurend de rug toe”: Wilmès ijskoud onthaald aan Brussels ziekenhuis
  Inderdaad, deze regering heeft van in het begin gefaald, en de vele doden in de WZC kunnen ze op hun conto schrijven, de testen bleven uit, de zorgverleners werden overbelast, en ze lieten ze ook nog eens in de steek.

  Gefaald over de hele lijn, een amateuristisch schouwspel zonder weerga, maar de gehele bevolking betuttelen met idiote en overbodige regeltjes waarvan geen bewijs bestaat dat ze werken, dan nog liever Duitsland als voorbeeld.

  De Bundesliga in Duitsland is opnieuw begonnen. Wie geen zin heeft om voetbal op tv te kijken, kan ook gerust wat gaan eten in een restaurant. Geen land in Europa pakt de coronacrisis zo voortvarend aan als Duitsland. Wat is de reden van dit succes? Een analyse door Sterre Lindhout, Duitsland-correspondente van de Volkskrant.

  Ik had niet gedacht dat ik dit nog eens zou zeggen’, zei een Duitse vriendin deze week tijdens een wandeling in de bossen rond Berlijn. “Maar wat ben ik blij dat ik Duits ben, in deze tijd.” Mijn vriendin is halverwege de zestig, in de communistische DDR geboren, en normaal gesproken levert ze bij dit soort wandelingen vlammende kritiek op de regering. Maar door het coronavirus telt ze haar zegeningen. Ze zou Angela Merkel niet willen inruilen, zegt ze, en het Duitse zorgsysteem evenmin.

  HLN

  https://www.hln.be/geld/consument/-vijftig-euro-per-dag-tweedeverblijver-dagvaardt-overheid-zolang-hij-niet-naar-belgische-kust-kan~a39dcdbd/

  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200517_04962954

  • Inderdaad Mooie, Duitsland heeft veel sneller en ook strenger gereageerd. Zij hebben ook veel vroeger en veel meer gemeten (zie mijn blauwe toevoeging). METEN IS WETEN. Dat verklaart waarom zij nu in meerdere deelstaten de teugels vroeger kunnen lossen.

 5. Moonie zegt:

  Het verschil tussen een Professionele en een Amateuristische aanpak ten voeten uit.
  Wat had je gedacht een dergelijke Noodregering, beschamend dus.

  Uit De krant
  Het was hét beeld van het weekend: een ‘erehaag’ aan de spoeddienst van het Sint-Pietersziekenhuis in hartje Marollen die premier Sophie Wilmès (MR) ostentatief de rug toekeert. Sophie Tosi, al 30 jaar aan de slag in het ziekenhuis, was een van hen. Samen met enkele andere verpleegkundigen vertelt zij hoe de actie tot stand is gekomen. “We proberen al lang om gehoor te vinden voor onze klachten, bijvoorbeeld over het personeelsgebrek.”
  https://www.hln.be/nieuws/binnenland/stakingsaanzegging-bij-ziekenhuizen-en-rusthuizen-in-brussel-en-wallonie~ae3c2be7/
  Kan het nog duidelijker.

  En dan hebben we nog niet gehad over maatregelen die elkaar tegenspreken of/en in de weg zitten.

  En Virologen die het over WC potten hebben, terwijl ze zelf achter de feiten aan lopen.

  En zo halen we de buitenlandse pers natuurlijk.

 6. moonie zegt:

  Het medisch personeel van Defensie is kwaad na uitspraken van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). In een discussie over het tekort van verpleegkundigen in woonzorgcentra tijdens de coronacrisis zei De Block dat ze “liever door een verpleegster dan door een militair” zou worden verzorgd. “Een slag in ons gezicht”, klinkt het kwaad bij het leger, dat in 31 woonzorgcentra medisch personeel leverde.

  Meer dan 30 Belgen, waaronder plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs, dagen de Belgische Staat en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) voor de rechter. Zij menen dat de maatregelen in de strijd tegen Covid-19 in strijd zijn met het Verdrag voor de Rechten van de Mens en op los zand gebouwd zijn en eisen dat die meteen opgeheven worden. Het kabinet-De Crem is nog niet op de hoogte van de dagvaarding.

  “De coronamaatregelen, zoals die gekke ‘regel van vier’, zijn gebouwd op los zand”, zegt advocaat Michael Verstraeten, die de klagers vertegenwoordigt. “In de dagvaarding zijn ze met 27, maar er komen …

  De federale regering heeft het Koninklijk Besluit over de opvordering van medisch personeel ingetrokken. Dat heeft ze zaterdagochtend gedaan op de zogenaamde Superkern, waar premier Sophie Wilmès (MR) elke zaterdag met de partijvoorzitters vergadert. Dat bevestigt het kabinet van de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD).

  De bron van hun onvrede: een omstreden Koninklijk Besluit van minister Maggie De Block.
  Het idee van dat Koninklijk Besluit was er gekomen bij het begin van de coronacrisis. Om Italiaanse toestanden in de ziekenhuizen te vermijden, wilde de regering het mogelijk maken om medisch personeel te verplichten op plekken te gaan werken waar ze het meest nodig waren. Maar op het moment dat het besluit definitief werd, was de piek van de crisis al voorbij en bleken de meeste personeelsleden op vrijwillige basis heel veel extra werk verzet.

  Dat daarna nog een “ezelsstamp” kwam, inclusief boetes en celstraffen voor personeel dat weigerde, is bij de Franstalige vakbonden in het verkeerde keelgat geschoten. Zij dreigden zelfs met stakingen als het KB niet zou worden ingetrokken. De regering is daar nu op ingegaan
  HLN

  Meatball kan nu stilaan opstappen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.