Eindelijk opnieuw een frituur op het Marktplein

Nieuw frietkot op komst: foto woensdag 12 aug om 9 uur

BLIEDE NIEUWS

Eindelijk komt opnieuw een frietkot aan het Marktplein. Opening op 8 november om 11:30. In feite geen frietkot maar een frituur met afhaalmogelijkheid. De uitbater is Jurgen Gevers, dezelfde van het vroegere frietkot, rechtover op de vorige markt.
Het frietkot was voor de herinrichting van het plein een essentieel onderdeel van het gebeuren op en rond de Markt. Het was er altijd geweest en moest plots moest plots verdwijnen met het nieuwe marktproject. Er kwam veel protest hiertegen. Het schepencollege was verwonderd over de hevige bezwaren maar heeft niet willen toegeven. Ze waren overtuigd van hun project en wilden de renovatie naar evenementenplein absoluut doorvoeren vóór het einde van hun beleid.
Gelukkig zijn er meerdere privé-initiatieven die dit “gat in de markt” zullen opvullen. Zo komt er o.a. een eerste frituur binnen in de vroeger “China Palace”.
Uitbater Jurgen Gevers was de uitbater van het vorig frietkot.
We wensen hem veel succes.

1. Historiek.

Er zijn een 32 artikels verschenen op DE BLIEDEMAKER aangaande het nieuwe Marktplein Lijst van artikels markt>>>
1. Aankondiging studie
Bestelling studie  zomer 2015. Nog geen sprake van afbraak frietkot, wel verplaatsen.
Tijdens de gemeenteraad van 1 juni 2015 werden de voorwaarden van gunning voor het aanstellen van een studiebureau goedgekeurd voor de “herinrichting van de Markt en de heraanleg van de Meeuwenlaan (stuk tussen Markt en J. Demolderlaan)” . Het “huisstudiebureau” Lobelle werd hierna geselecteerd.
Op 20 augustus 2015 is er een persartikel verschenen:
De toekomst van de fontein op het Marktplein in het centrum van De Panne is onzeker. “We zijn van plan om de fontein te verwijderen, want we willen van onze markt een open plein maken. Veilig is zo’n fontein niet en ze is ook verouderd.”
Schepen van Openbare Werken Johan Blieck (CD&Vplus) treedt burgemeester Ann Vanheste bij. …. Dat de fontein zal verdwijnen, staat bijna vast, maar er kan wel een alternatief komen.” (GUS)..”
Op 12 september verschijnt in DE BLIEDEMAKER een eerste artikel aangevuld met een uitgebreide historiek over de Markt. Lees>>>>

2.Voorstelling nieuw project
Na een lange stilte van meer dan 1 jaar, dook dit dossier plots terug op het midden van november 2016.  In een dringende, niet geplande gemeenteraad, heeft het gemeentebestuur van Ann Vanheste, met o.a. als schepenen Bram Degrieck en Johan Blieck, het ambitieus Marktplein-project als sluitstok van hun ambitieus beleid van openbare werken toegelicht. Men wou het gezellig klein marktpleintje omvormen tot een groot evenementenplein. De markt van burgemeester Johan Degrieck van dan 20 jaar geleden vertoonde inderdaad enkele mankementen zoals de gevaarlijke piramidefontein, een te lange “trap” richting Hotel aan Zee, … Alhoewel de bestrating nog vrij goed was en de bomen een uniek lommerrijk cachet gaven aan onze Markt werd toch beslist om “tabula rasa” te doen: volledig nieuwe witte bestrating en weg met de lindebomen, een open evenementenplein.

3. PROTEST
Op aandringen van het wijkcomité d’Achte wordt uiteindelijk toch op 6 december 2016 een woelige infoavond georganiseerd om het project ter discussie te brengen. DE BLIEDEMAKER publiceert zijn opmerkingen en er komen vele reacties in de sociale media. Blijkbaar was voorafgaandelijk weinig of geen overleg geweest met de handelaars, de omwonenden en de toeristen. Zo moest ook dat frietkot weg. Men argumenteerde o.a. dat men een volledig open evenementenplein nastreef en de dat er voldoende eetgelegenheden waren in de onmiddellijke omgeving om frieten te eten. Men vond het vuil. Inderdaad er was op drukke dagen soms wat zwerfvuil vanwege onachtzame friettoeristen op de trap. De meeuwen wisten dat goed en kwamen het ’s avonds wat erger maken. Dit was vooral omdat de kleine zwerfvuilbakjes te klein waren en niet gesloten bovenaan. Deze hinder was oplosbaar.
De frituur op de Markt vanaf de beginne altijd een  trekpleister geweest maar moest weg. Wat kan dat smaken, een frietje met tartare, of voor mij stoverij-saus, en dat lekker opeten op het terras van de brasserie des Bains met een Trappist Westmalle van ’t vat….er is daar zelfs op het voetpad een restvuil-koker voorzien en daar kan veel in.

Ook problemen met het onderhoud van de pyramide fontein of liever met het niet-onderhoud. De laatste 5 jaar werd omzeggens geen onderhoud meer gedaan en de fontein zou moeten een grondige revisie ondergaan. (het publiek was ook septisch t.o.v. de voorgestelde fontein met 64 spuiters maar nu achteraf is gebleken dat dit zeer geslaagd is en enorm veel succes heeft bij de kinderen. Wel veel onderhoud).

“Gezelligheid van het pleintje zal verdwijnen” zegt DE BLIEDEMAKER. TWEEMAAL OPEN KLIKKEN

4. Definitieve goedkeuring
Op de gemeenteraad van februari 2017. Zie plannen>>>>
Op de gemeenteraad waren de politiekers  zich niet bewust dat er zoveel tegenstand zou zijn vanwege de burgers. Ze geven zelf toe dat ze zeker niet verwacht hadden dat er zoveel reactie zou komen tegen het verdwijnen van het  “frietkot” één van de grote aantrekkingspunten voor de toeristen (deze verwondering is een duidelijk bewijs dat ze niet geluisterd hebben naar de burgers).

5. Aanbesteding
In de gemeenteraad van juni 2017 wordt het project definitief aanbesteed aan de firma Seru uit Veurne. De werken worden gepand te starten in januari 2018 zodanig dat de succesvolle Kerstmarkt nog kan doorgaan.
Het Openbaar Onderzoek aangaande de Bouwaanvraag van het Marktplein loopt tot 22 juli 2017.

6. Protest frituuruitbater

De frituuruitbater Jurgen Gevers is niet akkoord met het verdwijnen van zijn concessie en start een petitie op met meer dan 3.000 handtekeningen die hij overgemaakt aan het gemeentebestuur. Op de gemeenteraad van september 2017  wordt deze petitie als onwettelijk beschouwd (o.a. veel Fransen en minderjarigen). Ook worden concrete afspraken voorgesteld door het schepencollege aan de frituuruitbater i.v.m. overgangslocatie tot het einde van zijn contract eind 2018. Er werd een ultimatum gesteld om zijn akkoord hierop te geven eind september 2017.
“Een verplaatsbare container gedurende de werken en erna op een vergelijkbare locatie. Alle kosten van verhuis te betalen door de gemeente”.
Daar geen antwoord komt op het ultimatum beslist de gemeente dat de overeenkomst met de frituur beëindigd wordt op 1 oktober 2017
Maar Jurgen is een doordrijver. Hij denkt verder dan 2019 en geeft DE BLIEDEMAKER de primeur om zijn poging om het “Wereldrecord continu frietenbakken” te verbreken naar de media te brengen .Lees meer>>>>
De poging gaat door vanaf vrijdag 29 september en duurt door het WE heen. Jurgen wilt absoluut het huidig record van 40 uren verbreken en zijn streefcijfer is 42 uren. De frieten zullen aan iedereen gratis aangeboden worden. Wel zal hij een collectebus opstellen voor Think Pink. De integrale collecte zal hij schenken aan deze vzw tegen borstkanker. Helaas wordt op zondag 1 oktober zijn aanwezigheid niet meer geduld. Dus ook geen wereldrecord en geen pers.

Tweemaal openklikken

7.Kortgeding

Op 29 december 2017 schorst de rechter in Veurne het besluit van de gemeente De Panne die de concessie-overeenkomst met frituuruitbater Jurgen Gevers op 1 oktober stopzette. Van de rechter moet de gemeente een mobiele frituur ter beschikking stellen van de friturist.Waar die dan mag staan – dat is in feite waarom de hele zaak draait – zal de rechter zelf beslissen, nadat zij op 9 januari een bezoek aan de markt in De Panne gebracht heeft gebracht. Tenzij de partijen hierover onderling toch nog een overeenstemming bereiken.

Ook al is de schorsing een voorlopige maatregel, in afwachting van een beslissing ten gronde, Jurgen Gevers en zijn advocaat beschouwen het tussenvonnis van de rechter als een succes in hun conflict met het gemeentebestuur van De Panne. “Dit is fantastisch. Iemand zei me onlangs nog dat het een gevecht tussen David en Goliath was”, zegt Gevers.

Meester Ines Vandevelde, zijn raadsvrouw, reageert ook zeer tevreden. “Ik ben blij dat er tenminste al een schorsing van de opzegging van de concessie is. Het is natuurlijk spijtig dat de zaak zo lang heeft aangesleept. Dat de rechter de situatie ter plaatse gaat bekijken, stemt me ook erg tevreden. Aan financiële schadeloosstellingen denken we voorlopig nog niet. Dat is iets voor bij het definitieve vonnis.”

De schepen van Openbare Werken Johan Blieck (CD&VPlus) gelooft niet echt dat de frituuruitbater een grote kans maakt. “We willen hoe dan ook op 11 januari met de voorbereidende werken beginnen. We kunnen ons geen dag uitstel permitteren. “

Er komt een tussenbeslissing  van de rechtbank die eist dat de frituuruitbater zich mag vestigen op het voetpad aan de ingang van Hotel Mon Bijou. Zo geschiede.  Het oude frietkot stond dus onnodig leeg.
Later beslist de rechtbank dat ze zich niet kunnen uitspreken of het hier gaat over het verbreken van een “concessie”  of van een “overeenkomst”. In ieder geval is de vooropzegperiode door de gemeente in beide te kort en  zal ze moeten betalen.

8. De werken op de Markt vatten pas aan op 11 januari 2018. Dus tot deze datum had Jurgen dus zijn frietkot kunnen uitbaten.

Tweemaal openklikken

9. Einde frietkot

Foto van 26 augustus 2018

Jurgen runt zijn frietcaravan tot de afbraakwerken aan de Mon Bijou starten. Dan was het helaas gedaan met frietjes op de Markt. Bovenstaande foto komt op Facebook DE BLIEDEMAKER op 26 augustus 2018 . Opnieuw een massa negatieve reacties.
Weer wordt een hoofdstuk afgesloten in De Panne…
Lees ook de eerste evaluatie van de gezelligheid van het plein na 2 maanden zomerseizoen Lees>>>>

10. Het nieuw gemeentebestuur heeft VOOR de verkiezingen  beloofd om de eentonigheid van het plein te proberen weg te werken. Tot heden hebben we hier nog niets van gezien (alleen staan de 13 polyester zitbanken nu op het strand). 
Maar ingevolge de Corona maatregelen zijn 2 punten verbeterd nl de mobiliteit ingevolge nieuwe 1 richting evenals het invullen van een deel van de lege ruimte door de terrassen (hopelijk blijft dat de volgende jaren want niets is “schamelder” dan een leeg plein. Achteraf is ook de fontein en zijn verlichting een succes gebleken. Verschillende van mijn bezwaren destijds zijn toch opgelost. Eentje bj: te weinig zitruimte. Lees bezwaren DE BLIEDEMAKER>>>

Nog enkele sprokkels uit DE BLIEDEMAKER
“…Het frietkot heeft altijd een prominente plaats gehad op de Markt. Velen herinneren zich nog Marcel Depla en Raoul & Sabine. Sinds het vorig Marktconcept van burgemeester Johan Degrieck (ongeveer 25 jaar geleden gebouwd) werd het vroegere mobiel “frietkot” in het voetgangers toegangsgebouw naar de ondergrondse garages geïntegreerd. Aldus een mooi concept dat in harmonie is met de ruitvorm van de pyramide-fontein.

Toen ongeveer 25 jaar geleden de Markt omgebouwd werd van grote open parking naar het vorig gezellig terrassenpleintje was er ook veel kritiek van bepaalde Pannenoars op deze drastische realisatie (ook soms om politieke redenen). Aan de toog in het Café des Bains had Walter veel bezwaren dat alle zicht van zijn terras naar de markt afgenomen werd door dat “lelijk” frietkot.

Ik (DE BLIEDEMAKER) vond het niet lelijk. De inplanting en vorm was aansluitend op de pyramidevorm van de fontein. Ook was het wenselijk om enerzijds het open karakter tussen Zeelaan en marktpleintje  te breken en anderzijds de eerste markterrassen af te schermen van het verkeer in de Zeelaan. Een obstakel had voordelen. Achteraf is gebleken dat niet alle mensen bij evenementen  houden van teveel decibels en liever soms wat verderaf zitten aan de overkant van de Zeelaan enigszins afgeschermd door het “frietkot”.

De architectuur in een huisje met schouw vind ik ook geslaagd. In de winter zeer beeldbepalend als je van het Dorp komt met erachter de mooie gevel van de Mon Bijou (tot heden). In de zomer eerder ingekapseld door mooie lindebomen (tot heden) zo typisch voor onze huidige Markt.

Dit ‘frietkot” is ongetwijfeld het frietkot van De Panne met de grootste omzet. Open 7 dagen op 7 en ook ’s avonds laat. Er is dus een behoefte. Het is ook een aantrekkingspunt om toeristen van de Zeedijk naar de Markt te lokken voor een frietje. Ook een attractie voor de kinderen.

Voor openingstijden, openklikkent we de uitbater Jurgen Gevers niet mogen vergeten die nog zijn concessie lopende heeft tot volgende legislatuur (begin 2019). Wat met hem en zijn personeel? (hebben intussen zelf hun ontslag ingediend. Zien geen toekomst). Komt er ergens anders op de Markt een frietkot? …en Toiletten???

Ik heb nagedacht hoe je een nieuwe constructie kan bouwen die minder stoort dan het huidig frietkot. Het is mooi geïntegreerd met het toegangsgebouw naar de garages die toch moet blijven. Men spreekt van een lift (lees DepanneLeeft) maar daar weten de eigenaars nog niets van.

In het Nieuwsblad vertelt Jurgen Gevers (41) : “…De concessie loopt nog een dikke twee jaar en ik hoop dat die alsnog kan verlengd worden. Ik stel drie mensen tewerk en klanten komen van heinde en verre om van onze frieten te smullen. Ik heb de voorbije acht jaar ontzettend hard gewerkt en net nu het overnamebedrag is afbetaald, beslist de gemeente zoiets. Ik ben er niet goed van en heb noodgedwongen .. verlof genomen om te bekomen. Gelukkig krijg ik de steun van mijn klanten. Hopelijk volgt het gemeentebestuur ook..”

Het ergste zou zijn dat men “foodtrucks” laat komen (een rage in Amerika en zelfs hier al, cf de avondmarkten en 3-daagse).

Dan maar eens gaan kijken naar de markt te Brugge en het Frietmuseum (enig ter wereld en zeker de moeite om te bezoeken). Het is een didactisch museum dat de geschiedenis schetst van zowel de aardappel als van de friet en van de verschillende sausbereidingen die gewoonlijk bij de friet behoren. Het is ondergebracht in één van de mooiste gebouwen van Brugge, de Saaihalle uit de 14 de eeuw.

De 2 frietkarren op de Markt te Brugge aan de voet van Belfort. Deze worden door de Stad verloot. De huurprijs bedraagt 100.000 euro per jaar per frituur. Waarschijnlijk zijn dat de duurste frituren van heel de wereld.

Het is een grote fout om dat frietkot te schrappen. Het kan perfect ingeplant worden in de nieuwe constructie van het voorliggende plan. Maar ja … Dat houdt vermoedelijk verband met wat men elders in het land de West-Vlaamse koppigheid noemt. Oprecht spijtig! (J.C.)

Een frituur..dat is Vlaamse cultuur !! Kijk maar de geschiedenis na.

Waarom kan dit in De Panne niet onderhouden worden ?

Er zijn toch mogelijkheden genoeg om dit in te lassen in het vernieuwde marktcomplex !!

Waarom niet luisteren naar de mening van de bevolking.. die meestal voor een frituur opteren !! (E.E.)….”

WE WENSEN JURGEN DUS VEEL SUCCES MET ZIJN FRITUUR.

Sprokkels

– er komen na het seizoen nog 2 restaurants bij in de Zeelaan dicht bij het Marktplein: rest Marieke en een tweede nieuwe frituur waar vroeger restautant Poulet de Malines(?)

De horeca zaak die voor 1 week gesloten werd in de Duinkerkelaan ingevolge niet dragen van mondmasker
De druktemeters: art volgt later
Evaluatie verkeerscirculatieplan: art. volgt later

RECLAME

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Stedenbouw. Bookmark de permalink .

4 reacties op Eindelijk opnieuw een frituur op het Marktplein

 1. Johny RECOUR zegt:

  De Panne zoender frietkot up de mart dat is é stad zoender ziele wat dan ze er ook allemalle van peinzen.

 2. Jacques Lecleire zegt:

  Geweldig !!!

 3. Moonie zegt:

  Laat ze Smaken, en Eindelijk terug, gaat men ook eens luisteren naar de Inwoners voortaan.

 4. hEDWIG DECLERCK zegt:

  GEEN FRIETKOT OP DE MARKT OF IN DE ONMIDDELIJKE OMGEVING WAS ONHOUDBAAR

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.