La Ceinture Verte de La Panne_3 FR

Oorspronkelijke tekst in het Nederlands

viisser

À la suite de la Révolution française, les dunes ont été privatisées. Pendant presque tout le 19ème siècle, il n’y avait que 2 grands propriétaires des dunes de La Panne: Louis Ollevier et Pieter Bortier. Ces 2 personnages ont acheté les dunes comme terrain de chasse. C’est ainsi qu’évitant le morcellement que leur nature et leur unité ont été préservées.

Lees verder
Geplaatst in Kunst, Natuur | 10 reacties

Duin vóór Dijk

Voorstelling nieuwe Strand Promenade van Westende

In een vorige DE BLIEDEMAKER werd bericht dat de gemeente een lange termijn visie zal moeten opbouwen i.v.m. de kustverdediging. Donderdag 10 december hebben ruim 200 deelnemers zich ingeschreven voor het “Café de Zee” over dit onderwerp georganiseerd door de provincie West Vlaanderen (ook onze burgemeester en meerdere personeelsleden gemeente).
De zeespiegel zal stijgen niettegenstaande de enorme budgetten die de Europese Commissie deze week goedgekeurd hebben in hun “GREEN DEAL”. Men zegt dit is voor op lange termijn en zover kijkt een gemeentebestuur niet. Toch zien we reeds 2 van onze 10 kustgemeenten die wakker schieten vb Westende met hun nieuwe Zeepromenade en Knokke met hun beleidsplan voor hun stranden. Ook DP zal er mee geconfronteerd worden zeker voor nieuwe gemeenteprojecten vb een vaste “planché” voor gocarts en zonnewandelaars of een verbreding van de Zeedijk. Één en ander was te horen donderdag op het online “Café de Zee” van de provincie.
Alvorens verder te lezen raden wij aan eerst de offline video van deze uitzending te bekijken. Hier de link naar de integrale uitzending

Lees verder
Geplaatst in Achitectuur, Gemeente Politiek, Stedenbouw, Techniek | 9 reacties

Het Artiestenpad

Ward De Brabandere aan het Artiestenpad. Foto Saskia Meysman Nieuwsblad

Iedereen in De Panne kent het Artiestenpad tussen Moeder Lambic en het Sportcentrum. Één van de meest romantische wandelpaden tussen duin en polder. Zeer goed bewandelbaar, ook voor senioren, want vlak. Maar Ward De Brabandere maakt zich zorgen. Niet alleen als natuurliefhebber (immers Ward is een tijdje boswachter geweest in DP) maar veeleer als dichter. Hij vreest namelijk dat de charme van het pad voor een lange tijd zal verdwijnen wegens de boomkap.

Lees verder
Geplaatst in Varia | 13 reacties

De Franse windmolens voor De Panne – Belgisch “débat publique”

Donderdag 3 december om 17.30 u heeft de federale dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, samen met de FOD Mobiliteit eindelijk een “online event” georganiseerd over het windmolenpark van Duinkerke. Een dappere poging maar veel technisch geklungel en teveel thema’s om dit in 3 uur af te werken. Lees>>>>
De Fransen doen daar maanden over vanaf 14 september 2020 en hebben reeds 12 sessies van 2:30 achter de rug. Nu nog 2 sessies+ 1 TV + 1 Radio uitzending tot het einde van hun procedure “débat publique”. Alles was ook online te volgen en is ook consulteerbaar offline. Was natuurlijk ook gericht naar de Belgische geïnteresseerden (DE BLIEDEMAKER heeft er maar 2 ter plaatse bijgewoond ingevolge COVID-19). Bekijk alle debatten>>>>

Voor het speciaal naar de Belgen gericht debat van 3 december was de inleidende spreker de minister van de Noordzee Vincent van Quickenborne die de grote gevolgen voor de Belgische burgers heeft toegelicht.
Een storend probleem was de simultaan vertaling. De vertalers waren goed maar zijzelf konden ook soms moeilijk de spreker begrijpen. Veel beter ware geweest de simultaan vertaling uit te schakelen. De eventueel geïnteresseerde “tweede verblijvers” begrijpen toch meestal ook het Nederlands.

Lees verder
Geplaatst in Evenement, Techniek | 3 reacties

Is de Kernuitstap in 2025 haalbaar in België?

Zal Tinne Van Der Straeten (Groen) erin slagen om na 2025 de elektriciteit in België kernenergievrij te maken?
Dit is althans overeengekomen in het regeringsakkoord van de regering Alexander Decroo.
Dit lijkt een vreselijk moeilijke uitdaging voor de federale regering temeer omdat zij ten eerste niet alle teugels in handen heeft en te tweede omdat nu op korte termijn hiervoor veel beslissingen moeten gebeuren. Veel privé-investeerders zijn geinteresseerd om een koek te veroveren van de Belgische energieproductiecapaciteit (veel buitenlandse maar ook Electrabel). Voor de timing zal veel afhangen van de medewerking van de gewesten. Maar ook veel zal afhangen van de Europese Commissie: men verwacht enorm veel van de CRM vergoedingen voor reserve-capaciteit.

Vooral Europa is essentieel maar daar horen we weinig over in de pers. Het is immers niet België maar Europa die bevoegd is voor de CO2 reductie van de zware industrie waaronder ook de elektriciteitscentrales behoren, Het EU ETS (Emissions Trading System) dat zeer bepalend voor de beheersing van de CO2 emissies. Het is ook Europa die in het kader van de goedgekeurde “Green Deal” beschikt over enorme subsidies voor deze energiewende. België moet klaar staan.
Anderzijds zijn het de 3 gewesten in België die zich superhard zullen moeten inzetten vooral voor de energiebesparingen en het verkrijgen van vergunningen voor nieuwe E-investeringen (nieuwe aardgascentrale, nieuwe hoogspanningslijnen en onshore windmolens(off-shore is federaal).

De COVID-19 crisis heeft duidelijk aangetoond dat het Belgisch bevoegdheidssysteen federaal-gewesten NIET goed werkt en vooral zeer traag is.
Dus kernenergie uitschakelen na 2025 KAN maar misschien niet in zo’n korte tijd.
In ieder geval wensen we minister Tinne Van Der Straeten veel succes in haar dynamische en vernieuwde aanpak. Immers het energielandschap in België zat reeds vele jaren roestvast. Alleen veel studies en allerlei commissies die met extreem veel moeite een 460 pagina lang een “Belgisch Energie en Klimaatplan” hebben MOETEN opstellen voor Europa waarin zeer weinig concrete acties staan om tegen 2030 de Europese doelstellingen te garanderen, laat staan de projecties naar 2050. Ik denk zelfs dat dit plan is nog steeds niet goedgekeurd werd door Europa.

Lees verder
Geplaatst in Techniek | 10 reacties

Evaluatie van de winter SAFE@DE PANNE (deel 4 van 4)

De 20 druktemakers (eigen plannetje). Resultaat?

Op 1 december worden alle winkels opnieuw geopend. Ingevolge het slechte weer (veel wind) moeten we in DP deze week geen overrompeling van shoppers verwachten. Wel drukker komend weekend door de vele tweede verblijvers en nu ook de Noord-Fransen (alles onder voorbehoud dat het weer zou verbeteren wat weinig waarschijnlijk is). Maar binnen 3 weken mag De Panne veel volk verwachten tussen Kerstmis en Nieuwjaar, zeker bij mooi weer. Met het Herfstverlof hebben daarvan reeds een voorsmaakje geproefd. Dan is gebleken dat de “tweede verblijvers” massaal het wandelen hebben ontdekt. Strand en wandeldijk kenden ze reeds maar velen zijn op exploratie getrokken in onze natuurreservaten (op bepaalde plaatsen vb aan het Vissersdorp op het randje van TE VEEL volk).
Voor de zomer had het “Lokaal Bestuur” geslaagde circulatieplannen ingevoerd zowel voor voetgangers als voor auto’s. Wat wordt voorzien voor het Nieuwjaarsverlof?
Tot heden heeft het bestuur nog geen tijd gehad voor een publiekelijke evaluatie van hun Summer Safe organisatie.

Wat wordt voorzien voor de winter? Zal men ze de nog geïnstalleerde druktemeters gebruiken? Heeft men opnieuw coachers voorzien? (“Corona-Rangers”)

Lees verder
Geplaatst in Varia | Een reactie plaatsen

Evaluatie van de winter SAFE@DE PANNE (deel 3 van 3)

Onze 8 ministers van volksgezondheid. Logisch dat alles TRAAG gaat.

Het gaat TRAAG, heel traag! In de tweede golf zijn de Covid-19 cijfers sneller omhooggeschoten vergeleken met de eerste golf maar nu dalen ze langzamer (de tweede piek is ook hoger geweest dan de eerste). We geraken er maar abnormaal traag. Het enige grote lichtpunt is dat het vaccin in het zicht komt volgende lente..
De laatste tijd horen we vaak de uitdrukking dat we moeten “snel schakelen”. Maar dat “snel schakelen” is blijkbaar niet mogelijk met de huidige politieke structuren.
Daarenboven werd reeds in een vorige DE BLIEDEMAKER benadrukt dat we geweldig moeten op onze goede zijn voor een derde golf: nu reeds de “na Kerstmisgolf” genoemd. Lees>>>
Ons Belgisch systeem met 8 ministers voor Volksgezondheid heeft keer voor keer te traag geschakeld. Gelukkig is sinds 1 oktober met het duo premier Alexander De Croo (Open VLD)  en minister Frank Vandenbroucke (SP.A) de communicatie verbeterd.

Lees verder
Geplaatst in Nieuws, Toerisme | 11 reacties

Evaluatie van de winter SAFE@DE PANNE (deel 2 van 3)

Hier was het opnieuw soms onveilig in het Herfstverlof (geen scheiding, geen 1 richting + gocarts)

Het is bijna kerstverlof. Niemand kan momenteel voorspellen in hoeverre en wanneer de COVID-19 maatregelen zullen versoepeld worden. Alleen weten we sinds het crisisberaad van vrijdag 13 november dat de politiek geen enkele versoepeling van de maatregel zal voorstellen vóór 15 december. Minister Frank Vandenbroucke heeft ook reeds laten verstaan dat eindejaarsfeestjes niet zullen kunnen.
Een reden temeer dat men enorm veel volk aan de kust mag verwachten. De 7.200 “tweede verblijven” zullen vol zitten (is de helft van het 14.400 totaal aantal woningen). Lees>>>
Het herfstverlof was hiervan een voorsmaak. We moeten er ons dus op voorbereiden. Er is helaas nog geen tijd geweest voor een publiekelijke evaluatie van het “SUMMER safe” programma maar toch zal het “Lokaal Bestuur” volgende week het circulatieplan van DP opnieuw op nul zetten. Maar wat zal men doen in het kerstverlof? Moeilijk om de 1 richtingen in de omliggende straten opnieuw om te keren om de Zeelaan-Bad opnieuw verkeersarm en shoppingsvriendelijk te maken (o.a.1 richting, breed en 30 km/h)
Vandaar dat hier een vervolg gegeven wordt van vorige DE BLIEDEMAKER om aan te tonen dat we er nog niet van af zijn..

Lees verder
Geplaatst in Evenement, Geschiedenis, Toerisme | 6 reacties

Eindelijk opnieuw een frituur op het Marktplein

Nieuw frietkot op komst: foto woensdag 12 aug om 9 uur

BLIEDE NIEUWS

Eindelijk komt opnieuw een frietkot aan het Marktplein. Opening op 8 november om 11:30. In feite geen frietkot maar een frituur met afhaalmogelijkheid. De uitbater is Jurgen Gevers, dezelfde van het vroegere frietkot, rechtover op de vorige markt.
Het frietkot was voor de herinrichting van het plein een essentieel onderdeel van het gebeuren op en rond de Markt. Het was er altijd geweest en moest plots moest plots verdwijnen met het nieuwe marktproject. Er kwam veel protest hiertegen. Het schepencollege was verwonderd over de hevige bezwaren maar heeft niet willen toegeven. Ze waren overtuigd van hun project en wilden de renovatie naar evenementenplein absoluut doorvoeren vóór het einde van hun beleid.
Gelukkig zijn er meerdere privé-initiatieven die dit “gat in de markt” zullen opvullen. Zo komt er o.a. een eerste frituur binnen in de vroeger “China Palace”.
Uitbater Jurgen Gevers was de uitbater van het vorig frietkot.
We wensen hem veel succes.

Lees verder
Geplaatst in Stedenbouw | 4 reacties

Evaluatie van de winter SAFE@DE PANNE (deel 1 van 3)

Het jaar 2020 zal een memorabel jaar blijven in ons geheugen. Een eerste golf van de Corona pandemie tijdens ons verlof in Tenerife Lees vanaf 4 delen>>. Een mooie zomer o.a. dank zij de SAFE Summer van de gemeente DP Lees>>>. En nu een tweede voorspelde golf in de herfst. Hopelijk geen derde golf in 2021 zoals de directeur Marc Noppen van het UZ Brussel beweerde (op DE AFSPRAAK van vrijdag). Lees ook veel analogie met de Spaanse Griep van 100 jaar geleden>>>>
We zijn er dus nog niet vanaf!

Vandaar dat de gemeente verder moet denken i.p.v. het wegnemen van het “corona circulatieplan” op 15 november, het einde van het herfstverlof. Men plant dit zelfs voordat een openbare evaluatie uitgevoerd wordt (alleen zal er vóór de gemeenteraad van 9 november door de raadsleden vragen kunnen gesteld worden. Maar intussen uitgesteld). Nochtans zijn er meerdere van deze inrichtingen die een blijvend karakter zouden kunnen hebben een aanloop naar de vernieuwingen in de Zeelaan-Bad met de nieuwe beloofde voetpaden.

Lees verder
Geplaatst in Varia | 8 reacties