Evaluatie van de winter SAFE@DE PANNE (deel 2 van 3)

Hier was het opnieuw soms onveilig in het Herfstverlof (geen scheiding, geen 1 richting + gocarts)

Het is bijna kerstverlof. Niemand kan momenteel voorspellen in hoeverre en wanneer de COVID-19 maatregelen zullen versoepeld worden. Alleen weten we sinds het crisisberaad van vrijdag 13 november dat de politiek geen enkele versoepeling van de maatregel zal voorstellen vóór 15 december. Minister Frank Vandenbroucke heeft ook reeds laten verstaan dat eindejaarsfeestjes niet zullen kunnen.
Een reden temeer dat men enorm veel volk aan de kust mag verwachten. De 7.200 “tweede verblijven” zullen vol zitten (is de helft van het 14.400 totaal aantal woningen). Lees>>>
Het herfstverlof was hiervan een voorsmaak. We moeten er ons dus op voorbereiden. Er is helaas nog geen tijd geweest voor een publiekelijke evaluatie van het “SUMMER safe” programma maar toch zal het “Lokaal Bestuur” volgende week het circulatieplan van DP opnieuw op nul zetten. Maar wat zal men doen in het kerstverlof? Moeilijk om de 1 richtingen in de omliggende straten opnieuw om te keren om de Zeelaan-Bad opnieuw verkeersarm en shoppingsvriendelijk te maken (o.a.1 richting, breed en 30 km/h)
Vandaar dat hier een vervolg gegeven wordt van vorige DE BLIEDEMAKER om aan te tonen dat we er nog niet van af zijn..


De bestrijding van het  SARS-CoV-2 virus is tot heden ontgoocheld. België scoort bij de slechtsten landen ter wereld. Onze politiekers willen maar niet leren van het verleden. Met hun maatregelen komen ze altijd te laat. Ze laten zich veelal inspireren door Frankrijk.
Vanaf het begin van de versoepelingsmaatregelen verwittigen de virologen voor de tweede golf in de herfst. Maar politiek volgde de regering Wilmes niet.
Onze nieuwe regering-De Croo voerde na veel twijfel wel een “zachte lockdown” in.
Goed nieuws is dat de vaccins op de markt komen (grote business) maar het zal toch nog tot eind 2021 duren eer er voldoende groepsimmuniteit is om de maatregelen volop los te laten. Dus we zullen ook volgend jaar nog moeten leven met de Social Distance en zeker tijdens het kerstverlof.
Slecht nieuws is dat experten een derde golf verwachten in 2021 zoals de directeur Marc Noppen van het UZ Brussel beweerde (cf. “DE AFSPRAAK van vrijdag” van 30 oktober).

Er is immers een grote analogie met de Spaanse Griep van 100 jaar geleden>>>>
Er waren dan ook 3 golven. Juist zoals nu maar met nog VEEL MEER doden. Eerste golf in de lente, tweede in de herfst en derde kort na Nieuwjaar, nu nog altijd het traditioneel griepseizoen.
Een reden te meer dat de politiekers schrik zullen hebben om de maatregelen te snel te versoepelen rond Nieuwjaar..

Derde golf van de Spaanse griep in februari-maart 1919
De “gewone griep” komt meestal op in de 3 eerste maanden van het jaar.

Ook 3 golven bij de Spaanse Griep
Ongeveer 100 jaar geleden, bij het einde van de Eerste Wereldoorlog, brak de Spaanse griep uit. In die bewogen oorlogsjaar werden weinig betrouwbare statistieken gepubliceerd over de wereldwijde verspreiding. Tegenwoordig schat men dat deze griep 20 tot 100 miljoen levens zou geëist hebben, bij wie 30.000 tot 80.000 Belgen (corona in B ongeveer 13.000 in nov 2020). Aanvankelijk woedde de Spaanse Griep vooral in de dichtbevolkte loopgraven waar het volgens sommige historici meer dodelijke slachtoffers maakte dan de kogels. Franse en Britse overheden minimaliseerden de ramp: ze konden er weinig aan doen en vreesden dat de ziekte het patriottisme kon ondermijnen. Omdat het neutrale Spanje in 1918 een vrije pers kende, doken alleen daar de eerste berichten op. Zij hadden ook doden van de pandemie. En het waren niet de minste patiënten: koning Alfonso XIII en enkele leden van zijn kabinet. Zij overleefden het, maar 3 tot 6 procent van de wereldbevolking was minder fortuinlijk. Vandaar de naam alhoewel het een virus was van de oorlogsvelden (wordt in meerdere landen de “Vlaamse Griep” genoemd). Het virus nestelde zich in de door oorlog en honger verzwakte bevolking, rondtrekkende legers en vluchtelingen­stromen verspreidden het.

Parallellen met corona zijn leerrijk. Drie lessen tekenen zich af:

 1. snel, drastisch en consequent ingrijpen is nodig om het virus geen kans te geven.
 2. het profiel van de zieken evolueert. Een specifieke groep brengt het virus binnen: in 1918 waren dat de soldaten, nu de reizende middenklasse (de skiërs van februari, de strandtoeristen van augustus). Nadien tast de ziekte arme, dichtbevolkte buurten aan; ze slaat er het hardst toe omdat mensen er het minst tegen bestand zijn.
 3. de pandemie is pas voorbij als het virus helemaal terugdrongen is.

In België dook de ziekte in april 1918 op, al toonde ze zich pas in juni en juli in hogere sterftecijfers. Ze trof, anders dan covid-19, vooral jongeren. Ouderen leken door eerdere epidemieën immuun te zijn. Het duurde even voor de pandemie werd opgemerkt. Dat lag aan de tijd. De bezetting en de censuur van kranten en brieven hinderden het delen van informatie, medici wisten nog niet wat een virus was en ­tegen de longontstekingen die ze uitlokten bestonden nog geen antibiotica.
De echte afkomst is nog steeds niet definitief achterhaald. De consensus is nu: Chinese studenten op reis naar Europa brachten de griep bij soldaten in Kansas, waar Amerikaanse soldaten werden getraind voor de bevrijding van Europa. Wellicht brachten Amerikaanse troepen het virus vanaf 1917 naar de fronten in Europa. Het drong België binnen via West-Vlaanderen in de richting Brabant en Antwerpen, en vandaar naar de rest van het land. Toch was de neiging groot om de ziekte te onderschatten. Wie van complicaties gespaard bleef, was er vaak al na enkele dagen van af. De overheid, vooral de lokale besturen, begrepen dat het besmettingsgevaar het grootst was bij jongeren. Zieke soldaten werden geïsoleerd, gemeenten sloten de scholen. Onder meer rouwstoeten werden verboden.

In augustus 1918 had de helft van de Amerikaanse soldaten in Europa de ziekte: 43.000 man overleefden het niet. (Dit is bijna de helft van het aantal Amerikanen dat in Europa stierf; aan het front vielen ruim 50.000 man.) De ziekte sloeg snel over naar andere legerkorpsen, ook de Duitse.

Eind augustus leek het ergste plots voorbij. Maar het virus bleef rondwaren, muteerde en barstte in oktober uit in een tweede golf, die tot eind 1918 aanhield. Het werd een dodelijke herfst. Maar net als nu aarzelden de overheden. De eerste golf liep relatief goed af, zodat de veel dodelijkere tweede golf aanvankelijk ernstig werd onderschat. En hij kwam op een moment dat veel mensen in beweging waren: de evacuatie van het Duitse leger, de intrede van de bevrijdingstroepen en vervolgens de terugkeer van gedemobiliseerde soldaten. Vandaar dat in Engeland en Duitsland deze griep de “Vlaamse griep” genoemd werd.
In deze tweede fase waren de zwakkere sociaaleconomische groepen de motor voor verspreiding van het virus. Terwijl het virus aanvankelijk vooral bij de middenklasse zat, die weinig in de volksbuurten kwam, werden die daardoor maar relatief mild getroffen. Maar vanaf de tweede fase zat het virus in de brede samenleving, dus ook in de volksbuurten. Als je dicht opeen woont, in bijvoorbeeld een appartementsblok, is het veel moeilijker om afstand te houden.

Lokale besturen stonden er in 1916 alleen voor. Ze sloten scholen, circussen, bioscopen en spektakelzalen, verboden publieke manifestaties, raadden isolering en goede verluchting aan, de Leuvense universiteit ging dicht. Maar het gebeurde inconsistent en ongeco­ördineerd. Bij de bevrijding begin november beperkte de teruggekeerde Belgische regering zich ook tot adviezen, vooral om te des­infecteren. Ondertussen leidden com­plotden­kers de aandacht af door de schuld te leggen bij communisten, losbandige vrou­wen of een Duits bacteriologisch wapen.

Eind 1918 verzwakte het griepvirus, wat het niet belette om enkele weken later weer aan kracht te winnen en in januari-maart 1919 een derde golf uit te lokken, al kende die een geringere intensiteit, waarna het ­virus voorgoed verdween. Dit omdat veel mensen die reeds besmet geweest waren vroeger immuun bleven.

De oorlog en het gebrek aan medische ervaring beletten in 1918-’19 dat de pandemie efficiënt werd aangepakt.

Dat excuus kan onze tijd niet inroepen.

Hospitalen van De Panne en de Spaanse Griep
In 1917 was er een verandering van het opperste commando van de legers alhier. Het Belgisch front werd meer uitgebreid naar het zuiden en de sector Nieuwpoort. die sedert de slag van de IJzer door de Fransen was bezet. De Westkust kwam nu in handen van Engelse troepen. Dus was ook De Panne in Engelse handen maar het hospitaal l’Océanbleef een Belgisch hospitaal. De Amerikaanse giften gingen nu naar het Amerikaanse Rode Kruis maar deze bleven verder betalen voor “l’Océan”. Meer zelfs, er kwam zelfs een uitbreiding met een veldhospitaal in Vinkem (Men noemde het zelfs “hopital de Bruxelles” omdat men met de hospitaal tot Brussel zou kunnen opschuiven bij doorbreking van de gevechtslinies). In 1918 gaf de gezondheidsdienst van het leger aan de hospitalen van De Panne, Vinkem, Beveren en Hoogstade het bevel om hun capaciteit te herleiden tot 250 bedden elk. De legerleiding verwachtte een Duits offensief en wilde voorkomen dat het kostbare materiaal in vijandelijke handen viel. Dokter Antoine Depage was echter eigenzinnig en negeerde het bevel. Onverwacht keerde de situatie en het offensief van 27 september 1918 forceerde een doorbrak van de geallieerden maar wel ten koste van zeer veel slachtoffers. Weldra meldden Beveren en Hoogstade dat de capaciteit van 250 bedden bereikt was. Driekwart van de gewonden (nl; 4300!) werden naar “l’Océan” gevoerd, dat op volle kracht werkte en nog net de grote stroom gewonden kon opvangen. Dit was op de tweede golf van de Spaanse Griep. In de literatuur wordt nergens geschreven dat hier ook slachtoffers van de Spaanse Griep zouden opgevangen zijn (ook niet van na de oorlog)
Dit is wel het geval geweest in het legerhospitaal van Cabour.

Toen op 20 juni 1917 de Britten de kustsector van de Fransen over namen gehoorzaamde Cabour. Immers de chirurgische diensten van het hospitaal van Cabour waren reeds vanaf 12 maart 1917 naar het gloednieuwe hospitaal van Beveren overgebracht. Vanaf die datum werden alleen nog zieken opgenomen, geen gekwetsten. Het zogenaamde Cabour Médical. Bevelhebber werd Dokter Nolf.
In Cabour werden ruim 200 slachtoffers van de Spaanse Griep per week binnengebracht, waarvan ongeveer 22 % de ziekte niet overleefden. Lees boek “Cabour” van Norbert Desiere)

Analyse van het virus
De ontmaskering van het Spaanse griep virus zou decennia op zich laten wachten. In 1997 werden uit de bevroren bodem (permafrost) van Alaska slachtoffers van de Spaanse griep opgediept. Uit hun longweefsel isoleerden onderzoekers sterk gedegenereerde fragmenten van het macromolecuul (RNA) van de griep. Op basis hiervan kon pas 10 jaar later het complete genoom van het virus worden gereconstrueerd van(de Chinezen in Huan konden dat reeds in de eerste dagen van Corona). Het virus gelijkt goed op de vogelgriep . Het wist waarschijnlijk over te gaan van dier naar mens (men vermoed in reeds China in de winter van 1917-18). De mens was een soort die er niet eerder mee in aanraking was gekomen en waarvan het immuunsysteem nog geen antistoffen had aangemaakt.

Gebrek aan medische kennis en de algehele chaos van een wereld in oorlog zorgden ervoor dat het virus ongehinderd met de rekruten mee naar Europa kon varen. De loopgraven, maar ook andere plekken waar vooral jonge mannen dicht op elkaar en onder beroerde omstandigheden zwaar werk verrichten, bleken een ideale voedingsbodem.

Historiek van het Griepvirus (Influenza)Type A virus
Interessant is om de geschiedenis van het Griepvirus te volgen. Men weet dat reeds in 6.000 jaar geleden vogelgriepen gemeld werden in China bij de gedoministikeerde eenden. Bij de mensen werd hierover gerapporteerd door Hippocratus 2,500 jaar geleden. Ook in het oude Rome zou zijn regelmatig plotse epidemien gerapporteerd die zouden aan de griep te wijten zijn (maar er waren vroeger meerdere epidimedische ziekten met analoge begin symptomen zoals pest, typhus, malaria, hepatities A,….). Ook in de middeleeuwen zouden meerdere epidemiegolven geweest zijn. Het is pas vanaf 1850 dat men gedetailleerde beschrijvingen heeft dank zij de Engelsman Théophille Thompson. Door het feit dat het griepvirus regelmatig muteert zijn de mensen niet immuun. Tot heden blijken de varkens de beste overdragers te zijn van de vele soorten vogelgriep naar de mens. De Spaanse griep – type A H1N1 (1918), de Aziatische griep – type A H2N2 (1956-1958), de Hong Kong griep – type A N3H2 (1968), en de Mexicaanse griep -type A N1H1 (2009). Zijn allen van deze griepfamilie nl type A waarvan de meest dodelijke de Spaanse Griep was Type A H1N1. (er bestaan ook nog andere griepen van type B, C en D). In 2009 voor de Mexicaans griep was men in paniek omdat van hetzelfde ondertype was als de Spaanse griep (ook een varkensgriepvirus maar die bij de varkens nog minder verspreiding had). Het was wel uiterst besmettelijk bij de mens maar gelukkig met een laag dodencijfer. Dit virus heeft wel een pandemie veroorzaakt maar heeft uiteindelijk het oude Spaanse griep virus van zelfde type A H1N1 dat nog altijd aanwezig was in menselijke bevolking verdreven.
Sinds de Spaanse Griep in 1918 zoekt men voor een vaccin. Het is pas in 1944 dat men vooruitgang maakt dan zij de grote druk vanuit het Amerikaans leger. Pas vanaf 1968 is het effect van de griepinentingen goed voelbaar. Zij hebben de immuniteit versterkt ingevolge in inbrengen van de vorige griepvarianten in het vaccin.

Griep wordt veroorzaakt door het “influenzavirus” type A of B bij de mens,

Corona
Het SARS-CoV-2 virus is gerelateerd een ander familie van virussen nl. het SARS virus dat in 2003 eerst uitgebroken is (SARS verspreidde zich minder snel en maar was dodelijker. Vandaar in 2004 gemakkelijker op te sporen en werd daardoor snel ingedijkt maar ook nu nog geen vaccin). Beide zijn genetisch verbonden maar zijn verschillend. Het was in 2003 nieuw voor mensen. Vandaar hebben we tegen de ziekte die het veroorzaakt nl COVID-19 (19 van 2019 het jaar dat de ziekte ontstaan is) nog geen immuniteit opgebouwd.
Maar de eerste symptomen en de ziekte-effecten zijn gelijklopend met het griepvirus. We zullen het pas volledig kunnen beheersten als een vaccin (tussen de lente en eind 2021) toegediend wordt gecombineerd met een strenge contact-tracing op een een veel minder groot aantal besmettingen.

Last week 54.000 deaths/1week worldwide. Total 49.7 million reported cases and over 1.2 million deaths globally since the start of the pandemic (Bron:WHO)

IN DE PANNE ZIJN WE DUIDELIJK DE EERSTE PIEK VAN DE GEMETEN BESMETTINGEN VOORBIJ

Rechtstreekse link>>>
Voor omliggende gemeenten ga onderaan naar “westkust-Polder”

CHRONOLOGIE COVID-19 BELGIE >>>

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Evenement, Geschiedenis, Toerisme. Bookmark de permalink .

6 reacties op Evaluatie van de winter SAFE@DE PANNE (deel 2 van 3)

 1. Johny RECOUR zegt:

  Uitstekend gedocumenteerd en het is dus waar dat de geschiedenis zich herhaalt en er niets nieuws is onder de zon. En moesten diegenen die er niet moeten zijn in hun kot blijven dan zou niet gegoocheld moeten worden met allerlei éénrichtingsmaatregelen,afgebakende zones,
  shoppingvriendelijke straten, enz.

  • Juist Johny: “men wil niet luisteren naar het verleden”.
   Maar toch denk ik dat de goeie Summer Safe maatregelen deze zomer in DP zeer aanvaardbaar waren. Spijtig dat men deze nu na deze herfstvakantie overboord gooit en niet meer zal hebben voor het kerstverlof. Dan opnieuw drukke Zeelaan.
   Volledig afsluiten bij voorspelde druktecode “rood” zal moeilijk zijn na omdraaien van 1 richtingen in vroegere situatie. Was nu goed.

   • Jan Claeys zegt:

    Helemaal akkoord met uw standpunt José. Het nieuwe bestuur had nochtans beloofd dat de bevolking zou geconsulteerd worden over de Safe Summer. Dat was volgens mij een oplossing die perfect verlopen was. Tot mijn verbazing werd alleen de middenstand UNIZO geconsulteerd. Dat die tegen de Safe Summer oplossing zouden zijn was natuurlijk te verwachten. De vergelijking tussen de cijfers van 2019 en 2020 was natuurlijk negatief, maar dat is niet te wijten aan dat initiatief maar wel aan de Corona. Dat is een slecht punt voor het bestuur, maar tevens spijtig omdat de oplossing van de voorbije zomer blijkbaar een groot succes kende en zowel door de inwoners als door de toeristen positief werd beoordeeld.

 2. Laforce Wilfried zegt:

  Een mooie analyse. Na de SAR hebben wetenschappers gewaarschuwd voor nieuwe virussen. Maar onderzoek kostte te veel geld. Nu kost de coronacrisis nog meer geld. Het coronavirus die van China komt heeft nu al een kleine variatie ondergaan. De 2de golf is een variant op de 1ste golf en komt vermoedelijk van Spanje. In Denemarken en Nederland is er ook een variant opgetreden bij nertsen. Zoals je schrijft is het te vergelijken met de griep. Variaties zullen komen. Daar zullen wetenschappers rekening moeten mee houden als ze een vaccin ontwikkelen.
  Wat de maatregelen betreft ben ik ook voorstander van alles te blijven houden zoals in de zomer. De bevolking ergert zich aan de steeds veranderende maatregelen. Nu ook. Plots is het verplicht om een mondmasker te dragen op het volledig openbaar gebied van Adinkerke en De Panne, ook in de straten waar bijna geen volk passeert. Waarom nu plots veranderen. Save SUMMER werkte perfect: Mondmasker op drukke plaatsen: Zeelaan, dijk. Door de bomen ziet je het bos niet meer.
  En ik blijf het spijtig vinden dat handelszaken die zich strikt aan de coronamaatregel hebben gehouden de dupe zijn van losbollen. Hetzelfde geld voor het verenigingsleven. Bepaalde activiteiten konden perfect corona-safe doorgegaan zijn. Wat de 2de verblijvers en dagjestoeristen betreft. Veel mensen klagen daarover. Maar we vergeten soms dat wij in een bevoorrechte situatie zitten, met veel mogelijkheden om nog te ontspannen: strand, duinen en natuur. Sommige mensen hebben dat niet. Een dagje naar de kust komen is misschien nog hun enigste ontspanning. En daarbij na de coronacrisis gaan ze De Panne leren waarderen voor de vele mogelijkheden.

  • Zeer goed geschreven Wilfried. BEST niet teveel veranderen. Het is bijlange nog niet gedaan.
   Er zijn wel maatregelen die van hogere overheden komen, maar de lokale maatregelen best constant houden.
   Nog een nevenbemerking: het SUMMER safe programma werd niet besproken in de gemeenteraad. In raad van juni werd het afgelezen door de burgemeester (beluister het audio verslag). Weinig democratisch bestuur. Gelukkig goed uitgevallen.
   Nu idem: het “Lokaal Bestuur van De Panne” heeft beslist het verkeerscirculatieplan terug te draaien. Nog niets van de beloofde EVALUATIE.

 3. Pascal Demuysere zegt:

  Als gemeenteraadslid verneem ik ook maar dat de 3 westhoekburgemeesters beslissingen nemen cfr mondkapjes dragen waar wij geen inspraak over hebben.
  Wel kunnen vermijden dat lichtspektakel uitgesteld werd tot volgend jaar. Burgemeester was hiervan sterke voorstander en bestelde dit.
  De verandering van de Zeelaan werd vooropgesteld in het Save Summier Plan tot 15 november. Dit was de duidelijke afspraak die we willen respecteren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.