De Franse windmolens voor De Panne – Visualisatie met Foto

Eerste debatavond op 16 september 2020. Twee EMD foto’s van de windmolens gezien vanaf de Esplanade (rechts). Deze vanaf de Zeedijk van Bray-Dunes staan links (achter de mensen)

Op de eerste grote avond van de “Débat Publique” werden grote fotomontages tentoongesteld in de Salle Dany Boon te Bray-Dunes.
De foto’s vanaf de Zeedijk van Bray-Dunes hadden veel “bekijks”, maar de foto’s vanaf onze Esplanade heb ik niemand gezien. Of ik heb niemand van De Panne “herkend”. Geen inwoner, geen gemeentepolitieker en ook geen pers waren op de eerste vergadering van het debat aanwezig (of misschien wel onze Franse vertegenwoordiger waarmee meester Philippe Versyp samenwerkt). Niemand herkend ten gevolge het verplichte mondmasker? Door gebrek aan interesse? Of door gelatenheid?
De Panne heeft de eerste ronde van de “concertation in 2016 ” blijkbaar gemist (wanneer het liggingsgebied beslist werd). Nu was blijkbaar ook niemand aanwezig op het eerste debat van deze tweede ronde (grand débat).

Thuis gekomen heb ik mijn schetsen vergeleken met deze professionele fotomontages. Deze komen zeer goed overeen met de daar getoonde foto’s, alleen kende ik dan nog steeds niet de exacte geografische locatie van de molens.  Maar in ieder geval deze foto’s bevestigen mijn berekeningen in vorige DE BLIEDEMAKER. ( zie vergelijk verder).
Meteen was het voor mij een motivatie om mijn vorige schetsen ook te tekenen op een “eigen foto”. Dat visualiseert beter. (weliswaar op een amateurfoto met mijn iPhone op stand “Panorama”).
Mijn eigen berekeningen laten evenwel toe de invloed om verschillende parameters te laten veranderen. Voorbeeld: wat verandert er indien de waarnemer op het achtste verdieping staat? Wat is het verschil indien meer kleinere molens (46) of minder grotere molens (dan maar 38 nodig)?

De plaatsing van de 46 molens en de HS Transfo. OPENKLIKKEN

Na de tweede debetvergadering werden de exacte locaties van de molens op de website van EMD-RTE geplaatst. Dan was het perfect mogelijk om de molens te tekenen op de eigen foto (zie hieronder)

Berekeningsblad met de juiste plaatsen van de windmolens

Eigen fotomontage op een panoramische foto genomen van op het voetstuk van het standbeeld “Meeuwen” . Openklikken voor vergroting foto

Eigen fotomontage een beetje ingezoomd: Alleen de dichtste Voorste en de dichtste Zijdelingse molens. Uiterst links het transfostation in het rood. Openklikken om foto te vergroten

Alle molens zullen dus zichtbaar zijn tussen V18 en Z8 (voor meer uitleg hierover in vorige DE BLIEDEMAKER. Vergelijk met de Franse professionele fotomontage.
We zullen dus de molens zien over een hoek van 12 graden tot 51 graden t.o.v. de loodlijn op de kust. Dus over een gezichtshoek van 51-12=39 graden van de 180-11(haven)=169 gr zeehorizon (= 23 % = 1/4) en dit onafhankelijk van de waarnemingshoogte (zeedijk of achtste verdiep).

EMD fotomontage: scenario met alle 46 molens  (dus de 12 MWe molens)

Hoogte molens niet vermeld. Wel het project met de kleine molens (zie scenario 46 molens) De Franse fotomontage werd niet aldus scherp tentoongesteld maar men had een “nébolusité” van 2/8 gesimuleerd en de molens wit gelaten. Men moest van zeer dichtbij kijken op de foto om de molens te zien (in feite een beetje bedrog). Vandaar dat ikzelf in het zwart op deze foto deVoorste en Zijdelingse molens duidelijker naar voor doet komen in het zwart. Als men van zeer dichtbij kijkt kan men op de foto (in het echt) ook  het transfostation 66/220 kV)  op zee te zien (weinig storend vanuit De Panne want bijna volledig links dicht bij V7, in het rood).
Men heeft gekozen voor de nieuwe Haliade X 12 MWe molen van General Electric met een masthoogte van ongeveer 125 m, Dus voor 600 MW 46 molens (hiervoor wordt een nieuw fabriek gebouwd in Le Havre. Er bestaat hiervan reeds een prototype op test op land in de haven van Rotterdam).   Een andere variant zijn windmolens van 16 MWe (die nog niet bestaan). Dan zouden voor 600 MWe slechts 38 molens nodig zijn.
Voor Duinkerke heeft men de 2 varianten uitgewerkt: zowel aantal windmolens beperkt tot 46 als tot 38 voor een totaal vermogen van 600 MWe. (verschil in visueel effect is verwaarloosbaar)

Grootte windmolens in functie van MWe. Wellicht 12 MWe voor Duinkerke. Dus masthoogte ongeveer 100m


De afstand tussen de individuele 12 MWe molens werd verondersteld op ongeveer 1,25 km voor de eerste berekening (zeker omdat de molens veelal in de windschaduw zullen liggen van de overheersende W-ZW windrichting)Hoe groter de molens hoe hoger maar hoe minder en hoe groter de afstand tussen de molens i.v.m. de wervels van de wieken (“sillage” = 6 á 7 maal diameter).

Ingezoomd.V3 is de derde Voorste windmolen richting Frankrijk. In totaal 10. Z6 is de verste Zijdelingse windmolen op de grens In totaal 6. Het totale windpark heeft 46 windmolens. Hier alleen maar enkele voorste en rechtse getekend.

Hypothese DE BLIEDEMAKER:

1.De hoogte waar ik de foto genomen heb is staande op het verhoog van het monument “Meeuwen”. (hoogte Zeedijk: 9,14 m TAW. niveau vloedlijn op 19 september 2020: 5,28m. Vandaar hoogte Waarnemer 6,22 m boven zeespiegel).
Ik heb moeten op dit verhoog staan om de horizon te zien doorlopen boven de vaste stacabines (zoniet onderbroken).
2. De berekende horizon op deze hoogte is exact 8.907 m. Dus alle molens gezien vanaf de Zeedijk liggen ACHTER de horizon. Zij zijn dus alle een klein beetje verdronken. Kort achter de horizon is deze “verdrinking” zeer beperkt (zie grondige uitleg met grafiek in de vorige DE BLIEDEMAKER)
De verdrinkingen  bedragen:
V1=Z1: 1,3 m op afstand van 15 km
V10: 10,2 m op afstand 20 km
Z8: 10,2 m op 20 km

Besluit: alhoewel bij zicht vanop de Zeedijk ALLE molens ACHTER de horizon zitten zijn  deze verdrinkingen bijna te verwaarlozen op het verre zicht.  Op een masthoogte van 125 m (minder dan 8 % van de masthoogte).
Bij een waarnemer op het achtste verdieping staan alle getekende molens (op 2 na) vóór of juist achter de horizon. Dus geen verdrinkingen.

Pier Kloeffe trekt het zich niet aan. Hij zal de windmolens niet zien.

Er zijn nog tekortkomingen:
– beter kwaliteit van foto met vanop de Zeedijk met bereik van horizon van De Panne tot Duinkerke correct in cilindrische projectie. WIE KAN ME ZO’N FOTO OPSTUREN?
– een analoge foto vanuit een bovenste verdieping om het effect van de waarnemershoogte te simuleren. (liefst van zelfde fotograaf). Op een 8ste verdieping ligt de theoretische horizon ongeveer op 20 km. Verdere voorwerpen verdwijnen gedeeltelijk onder de horizon.

 

 

Vervolg van de inspraak:
De  CNDP heeft de verantwoordelijkheid om de debatten te organiseren en te leiden over het Windmolenpark van EMD Duinkerke:
…La Commission nationale du débat public (CNDP) est une autorité administrative indépendante dont la mission est d’informer les citoyens et de faire en sorte que leur point de vue soit pris en compte : « Vous donner la parole et la faire entendre ».
Dès la conception d’une décision ou d’un projet, le point de vue des citoyens, des usagers, des riverains, du grand public en général, est indispensable pour éclairer le décideur : une décision mieux partagée est une décision plus légitime.
La CNDP n’est pas là pour « faire accepter » un projet mais pour montrer au décideur les questions qu’il suscite et ses conditions de faisabilité. L’action de la CNDP vise à ce que chacun puisse s’exprimer sur l’opportunité même du projet, ses caractéristiques et ses impacts. Elle veille, en particulier, à ce que l’information donnée par le responsable du projet soit accessible, complète et compréhensible. A ce titre, elle peut financer des expertises alternatives ou complémentaires demandées par le public. Une des missions principales est aussi de mobiliser le plus largement, notamment les publics dits « éloignés » qui ont peu d’accès aux décideurs ou n’osent pas s’exprimer. Toutes les paroles doivent être entendues avec la même attention et le même respect. A l’issue des débats ou des concertations, la CNDP rédige un ou des documents de conclusion qui donnent à voir tous les points de vue exprimés, de manière exhaustive et transparente. Elle précise ainsi les conditions de faisabilité du projet. Le responsable du projet a l’obligation par la loi de répondre, de manière motivée et publique, aux recommandations formulées par la CNDP…”

Le ministre chargé de l’environnement peut saisir la CNDP en vue de l’organisation d’un débat public portant sur des options générales en matière d’environnement ou d’aménagement (hier windmolens in zee voor Duinkerke: Lees>>>)

Procedure: Lees>>>

De 4 leden van de CPDP voor het project Duinkerke: Lees>>>>

Dit publiek debat richt zich natuurlijk ook tot de Vlaamse omwonenden. Vandaar de synthese brochure in het Nederlands. Het lijkt zeker niet de bedoeling om hierover ter plaatse in België vergaderingen door de CPDP te organiseren. Lees>>>

Voor de volledige documentatie (was ook in boek van 120 pagina’s was beschikbaar in de Salle Dany Boon te Bray-Dunes) Lees>>>

Videoverslag van het eerste débat te Bray-Dunes Herbekijk op Youtube>>>

VOORLOPIGE KALENDER VAN EEN 9 TAL DEBATTEN die eerste 3 maanden: Lees>>>
(waarvan de specialisten steeds tezamen op 1 locatie, met online video via de sociale media FACEBOOK en TWITTER
De eerstvolgende is een interessant thema voor De Panne nl volgende woensdag 23 september om 18:30 te Zuidkote, Thema: “Impacts sur les paysages et photomontages
Hiervoor moet je zich inschrijven i.v.m. Corona maatregelen Inscription>>>
Tot daar misschien?

Ook nog een interessant débat op 15 oktober te Leffrinkhoeke met thema “Biodiversité : impacts sur les milieux marins / avifaune, chiroptères

Mijn eigen zeer kort verslag op Facebook over de vergadering van woensdag 16 september. Door een zekere Marc Van Deuren (Vlaming?) werd de vraag gesteld waarom die molens zo dicht bij de Belgische grens moeten staan. Nog geen antwoord,

Eerste vergadering in de Salle Dany Boon te Bray-Dunes op 16 september

Ik zit uiterst rechts juist voorbij de oranje journaliste

Nog enkele beelden:

Transfostation 66/220 kV dicht bij Gravelines. Zal bijna niet te zien zijn vanuit De Panne. Wel minuscuul te zien op de grote foto’s.

Voorbeeld van visualisatie draaiende windmolens. Volgens dit filmpje is het draaien van de wieken zo’n grte afstand niet meer zichtbaar

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Varia. Bookmark de permalink .

12 reacties op De Franse windmolens voor De Panne – Visualisatie met Foto

 1. Jean-Paul Samyn zegt:

  Het klimaat kan er wel bij varen . Proficiat . Je moet eens kijken uit zee naar onze kust ” de lelijkste kust van west Europa ” de nieuwe Atlantic Wall . tis enkel geld die telt .

  • ER ZIJN VOOR EN NADELEN.
   Één van de algemeen voorkomende nadelen is het NIMBY (Not In My BackYard) vooral wat betreft zicht.
   Voordeel: geen CO2 emissie.
   Ander nadeel: windmolens nog nergens mogelijk zonder grote subsidies. Dus de burger betaalt mee.Voor De Belgische windmolens zijn dat vele miljarden waarvan een deel verrekend wordt (en nog verder zal worden) visa taksen op uw E-rekening (Elia heffing). Maar er komt een tijd dat die niet meer zullen moeten gesubsidieerd worden (cf gedeeltelijk voor de nieuwe concessie Holland-Zuid en Noord).
   Nog een voordeel: broedgebied voor de visserij (zal daar verboden worden).

  • Juist Jean Paul. Die molens zijn schoner dan die buildings. Komen wel op een plaats , de horizon, waar nu alleen maar nu en dan een boot te zien is. We zullen ons eraan moeten wennen. Wel een serieuze ingreep. Maar alles heeft voor- en nadelen

 2. Dank je wel José voor deze verdere analyses. Wat mij toch nog onduidelijk is: enerzijds stel je meermaals (ook in je vorige artikels) dat de hinder voor De Panne verwaarloosbaar klein zal zijn. Maar als ik je fotomontages zie in het huidige artikel is dat toch een heel ander verhaal en zijn die windmolens toch heel erg zichtbaar? Mis ik iets? Hoe moeten we dat precies interpreteren?

  • Thierry, ik heb maar 1 fotomontage gemaakt in mijn artikel volgens de identieke berekening van in mijn vorig artikel. (zie toegepast op de tweede bovenste foto die zeer goed vergelijkbaar is met de professionele Franse fotomontage). Uit zo’n gezichtshoek valt alles nogal mee, vind ik althans.
   De andere beelden zijn afgeleid uit dezelfde montage maar INGEZOOMD met zwarte molens. De Franse molens zijn wit (zoals het wellicht zal zijn en met een “nébolusité” van 2/8 (het klopt dat in werkelijkheid nogal dikwijls een nevel hangt juist boven de zee).

   Rechtzetting: ik heb nooit gezegd dat “de hinder voor DP verwaarloos klein zal zijn”. Wel “HET VALT VEEL BETER MEE DAN IK VERWACHT HAD!” (zie vorige DE BLIEDEMAKER en op fb). Inderdaad ik kreeg nachtmerries van molens bijna zo hoog als de Eiffeltoren vlak voor onze kust. Ik dacht ook dat die zouden staan midden in de zichtbare zee. Vandaar dat ik zelf die berekeningen gemaakt heb….en inderdaad dat viel mij nogal mee. Wordt ook bevestigd door de Franse fotomontage.
   Mijn uitgezoomde foto is nogal “droef” en dan nog met zwarte molens! Dat is opzettelijk om de burger eindelijk wakker te schudden. Het is altijd hetzelfde: gedurende het Openbaar Onderzoek dient quasi niemand bezwaren in. Alleen bij het beginnen van de werken start groot protest. Het was zo met de Westhoekverkaveling en zal ook zijn met het toekomstig immobiliën project Zeepark.

 3. Johny RECOUR zegt:

  Chinees spreekwoord hoort hierbij : je moet je het ergste voorstellen en al hetgeen achteraf gebeurt zal veel minder erg blijken te zijn.

  • Ik ben van nature ook nogal optimist Johny. Maar ik vind het toch raar dat de gemeentepolitiekers dit dossier moedwillig in de doofpot hebben willen steken (luistert naar de gemeenteraad van augustus).
   Ze zullen maar in dienst komen in 2027. Ik zal dan 85 jaar zijn. Zal ik ze nog kunnen zien?

   • Bedankt voor al de moeite die u deed en nog doet José, om dit Franse windmolenpark bij ons aan te kaarten.
    Ik lees dat bijna niemand (herkenbaar) vanuit De Panne aanwezig was op het eerste debat van 16 september. De afstand speelt natuurlijk een rol en misschien ook het Frans, al weten we allemaal hoeveel Frans er gesproken wordt in De Panne…
    Denk toch dat er meer Belgen aanwezig zouden zijn, moest de gemeente daar meer ruchtbaarheid aan geven, maar dat dien ze blijkbaar bewust niet… waarom?
    Op de grote montage foto die daar te zien was met zicht vanuit De Panne zie je heel veel, maar weinig windmolens in de verte; die zo bewust klein zijn gemaakt. Zo gemonteerd door de Fransen om de zaak te minimaliseren.
    Ik zou graag aanwezig zijn op het 2de debat in Zuydkote op 23september om toch ook onze aanwezigheid te laten zien en stem te kunnen laten horen (naast de uwe…). Al woon ik als 2de eigenaar in Schoten op 160km van De Panne en bijna 175km van Zuydkote, wil ook ik die moeite doen.
    Ik lees dat je je per mail moet inschrijven.
    Kan u het preciese adres en uur van die vergadering laten weten?
    Op datum van 17 augustus stuurde ik een aangetekend schrijven naar de Burgemeester van De Panne met de vraag waarom de inwoners en 2de verblijvers van De Panne niet op de hoogte worden gesteld van de Franse windmolen plannen, zo dicht op onze neus.
    Diezelfde dag kreeg ik een mail vd Burgemeester met de volgende ultra korte, laconieke melding:
    “U bent slecht geïnformeerd. Wij bereiden wel degelijk een dossier voor en wachten het openbaar onderzoek af.”
    Amaai zeg: “slecht geïnformeerd”, natuurlijk niet, want er is helemaal geen informatie vanwege de gemeente.
    Op datum van 1 september kreeg ik vanwege het Secretariaat vd gemeente een brief in de bus, waarin het volgende:
    >>> Wij zijn op de hoogte vd intenties vd Franse staat tot het plaatsen van een windmolenpark voor Duinkerke, aanpalend aan de grens met de territoriale wateren van België. We hebben ter zake reeds een advocaat onder de arm genomen die, in samenspraak met een Frans kantoor gespecialiseerd is in de specifieke materie vd windmolenparken, het dossier opvolgt en de belangen van de gemeente zal verdedigen.
    Ter zake verwijzen wij naar de diverse persartikelen welke omtrent dit onderwerp zijn verschenen. Zoals alle bewoners en 2de verblijvers zal u ten gepaste tijde geïnformeerd worden over de evolutie van het dossier…<<<
    Ongelofelijk deze houding vd gemeente De Panne:
    1. "Persartikelen": welk dagblad, wanneer? Iedereen leest niet alle pers. Wat wel had gemoeten vanwege de gemeente is een rechtstreekse en degelijke geschreven informatie aan alle inwoners en 2de verblijvers
    2. "De belangen vd gemeente worden verdedigd…": welke belangen en hoe?
    3. "U zal ten gepaste tijde geïnformeerd worden over de evolutie vh dossier…" Dit is compleet onwaar, vermits de bewoners/2de verblijvers zelfs niet op de hoogte worden gesteld vh feit dat er een reeks publieke debatten en hoorzittingen gehouden werden/worden waaraan kan deelgenomen worden.
    Als dit zo verder gaat gaan de bewoners van De Panne alleen "ten gepaste tijde" worden geïnformeerd als alles al door de Fransen is bedisseld, zonder de minste inspraak vanwege inwoners van De Panne.

    • Vandaag 23 september, in Zuydkote, een voor De Panne belangrijk publiek debat over de visuele aspecten vh windmolenpark.
     Hopelijk dagen er nu nogal wat Belgen op!
     Inschrijven kan via mail naar:
     Dunkerque-eolien-mer@debat-cndp.fr
     Aanvang 18u30, route des Dunes Prolongées, salle Robert Merle, Zuydkote

     • Dank voor uw aanwezigheid Marc op deze belangrijke debatten.
      Nu ook andere Belgen gezien: onze burgemeester Bram Degrieck en meester Versyp (aangesteld door de gemeenteraad om dit dossier te volgen ten einde een bezwaren in te dienen (indien nodig))

 4. Rob Vermoote zegt:

  José, alweer een heel gedegen, onderbouwde mening. Respect.
  Ik vraag me af waarom in 2016 De Panne-Adinkerke daar toen afwezig was. En waarom plaatst Frankrijk met hun duizenden kilometer kust dit gigantische windmolenpark net daar bij onze hozizon?

  • 1. Rob, inderdaad de besprekingen met de Franse staat om de zone af te bakenen zijn gebeurd in 2016. Toen heb ik ook reeds DE BLIEDEMAKERs geschreven om dit te melden. Heeft De Panne of België daarop gereageerd? Ik heb daar niets over gehoord of gelezen.
   2. Er werd dan beslist dat 7 zulke parken in de Noordzee en de Atlantische Oceaan moeten gebouwd worden in het kader dat Frankrijk beloofd heeft aan Europa om tegen 2030 40% van hun elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te produceren. Dus logisch dat er ook 1 van de 7 moest komen in het Departement du Nord. (andere meestal in Bretagne waar ook veel wind is). Dat brengt ook industrie, technologie en werkgelegenheid mee (investeringen geraamd op 1,4 miljard euro alleen voor Duinkerke!!!).
   3. Op de gemeenteraad van 10 augustus heeft de burgemeester gevraagd om geen ruchtbaarheid te geven aan dit project om geen ongerustheid te creëren (luister naar het audio verslag). Men heeft meester Versyp aangesteld om dat te volgen en indien nodig te reageren (daarvoor doet hij beroep op een Franse specialist). Wat zij momenteel aan het bekokstoven zijn gebeurt blijkbaar in het strikte geheim. Doen ze dat alleen of met hulp van de Belgische staat????
   Misschien komt er plots een hevige actie of tegenvoorstel uit een onverwachte hoek????? Die 3 heren waren wel aanwezig op de tweede debatavond (van de 9) te Zuidkote en daar heeft Bram geen vragen gesteld (Versyp wel 1 technische vraag). Eigenaardig

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.