GEDICHTJE DUMONT, UN TOUR D’ AMOUR

Onze gekende dichter Will Vansteene heeft een mooi gedicht gepubliceerd in het NEOS boekje van september.
DE BLIEDEMAKER is zeer vereerd om dit te mogen overnemen.
Na vele jaren nietsdoen (op uitzondering van het Duinpark Kykhill) zal het gemeentebestuur ook starten met de investeringen
.

  1. Poëzie in de DUMONTWIJK
Dit Poëzantje is opgedragen aan mij door Will Vansteene. Veel leesplezier en hou het gezond!
Lichtgroene zone is de Dumontwijk (begrensd door de Witteberglaan)

Gefeliciteerd, Will, met je sterke observatiegeest en je dichterlijk talent. Vandaar dat ik dit kaartje bijvoeg. Een aanrader voor iedereen om eens rond te slenteren in deze rustige wijk aan de hand van dit plannetje om deze villa’s één voor één te ontdekken. Oorspronkelijk waren het alle Franse namen op uitzonderingen van een 10-tal Engelse. Immers in de Belle Epoque was Frans maar vooral het Engels de grote chic.

We bedanken uiteraard “krak Will” voor zijn vele grote inzet voor de gemeente en zijn Sint-Pieterswijk. We zullen nooit de “mooie preken” vergeten die Will hielp opstellen voor de Visjschersmessen. Daar heeft hij aan de parochianen uitgelegd wat een “bliedemaker” is: Lees onder “wie?”>>>
(ik zal eens vragen of hij die tekst nog heeft. Spijtig niet gefilmd)

Stukje Visjschersmesse 2013
Jeannine en Will

2. ErfgoedApp in de DUMONTWIJK

Maar indien je over een smartphone beschikt kan je zich nog dieper doordringen in het moois van deze belle epoque en interbellumvilla’s. Sinds de Open Monumentendag 2020 werd een virtuele bezoek van meerdere pareltjes in de Dumontwijk gelanceerd. Dit via de gratis “ErfgoedApp” met speciale toepassing: “Open Monumentendag De Panne 2020”. De eerste versie met 20 locaties staat sindsdien online (via de App Store of Google Play Store).

Deze applicatie is niet alleen technisch zeer gebruikersvriendelijk maar vooral inhoudelijk uiterst volledig.Met oude postkaarten, foto’s en filmpjes (soms in het interieur door de eigenaar van de villa) kan je niet alleen de boeiende (architectuur)geschiedenis van de wijk ontdekken, maar ook het interieur van bouwkundige pareltjes uit de belle époque en het interbellum. Een volledige bezichtiging duurt ongeveer 2 uur, maar de filmpjes kun je doorspoelen en herbekijken thuis. De volledige rondleiding van 2 uur verbruikt minder dan 1 batterijlading van mijn iPhone. Één probleem: teveel zoekverkeer in de DUMONTWIJK van auto’s op een zondag die toch maar proberen een parking te vinden. Op zo’n Erfgoeddag zouden er borden moeten staan van “Alleen lokaal verkeer”. Op 13 september – Open Monumentendag 2020- was het zeer mooi weer, dus veel volk, maar helaas meer auto’s die rondrijden dan erfgoedwandelaars. Hoe is het mogelijk!!! in feite zouden op meerdere plaatsen rustbanken moeten geplaatst worden zodat men rustig naar de App kan kijken. Veelbelovende applicatie. Wel nog één en ander te verbeteren aan de inhoud en uit te breiden naar meer villa’s. Ook aanduiding op straat of op de villa’s wenselijk om aan te duiden dat hierover een uitleg is online.

Coronaproof animatie tijdens Open Monumentendag 2020 in de te drukke DUMONTWIJK

Ter gelegenheid van OMD werd in de namiddag door de RSYC vzw en Historic Sand Yachts International in het zeilwagencentrum (Dynastielaan 20) de historische tentoonstelling ‘Het erfgoed van de internationale zeilwagensport en van de clubhuizen in De Panne’ georganiseerd. In de nabijheid van het nieuw clubhuis stonden ook heel wat historische zeilwagens opgesteld. Om 15.00u werd daarenboven de start gegeven van een historische zeilwagenwedstrijd met deelname van Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed (NVA) Matthias Diependaele.

3. Start werken Heraanleg Dumontwijk Eerste fase zijn gepland voor 1 september 2021

Het Openbaar Onderzoek voor de omgevingsvergunning vergunning is beëindigd op 7 oktober 2020. In de veronderstelling dat geen zware bezwaren zullen aangevoerd worden zou de aannemer kunnen aangesteld worden en de grote rioleringswerken starten na de zomer (gefaseerd, eerst Bortierlaan vanaf pompstation dan Albert Dumontlaan).

Dit wordt een grote verbetering. De “uitgebreide Dumontwijk” wordt volledig een wandel- en fietswijk vanaf de Zeelaan tot de Duinkerkelaan. Om de rust te garanderen en het zoekverkeer naar parkingplaatsen te verminderen werd voor de “uitgebreide Dumontwijk” het aantal parkingplaatsen gereduceerd van 355 naar 137 met “bewonersparkeren”. Dit plan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 maart 2020).
DE BLIEDEMAKER heeft nog altijd problemen met het feit dat geen onderscheid gemaakt wordt tussen de “historische Dumontwijk” (tot aan de Witteberglaan) en de “Uitgebreide Dumontwijk” (tot aan de Duinkerkelaan). Het villapatrimonium (vóór WO I t.o.v. na WO II) is er compleet anders. Dat zie je duidelijk vanaf het uitkijkplatform in het Kykhill Park dat grotendeels uitkijkt op het “niet-historisch” gedeelte. Ook de bewoners zijn er anders. Tweede verblijvers in de cottages t.o.v. Pannenaors in de uitbreiding. Het verkeerscirculatiepan in de oude Dumontwijk is overal éénrichting en opzettelijk moeilijk om parking-zoekverkeer te ontmoedigen. De uitbreiding heeft destijds niet willen meedoen met dit GOED circulatieplan. De oude wijk is ook “Woonerf”. Dit betekent niet alleen max 20 km/h en speciaal voorziene weg- en parkinginrichting.

Vandaar dat DE BLIEDEMAKER steeds heeft aangedrongen om de inrichting van het historisch gedeelte anders uit te voeren dan de uitbreiding zodanig dat als iemand in dit gedeelte van de wijk komt hij direct het gevoel krijgt dat hij een speciale zone binnenkomt. Dit werd zeer zwaar beklemtoond in het fameuze Herwaarderingsplan waar duidelijk aangedrongen wordt op de herkenbaarheid van de wijk. Dit kan door poorteffecten te creëren aan alle ingangen, andere bestrating (liefst kleiklinkertjes) en beklemtoning woonerf, eigen logo (vb met zeilwagen want veel van de vakantiegangers hadden ooit iets met zeilwagens te maken.

Zo wordt het. Binnen 8 jaren?

Het centrale onthaalpunt zou de villa Chalutier kunnen zijn (eigendom van de gemeente door erfenis). Deze villa is een volledig “beschermd monument”en moet van buiten en ook van binnen gerestaureerd worden. Het restauratiedossier is goedgekeurd door de vorig gemeentebestuur. Helaas zijn de erfgoedsubsidies intussen gedaald van 80% voor openbaar erfgoed naar 65%. Hoe lang zal men nog wachten? Waarom doet de gemeente geen prefinanciering?

In de diverse verkiezingsbeloften van 2018 stonden straffe beloften: Tekst van van Plan-B stond: “..De Chalutier dient ingericht als toegangspoort tot de Dumontwijk, het Gemeentehuis mag niét afgebroken worden en Erfgoed moet maximaal in de kijker gezet te worden.  Villa Le Chalutier dient verder te worden gerenoveerd.  Echter, de kunstenaarswoning dient maximaal te worden benut eens ze gerestaureerd is.  Het plan – B stelt voor er een multimediale tentoonstellingsruimte van te maken.  Met als enige thema: Dumont en de Dumontwijk.  De man had een kleurrijk leven en realiseerde veel meer dan de Dumontwijk in De Panne.  Een “personeel-arm” concept moet ontwikkeld worden waarbij het verhaal van Dumont in beeld wordt weergegeven...”

Maar er kan nog veel meer met deze woning. Er is zeker geen gebrek aan ideeën om aan dit huis een bestemming te geven. Men zou kunnen beginnen met de naam te veranderen naar DUMONTHUIS. Dit zou het startpunt moeten zijn van de vele Dumontwijk activiteiten die uitgewerkt kunnen worden. Daarbij licht het zeer dicht bij de toekomstige Toeristische Dienst (Cordial). Met een goede bewegwijzering is men direct in dit onthaalcentrum van de wijk (ook vanaf de tramhalte Centrum). Hier moet niet alleen een tentoonstelling over de wijk en zijn vroegere bewoners, maar vooral een onthaalfunctie met mogelijkheden om te genieten zowel binnen als in de tuin (vb. beperkte pannenkoekenhuisje met tuinterras). Ook gratis IWVA drinkwaterzuil (eventueel gekoeld en/of met CO2).

Van hieruit zou ook een “Urban Trail Dumonthuis-Zeilwagencentrum” kunnen starten. Meerdere van de 13 kinderen van de familie Albert Dumont hebben de zeilwagensport in het leven geroepen. Een eerste aanstoot was mijn vroegere wandeling “De 13 Albertiden
Deze trail kan een verlenging hebben in de rustige wandelpaden van de Westhoekverkaveling tot eventueel het provinciaal bezoekerscentrum de Duinpanne als ideale eindbestemming.

In de rode balletjes zijn souvenirs van de Dumontfamile. Hier Begin = Memorial Albert Dumont zou ook kunnen het vlakbije DUMONTHUIS zijn.

Met de tentoonstelling ‘Het erfgoed van de internationale zeilwagensport en van de clubhuizen in De Panne’ heeft RSYC vzw en Historic Sand Yachts International in het zeilwagencentrum (Dynastielaan 20) duidelijk aangetoond dat Zeilwagens en De Panne nauw verbonden zijn.

Onze patrimonium
Waar is dat?

Aanvulling op vorige DE BLIEDEMAKER over de verduining van ons strand:

1.De  provincie West-Vlaanderen organiseert  op donderdag 10 december een online dialoogmoment  ‘Duinen voor de dijk’ waarbij verschillende deskundigen in gesprek gaan over duinen als natuurlijk onderdeel van de zeewering. Daarbij zal ingezoomd worden op enkele pilootprojecten aan de Vlaamse Kust .
Wat is de lust en last van duinvorming op het strand?

Dus: alhoewel de horizon van “Complex Project Kustvisie“ op langere termijn lijkt dan de huidige opsluitingen als gevolg van  “Masterplan Kustveiligheid” (tot 2050) zijn de discussies volop gestart en zullen wij deze evolutie moeten meecalculeren in de visie voor de geplande nieuwe Zeedijk.

2. Nagenoeg elk jaar is onze Noordzee een nieuw windmolenpark rijker. Met de installatie van Northwester 2 in mei 2020 bereikte België (volgens het Belgian Offshore Platform) 1.775 megawatt geïnstalleerd vermogen (windpark Duinkerke 600 MW). Dat maakt van ons land de op drie na grootste offshore windenergieproducent ter wereld. We moeten in dat lijstje enkel nog de duimen leggen voor het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en China. 

3. Donderdag 17 oktober waren er 2 debatten van 3 uur te Leffrinkhoeke over de milieu effecten van het windmolenpark van Duinkerke.

‘s Morgens het debat over de avifauna effecten van het windmolenpark van Duinkerke (meer dan 3 uur, vanavond het debat over het marien milieu (ook 3 uur gepland).
Het eerste gedeelte was ontgoochelend. Vooral meerder gefrustreerde verenigingen van vogelaars die de trek vanaf de kust volgen (vooral ook vanaf de Clipon). Men ziet het zeer juridisch: de locatie van de zone is volgens hen volledig onwettelijk omdat deze ligt vlak in een Europees Natura2000 gebied. Het is immers de grootste trechter voor de vogeltrekken 2 maal/jaar. Er passeren miljoenen vogels die nauwkeurig in de dag geobserveerd worden door die verenigingen. Dus radicaal: onwettelijk en onaanvaardbaar! Zullen het juridisch bestrijden.
In het tweede gedeelte heeft een Vlaamse spreker (Brabant in het Nederlands) van het KBIN komen spreken over de 10 jaar ervaringen in België. Was veel ruimer en steunend op veel waarnemingen in volle zee met bootobservatie, vliegtuigobservatie en radarobservaties vast op zee. Het is duidelijk dat de Belgen veel meer ervaring hebben. Maar de Fransen konden dat moeilijk verkroppen. Onze parken liggen zogezegd niet in vogeltrek gebieden. Zij zijn nu pas sinds begin 2020 ook begonnen met metingen volop op zee per boot en per vliegtuig. Ze zullen ook 1 kleine radar plaatsen op het vasteland (de Clipon).
De studies van het KBIN tonen zowel aantrekkingen aan van zeevogels als afstotingen. De cijfers van vogelsterfte door de wieken vallen best mee, maar steunen op theoretische modellen.
Blijkbaar is er ook een echte grens in wetenschappelijk inzicht tussen België en Frankrijk.

Tweede gedeelte ‘s avonds was minder interessant: zeezoogdieren, vissen, zeeflora, sedimentatie, explosieven….visvangst..
De finale kritiek was dat men niet akkoord is met de ligging (vooral i.v.m. de vogeltrek). Deze werd in een vroeger stadium beslist door de Franse staat maar die was niet aanwezig op het debat (wel DREAL te vergelijken met bij ons ANB). Discussie lijkt geen zin te hebben.

Volgend débat op 21 oktober in Malo aan Zee over zeewindmolenparken in de energieproblematiek
Alles staat op de website>>>

4. Corona statistiek van 16 oktober 2020.
Rechtstreekse link>>>>

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Varia. Bookmark de permalink .

Een reactie op GEDICHTJE DUMONT, UN TOUR D’ AMOUR

  1. Johny RECOUR zegt:

    “Waar is dat ?” schilderij doet mij vermoeden dat het om de Witte Berg gaat links en het vooroorlogs casino/kursaal dat na WO2 herbouwd werd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.