De fietsautostrade naar Duinkerke is klaar

Ik veronderstel dat men hier een soort “gedenksteen” zal maken om de oude spoorlijn te herdenken. Dit is de enige onderbreking onderweg

 Het is eindelijk zover. Het fietspad naar Duinkerke is ver klaar. Exact 30 minuten fietsen van het Marktplein in DP tot het gemeentehuis van Bray-Duinen en nog eens 30 minuten tot aan de Zeedijk van Duunkerke (te Leffrinkhoeke). De werf is nog in  afwerking maar het pad is prima berijdbaar.  
Een enorme verbetering en iedereen vraagt natuurlijk wanneer de aansluiting met De Panne komt.

Hier start het fietspad (links op de foto via de afsluiting. Op 1 augustus 2020 zal het pad volledig af zijn.

1.Voorgeschiedenis
Deze route is een onderdeel van een Europees project een “Voie Verte” van Kiev (Oekraïne) naar Roscoff (Bretagne). De Belgische sectie van De Mol naar Houtem is reeds klaar sinds 2014 met het Brug en het Tunnel project. Door de Fransen werden trafiekmetingen gedaan en men kwam in 2016  reeds op 20.000 fietsers/j en 5.000 voetgangers/j (paarden ?) aan het meetpunt aan de noordelijke kop van de tunnel (meting ingewerkt in een houten paaltje).
Op het grondgebied van de “Communauté de Dunkerque” (CUD van Grevelingen tot aan De Mol) is dit pad 53 km lang en wordt in 10 secties onderverdeeld. De meeste secties zijn reeds vroeger opengesteld: sectie 1 van Grevelingen naar Burburg (4 km in 2007) werd ingehuldigd evenals sectie 7 van Duunkerke naar Leffrinkhoeke (2,7 km in 2015)

Na een moeizaam openbaar onderzoek procedure en veel discussie met de DREAL (de ANB van Frankrijk) werd de sectie van Leffinkhoeke naar Bray-Duinen, lengte 7 km goedgekeurd langs/op het oud spoor maar door natuurgebied. In 2000 werden ingevolge een actiegroep van de omwonenden van het spoor, de plannen om het spoor ooit terug in dienst te nemen voor reizigers/vrachtverkeer begraven. De deklassering van het spoor werd versneld wegens het Mobil.me plan van CUD Duinkerke (o.a. de DK-Bus alle dagen gratis sinds 1 oktober 2018).

DK-Bus aan het station te Adinkerke

Het volledig traject werd niet gedeclasseerd. Tussen het kanaal Veurne-Duinkerke en de staalfabriek Ascometal (vroegere USINOR) werd alles voorzien om eventueel op latere datum het spoor te kunnen heropenen (voorlopig ligt de fabriek schijnbaar stil na overname door de Chinezen (meer uitleg bij de reacties onderaan). De nodige veiligheidsmaatregelen zijn ingebouwd om later dit deel van het spoor eventueel te kunnen hergebruiken. (o.a. de hoge zwarte lelijke afsluiting tussen spoor en het fietspad).
Men raamt dat bij volledige afwerking van het fietspad het trafiek zou kunnen oplopen tot 100 à 150.000 fietsers/j (veel scholieren) en 25.000 voetgangers, toerisme inbegrepen.
De studies voor de laatste sectie 10 van Bray-Duinen tot aan de grens zijn vlug kunnen gebeuren. Men had immers STRIKT als einddatum 2020 vooropgesteld, ultime datum voor de Europese subsidies. Het volledige project van de Moeren tot Duinkerke was geraamd op 4 miljoen euro waarvan grosso modo; 1/3 door Europa gefinancierd, 1/3 door Frankrijk en 1/3 door Vlaanderen (Brug-Tunnel). (waaronder ook De Panne vb heraanleg Maerestraat)

In 2006 werd op initiatief van de provincie West-Vlaanderen een dossier “Overdekt Waddenlandschap Adinkerke/De Panne” opgesteld, dat de recreatieve verbinding tussen De Westhoekduinen en de Moeren behandelt (zoals reeds was voorzien in de landinrichting Westhoek en het project gebiedgericht beleid niveau 3 van De Panne). In ditzelfde dossier stelt men ook voor om de oude spoorwegbedding Duunkerke–Adinkerke in te richten tot een toeristisch–recreatieve fietsroute.

2. Routebeschrijving

Tussen De Mol en Bray-Duinen

Het zopas aangelegde gedeelte vanaf De Mol rijdt perfect. De breedte van deze sectie nummer 10 is 3m (de standaard).
De landschapsschoonheid van het pad ontgoochelt enigszins. Rechts hoge bomen en struiken die de rand markeren van het nochtans mooiste natuurreservaat van de streek “Dune du Perroquet”.
Aan de andere zijde kijkt men uit op de niet steeds mooie achterzijde van de eigendommen langs de Rue Albert 1er, het verlengde van de Belgische Duinhoekstraat. Daar is destijds veel discussie over geweest. Om het pad niet in het natuurreservaat te moeten aanleggen had men gepland ten zuiden van het spoor te blijven. Dan ontstonden veel problemen met omwonenden die onwettelijk hun tuin hadden verlengd tot tegen de spoorweg. De vorige president van de CUD Michel Delebarre had schrik om stemmen te verliezen van aangelanden die een stukje van de SNCF terreinen ingepalmd hadden als tuin. Er was  een beetje politieke moed nodig. De “CUD Duunkerke” met hun nieuwe president Patrice Vergriete (die opnieuw herkozen werd reeds in het voorjaar 2020) heeft dat kunnen oplossen door te verkrijgen dat het traject juist boven op het spoor aangelegd werd. Zonder deze politieke druk van de burgemeester was er wellicht nog steeds geen fietspad.
Er was vroeger ook een serieuze druk voor een fietspad vanwege de lokale bewoners en ook meerdere natuuractiegroepen (o.a. ADELI) om  prioriteit aan te geven aan dit veilig fietspad. Sinds 2004 was er iedere jaar een betoging onder de vorm van een fietstocht-barbecue om hierop de aandacht te vestigen. Het eerste jaar waren er 300 deelnemer-fietsers.
Nu deze beslissing in Frankrijk genomen is om het spoor te laten vallen is het evident dat het gedeelte van de NMBS op Belgisch grondgebied ook zou mogen buiten dienst genomen worden om aansluiting te geven naar Adinkerke ter hoogte van het nieuw geplande hotel van Twin Properties. Holiday Suites Westhoek op de plaats waar vroeger Kindervreugd. (daar worden 72 kamers gepland. Zie openbaar onderzoek tot 15 juli 2020). Dit fietspad van slechts 2.150 m, zou tezelfdertijd een aangename fietsverbinding zijn van het Ara Dune Hotel naar Plopsaland evenals van het bestaande erfpacht appartementsgebouw Étoile des Dunes ook van Twin Properties (35 appartementen), juist over de grens.

picon_front_aqua

Étoile des Dunes aan De Mol

Hierdoor heeft het legendarische café “Palais du Picon” op zondagavond 28 december 2014 zijn laatste PICON uitgeschonken. Twin Properties heeft ook nog een ander erfpachthotel gebouwd in het centrum van Bray-Duinen, Étoile de la Mer, (28 appartementen) ook speciaal bedoeld voor Belgische klanten. De Belgische kopers in Frankrijk kunnen het volledige btw-bedrag recupereren en huurinkomsten onder de 23.000 euro zijn niet belast, op voorwaarde dat de eigenaar kiest voor vakantieverhuur en de reële kostenaftrek. Bovendien kan een eigenaar tot acht weken per jaar zelf van zijn appartement genieten.

Deze Plopsa-hotels liggen dicht met het succesvol hotel Ara-Dune hotel van Nicole Florizoone aan de Belgische zijde. Sinds 1 juli 2015 zijn er 16 kamers bijgekomen; dit zijn de kamers die zich bevinden boven het Brasserie gedeelte; het hotel beschikt dus over 32 kamers,

Voorstel aansluiting De Panne

Maar de betonbekleding fietst perfect. Men heeft de verschillende bekledingen vergeleken. Zeker geen asfalt (schadelijk in natuurgebied en zwart slorpt teveel licht op bij een gedeeltelijk verlicht pad). Gestabiliseerd zand is het goedkoopst maar niet weerhouden voor de slechte duurzaamheid en bijgevolg slecht rijcomfort. Men zal dus spierwit gewassen gewapend beton gebruiken (met een duurzaamheid >30 jaar). Deze techniek werd ook tot tevredenheid gebruikt voor het bestaande tracés dwars door Rosendaal.
De meeste gronden zijn nog steeds eigendom van de SNCF (vóór de Tweede vWereldoorlog was er zelfs een tweede spoorbedding). Voor het gebruik hiervan wordt jaarlijks een vergoeding gevraagd.
Uitzondering is een stukje van < 1 km dat dwars loopt door zwaar beschermd Natura 2000 gebied. Daar is beton afgewezen en wordt met een veel minder duurzaam kalkmengsel gewerkt. Een Europese directieve weerhoudt “harde bekledingen” te gebruiken in natuurreservaten.
Na 2,8 km nieuw fietspad overschrijden we in Bray-Duinen de Avenue du Général de Gaulle (aan de Vlaamse Kust zou men zeggen de Zeelaan) komt men vlug in de Dune Marchand. Ook hier is het panorama ontgoochelend zeker indien men weet welk mooi natuurgebied men langs rijdt.

Aan La Ferme du Nord te Zuidkote staan nog de oude borden. Belet men legt de nadruk op het verbinden van de natuurgebieden

Ook Zuidkote heeft zijn eigen Rue du Général de Gaulle die we dwarsen om 550 m op de bestaande asfaltweg ten noorden van de spoorweg (waar nu alleen zacht verkeer) te rijden langs de Dune au Lierre tot aan de private baan naar het Institut Vancauwenberghe (in de volksmond hier “het Sanatorium”). Dan komen we langs de Ferme du Nord in de Dune Dewulf. Zo rijden we in Natura 2000 gebied. Om hiervoor een toelating te krijgen zijn langdurige onderhandelingen nodig geweest met de DREAL. Verschillende derogaties zijn nodig geweest naar Parijs om afwijkingen te bekomen om door dit kwetsbaar natuurgebied te mogen.
Waarom zouden we dat in Vlaanderen ook niet kunnen  derogaties op de Vlaamse natuurwetgeving aanvragen om bijvoorbeeld van De Panne naar Baaltje te fietsen door de zwaar beschermde  Houtsaegerduinen? Als de Fransen dat kunnen moeten wij dat toch ook? Of is de Vlaamse leuze niet waar: “Als we hetzelfde doen, doen we het beter“.
Spijtig heeft men hier de breedte van het fietspad van 3 m naar 2,5 m gebracht. Alhoewel  geen snelverkeer toegelaten zoals moto’s. Toch reeds krap voor het huidige drukke fietsverkeer. Temeer doordat er een paar verraderlijke bochten in dit traject zijn. Maar ook op dit stukje grint is het comfortabel fietsen.

De Dienst van Toerisme op de promenade van Leffrinkhoeke

Ik was verwonderd om na 1 uurtje fietsen vanuit De Panne op de dijk van Leffrinkhoeke te staan. Hier kan men verder doorrijden op de dijk tot Malo aan Zee (weet niet of toegelaten in Coronaperiode?)

Bij het terugkeren. Belet de hoge lelijke afsluiting met het oude spoor naar Ascometal

Fort des Dunes

Ter hoogte van de Fort des Dunes kan je eventueel het oude fort gebouwd in 1878 bezoeken (men zegt de grootste bakstenen constructie van de streek). Maar ook zeer boeiend voor de liefhebbers van de Tweede Wereldoorlog zijn de indrukwekkende geschutbunkers op de duinrug aan het strand: de Batterie de Zuydcoote (afstand door de duinen = 800m, vrij toegankelijk).
Wat verder zien we het silhouet van La Ferme du Nord. Deze werd gebouwd in 1910. Het is een industriële boerderij die moet voldoen aan alle behoeften voor levensmiddelen van het Sanatorium Vancauwenberghe.

De Hopital Maritime van Duunkerke (vroeger Sanatorium genoemd)

Ferme du Nord

Niet alleen de gebouwen van de boerderij worden gerestaureerd maar ook het natuurreservaat la Dune Dewulf

Al deze restauratie staan allemaal in het vooruitzicht van “GRAND SITE de FRANCE” (cf Baai van de Somme, Site van de kaap Blanc-Nez Gris-Nez, Pont du Gard…).Lees>>>

Ook afstappen om het oorlogskerkhof van Zuidkote te bezoeken. Zeer veel Tsjechische evenals Duitse soldaten zijn hier begraven die gesneuveld zijn tussen september 1944 en mei 1945.

De begraafplaats ligt rechtover de sympathiek gedecoreerde watertoren

 

OPENKLIKKEN om te vergroten

OPENKLIKKEN om te vergroten

Nieuw fietspad loopt achter de kerk van Bray-Duinen

Ook de schitterende Dune du Perroquet is meer dan een bezoek waard. Zeer wild.

En eindelijk komen we aan in De Mol (Le Perroquet) op de grens

Nieuwe uitbating sinds 3 jaar met mooi vernieuwd terras

Picon Vin Blanc. Kwaliteit 5/5. Prijs: 6 euro. Groot glas

Zoals je wel weet is de Picon oorspronkelijk beroemd geworden als een preventief geneesmiddel tegen de Malaria (bevat inderdaad kinine het vroegere enige geneesmiddel tegen Malaria Lees veel meer hierover>>>>
Vandaar dat ik mezelf wijsmaak dat het ook goed is tegen Covid-19.

“23” omdat dit de verjaardag is van de nieuwe uitbater nl 23 januari

De T-shirts van het personeel met Adinkerke erop

Bij navraag waarom Adinkerke (in het Vlaams) wees men naar de duinen. “La derrière il y a La Panne, mais si devant on voit Adinkerke”.
Ik heb hen proberen uit te leggen dat dit juist is maar niet vóór de Révolution Française en niet in de periode 1911-1976. Dan was de Noordelijk kant van de Duinhoekstraat grondgebied De Panne (dat wisten die mensen niet).
Gelukkig staat wat verder in Frankrijk op de baan naar Bray-Duinen een groot bord “Bray-Dunes jumeleé avec De Panne”. Langs de Belgische kant ter hoogte van  Tropiflora staat een bord “De Panne verbroederd met Bray-Dunes, Sainte-Adresse, Hlohovec”. Ter hoogte van de gemeentegrens Zuidkote- Bray Duinen: “Bray-Dunes jumelée avec De Panne”. Het valt op dat onze gemeentenaam op een Frans toeristisch bord als dit, in het Nederlands is gesteld.

BESLUIT
Het is crimineel dat het heraanlegdossier van de Duinhoekstraat ongeveer 20 jaar aansleept. De Omgevingsvergunning was eindelijk goedgekeurd, de onteigeningen zijn rond en het Vlaamse Gewest had deze werken gepland (het geld “lag klaar” bij wijze van spreken). Maar de Vlaamse Milieuadministratie (ANB?)  heeft beroep ingediend op de vergunning omdat er kleine fouten/onnauwkeurigheden waren in het vergunningsdossier. Deze week hoorde ik (ik kan het bijna niet geloven!!!) dat ANB een tweede beroep zou ingediend hebben. Niet te geloven van onze Vlaamse Administratie (“Als we het zelf doen dan doen we het beter!!!“).
Dit dossier, na nog 2 jaar werf, was voorzien als “de oplossing” voor de aansluiting met een nieuw fietspad Moeder Lambic-Langgeleedstraat met 2 fietspaden en langs beide zijden overgaand in een breed fietspad van 3 m van de Langgeleedstraat tot aan De Mol. Daardoor waren vroegere fietsprojecten langs het spoor in de schuiven blijven liggen.
Nu beslist werd dat de SNCF zijn spoorweg gedeelte in Frankrijk opgegeven heeft is het zinloos dat het stukje van 2 km in België door de NMBS ook niet wordt opgegeven.
Indien zo’n beslissing zou kunnen losgeweekt worden (o.a. bijvoorbeeld door lobbying van burgemeester Bram Degrieck tesamen met zijn collega Patrice Vergriete van Duinkerke) is de doortrekking van ruim 2 km, technisch zeer vlug uitvoerbaar (cf. de laatste sectie 10 van de 57 km fietspad door Duinkerke). Ook Westtoer heeft hiervoor reeds in 2006 een dossier voor opgesteld dat de recreatieve verbinding tussen De Westhoekduinen en de Moeren behandelt (zoals reeds was voorzien in de landinrichting Westhoek en het project gebiedgericht beleid niveau 3 van De Panne). In ditzelfde dossier stelt men ook voor om de oude spoorwegbedding Duunkerke–Adinkerke in te richten tot een toeristisch–recreatieve fietsroute.
De grond kan eigendom blijven van de NMBS. Na het wegnemen van de sporen kan de ballast als fundering voor het fietspad gebruikt worden. Ook voor de financiering zijn 100% subsidies vanuit Vlaanderen haalbaar. Zelfs wellicht ook Europese in het kader van duurzame mobiliteitsinvesteringen i.v.m. Europa. De gemeente Panne zou financieel kunnen voorschieten (cf Koksijde-fietsgemeente)
Waar wachten we op?
Dit tracé zou veiliger zijn want het verwachte zeer hoog fietsverkeer op de FIETSSNELWEG zal veel hinder opleveren voor de inwoners van de Duinhoekstraat tussen de Langgeleedstraat en Moeder Lambic, die moeilijk in/uit hun garage zullen kunnen (langs weerszijden).

Nog een voordeel van het station van Adinkerke als terminus voor de fietsautostrade in te richten is de aanwezigheid van vlotte openbaar vervoer verbinding en (trein en tram) naar het huidige succesvolle verdeelpunt voor MOBIT deelfietsen (gratis-zelfs geen waarborg meet te betalen. Alleen account op smartphone openen. 

Ook een goeie zaak dat er aan het station een bekend café is “De Verloren Gernoare“, van heinde en ver bekend voor zijn excellente Picon. Ook een origineel terras>>>

Ook een ontlasting van de Duinkerkelaan voor de fietsers die van Duinkerke naar Plopsaland en Plopsaqua komen + een ontspanning voor de klanten van het Plopsa Hotel.

Reeds verschillende artikelen heeft DE BLIEDEMAKER gepubliceerd om dit fietspad aan te kondigen:
“Voie Verte” vanuit Duinkerke nadert De Mol>>>

Voor het MER rapportage van sectie 9 Lees>>>

Inhuldiging Moerenpaardenroute Lees>>>

Inhuldiging Maerebrug Lees>>>

Voor mooie foto’s zie Facebook Wilfried Laforce Lees>>>>

De stichting van “Palais du Picon” is gebeurd in 1937 door Eugène et Fernande Blondeel. Dan waren aan de Franse kant van de grens een 10 tal drankgelegenheden omdat er in België strenge regelementeringen waren op het gebruik van alcohol. De meeste klanten waren bijgevolg Belgen en de Bray-Dunenaars waren eerder ongewenst. In de jaren 60 is dat veranderd en de “Palais de Picon” werd een echt grensoverschrijdend adres bezocht door iedereen.
Roland en Christiane Marteel hebben het café opengehouden van 1988 tot 1993.

RECLAME

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Natuur, Verkeer. Bookmark de permalink .

11 reacties op De fietsautostrade naar Duinkerke is klaar

 1. Alex Salomez zegt:

  Mooie tekst José! Bedankt om te blijven schrijven!!

 2. Godfried Onraedt zegt:

  Gisteren 21 juli de nationale drukke Belgische feestdag ontvlucht en de ‘VOIE VERTE’ afgereden…vanaf de oprit achter La Mairie in Bray-Dunes…! Vanaf de Perroquet ligt de betonbodem van het fietspad klaar, maar is alles volledig afgesloten (voorlopig). En inderdaad… een paar kilometers verderop zijn de Franse werklui volop bezig met de laatste afwerking qua aarde tegen de randen aanbrengen. Hopelijk nog één dezer weken staat alles open vanaf ‘De Mol’ tot Malo zonder afsluitingen en volledig afgewerkt, wordt een méérwaarde voor àlle fietsers !!!

  • Buiten de werkuren gaan (zie mijn tekst). Dan rijdt iedereen rond de afsluitingen. Reeds veel fietsers. In de Café du Perroquet 23 wist men niet of er een officiële inhuldiging voorzien was. DAT MOET SAMEN MET DE GEMEENTE WAARMEE BRAY-DUINEN VERBROEDERD IS nl DE PANNE

 3. Willem Deboyser zegt:

  Zeer interessant werkstuk met routebeschrijving. Een kleine toevoeging: Ascometal was vroeger Usinor en eertijds ‘de Firminy’ waar o.m. onderstellen voor treinwagons (boggies) werden gemaakt en veel Pannenaars naartoe trokken voor hun dagelijkse boterham … voor zover ik geïnformeerd ben.

  • denorme christine zegt:

   Ja mijn grootvader pannenaar ging er elke dag werken met de fiets in weer en wind en dit voor langer dan 8 uur op een dag. Telkens ik de Firmini voorbij kom zijn mijn gedachten bij hem. Respect pepe

  • Juist Willem.
   Tot met de TGV maakte men daar de wielen tezamen met de zusterfabriek in Valencienne. Het is een dubbel fabriek op 1 site. Val Dunes (de treinwieladeling) is in 2014 overgenomen door de Chinese groep MA Steel en zal voortaan MG Valdunes noemen (tezamen met Val Dunes in Valenciennes 487 werknemers). Ook Ascometal (het staalbedrijf) is door een Franse groep overgenomen (zal nu Asco Industries noemen). Het is de 4de overname in 15 jaar!
   (de overname door de Chinezen is gebeurd zonder sociaal plan, wat de vakbonden ten zeerste betreuren. Wel hebben ze een ambitieus investeringsplan aangeboden evenals een nieuwe research afdeling. Vandaar dat de Franse overheid de redding heeft goedgekeurd).
   Het zusterbedrijf Val Dunes Belux SA te Seraing bij Luik is ook in grote financiële problemen maar wordt wellicht gesloten. (40-tal werknemers)
   De vroegere naam was “FIRMINY” . Dit is de naam van een stadje bij Lyon waar de eerste staalfabriek van dit bedrijf gevestigd was “Les Aciéries et Forges de Firminy”. Grote sociale onrusten en stakingen in dat fabriek waren de reden dat de directie die vestiging gedeeltelijk opgegeven heeft en zich heeft gevestigd op de nieuwe locatie in Leffrinkhoeke. (dicht bij de zee en dicht bij goede werkkrachten uit Vlaanderen).
   Intussen heeft dat bedrijf op 17 april 1913 zijn 100 jaar gevierd. (eerste gietting).
   Destijds waren veel arbeiders van onze gemeente daar werkzaam. (in totaal > 3.500 werknemers)
   Maar de tijden veranderen. Intussen heeft het bedrijf een andere naam gekregen in 1987 nl Ascometal en is via Russische aandeelhouders door een Italiaanse firma overgenomen.
   Sinds 1998 is het fabriek gesplitst en bestaat het nu uit 2 verschillende entiteiten: de staalfabriek ASCOMETAL (nu financieel ondersteund door een Amerikaanse groep Apollo- nog ongeveer 500 werknemers) en de staalgieterij VALDUNES (van de Duitse groep GHH Valdunes- nog ongeveer 180 werknemers)
   Valdunes in Duinkerke samen met een tweede fabriek in Valenciennes zijn gespecialiseerd in trein/tramwielen en trein/tramassen
   Beide fabrieken zijn dus van verschillende eigenaars. Valdunes is de hoofdafnemer van het staal van Ascometal. Maar beide hebben elk grote problemen hoofdzakelijk te wijten aan de sterk verlaagde afname van treinwielen (SNCF heeft grote bestellingen in het buitenland geplaatst en de vraag voor het goederentransport is fel gedaald). Valdunes staat in vereffening

   Het is dus niet denkbeeldig dat beide fabrieken zullen sluiten. Valdunes probeert zich te redden met zijn hoogtechnologische wielen voor da Alstom trams die in vele steden in Frankrijk grote ophang hebben. Ook veel export naar tramnetten in het verre oosten.
   Sarcastisch om te zeggen, maar als de verkoop van tramwielen Valdunes niet redt dan zal het goederenspoor tussen “Usines des Dunes” en Duinkerke onherroepelijk gestopt worden en in de kortste keren ingenomen worden door stadsontwikkeling .

 4. Johan zegt:

  Wij zochten gisteren nog fietsend…indien er eindelijk een verbindingsweg nr Bray Dunes was…niet gevonden
  U meldt ons dat dit pad een feit is…ENORM goed nieuws!!!!
  Bedankt voor de zeer nuttige info!!

 5. Jan Warreyn zegt:

  Vandaag was het pad volledig berijdbaar, geen spoor meer van werkzaamheden of afsluitingen. Een prachtige realisatie! Slechts één woordje van kritiek, met name de relatieve schaarste van wegwijzers waardoor we in Malo wat moeite hadden om de “Véloroute” naar De Panne terug te vinden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.