Evaluatie SAFE Summer

HOT NIEUWS: in de gemeenteraad van donderdag 22 oktober werd medegedeeld dat NA 15 november de klok teruggedraaid wordt naar pre-corona: nl Circulatieplannen Zeelaan worden afgeschaft. Alles terug zoals vroeger. Geen discussie in on-line gemeenteraad en geen evaluatie!

De aanduidingen in de Zeelaan zijn al een beetje versleten

Het zomerseizoen 2020 zullen we nog lang herinneren. Enorm veel volk in De Panne vooral wegens het zeer mooie weer maar ook ten gevolge Corona. Deze ziekte heeft in België veel slachtoffers geëist: fysisch, psychisch en financieel. Ik zal me beperken tot mijn eigen ervaring en impressies voor De Panne, en dit vooral over de gemeentelijke acties, en meer in het bijzonder over de “circulatieplannen” voor de auto’s en de voetgangers.

Het gemeentebestuur van De Panne heeft onder de dwingende druk van Covid-19  een ingrijpend “SAFE Summer” programma ingevoerd. Dit  waren ingrijpende maatregelen maar deze hebben toeristisch onze gemeente een ferme boost in de rug gegeven. “De Panne is opnieuw voortrekker in de Westkust” dankzij enkele dappere ingrepen.
Velen hadden aanvankelijk schrik voor deze gedurfde acties.  Maar dat heeft niet lang geduurd. Na enkele testen begin juni werd één en ander bijgestuurd zodat zeer vlug werd ingezien dat dit veelal goede maatregelen waren. Na de ervaring van een zomerseizoen is het nu tijd voor een grondige evaluatie door ALLE betrokken actoren en verder te gaan met het “SAFE@DE PANNE” programma. Men hoort op straat en op de sociale media dat bepaalde van die gedurfde ingrepen een permanent karakter zouden moeten krijgen (vb zie reacties op Facebook). Anderen zeggen “neen”.
Het is goed dat UNIZO De Panne nu een enquête houdt over deze maatregelen, maar de gemeente zou niet alleen de commerçanten maar ALLE gebruikers van de Zeelaan en de Zeedijk hierover moeten ondervragen. Dit zijn vooral de omwonenden, de tweede verblijvers, de ééndagstoeristen, de fietsers, de zorgverleners, de marktkramers, de leveranciers, enz…
Op deze DE BLIEDEMAKER leest u enkele van mijn persoonlijke beoordelingen aangevuld met enkele suggesties voor de toekomst. Graag ook reacties van de lezers onderaan. Ook kritiek.

In ieder geval BRAVO voor de burgemeester, zijn schepenen en de medewerkers.

Deze parkingsterrassen waren er in 2019 ook reeds, maar minder “uitgezwermd”. Nu ook de helft op straat om bredere voetpaden te verkrijgen. Hiervoor is éénrichtingsverkeer auto’s nodig. (20 juni)

Vanaf de eerste dagen waren die terrassen een groot succes. Bemerk: de bloemen zijn er nog niet. Dit werd een essentiële verbetering. Glazen windschermen zouden soms nuttig zijn. (20 juni)

De zeer drukke zomer was een goeie testperiode om het “Safe Summer” programma te evalueren en na te denken of enkele maatregelen voor eventuele herhaling zijn of voor permanente inbouw (bijvoorbeeld ter gelegenheid van de geplande nieuwe slipvrije voetpaden). Goed dat deze test ook nog een stukje in het kalm seizoen doorloopt. “Safe Summer” loopt nog tot 15 november (langer dan bijvoorbeeld te Veurne, begin september).

Er zijn nog nooit zoveel mensen naar De Panne gekomen in juli en augustus dan deze zomer. Dit was in eerste instantie te wijten aan het uitnemend goed weer. Volgens het KMI zal 2020 wellicht het jaar worden met de meeste uren zonneschijn ooit. Reeds begin juni was het abnormaal druk in De Panne, zelfs op de weekdagen. Onze mooie terrassen werden overrompeld door klanten om iets te consumeren maar ook zeer veel mensen hebben buiten gedineerd. Ook de hotels hadden een zeer hoge bezetting weliswaar meestal zonder voorafboeking (men kijkt naar de korte termijn weerberichten die doorgaans goed waren. Er waren stevige hoge druk gebieden te zien). Over de verhuring van appartementen en vele nieuw opkomende “vakantiewoningen”  heb ik weinig zicht maar men beweert dat dit seizoen zeer veel meer eigenaars naar hun appartementen gekomen zijn. Een reactie op het verbod in maart-april? Ook hebben veel eigenaars minder verhuurd. In plaats van naar het zuiden te trekken hebben ze zelf “vakantie nemen in eigen land” genomen. Velen hebben dan eindelijk voor het eerst de mooie natuurgebieden ontdekt waarvan onze gemeente omringd is. Zeer veel ingangen zijn genoteerd aan het infohuisje hoofdingang Westhoekreservaat.
Voor de allochtonen was het blijkbaar een ander verhaal. Het was voor hen moeilijk of onmogelijk om, zoals jaarlijks,  naar hun thuisland te trekken. Dit verklaart wellicht waarom we hier deze zomer opvallend veel moslimfamilies gezien hebben, vooral ééndagstoeristen met veel kinderen. (en dan meestal nog uit België. Was dit ook zo in de andere kustgemeenten?).
De horeca heeft dus een uitnemend goed zomerseizoen achter de rug (maar zwaar). Ook de terrassen op het Marktplein hadden een grote bezetting. Het plein was hierdoor veel gezelliger vooral ook  ingevolge het “uitzwermen” van de terrassen buiten de windschermen. Niets is zo ongezellig als een groot leeg  plein. De mooie waterfontein was ook een groot aantrekkingspunt voor de vele kinderen in het warme weer. De 2 grote houten zitbanken er rond waren te klein. Wel werd schaduw gemist (bomen?)
Het normaal te leeg groot Marktplein was veel mooier en gezelliger met deze invullingen.

Plezant om de kindjes te zien spelen. (8 augustus)

’s Avonds mooi (alhoewel de Vlaamse en Belgische fontein kleuren niet veel succes hadden. zwart was uit). Belet: soms niet coronaveilige situaties op de 2 zitbanken. (6 augustus)

De meest ingrijpende gemeentelijk acties van het “Safe Summer” plan waren:
1. Coronaveilige Zeelaan-Bad zodanig dat iedereen de 1,5 m afstand steeds kon respecteren zelfs op de topdagen (immers voetgangers wandelen in éénrichting). Tezelfdertijd heerste er een ontspannen vakantiesfeer (nu ook nog) ingevolge de lage verkeersdrukte (30 km/u en enkel richting voor auto’s). Ook de geslaagde bebloeming kreeg zeer veel felicitaties.
2. Coronaveilige Zeedijk enerzijds door tweerichting wandelen en vooral door het vrij houden van de Gocarts. Zonder die fietsjes leek de Zeedijk plots veel breder. Zelfs de volwassen fietsers konden de wandelaars stapvoets volgen.
3.  Rustige wandel Planché over het 1/3 middengedeelte van de hoogbouw. Zon vanaf ’s morgens. Romantisch ’s avonds.
4. Sanitaire voorzieningen: 10 WC-containers, anti-covid wasbekkens, enz…
5. Vriendelijke info door een twintigtal jonge coaches in alle talen.
6. Goede gemeentelijke Covid communicatie. Eenduidig, eenvoudig, niet interpreteerbaar (vb. specifiek gemeentelijk: “masker “overal” uitgezonderd strand en natuurgebieden” tot 1 september. Nu “alleen Zeelaan uitgezonderd fietsers”. Alle andere interpretaties op Facebook waren zinloos en schepten alleen maar verwarring.)
7. Druktemeters
8. Toekomst? Kerstmarkt in de Zeelaan?

In het Zeiltje most je reserveren om een plaatsje te bemachtigen. (10 juni)

Op de terras van de Coffee Bar was het ook aangenaam. Veel zon. Waar kijkt José naartoe? (10 juni)

Steeds 1 pizza voor 2. Zeer lekker. (13 juni)

1. Zeelaan-Bad en het Marktplein
Het vergroten van de publieke wandelruimte en de terrassen in de Zeelaan-Bad, ten koste van “koning auto”, waren de meest ingrijpende maatregelen van het “Safe Summer” programma. Een grondige evaluatie van deze ingrepen is nodig in de optiek om maatregelen permanent te behouden. “SAFE@DE PANNE”?

Principiële aanpassingen voor het éénrichtingverkeer auto’s Zeelaan

Na het proef weekend werden meerdere één richtingen in de zijstraten aangepast op suggestie van de politie en de omwonenden. Geen extra aanpassingen nodig voor het volledig afsluiten Zeelaan

1.1. Nieuw verkeerscirculatieplan met de bedoeling éénrichtingsverkeer in de Zeelaan (en zelfs afsluitbaar met dan éénrichtingsverkeer van de Markt tot de Lindenlaan)
De belangrijkste ingreep is het invoeren van het dagelijks ” beperkt éénrichtingsverkeer” (= 1 richting voor auto’s; 2 richtingen voor fietsers en bromfietsen). 
Hierdoor moest het verkeerscirculatieplan van DP aangepast worden (o.a. in de Leopold II laan, Sloepenlaan, Meeuwenlaan en Julien Demolderlaan worden de rijrichtingen omgekeerd. Zoiets is ingrijpend en heeft voor- en nadelen.
De hoofdreden was enerzijds om over bredere voetpaden te beschikken in de hoofdwinkelstraat om de 1,5 m afstand bij de voetgangers mogelijk te maken en anderzijds om op de rijbaan bijkomende zomerterrassen voor de 7 horecazaken en tearooms in de Zeelaan-Bad te kunnen plaatsen gedeeltelijk op straat als compensatie voor de minder bezettingsmogelijkheid van hun vroegere terrassen ingevolge Corona. Tezelfdertijd werden eindelijk ook fietsenstallingen voorzien.

De centrale boodschap nl. “wandelaars en fietsers méér ruimte geven in een rustiger straatbeeld” is zeker gelukt. Laden en lossen kan tot 11.00u. Daarna worden de 4 aangeduide  laad- en loszones bijkomende parkings voor personenwagens.

Voorstel DE BLIEDEMAKER: anno 2007

Bemerk dit was een strijdpunt van DE BLIEDEMAKER 13 jaar geleden toen inspraak gevraagd werd  voor het project “nieuwe Zeelaan” (die geopend werd op 8 juli 2011).  Dit punt werd zelfs ook overgenomen in het advies de seniorenraad. Dan werd nog gedacht aan een soort ringbaan, door de oostkant de Prins Albertlaan dwars door de Parking Keesjesdorp als een drukkere baan in te richten als onderdeel van een ringbaan rond DP.
Voor overzicht van de discussies herlees Laatste dag autovrije Zeelaan.

Die optie is nu definitief verlaten en is zelfs niet meer realiseerbaar ingevolge de herinrichting van meerdere straten  door het vorig gemeentebestuur. De Houtsaegerwijk blijft dus een verkeersarme wijk.

Ieder wijziging in een verkeersplan heeft voor- en nadelen.
Nadeel 1: het is klassiek  dat  vermindering van verkeer op 1 plaats (hier de Zeelaan-Bad) verhoging van verkeer genereert op een andere plaats. Meer verkeer in de Leopold II-laan, althans volgens de omwonenden? Ik heb daar regelmatig gefietst en heb die grotere verkeersdrukte niet ervaren. Idem voor de Astridlaan die de verbinding maakt voor het verkeer van de Koninklijke Baan naar het centrum (zeker nu de 1-richting van de Sloepenlaan omgedraaid werd. (het “Ei van Columbus” van vroeger schepen Bram).
Langs waar dat vroeger verkeer nu rijdt is me nog onduidelijk maar blijkbaar geen overbelastingen???

Ook een goeie maatregel is ook, dat van de gelegenheid gebruik gemaakt werd, om ook een inrijverbod  vanaf de Veurnestraat langs Decoussemaekerstraat de wijk in te rijden met wagens van meer dan 3,5 ton. Mag blijvend!
Tijdens het eerste testweekend begin juni was er tamelijk druk verkeer en heeft men bepaalde knelpunten kunnen vaststellen die bijgestuurd werden voor het  “SAFE Summer”  verkeersplan die in voege getreden is vanaf eind juni na voorlegging in de gemeenteraad van 18 juni 2020. HERBELUISTER volledige uitleg door de burgemeester:  punt GR2>>>
Spijtig genoeg konden die éénrichtingwijzigingen niet dadelijk op de GPS kaarten komen (nu is dat OK toch zeker op de navigatiesystemen die werken met smartphones steunend op Google Maps). Deze wijzigingen zijn nog niet ingebracht in het Politiereglement van De Panne.   Immers indien die wijzigingen permanent worden moeten die één voor één gestemd worden in de gemeenteraad (nu zijn deze alleen “vastgesteld”  in de gemeenteraad van 18 juni).

Voorlopige bewegwijzering naar de Zeelaan in de Prins Albertlaan.

Nieuwe wegwijzers (mooie zelfgemaakte groene, het kleur van Safe Summer) werden geplaatst op enkele strategische punten om de auto’s te verwijzen naar de “Zeelaan” (vb Esplanade, Leopold II laan vanaf de Nieuwpoortlaan). Ook was nodig om een degelijke afsperring te plaatsen aan de inrit van de Zeelaan-Bad vanaf de Duinkerkelaan. Misschien waren het beter wegwijzers volgens de gangbare layouten kleuren.
Normaal zou de verkeerscommissie die ingrijpende verkeerswijzingen moeten evalueren tezamen met de politie. Is dit reeds gebeurd??? Het was een goeie proef deze zomer.
Voordeel 1: vanuit mijn appartement (hoek Zeelaan-Visserslaan) heb ik mooi uitzicht op de Marktlaan waar nu de verkeersrichting  omgedraaid is richting Zeelaan. Dit heeft een onverwacht drastische vermindering van de verkeersdrukte daar tot gevolg. Een zeer positieve verbetering voor de leefbaarheid van het nieuwe Marktplein, mede door het invoeren van de 30 km/h in de omgeving van het Marktschooltje. Het verkeer tussen Cecil Hotel en de Zeelaan was voordien een pijnpunt. Vele voetgangers (zeker de toeristen) beschouwden dit als een onderdeel van het grote Marktplein en hielden geen rekening met de inoxen straatnagels. Nu is dat probleem zoveel als opgelost (de nagels mogen eruit). Dus meer rust op het Marktplein en het is ook verkeersveilig om een terras uit te baten op het plein door brasserie Coffee Bar (dit waren  “punt 1-Mobiliteit” en “punt 2 Veiligheid Kinderen” van mijn vroeger bezwaar die deze zomer met de nieuwe rijrichting opgelost zijn.
Lees in detail bezwaarschrift en antwoorden gemeente>>>).
Nadeel 2: nu is het moeilijk om vanaf de Zeelaan naar de parking-Marktplein te rijden. Deze betalende parking had vroeger reeds een vrij lage bezetting en nu nog minder (op uitzondering van op de topdagen). Ook Cecil Hotel, De Lantaern en Hotel aan Zee zijn moeilijker met de auto te bereiken, maar er is wel meer vrije parkeerruimte bij hun deur. Zouden we die open plaatsen niet  beter benutten door hier ook bewonerskaarten in te voeren voor de wijk d’Achte (cf Dynastielaan?)

De Dynastielaan heeft nu bewonersparking. Alleen bij de enkele topdagen per jaar is dit de grote overloopparking van De Panne geworden. Dus geen duur parkinggebouw op het Koningsplein meer nodig.

Conclusie: de ervaring van een zomerseizoen éénrichting verkeer Zeelaan-Bad heeft aangetoond dat dit verkeerstechnisch haalbaar is. Het zou mogelijk zijn om dat een permanent karakter te geven.
Bepaalde bewoners in de Zeelaan en de residentiële villawijk hebben hun route moeten aanpassen om naar of van hun garage/woning  te rijden maar zijn dit intussen gewoon geraakt (degene die moeilijker bij hun woning geraken kunnen nu gemakkelijk terug of vice versa). Idem de mensen die met de auto winkelen/banken in de Zeelaan hebben ook een nieuwe weg gevonden. De commerciële bereikbaarheid is dezelfde door dit éénrichtingsverkeer. Éénrichtingsverkeer is niet de reden dat parkeerplaatsen verdwijnen. Er is wel minder druk autoverkeer want maar in 1 richting.

Met de”SAFE Summer” inrichting waren er niet meer opstoppingen ingevolge laden en lossen althans gezien vanuit mijn appartement (was destijds 1 van de zware contra argumenten van het schepencollege tegen mijn vroeger voorstel éénrichtingsverkeer). Voor de 3 grote warenhuizen zijn intussen mooie laad- en loszones recent ingericht ter gelegenheid van de herinrichting van de Meeuwenlaan.
Door diverse Corana omstandigheden was er deze zomer veel volk in De Panne en ook veel meer voetgangers in de Zeelaan dan andere jaren. De enquête, die lopende is van UNIZO, zal wellicht een belangrijke feedback hierover geven, maar ik vermoed dat de commerçanten zich meer ergeren aan het aantal “verdwenen parkeerplaatsen” dan aan het éénrichtingsverkeer (lees verder)

Ingevolge een paar voorspelde extreem drukke week-ends werd de Zeelaan-Bad zelfs preventief volledig afgesloten. Dit was louter en alleen om Corona redenen. Hoe evalueren de commerçanten deze 3 autovrije weekends (van 11 uur tot 23 uur) in hun enquête? Het is overduidelijk dat de vakantiegangers hiervan voorstander waren. Zij voelden zich hierdoor in echte vakantiesfeer midden in de hoofdwinkelstraat. Dat heeft gezorgd voor een goed toeristisch imago. “De aangenaamste en de mooiste Zeelaan van de kust“.
Wat met het shoppingsgedrag? Komt men niet graag naar een rustige, brede winkelstraat? Er zijn normaal voldoende betalende parkings beschikbaar zeker op het Marktplein, de Zeelaan-Dorp en de Nieuwpoort/Duinkerkelaan.

1.2. Tweerichting voor fietsers
De Vlaamse overheid stimuleert zoveel mogelijk het fietsverkeer. De tijd is voorbij dat je voor korte afstanden van minder dan 10 km in stedelijke centra de auto instapt, en dat zeker niet aan de kust waar in het seizoen overal een tekort is aan parkeerplaatsen is (en zal blijven). Het is niet normaal dat mensen uit de Westhoekverkaveling in het volle seizoen naar de Zeelaan komen met de auto om te winkelen. Daarenboven is het recreatief fietsen in het kader van de vrijetijdsbesteding zeer aantrekkelijk geworden en dit is ook zeer goed zichtbaar aan de kust (cf. de grote inspanningen die Koksijde hiervoor doet in het kader van hun statuut van “fietsgemeente”. Het gebruik van de fiets dient dus ook in DP verder gestimuleerd te worden in is een groter wordende meerwaarde voor het toerisme.
Deze zomer is ook opgevallen dat dit fietsverkeer ENORM gestegen was in de Zeelaan ten opzichte van andere jaren. Ook aan de 3 grootwarenhuizen waren zeer veel fietsen gestald. Gelukkig werd daar speciale fietsparking voorzien, maar iedereen weet het precies nog niet (fietsparkings zijn maar laat gekomen).
Het succes van de “deelfietsen” (o.a. op het Marktplein is zeer beperkt gebleven (misschien door te weinig promotie en te weinig inleverplaatsen vb tramhalte Esplanade, parking Koningsplein). Dat is een punt voor “SAFE@DE PANNE”.

Het openstellen van éénrichtingsstraten voor fietsers in beide richtingen, het zgn. “beperkt éénrichtingsverkeer”, is één van de mogelijkheden om dat fietsverkeer te stimuleren. Straten met volledig éénrichtingsverkeer, ook  voor de fietsers, kunnen inderdaad voor gevolg hebben dat fietsers gedwongen worden een vrij grote omweg te maken, terwijl zij precies zeer omrijgevoelig zijn. Vandaar dat in DP bijna alle éénrichtingsstraten voorzien zijn van het extra bordje “Uitgezonderd fietsers” (vb uitzondering is voorlopig de Visserslaan waar nu nog voetpaden). Het is gebleken dat in deze straten het aantal ongevallen als gevolg van het invoeren van “beperkt éénrichtingsverkeer” niet toegenomen is . Waar meer ongevallen gebeurden, blijkt dat zij niet noodzakelijkerwijze het gevolg zijn van de maatregel zelf. De fietsongevallen gebeurden niet in de straat zelf, maar op de kruispunten. Hier moet soms iets geïnstalleerd worden. Vroeger werd de aanbevolen minimale vrije rijbaanbreedte van 3,50 meter meestal als strikte norm gehanteerd voor fietsers in beide richtingen. Nu is gebleken dat 3 meter ook voldoende is, wanneer er geen of zeer weinig verkeer van zware voertuigen is en waar niet links in de rijrichting roekeloos wordt geparkeerd. Het belangrijkst is dat fietsers en de automobilisten een goed zicht hebben op elkaar en dat er uitwijkmogelijkheden bestaan.
Tengevolge de terrassen op het rijvak is de breedte van de Zeelaan op enkele plaatsen versmald (vb aan ’t Zonneke). Daar is nog steeds een breedte van  4 m , dus meer dan 3,5. Dus geen gevaar, zeker niet bij 30 km/h. Ik heb de Zeelaan deze zomer wellicht een 100-tal keren afgefietst en ik heb me nooit onveilig gevoeld. Dus die kritiek op Facebook mag genegeerd worden (wellicht door niet-fietsers).

Een andere optie zou bijvoorbeeld een mooie promotie voor de fiets zijn: Zeelaan = Fietstraat (=30 km/h, inhalen door gemotoriseerde voertuigen verboden en fietsers steeds voorrang). De ervaringen bij onze buurgemeente Koksijde zijn blijkbaar zeer positief. Onlangs heb ik er gefietst van de Markt van Koksijde Bad tot in Oostduinkerke Dorp op de nieuwe fietsstraat (o.a. Pylyserlaan). Ook van De Peniche tot de kerk van Oostduinkerke is een fietsstraat.

Blauw zijn de grote wegen met 50 km/h. Deze wegen leiden ook naar de Parkings waar naartoe bewegwijzering moet duidelijk zijn (met eventueel aanduiding vrije plaatsen).

1.3. Maximum snelheid 30 km/h
Ook essentieel is de invoering van max 30 km/h in de Zeelaan-Bad. Wellicht bedacht om de  veiligheid te blijven garanderen na het afbakenen een stukje straat voor de terrassen. Maar hierdoor is gebleken dat  shoppen veel aangenamer werd. Trager autoverkeer heeft gezorgd heeft voor een veel rustiger Zeelaan. Veel toeristen genoten van een vakantiegevoel mede door de mooie terrasjes en hun bebloeming. Op topdagen was het zelfs zo dat men soms gewoon wandelde op het rijvak. Men waande zich in een zuiders vakantieoord. Bij het trage éénrichtingsverkeer lijkt het mij niet gevaarlijk. Voor winkelen en recreatie vormt de zone 30 de ideale oplossing om de belangen van de zwakke weggebruikers te behartigen. In een zone 30 krijgen de voetgangers, samen met de fietsers, een bevoorrechte positie toegewezen. In een verblijfsgebied waarbinnen wonen, wandelen, winkelen, fietsen, ontmoeting en recreatie op de eerste plaats komt zou overal 30 km/h moeten ingesteld worden. DE BLIEDEMAKER  heeft dat reeds meermaals voorgesteld om het volledige centrum van DP het hele jaar door  30 km/h in te voeren. (op uitzondering van de hoofdverkeersas Koninklijke Baan/ Nieuwpoortlaan/ Duinkerkelaan/ Veurnestraat evenals Westhoeklaan/ Pannelaan  (toevallig ook de gewestwegen). Een snelheidsbeperking van 30 km/uur heeft ook een positieve impact op de verkeersveiligheid. Dergelijke globale snelheidsreductie wordt overal meer en meer ingevoerd: vb Veurne, veel Franse dorpen,…

1.4. Voetpaden éénrichting voor voetgangers
Het was een tof idem om de voetgangers te vragen éénrichting te lopen. Dit was uitsluitend bedoeld om minder kruisingen te hebben en aldus besmettingsoverdracht te vermijden. Goed idee, maar zeer moeilijk te handhaven. De vaste vakantiegangers pasten zich aan. vb de vrijdagen werd dat bijna door iedereen gerespecteerd maar het WE waren ander mensen en mochten de coaches weer beginnen uitleggen. (zie verder onder rubriek coaches). Merkwaardig dat dit reglement op de Zeedijk nagevolgd werd vanaf de eerste dag. Zal iets te maken hebben met de shoppingsactiviteit in de Zeelaan.

1.5 Oversteekplaatsen – Zebrapaden
Mits 1 richting en vooral 30 km/u zijn de meeste oversteekplaatsen in de Zeelaan niet meer belangrijk en zouden dan best verwijderd worden. De gelijkvloerse aanleg van de voetpaden faciliteert de algemene oversteekbaarheid zowel voor voetgangers, kinderwagens en rolstoelen. Ook de wegcode is aangepast en bepaalt dat je 15 m vanaf een zebrapad de weg zomaar mag oversteken.
Deze zomer was oversteken op straat, zonder zebrapad, ondergeschikt aan het volgen van 1 richtingsverkeer voetgangers.
Zebrapaden geven de voetgangers ook een vals gevoel van veiligheid en hadden in onze zomersituatie eigenlijk geen of weinig bestaansreden. Ten ware op plaatsen met een echte concentratie van oversteekbewegingen. Zo zie ik er maar 2 nl. aan de verkeerslichten en ter hoogte van de vroegere Mon Bijou. Daar zou zelfs een combinatie met een verkeersdrempel wenselijk zijn om duidelijk het begin van de 30 km/h zone te laten voelen (indien niet overal 30 km/h in het centrum).

Zebrapad Mon Bijou (20 september)

1.6 Terrassen op straat met bebloeming
Ter ondersteuning van de horecazaken en om de afstandsegels te respecteren (door bredere voetpaden) heeft het schepencollege toegelaten om de terrassen uit te breiden. Dat was zeker een positieve zaak. Het gemeentebestuur zorgde zelf, indien hierdoor deel van het wegdek ingenomen werd, voor de gratis afbakening en bebloeming van deze terrassen. BRAVO in Corona-tijden.
Een nadeel is dat hierdoor 23 parkeerplaatsen Zeelaan tijdelijk verdwijnen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van verleden jaar toen reeds 15 parkings door terrassen ingenomen werden. Dit jaar waren wel ook 3 extra zaken met terras : bakker Rosseel, zijn  gebuur en Coeur du Chocolat.
Ook eindelijk zones voor fietsstallingen. Na Corona moeten er zeker enkele blijven ingevolge het drastisch stijgen van het fietsshopping. Dit ten koste van enkele autoparkeerplaatsen.

13 september

13 september

20 juni

20 juni

13 september

9 september

Zeer goed idee. De beste plaats in DP voor toeristeninfo. Wat een verschil met de vroegere ruïne! (2 juli)

Deze terras-faciliteiten zijn misschien een concurrentievervalsing t.o.v. de horecazaken in de Nieuwpoortlaan en de Duinkerkelaan, maar hier zijn er ook ondernemers met creatieve oplossingen. Deze zullen nooit kunnen genieten van de rust ingevolge de drukke kusttram en   het doorgaand autoverkeer. Maar ja, dat weet je als je daar een zaak begint.

Terras van de Oasis aan de overzijde van de Duinkerkelaan (10 september)

De “Gerockte Hoarinck” in de Kasteelstraat (5 juli)

Wijzelf hebben dagelijks genoten van deze terrasjes. “Vakantie in eigen land!”. Voor ons, als gepensioneerden, was het dagelijks genieten van het terrasjesweer. Een zomer om niet te vergeten.

Zeer lekkere koffie en “boule de Berlin”. (1 juli)

21 september

30 juli

6 september

21 juli

1.7. Zaterdagmarkt
Klassiek de drukste dag in de Zeelaan voor deze traditionele markt. Dit was dansen op een dunne koord. Meerdere scenario’s werden geprobeerd. Dank zij deze diverse “experimenten” is men momenteel tot een aangenaam compromis gekomen. De markt in de Zeelaan-Dorp schikt beter voor gecontroleerd voetgangers verkeer dan het eigenlijk Marktplein. Ook vele marktgangers en marktkramers vinden deze schikking beter. De Marktlaan tussen het plein en de Prins Albertlaan werd niet meer gebruikt en ook niet de Ollevierlaan. Wel gedeeltelijk de Kasteelstraat vooral voor seizoensmarktkramers en op vraag van de handelaars ook de straat.
De huidige ruime schikking op het plein rond de mooie fontein met volle horecaterrassen, eetstandjes (o.a. zalm) en oesterbar was zeer aangenaam. BRAVO.
Behouden we deze schikking zo, ook in de winter? Een nadeel is dat de Zeelaan volledig afgesloten is tot 4 uur.

(13 juni)

Lange rij aanschuiven omdat er telling is aan de in en de uitgang van de markt (ik denk max 500). Dit cijfer bijna bereikt maar men heeft quasi nooit moeten wachten. (30 mei)

5 september

5 september

Zeer geapprecieerd was de oesterbar.(11 juli)

C-bar

Veel moed zal nodig zijn van het Plaatselijk Bestuur om dat te bestendigen. Eerst moet het gemeentebestuur hierover een openbare evaluatie houden met alle betrokkenen . Verleden jaar werd een nieuwe “Adviesraad voor Lokale Economie” opgericht. Hebben die hun advies reeds geformuleerd?
Indien geen éénduidig standpunt naar voren komt dan zit er niet anders op dan een referendum zoals burgemeester Patrice Vergriete in 2015 heeft gedaan om het Jan Baert plein autovrij te houden. Herlees vanaf A>>>
Dat is pas inspraak waarover het nieuw gemeentebestuur de mond vol van had 1 jaar geleden.

2. Coronaveilige Zeedijk

Toen was het nog niet zo druk in De Panne (na 1972)

2.Gocart vrije Zeedijk in 2 richtingszones + “Planché”

Circulatieplan Zeedijk


2.1.Iedereen zal wel beamen dat de 2 gocartpisten in houten festivalvloeren  een enorme verbetering zijn. De wandelaars op de promenade hadden niet meer het onveilig gevoel om aangereden te worden door kinderfietsen. Niemand zal nog aanvaarden als NA deze “SAFE Summer” de gocarts nog tussen de voetgangers crossen (moest reeds veel vroeger opgelost worden). Lees o.a. de vele reacties op Facebook>>
Na de storm Odette werden de gocarts noodgedwongen terug toegelaten op de Zeedijk omdat de festivalvloeren gedeeltelijk met zand overgewaaid werden. Dit kwam zeer storend over bij de dan weinige wandelaars. Die terugkeer naar de Zeedijk zal in de toekomst niet meer aanvaard worden. Dus ieder jaar is zoiets te voorzien.
het plaatsen was zeer snel op metalen kokers met ineenschuivende panelen (grootste gedeelte in 1 dag).

2.2.Ook de indeling in 2 zones elk met éénrichting voetgangers + volwassen fietsers maakte het wandelen meer gestructureerd en vandaar vlotter. De midden markering met “biggenruggetjes” was een tijdelijke maar elegante en doeltreffende oplossing. Deze scheiding werd vanaf de eerste dagen goed nageleefd. Indien deze moeten weggenomen worden zou best een ander systeem voorzien worden voor 1 richting Zeedijk (ook duidelijk te signaleren voor de fietsers)

Spijtig dat die “biggenruggetjes” storend zijn voor de zandopruiming en reeds grotendeels weggenomen zijn.
Fietsen is over de volledige Zeedijk en Esplanade toegelaten

2.3. Volwassen-fietsen worden toegelaten in dezelfde richting als de wandelaars (ook een voordeel van de tweerichting). Hoofdgebruikers zijn de wandelaars. De fietsers moeten zich aanpassen aan de wandelaars. Indien veel wandelaars wordt het fietsverkeer automatisch stapvoets. De versmalling van de Zeedijk ter hoogte van de “Mont Blanc” is te smal (zeker voor gemengd verkeer voetgangers-fietsers). Dwars fietsen op de wandelrichting heeft voordeel dat de wandelaars uitwijken voor de aankomende fietsers maar het nadeel dat de rust van de wandelaars verstoord wordt. Deshalve zou dat best niet toegelaten worden. Toch is het essentieel dat het fietstoerisme mogelijk blijft op de Zeedijk.
Er zijn weinig parallelle alternatieven  voor de vele recreatieve fietsers van andere badplaatsen die de zeedijken afrijden. De as Nieuwpoortlaan-Duinkerkelaan is te gevaarlijk ingevolge de kusttram. Alternatieve route zou kunnen bewegwijzerd en ingericht worden: Koninginnelaan, verbinding met Sloepenlaan, Albert Dumontlaan (breder dan Bortierlaan) , Bortierlaan en Bortierplein. (variant: vanaf de Koninklijke Baan naast een stukje van het toekomstig Ringpad in de Houtsaegerduinen een fietsbypass naar de Frans Beerlandtlaan en verder via het pétanquepleintje naar de Koninginnelaan (de terreinen rond de tennis Panne Baaldtje zijn recent aangekocht door ANB en hebben wellicht nog niet het statuut van natuurreservaat. Dus haast nodig.).

Voorstel voor fietsontsluiting winkelcentrum De Panne (niet langs Zeedijk)

2.4. Plaats voor minder mobiele strandbeleving
Men heeft een poging gedaan om een Planché aan te leggen voor rolstoelen zodat die zo dicht mogelijk bij het “hard zand” geraken. Helemaal tot het strand is onmogelijk zonder zware constructie want deze vloedlijn verplaatst zich over enkele tientallen meters tussen springtij en doodtij evenals naargelang de stormwindrichting, Dus een houten vloer zou wegspoelen indien die niet stevig in de grond verankerd is. Ook zou deze regelmatig overgewaaid worden met zand dicht bij de vloedlijn.
Maar zo’n stevige verbinding helemaal tot aan het hard zand bestaat 110 m richting monument nl. De Rampe (waar de bootjes van de YCDP vzw – De Pannevissers te water gebracht worden). Het volstaat regelmatig het laatste stukje zeewaarts zandvrij te houden met de bull.

Het pleintje voor minder mobiele strandbeleving
Bewegwijzering ingang van speciaal pad naar pleintje voor minder mobiele strandbeleving

Op dit pleintje met de banken, besteld voor het Marktplein, heb ik echter weinig rolstoelen gezien. Nochtans wordt op Facebook regelmatig om zo’n planken gevraagd. Zou ook kunnen dat er te weinig aanduiding geplaatst werd en te weinig reclame voor.

2.5. Versmalling Zeedijk ter hoogte van de “Mont Blanc”. Onafhankelijk van Corona zou hier permanent de Zeedijk moeten verbreed worden op dezelfde breedte als overal (dus niet wachten tot “vernieuwing Zeedijk”). Het speelplein Arizona zal wellicht minder diep kunnen (maar dan breder maken)

2.6. nog geen degelijk politiereglement voor de “grote billenkarren“. Zeer storend indien op de Zeedijk.

2.7. Politiereglement Zeedijk: Kinderen beneden de 12 jaar mogen met de kinderrijtuigen (=gocarts), kustrijwielen (=billenkarren) of rijwielen (=gewone fietsen) op de Zeedijk rijden maar enkel op de 2 “speciaal daartoe afgesloten zones”. Zie politiereglement artikel 592>>>

3. Rustige wandel Planché (over het 1/3 middengedeelte van de hoogbouw).

3.1. Voordeel 1: zon vanaf ’s morgens.

Voetgangers gedeelte Planché
Gocart gedeelte Planché

3.2 Voordeel 2: romantisch ’s avonds om naar de zonsondergang te kijken (nog zonder windmolens).

3.3 Nadeel 1: kostprijs huur van de festivalvloeren. 100.000 euro (nivelleren strand na de lentestormen inbegrepen door een externe firma. Planken kosten 0,5 euro/week/m2 of 36.000 euro ; 4 offertes). Een permanent vast systeem is storend om het strand te kunnen nivelleren met de bull. Dus plankenvloer wellicht beste oplossing. Eigen van de gemeente of jaarlijks huren?
In het totaal 6.000 m2 of ongeveer 2 km.

3.4. Nadeel 2: het huidig systeem van plankenvloer veroorzaakt lawaai wanneer gocart erover rijden. Storend voor de vaste cabine vakantiegangers. Eenvoudig op te lossen door een ander systeem te zoeken.

Blijkbaar is de Planché gemakkelijk met de Kleine bull zandvrij te maken (6 oktober)

3.5 De signalisatie gocart- wandel en mobiel strandbeleving gedeelte werd veel te laat opgesteld en is niet zeer duidelijk. Dit gaf in het begin nogal verwarring (gocarts tussen wandelaars en vice versa) . Mooie borden maar te verbeteren.
Dit is misschien de reden dat nog steeds weinig volwassenen en kinderen weten dat alleen het 1/3 middenstuk van de Planché uitsluitend bestemd is voor voetgangers en de 2 uiterste delen uitsluitend voor gocarts.
Ook werden de kapotte planken te laat hersteld.

Mooie signalisatie maar soms onduidelijk (26 juni)

3.6. Ter verbeteren

Dit idee is niet nieuw en werd reeds in 2015 naar voren gebracht door Wim Janssens die dan nog niet in de gemeenteraad zetelde Lees “Toekomstvisie voor de Zeedijk en het strand van De Panne tussen Bortierplein en Canadezenplein” opgemaakt i.v.m. de commerciële uitbating van de Zeedijk en het strand.>>>
Ook reeds vroeger door ex-schepen Marc Decoussemaeker.
Dit concept was nog dieper uitgewerkt met namelijk een maximaal open zicht naar zee zowel vanaf de Planché als vanaf de strandterrassen (intussen hebben meerderen glazen windschermen zodanig dat zicht naar zee mogelijk is vanaf hun consumptieplaats).

Knap om op de laatste rij te kijken naar zee, tussen de cabines.

Vandaar dat men voorgesteld heeft om zoveel mogelijk “witte stacabines” dwars te plaatsen i.v.m. dit zeezicht (cf meerdere badplaatsen aan de Oostkust vb Knokke).
Dit verplaatsen van de stacabines zal wellicht op weerstand stuiten van zowel eigenaars van deze cabines als van de concessiehouders (immers ruim de helft van de ongeveer 200 vaste cabines zijn opgekocht door de concessiehouders van de rolcabines). Er zijn ook nog concessiehouders van andere gemeenten die jagen op standnummers van bestaande stacabines. Dit is tot heden moeilijk te combineren met het “UITDOVEND beleid” voor deze cabines (indien een nummer 2 seizoenen niet gebruikt is wordt die theoretisch definitief ingetrokken. Dit is reeds lang ingevoerd opdat men toch nog een zeker “zicht op zee” zou hebben vanaf de Zeedijk. De gemeentelijke taks werd ooit eens verdubbeld maar bedraagt nu amper 54 €/j wellicht de goedkoopste van de Vlaamse kust) Lees in De Standaard>>>
Met deze nieuwe schikking zou het uitdovend beleid eventueel gestopt kunnen worden (nu zijn er nog veel “verlaten” zones tussen de 6 momenteel overblijvende concessies die in de toekomst wellicht nog verder zullen verminderen. Zij zitten momenteel met een kortdurend concessiekontrakt (normaal telkens vernieuwd voor 6 jaar bij iedere gemeenteraad. Nu uitzonderlijk slechts voor 2 jaar. Men kan dus volgend jaar aanpassingen opleggen). Meerderen uitbaters zijn van gevorderde leeftijd.
Hout voor de Planché is natuurlijk niet duurzaam voor een bulldozer bestendig pad. Wellicht zal nooit toestemming verkregen worden in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Kust en Strand” om hier een vast pad te bouwen: (alhoewel die PRUP nu kan herzien worden per gemeente, via de GECORO).

Voorstel: dit planché zou tijdelijk moeten blijven (ieder winter weg te nemen). Zie ook de vele reacties op Facebook>>
(ter herzien bij het opmaken van de visie van de BELOOFDE nieuwe Zeedijk)
Maar het Zeezicht moet verbeterd worden door verschuiving van vaste witte cabines.


Concept REEDS in 2015 opgesteld door interieurarchitect Wim Janssens. Bemerk “witte cabines dwars opgesteld in vrije strandzones”.

3.7 Verduining van het strand
De zeewaterspiegelstijging is heden ten dage een algemeen aanvaarde wetenschappelijke zekerheid. Vandaar dat het ook stilaan duidelijk gebleken is dat op lange termijn (2050 en verder) bijkomende duurzame maatregelen zullen nodig zijn om de zeespiegelstijging op te vangen. Op korte termijn (tot 2050) werd in het “Masterplan Kustveiligheid” geopteerd voor de “zachte strandsuppletie” voornamelijk ter hoogte van de hoogbouwzones. Dit is een kostelijke en niet duurzame methode (ongeveer om de 5 jaar opnieuw zand bijspuiten). Best in de winter en niet in de lente omdat die vooroevers de kraamkamers zijn van tal van vissen, weekdieren en micro-organismen.
In De Panne loopt sinds 2018 een onderzoeksproject om op de vooroever te “fixeren” door gebruik te maken van organismen die zich vastzetten in de zeebodem (mosselen, zeewier op textielmatten en schelpkokerwormen . Hierdoor maakt men waardevolle ecologische habitats die voedsel zijn voor andere organismen en vissen. Lees Testproject Coastbusters>>>>In december 2017 heeft de Vlaamse regering het “Complex Project Kustvisie” opgestart niet met een horizon tot 2050 maar nu tot 2100. Dit project houdt rekening met een zeespiegelstijging tot maximaal 3m hoog. Er zijn 4 scenario’s voorgesteld waarmee men zo’n hoge stijging van het zeewater kan opvangen (dus minder dramatisch zoals soms geroepen wordt)

Stukje “duin-voor-dijk” aan de Kleine Esplanade

Beter dan zandopspuiting is de “natuurlijke verduining” aan het strand opnieuw zijn gang te laten gaan (momenteel ongeveer zoals tussen het monument en de Rampe). Vóór 1892 (aanleg Zeelaan+stuk Zeedijk) kwamen de duinen dichter naar zee toe (nl tot aan de springtij vloedlijn). Om de mooie villa’s te bouwen heeft men de duinen afgevlakt en weg van de zee geduwd (nog te zien op enkele oude postkaarten Zie Zeedijk West).

Voor de snelheid waarmee de zee zal stijgen in de komende jaren bestaan meerdere scenario’s in functie van de Klimaatplannen over de hele wereld. Gelukkig zal bij stijgende zeewaterspiegel het strand van nature automatisch meestijgen. Lees meer hierover via het Crest rapport>>>>
Hiervoor is geen zandsuppletie nodig met baggerboten. De enige verdediging tegen stormen in DP is het droogstrand met zijn duinen (en een klein beetje de “duinvoetversteviging” ter hoogte van het Westhoekreservaat). Dank zij de aanwezigheid van vegetatie, zoals zeeraket, biestarwegras en helm groeien deze duinen vanzelf en kunnen zij zich na verloop van tijd volledig herstellen na stormen (men spreekt van een hersteltijd van circa 3 maanden). Duinen die afgesneden zijn van de natuurlijke dynamiek – bijvoorbeeld door het aanleggen van een duinvoetversteviging (=dijk Westhoekverkaveling)- hebben een verminderd zelfhelende vermogen na een storm.
Helaas worden de stranden in de meeste kustgemeente kort vóór het Paasverlof volledig plat gebulldozerd (zelfs gans de winter zoals in DP. Waarom ook in de winter?). Tijdens de laatste winter en vooral het vroege voorjaar hebben we in 2020 veel natuurlijke duinvorming gehad op ons strand ingevolge langdurige NO stormpjes. Spijtig heeft men die volledig terug plat maakt (zie foto)
Te begrijpen, in het centrum, waar zich ook de strandconsessies bevinden en de meeste strandterrassen. Maar waarom laat men deze bijvoorbeeld niet groeien ten oosten daarvan, richting Canadezenplein? Dit zou een mooie verlenging zijn van de strandduinen die zich vroeger in de omheining van camping Zeepark bevonden (deze zullen nu vóór het nieuw immobiliën project komen en, vanwege MDK, zeker niet mogen platgewalst worden om reden van kustbeveiliging).

Duinvorming op ons strand kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog
Kort voor het seizoen moet alles “mooi plat” (foto 18 mei)

Nochtans zal De Panne, vanaf 2021 gecontacteerd worden, om advies te geven over welke kustverdediging we verkiezen in het kader van het bovenvermeld Complex Project Kust.
Alle badplaatsen waar de zeereepduinen platgewalst werden zijn kwetsbaar voor de zeespiegelstijging. Op termijn zal ook in De Panne een zeewering moeten gebouwd worden. Hoelang nog vooraleer acties zoals stormmuren (cf reeds in Malo aan Zee) of een golfdempende uitbouw van nieuwe dijken (komt te Middelkerke)? Het vrije uitzicht op zee en de onmiddellijke toegang tot het strand zal op langere termijn sowieso niet meer mogelijk zijn. In zo’n stormmuur kan een betonnen bankenrij ingebouwd worden die op verschillende plaatsen onderbroken wordt om de doorgang naar het strand te verzekeren (deze onderbrekingen worden bij stormvloedvoorspelling eenvoudig gedicht met rolpoorten (vb De Haan en Malo aan Zee).

Nieuwe dijk te Malo aan Zee met zekerende muur en afsluitbare doorgangen (25 augustus 2018)


Zoals het plan er nu naar uitziet zal moeten gekozen worden tussen 4 alternatieven. (lees “Complex Project Kustvisie“). DE BLIEDEMAKER is voorstander voor het alternatief “duin-voor-dijk” principe (dus zoals nu reeds een stukje in DP vóór de Kleine Esplanade. zie foto hierboven). Dus strandduinen vóór de huidige Zeedijk. Deze maatregel is ook gunstig voor de biodiversiteit en kan zelfs een toeristische meerwaarde hebben. Daarnaast biedt het ook een oplossing voor problemen voor de zandverstuivingen in de straten achter de Zeedijk en het zand in de tramsporen. Duinen zijn een optimale “zandvang”.
De gemeente was goed op weg deze winter met het plaatsen van zandvangers op het oostelijk gedeelte van de Zeedijk (om minder stuifzand in de straten te hebben). Dit kon een mooie aanzet zijn om aan te sluiten op de strandduinen die vóór het nieuw project Zeepark zullen blijven.

Uittreksel uit “Complex Project Kustvisie
Project Zeepark. Zeereepduinen liggen buiten het project. Zie de huidig aanwezige zeereepduinen. (website Immo Caenen augustus 2019)
Voorstel nieuwe zeereepduinen laten groeien

(Te Vlissingen gaat men nog verder. De gemeente heeft recent een algemene bouwverordening uitgeschreven om de plafondhoogte van de benedenverdieping van gebouwen aan de kustlijn extra hoog te maken, zodat de ruimtes op straatniveau bij een stijging van de zeespiegel verhoogd kunnen worden.
Er zijn nog andere mogelijkheden nl een tweede vooruitgeschoven kustlinie in zee (dijklichaam of een langgerekt eiland) cf. eiland van burgemeester Lippens van Knokke. Duur maar expansie van de gemeente is mogelijk)

Veel reacties op de sociale media vragen om de volgende jaren terug het Planché systeem aan te voorzien.
Anderzijds is de heraanleg van de Zeedijk een TOP PRIORITEIT in de diverse verkiezingsprogramma’s van 2018 Lees alles over de Zeedijk>>>

Uiteindelijk werd NA de verkiezingen het volgende opgenomen in het “Meerjarenplan 2020-2025”:
“…Renovatie Zeedijk: 1,9 M€  eerste fase vanaf 2023. Ondergrondse garages, openbare parking of een combinatie ervan?  Hiervoor beroep op externe expertise. Gesprekken nodig met MDK (=Maritieme Dienstverlening en Kust) betreffende de kustverdediging en andere instanties en overheden voor wat betreft cofinanciering of subsidies.

Er is een zeker terugbetaaleffect te verwachten maar dit is niet voorzien in het meerjarenplan  o.a. voor overdracht ondergrond voor garages. Dit komt niet in het plan in mindering. (Bij het eerste project van 2005 werd hiervoor 4,053 M€ aangeboden door de BC&E (=nv Belgian Contractors-Exporters))
Lees de uitgebreide historiek Zeedijkproject>>>>)..”

De discussie waar en hoe zo’n Planché moet geïntegreerd worden in onze toekomstige Zeedijk moet dus grondig bekeken worden op langere termijn.
Zullen we de nieuwe Zeedijk met de helft verbreden zoals op meerdere badplaatsen? Zie ook ideeën uit Benidorm
Lees dit artikel en de 2 volgende>>>.
Die voorgestelde verbreding moet ook reeds gezien worden in functie van de verduining van het strand die onwillekeurig op termijn op ons afkomt.

Een duidelijke visie is nodig van het gemeentebestuur zoniet zal de hogere overheid hierover beslissen. Een eerste aanzet zou kunnen zijn om de strandduinen van vóór het Project Zeepark westelijk te laten aangroeien tot de Kunstenaarslaan (is over 2 Zeedijk woonblokken)???

Rustige Zeelaan (6 september)

Een eventueel compromis zou zijn: alleen het drukste gedeelte tussen het Marktplein en de Julien Demolderlaan op 30 km/h te houden en vooral ook éénrichting. Tussen de Duinkerkelaan en de Julien Demolderlaan staan nu slechts 3 horeca-terrassen + 4 fietsplaatsen. Deze zouden in het winterseizoen kunnen verwijderd worden zodanig opnieuw tweerichting alleen in dat gedeelte. Maar toch de 30 km/h behouden in de Zeelaan-Bad en ook de nieuwe éénrichtingen in de villawijken (dat kun je niet om de 6 maanden veranderen). De wagens die van de Duinkerkelaan komen kunnen dan opnieuw parkeren in deze 2 blokken van de Zeelaan-Bad en terugdraaien via de eerste stukjes Bortierlaan en Albert Dumontlaan.
Maar de evaluatie van de SAFE-summer is blijkbaar nog niet af. Ook nog geen nieuws gehoord van de UNIZO enquête.

4. Sanitaire installaties

Wasbekkens

Naast de 6 vaste openbare toiletten in DP-Bad werden 10 bijkomende toiletcontainers gehuurd. Deze toiletten waren gloednieuw en zeer goed ingericht. Ook werden de drukste toiletten bijna constant gepoetst en regelmatig gedesinfecteerd. Zeer proper. Ook 10 wasbekkens.
Dus een dikke proficiat maar misschien een beetje van het goede teveel. Immers de raming in juni voor dit extra sanitair was 150.000 euro (onderhoud is inbegrepen in budget). De weg naar die 16 toiletten is misschien niet te goed aangeduid?
Wat leren we daaruit voor in niet-coronatijden? Wat zijn de bezettingen geweest?

Sinds 19 oktober zijn de RECA gesloten. Voor de toeristen die hier geen eigen toilet hebben zijn er de volgende openingsuren van de openbare toiletten Lees>>>>.
Knelpunt is de Zeelaan: de toiletten achter de Crypte van Fatima zouden veel beter moeten bewegwijzerd worden in de Zeelaan-Bad vanaf de kruispunten Bortierlaan en Albert Dumontlaan (ook uitgerust voor minder-validen). Aan het Marktplein zou tijdelijk een “noodtoilet” kunnen geplaatst worden (de gemeente heeft een mobiel toilet voor e4venementen. DE BLIEDEMAKER heeft vroeger regelmatig gevraagd naar toiletten bij de plannen voor de heraanleg van het Marktplein.

5. Coaches

De coaches aan de openbare toilette op het Marktplein

Vanaf de invoering op 27 juni met een verlenging tot 15 september hebben de 15 á 20 coaches zeer goed hun studentenjob gedaan. Spijtig dat men over die inzet van jonge mensen nog geen artikeltje geschreven heeft in “De Panne Leeft”. Dat waren jobstudenten die vanaf rond 11 uur ongeveer 9 uur per dag rondwandelden in de Zeelaan en op de Zeedijk (met een pauze van 1 uur). Met hun Pannekleuren groen en geel vielen ze goed op. Ze hadden geen Strandopdracht. Dat was de opdracht van de strandredders. Zij moesten waken om aan de waterlijn voldoende afstand te respecteren. Hiervoor waren ook enkele extra redders aangenomen (hoeveel?).
In de beginne waren sommige van die jonge studenten (>17 j) wat onwennig en misschien verlegen om de voetgangers te wijzen op het éénrichtingsverkeer en andere reglementeringen in de Zeelaan en op de Promenade maar naarmate de tijd vorderde werden ze snel strenger en kordater (dus de aanvankelijke Facebook kritiek was niet lang terecht).
De interne communicatie via gemeentelijke GSM’s was blijkbaar goed georganiseerd. Ze waren blijkbaar zeer goed gecoached door hun opperhoofd Sofie Mussche van de Technische Dienst. Ook stonden ze continu in contact met verschillende diensten (veiligheid, politie,…). Wij konden ze goed observeren vanuit ons appartement. Zo heb ik o.a. gezien hoe bij een probleempje met een toerist, die wellicht iets teveel gedronken had, de politie daar direct stond. Er zullen zeker wel relletjes geweest zijn, maar blijkbaar geen ernstige. Er zijn er altijd die niet willen luisteren hoe vriendelijk die jongens/meisjes ook waren. Een veelgebruikte excuus was: “We kunnen/mogen hier niet oversteken want er op die plaats is geen zebrapad is of bloembakken staan in de weg“. Daarom denk ik dat het beter is om bij volgende dergelijke zomerconfiguratie (éénrichting + 30 km/uur) de voetgangersoversteekplaatsen te overschilderen (zie deel 1). Overal moet men kunnen oversteken en op sommige plaatsen moeten doorsteken voorzien worden indien de straatterrassen te lang zijn zonder onderbreking .
Op de Zeedijk werd de éénrichting bijna altijd gevolgd. In de Zeelaan was het moeilijker zeker met de WE’s en vanaf de vrijdag wanneer nieuwe verblijvers toekwamen. Het effect van hun opdracht was zeer goed te zien wanneer zij er niet meer waren. De dag nadien zagen we in de Zeelaan dat het 1 richtingswandelen van de ene dag op de andere niet meer nageleefd werd (bleef wel wel een tijdje nog op de Zeedijk. Spijtig nu niet meer daar de “biggenruggetjes” weggenomen zijn.
BESLUIT:
– het 1 richtingscirculatieplan voor wandelaars was een zeer goede maatregel van het Lokaal Bestuur. Is dat één van de redenen waarom in de zomerperiode geen inwoners positief gemeten werden?
(wel enkele niet-inwoners die hier wonen maar niet gedomicilieerd zijn) BRAVO.
– de coaches hebben duidelijk hun nut bewezen. Niet alleen voor de veiligheid maar ook voor de info en begeleiding van de toeristen. Het is ook een ervaring die mag herhaald worden in niet Corona situatie volgende zomer. Wellicht zal het nodig zijn voor het Herfst en Kerstverlof, want bij mooi weer mag De Panne veel volk verwachten (vooral veel tweede verblijvers). Er zijn ook velen die vanaf hun tweede verblijf aan thuiswerk kunnen doen tijdens het verlof van de kinderen. Dus TE BESTENDIGEN

– Kostprijs??

De maximale stranddrukte op een topdag nl. zaterdag 8 augustus bij hoogwater springtij in het CENTRUM.
Veel volk maar toch plaats genoeg.
Idem.
Veel volk maar toch plaats genoeg.

6. Communicatie

Was eenvoudig, duidelijk en streng: vb de gemeentelijke regel “Overal mondmasker in DP uitgezonderd op het strand en in de natuur” (De andere gemeenten van de politiezone Westkust hebben die regel van ons overgenomen). Nu “Alleen nog in de Zeelaan tot 19 uur”.
Ook de publicatiecampagne met bureau Comsa “SAFE-Summer” was goed en mooi opgesteld. Ik heb nergens negatief nieuws gelezen over de maatregelen in de reguliere pers. Blijkbaar verstonden onze vele Franstalige toeristen goed de iconen.
Zal ook wat gekost hebben. o.a. ook de map met het zomerprogramma.

7. Druktemeters

Eigen plannetje. De 20 druktemakers. Resultaat?

– Voorspellen van de drukte via sensoren:
Samen met Westtour en telecom operator Citymesh uit Oostkamp werden 20 sensoren opgesteld in DP op openbare verlichtingspalen. De “camera’s” tonen geen beelden maar tellen alleen maar voetgangers of voertuigen die in een bepaalde zone binnenkomen en uit gaan (slimme passanten-telling). Aldus dacht men de zomerdrukte aan de kust accuraat in kaart kunnen brengen. Men heeft met man en macht gewerkt om 20 toestellen nog te installeren voor het begin van het seizoen. Men heeft zelfs alle camera’s eens afgenomen en ’s anderendaags terug gemonteerd na aanpassing van de software.
Verder niet meer gehoord van dit systeem. Wat is de ervaring in DP en in de andere (welke?) kustgemeenten waar dit geïnstalleerd werd?


(Via Google: De beeldsensoren gebruiken virtuele lijnen. Wanneer mensen over die virtuele lijnen lopen, telt de software hen. Het is belangrijk om te weten dat de beelden die de beeldsensoren gebruiken bij hun analyse, niet worden opgeslagen. Er wordt met deze toepassing ook niet aan gezichtsherkenning gedaan, wat instemt met de GDPR-wetgeving. Die slimme beeldsensoren registreren elke passant in beeld. Het systeem brengt daarnaast vele andere parameters in kaart, onder meer de drukte per oppervlakte, transportatiemiddel en de wandelrichting. Zo kan onder meer de multi-modaliteit in een gemeente in kaart gebracht worden, wat waardevolle informatie is voor infrastructuur- en circulatieplanning). Deze oplossing monitort accuraat en anoniem hoeveel mensen zich in winkelstraten of op het strand bevinden. De berekeningen worden constant bijgewerkt, waardoor je te allen tijde een correct beeld krijgt van het aantal mensen die zich op een bepaalde plek bevinden. Wat deze technologie net zo slim maakt, is dat men weet hoe groot de beschikbare ruimte is. Het algoritme berekent daarna automatisch hoeveel mensen zich maximaal in die ruimte mogen bevinden volgens de regels van social distancing. Zo brengt het systeem in kaart hoe druk een plek is, rekening houdend met de geldende maatregelen..

Maar blijkbaar heeft Westtoer het alternatief systeem gebruikt die het verkeer van de mobiele telefoondata permanent verwerkt per gemeente en deelgebied in deze gemeente. Elke zone krijgt een kleur van donkergroen tot oranje, afhankelijk van de drukte. (4 categorieën: rustig (donkergroen), gezellig (groen), druk (geel) en zeer druk (oranje).

Zondag 9 augustus.

DE BLIEDEMAKER heeft dagelijks deze kleuren vergeleken met zijn eigen waarnemingen (uit mijn appartement en fiets) maar is niet goed overtuigd van de relatieve juistheid van die cijfers. Veelal ijlden die enkele uren na. Ook eigenaardig dat De Panne en vooral ook De Haan meestal veel sneller druk kleurden dan bijvoorbeeld Oostende. Burgemeester Bram Degrieck heeft bericht op Facebook dat deze kleuren uitsluitend via het Proximus systeem gegenereerd worden en dat men (wie?) deze data vergeleek met het Citymesh systeem en dat de cijfers goed overeenstemden.?
Men heeft “dag- en nacht” gewerkt om het druktemeter systeem met 20 sensoren in DP op tijd in dienst te krijgen, maar we hebben daar verder NIETS meer over gehoord of gezien.
EVALUATIE? Kostprijs? Gaat men daar mee verder?
Ben zeer geïnteresseerd, want zo’n systeem zou in DP nog ander toepassingen kunnen hebben o.a. voor de herziening van het Mobiliteitsplan waar we al zo lang op wachten.
Je zou er wandelaars, fietsers en auto’s mee kunnen tellen op strategische plaatsen op drukke momenten en onderling vergelijken.??

8. Kerstmarkt
Federaal afgeschaft maar we krijgen, zoals iedereen jaar, een mooie kerstverlichting. Ze zijn maandagmorgen begonnen. Alleen commerciële straten of ook woonwijken? Prijs?? Er zouden verrassingen inzitten???

Maandagmorgen 19 oktober. START Kerstverlichting

Einde van een persoonlijke evaluatie van de SAFE-summer.
Nu wachten achter de gemeentelijke evaluatie (en UNIZO) om te kijken wat we kunnen meenemen naar volgende zomer. Deze zal wellicht nog niet Corona-vrij zijn maar wellicht onder controle mits…?
Ook nadenken welke maatregelen een permanent karakter kunnen krijgen
onafhankelijk van Corona (vb verkeerscirculatieplan en 30 km/h)

De Zeelaan en de andere verkeerssituatie zijn de belangrijkste topics die op korte termijn kunnen en moeten geëvalueerd worden. Hierna pas kunnen volgende vragen beantwoord worden:

1. Wordt de Zeelaan-Bad permanent éénrichtingsverkeer? (ook NA Corona). Het is onmogelijk om een zomer en een ander verkeersplan aan te houden.

2. Wordt de 30 km/h permanent aangehouden? en eventueel uitgebreid?

8. Vragen op korte termijn

– tijdelijke houten gocartpiste volgend jaar herinstalleren (te betalen door gocart verhuurder? Eigendom van gemeente?). Idem planché. Deze is eventueel minder nodig bij de geplande herinrichting van de Zeedijk. Fietszone te voorzien?
– éénrichting Zeedijk behouden? Minder nodig bij verbreding Zeedijk.
– dringend stukje Zeedijk vóór de Witte Berg op breedte brengen.
– By-pass fietspad uitwerken eventueel stukje langs het Ringpad. (het fietsverkeer neemt overal een enorme groei. Zijn we daarvoor ingericht in DP?)
– “billenkarren-reglement voor de grote billenkarren.

Afschaffen belastingen DP op Facebook>>>>

Dank zij de Zeelaan en de Zeedijk maatregelen zijn we duidelijk de beste van de Westkust. DOE ZO VERDER met het vervolgprogramma “SAFE@DE PANNE”

Tot heden blijven we in DP op laag corona besmettingsniveau zitten. Op 9 oktober opAlarmniveau 1 : slechts nl. 54 positieve tests per 100.000 inw. in voorbije week. Reproductiegetal: 1,5. Dus OPPASSEN
Immens verschil met de grote steden en het centrum van België (zie kaart hieronder)
Lees de dagelijkse statistieken voor DP-rechtstreekse link>>>
We zijn dus de zomer al bij al goed doorgekomen.  Dat kan een positief gevolg zijn van de strenge aanpak en sterke  communicatie, maar ’t kan ook gewoon toeval zijn en snel veranderen. Lees brief van de burgemeester>>>>

3. Blijven de straatterrassen en fietsstallingen ook in de winter staan (en ook volgend seizoen, eventueel op kleiner oppervlakte indien Corona zou voorbij zijn)? (mits nu winterplantjes geplant worden in de bloembakken).
Deze zouden bijvoorbeeld kunnen gebruikt worden voor opstellingen van de kotjes voor de Kerstmarkt (ook vóór de Kerk). Deze Kerstmarkt is reeds aangekondigd in “vooruitblik” van het “Najaar Programma 2020” (datum 12 december t/m 3 januari).  Een lijncirculatie voor voetgangers langs de “kotjes”is meer Corona-veilig dan een cirkel op het Marktplein mits opnieuw éénrichtingsverkeer voetgangers (Zeelaan moet daarvoor niet autovrij en geen extra parkeerplaatsen zijn in te nemen). Indien de Corona situatie dezelfde zal zijn als in de voorbije zomer mogen we opnieuw veel volk verwachten tijdens de wintervakanties. 
In ieder geval voor volgend jaar Corona of niet, lijkt het veel beter dat de terrassen op het Marktplein in de zomer buiten de windschermen mogen komen. Hoe meer terrassen op het plein, hoe gezelliger. 
De bloembakken in de Zeelaan werden nu gratis aangeboden door de gemeente om Corona redenen. Indien blijven staan zou een leasingcontract aan de uitbaters kunnen voorgesteld worden, zaals op de Markt. Eventueel verbetering nodig met een glazen windscherm in de bestaande bakken? (technisch aanpasbaar?)

4. Blijft de zaterdagmarkt deze winter in de Zeelaan-Dorp of op het voorziene Marktplein? (zolang Corona duurt is een belangrijk argument voor Zeelaan dat de circulatie beter beheersbaar is bij een lineaire opstelling in een straat dan op het Marktplein. (ook eventueel te coördineren met de Kerstmarkt met schaatsplein en kermisattracties op de Markt)

BESLUIT: felicitaties aan Lokaal Bestuur omdat ze de hoofdwinkelstraat, de Zeelaan-Bad,  onder druk van de Coronamaatregelen, drastisch en met succes heringericht hebben. Gelukkig is het zeer mooi weer geweest zodat de toeristen en zeker de horeca zeer tevreden waren over deze herinrichting .
We zijn duidelijk de beste van de Westkust. DOE ZO VERDER met “SAFE@DE PANNE”
Gelukkig zijn er maar 3 inwoners positief getest geweest tussen 5 mei en 9 september (de start van de tweede golf bij ons). Ook nu zitten DP laag: op Alarmniveau 1 : nl. 45 positieve tests per 100.000 inw. in voorbije week. Immens verschil met de grote steden en het centrum van België (zie kaart hieronder)
Lees de dagelijkse statistieken voor DP-rechtstreekse link>>>
We zijn dus de zomer al bij al goed doorgekomen.  Dat kan een positief gevolg zijn van de strenge aanpak en sterke  communicatie, maar ’t kan ook gewoon toeval zijn en snel veranderen. Lees brief van de burgemeester>>>>

Foto’s van DP de avond van de eerste dag van de RECA lock-down. Kijk op Facebook>>

Aanvulling
LINK naar de dagelijkse Corona statistieken van DP
Rechtstreeks Klik hier>>>>

WEEKSTATISTIEK (7 dagen vóór 18 oktober voor De Panne. 50 zou de grens moeten zijn.
Vanavond maandag 19 oktober in de gesloten gemeenteraad.
Kerstmarkt 2019-2020. Wat voor 2020-2021?
Fin de Saison

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Verkeer. Bookmark de permalink .

30 reacties op Evaluatie SAFE Summer

 1. Jacques Lecleire zegt:

  De Panne deed het voorbeeldig en veilig. Voel me steeds veilig op straat. Jammer dat er niet wat strenger opgetreden is tegen de personen die steeds maar de onderrichtingen negeerden en in tegenovergestelde richting liepen. Het waren er niet heel veel maar “een” is al teveel. Voor mij hoeft die eenrichting niet in de Zeelaan. Mensen rijden zo wie zo traag in dit deel. Men zou wel de 30km kunnen invoeren en eventueel een flitstoestel aan de kerk voor de roekelozen onder hen.

  • Juist Jacques. Dat negeren van de coaches komt inderdaad in mijn tweede deel.
   Ik blijf wel hevig voorstander van permanent éénrichtingsverkeer auto’s temeer omdat volgens mijn aanvoelen we weinig last hadden van de negatieve effecten. (de aanpassingen in het circulatieplan lijken goed bedacht in de tweede versie)
   Natuurlijk moet je bij invoering van 30 km/h ook duidelijk controle doen. Ik denk eerder aan een goed zichtbaar opgestelde 30km/u camera met display die verplaatsbaar is (en dus ook zou gebruikt kunnen worden in andere straten bij eventuele uitbreiding van de zone 30 km/h). De politie Westkust is zeer professioneel en zij zullen daar wel een goed voorstel voor hebben. Bij ieder wijziging van het reglement is ook handhaving nodig.

 2. Monique Robbrecht zegt:

  Dat is een hele boterham!
  Heel positief vond ik de uitbreiding van de terrassen op het marktplein. Mag echt zo blijven!

  Eenrichtingsverkeer in de Zeelaan tijdens het seizoen , ok ! Maar ook voor fietsers. Nu wordt het wel stilaan tijd dat het terug 2-richtingsverkeer wordt.

  De terrassen waren heel mooi afgelijnd met prachtige bloemenensembles. Chapeau voor de groendienst. De donkergrijze bloembakken werden er minder depri door .( algemene opmerking, ook voor de bestrating, zandkleur zelfs rode asfalt is veel zonniger.)

  Voor de rest : algemene opmerking: wij wonen hier en er mag ook aandacht gaan aan een leuke leefsfeer voor de bewoners.

  • 1. volledig akkoord met uitbreiding terrassen Marktplein
   2. Éénrichtingsverkeer Zeelaan is eventueel NIET NODIG buiten het seizoen. Maar je kan moeilijk tweemaal per jaar alle omleidingen in de zijstraten telkens ook omkeren. Een tussenoplossing zou kunnen zijn: alleen de Zeelaan-Bad in de winter tweerichting maken? Maar ik denk dat dit verkeerstechnisch niet mag. En wanneer is het “seizoen”? Momenteel zijn alle WE met mooi weer en alle wintervakanties seizoen.
   Je weet dat ik een hevig voorstander ben van éénrichting en het zal zeker niet gemakkelijk zijn om dat te verdedigen bij vele “klortzichtige” commerçanten (sorry om het te zeggen). Het is wel zo dat bij permanent éénrichtingsverkeer en bij de geplande heraanleg van de voetpaden één en ander moet herbekeken worden.
   3. Ook uw “aandacht voor de leuke sfeer voor de bewoners” vind ik zeer mooi gezegd. BRAVO

 3. Wim Janssens zegt:

  Zeer goede en gedetailleerde evaluatie, dankjewel José.
  Ik kan je vertellen dat de extra fietsenstallingen blijven en dat we herfstbeplanting zullen voorzien in de bloembakken van de Zeelaan.
  Na grondige evaluatie op basis van alle info beslissen we over de grote lijnen en toekomstplannen.
  Keep it Safe@DePanne

 4. Jan Claes zegt:

  Een dikke proficiat voor deze uitgebreide analyse José. Het is duidelijk dat het gemeentebestuur zeer goed gescoord heeft met deze aanpak. Je conclusies en aan gepaste bedenkingen en voorstellen kan ik alleen maar toejuichen en onderschrijven.
  Vooral het eenrichtingsverkeer in de Zeelaan moet zeker bestendigd worden.

  • Dank u Jan. Hopelijk luister men ook naar de niet-commerçanten voor uw laatste zin. Geen gemakkelijke beslissing voor het lokaal bestuur. Eens dat dat vast staat kan men denken aan verdere permanente verfraaiing bij het vernieuwen van de zo geplande nieuwe voetpaden.

 5. noelhoste zegt:

  Mooi werkstuk.

 6. Etdp zegt:

  Geluid van de ‘planché’ niet zo aangenaam voor strandzitten. Mondmaskers in straten waar nooit veel mensen komen zinloos (en werd dan ook vlug genegeerd maar dan ook spanningsveld naar drukkere straten). Contrast Zeedijk ‘met’ en strand ‘zonder’ groot op drukke dagen, druktebarometer even betrouwbaar als Armand Pien. Zondaars mondmaskers op Zeedijk dikwijls uit zelfde bevolkingsgroep maar weinig aangesproken. Inwoners mijden centrum.

 7. Kristel zegt:

  Zolang de dijk go-cart vrij blijft ben ik een gelukkige verblijver. De maatregelen waren nodig en jullie hebben dit goed aangepakt. We hebben evenveel kunnen genieten van het de panne nu als alle voorgaande jaren.

 8. Carlo Heulens zegt:

  Heel knappe analyse. Het is duidelijk dat de leefbaarheid van straten en pleinen gebaat is met het terugdringen van koning auto. Nog meer inspanningen mogen gebeuren om de fietsers ruim baan te geven. (bvb. fietssituatie Koninklijke Baan tussen Koksijde en De Panne is jammer genoeg voorhistorisch…) Opvallend was de discipline van de meeste zee-bewoners en bezoekers in Koksijde en De Panne tijdens deze zomer. Verbazingwekkend. Zomer ’20 was een groot sociaal experiment waaruit blijkt dat mensen -zelfs een grote massa- echt hun best willen doen in het algemeen belang.
  En….we missen een “De Bliedemaker” in Koksijde waar wij een bescheiden vakantieappartementje hebben.

  • In de vervolg DE BLIEDEMAKER wordt een voorstel gemaakt voor die fietsverbinding met Koksijde. Niet alleen het fietspad aan de Koninklijke Baan is “voorhistorisch” maar de ganse inrichting van de baan. Is 1 van de weinige stukjes van de kustbaan die nog moet aangepakt worden (natuurlijk met analoge fiets en parkeervoorzieningen als in Koksijde (is een gewestnaan). Onze schepen van Openbare Werken Wim Janssen heeft in 1 van de laatste gemeenteraden bericht dat het gewest het dossier ter hande zal nemen. Ook de tramsporen tussen het Canadezenlplein en de begraafplaats voorbij het Calmeynbos moeten vernieuwd worden. Grote werken

 9. Filip Fieuw zegt:

  Jose, ik kan je alvast melden dat de zaterdagmarkt zo blijft opgesteld tot half januari met als voornaamste redenen de veiligheid van de marktbezoekers en marktkramers tijdens deze coronatijden. (opstelling, afstandsregels, looprichtingen…).

 10. De Wilde Belinda zegt:

  Knappe presentatie. Onze kleinkinderen hebben zeer genoten vd planché. En een groot voordeel ’s morgens had je daar zon…dus naar de bakker in het zonnetje. Het was eens wat anders.
  Wij vonden de opzet geslaagd en zeer aantrekkelijk. Het mag blijven zo.
  Er is opmerkelijk veel verkoop geweest van appartementen. Zeker op zeedijk.
  Veel mensen met honden en die hielden zich vaak niet aan de regels ivm hondenpoep. Zeer vervelend voor de mensen vh sportveld aan Canadezenplein. Elke dag uitkijken of er geen drol lag. Was echt walgelijk. De mensen hielden zich blijkbaar veel beter aan de coronaregels. Dat was knap bedacht.

  • De Planché had zeker succes (zie volgende DE BLIEDEMAKER ). Van de verkoop van appartementen heb ik alleen van ver positieve geruchten gehoord. Veel “Te Koop” bordjes zijn inderdaad verdwenen. De hondendrollen behandel ik niet (beu).

 11. Pauwels Jean Pierre zegt:

  Voor mijn part mag de Zeelaan gerust éénrichtingsverkeer blijven van de markt tot kruispunt Duinkerkelaan/Nieuwpportlaan voor het ganse jaar. Het lukt wel in Koksijde, waarom hier niet.
  Inrichting Zeedijk voor wandelaars gesplitst van de gocarts was een groot pluspunt. Ik zou wel fietsers verbieden van bv 10.00hr ‘s morgens tot 19.00hr ‘s avonds.
  Respect voor de coaches die de wandelaars in de Zeelaan probeerden in goede banen te leiden.

  • Éénrichtingsverkeer Zeelaan is het meest ingrijpende punt, waarover de meeste discussie. Als het Lokaal Bestuur er NIET uit geraakt zullen we een referendum moeten houden. Dit was ook nodig te Duinkerke toen burgemeester Pascal Vergriete de doortocht van de auto’s op het Jan Bartplein heeft tegengehouden. Nu de juiste uitslag vergeten maar meer dan 60% van de bevolking was voorstander (de commerçanten waren radicaal tegen). Burgemeester heeft gezegd dat hij verkozen is door het volk en niet door de commerçanten). Deze lente is hij opnieuw verkozen reeds in de eerste sessie’ in DP misschien een probleem: alleen Pannenoars of ook tweede inwoners?
   Zeedijk en coaches in tweede deel

 12. Moonie zegt:

  Al die verzonnen regeltjes houden het Virus niet tegen, dat zien we in de praktijk nu duidelijk na 6 maanden aanmodderen.

  Apothekers kunnen de vraag naar mondmaskers amper bijhouden. In de kranten wordt gesproken van een groot tekort aan mondmaskers. Schuldige is uiteraard het coronavirus. Vraag is echter of mondmaskers de verspreiding van het coronavirus ook effectief tegenhouden. “Mondmaskers dragen om jezelf te beschermen tegen het coronavirus heeft weinig zin”, zegt Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano en voorzitter van het Wetenschappelijk Comité Coronavirus. “Enkel voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus en voor zorgpersoneel heeft het gebruik van zo’n masker wel zin. Daarom is het belangrijk dat mondmaskers voor hen beschikbaar blijven.” Van Gucht wijst er wel op dat de respiratoire maskers (FFP2 en FFP3) die gezondheidsverstrekkers in ziekenhuizen gebruiken, met kennis van zaken worden aangebracht en verwijderd. Zo moet er een passtest gebeuren om na te gaan of het masker goed aansluit op het gezicht. “Bij verkeerd gebruik zijn deze maskers nutteloos.”

  Mensen die al besmet zijn met het virus, dragen best een mondmasker omdat ze zo hun omgeving beschermen tegen de ziektekiemen die ze verspreiden bij het hoesten, niezen en praten. Voor een gezond iemand heeft een mondmasker weinig zin.

  Vergeet niet dat een dergelijk Virus zich over tienduizenden kilometers verplaatst, 1,5 m afstand houden heeft dan ook geen enkele zin.

  Het is aan de wetenschappers om het Virus ten gronde aan te pakken, niet om de bevolking te laten geloven dat het met regeltjes maken gaat verdwijnen zoals we nu zien gebeuren.

  Er zijn nu meer dan voldoende gevallen (helaas) bekend van personen die alle regeltjes die men ons heeft opgedrongen en strikt hebben nageleefd toch getroffen zijn door Covid 16 met de nare gevolgen vandoen.

  https://eindtijdklok.org/2020/07/13/de-onzin-van-een-mondmasker-voor-gezonde-mensen-door-immunoloog-dr-carla-peeters/

  • Jan Claes zegt:

   Hoe is het mogelijk dat er toch altijd mensen zijn die het beter weten. Dat past perfect in het mantra van NVA en VB: wat we zelf doen doen we beter. Een beetje discipline en respect voor de medemensen zou heel wat beter zijn. Baat het niet het schaadt niet om de door de wetenschappers en beleidsmakers opgelegde verplichtingen na te komen.

 13. Moonie zegt:

  Dus u wilt het Virus behouden voor nog vele jaren, oogkleppen afzetten graag, het werkt niet die regeltjes, wat er in de praktijk gebeurt is nu wel duidelijk zeker.
  Enkel het Virus Frontaal aanvallen kan ons vooruit helpen, Wetenschappers en aanverwanten aan de slag graag, er gaat veel kostbare tijd verloren.

 14. Jan Claes zegt:

  Wat baten kaars en bril als de uil niet zien en wil

  • Toch ploetert DE BLIEDEMAKER verder. Misschien lezen ze het toch?

   • Dus donderdag in de gemeenteraad verkondigd dat men de klok terugdraait. Na 15 november alles terug zoals vroeger (alleen de éénrichting voor voetgangers nog in de Zeelaan. Nieuwe voetjes en wellicht enkele coachers). GEEN EVALUATIE. Men zal zien hoe de reacties zijn nadat alles teruggedraaid wordt. Weinig professioneel. Trial en error!

    • Jandepanne zegt:

     Het nieuwe college was zo goed bezig tot nu toe. Waarom nu alles terugdraaien? Gaat men in DP nu de methode “Wilmes” toepassen? Om de week het geweer van schouder veranderen? Wie geraakt daar op de duur nog wijs uit.
     Ik denk dat de zomer bewezen heeft dat het initiatief van het college een succes is. Laten we dat nu niet terugdraaien. Wie vraagt dat trouwens? Een enquête van UNIZO is een goede zaak, maar ook de permanente bewoners zouden moeten geraadpleegd worden.
     In elk geval José doe zo voort en hou ons op de hoogte.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.