Red de Sahara Deel 2 van 3

Schepen Cindy Verbrugge (NVA De Panne)

Deze morgen hebben veel mensen de plassende regen getrotseerd om tezamen met minister Zuhal Demir de eerste kraanwerken in het Westhoekreservaat te starten. De bedoeling is om de ‘Sahara van De Panne’ te herstellen. Samen met Natuur en Bos en partners wil men opnieuw het zand doen stuiven in het oudste Vlaams natuurreservaat.

Lees verder
Geplaatst in Natuur | 13 reacties

De Franse windmolens voor De Panne – Visualisatie met Foto: correcties

De plaatsing van de 46 molens. Paars = toegelaten terrein door de Franse regering voor de concessie (dichtste lijn is 9 km van de kust).

Gisteren heb ik goed nieuws verkregen na de tweede “grand débat” vergadering van gisteren woensdag 23 september te Zuidkote. Het thema was Visualisatie. Dan werden 18 fotomontages getoond van uit diverse gezichtshoeken. Ook van De Panne (1 bij dag en 1 bij nacht) en ook 1 vanuit Koksijde en 1 vanuit Nieuwpoort. Bekijk>>>

Lees verder

Geplaatst in Natuur, Stedenbouw | 8 reacties

De Franse windmolens voor De Panne – Visualisatie met Foto

Eerste debatavond op 16 september 2020. Twee EMD foto’s van de windmolens gezien vanaf de Esplanade (rechts). Deze vanaf de Zeedijk van Bray-Dunes staan links (achter de mensen)

Op de eerste grote avond van de “Débat Publique” werden grote fotomontages tentoongesteld in de Salle Dany Boon te Bray-Dunes.
De foto’s vanaf de Zeedijk van Bray-Dunes hadden veel “bekijks”, maar de foto’s vanaf onze Esplanade heb ik niemand gezien. Of ik heb niemand van De Panne “herkend”. Geen inwoner, geen gemeentepolitieker en ook geen pers waren op de eerste vergadering van het debat aanwezig (of misschien wel onze Franse vertegenwoordiger waarmee meester Philippe Versyp samenwerkt). Niemand herkend ten gevolge het verplichte mondmasker? Door gebrek aan interesse? Of door gelatenheid?
De Panne heeft de eerste ronde van de “concertation in 2016 ” blijkbaar gemist (wanneer het liggingsgebied beslist werd). Nu was blijkbaar ook niemand aanwezig op het eerste debat van deze tweede ronde (grand débat).

Thuis gekomen heb ik mijn schetsen vergeleken met deze professionele fotomontages. Deze komen zeer goed overeen met de daar getoonde foto’s, alleen kende ik dan nog steeds niet de exacte geografische locatie van de molens.  Maar in ieder geval deze foto’s bevestigen mijn berekeningen in vorige DE BLIEDEMAKER. ( zie vergelijk verder).
Meteen was het voor mij een motivatie om mijn vorige schetsen ook te tekenen op een “eigen foto”. Dat visualiseert beter. (weliswaar op een amateurfoto met mijn iPhone op stand “Panorama”).
Mijn eigen berekeningen laten evenwel toe de invloed om verschillende parameters te laten veranderen. Voorbeeld: wat verandert er indien de waarnemer op het achtste verdieping staat? Wat is het verschil indien meer kleinere molens (46) of minder grotere molens (dan maar 38 nodig)?
Lees verder

Geplaatst in Varia | 12 reacties

De Franse windmolens voor De Panne – Visualisatie 1 Theorie

zicht vanaf de Zeedijk. Achterste windmolen is licht verzonken in de zee

Op maandag 14 september start het “Publiek Debat” over de windmolens vóór Duinkerke (uitnodiging openbare vergadering van 16 september).
De topfoto in de vorige DE BLIEDEMAKER gaf een verkeerd beeld van de mogelijke visuele hinder vanuit De Panne. De afstand van 11 km voor de dichtste windmolen met een tiphoogte van 220 m leek me zeer dicht. 

Ik kon me moeilijk inbeelden hoe groot deze molen en de volgenden er zouden uitzien vanuit De Panne.
Vandaar hier enkele eenvoudige fotomontages met driehoeksmeting en rekening houdend met de kromming van de aarde.
Het valt veel beter mee dan verwacht!

Lees verder

Geplaatst in Achitectuur | 19 reacties

Samenvatting wind- en kernernergie dossier

Windmolens in de Noordzee  (afstanden en gezichtshoeken vanuit DP bijgetekend door DE BLIEDEMAKER). De windmolens van Duinkerke zullen staan in een hoek van 45 gr á 83 gr (90 gr is loodrecht op de kust). De dichtste op 10,4 km en de verste op 21 km.

De Klimaatplannen 2020-2030 hebben wel degelijk invloed op onze directe leefomgeving. Er wordt een
– Frans windmolenpark gebouwd in de zicht van De Panne
– De kerncentrale van Gravelines wordt toch niet afgebouwd
Enkele samenvatting uit voorgaande artikels van DE BLIEDEMAKER

Lees verder

Geplaatst in Natuur, Nieuws | 4 reacties

De Belgische windmolens voor De Panne

Goedgekeurde zones Marien Ruimtelijk Plan

Ook in de Belgische Noordzee komen windmolens vlak vóór De Panne. Maar deze molens zullen quasi niet zichtbaar zijn want de dichtste molens zullen staan op een afstand van ongeveer 40 km. 
Dit is een tweede reeks molens (2.000 MWe) volgend op de eerste reeks vóór Knokke die gepland zijn om dit jaar volledig in bedrijf zullen komen (ook ongeveer 2.000 MWe). Recente naam: Princes Elisabeth Park.
Voor de nieuwe windmolenzone zijn nog geen concessievergunningen uitgeschreven. Dus inspraak en beroep zijn hier nog eventueel mogelijk maar de inspraakprocedure op de locatie is reeds voorbij (zie hiervoor het Openbaar Onderzoek van het Marien Plan)

Lees verder
Geplaatst in Nieuws, Stedenbouw | 5 reacties

De Franse windmolens vóór De Panne

We weten reeds sinds 2015 dat de Franse regering beslist heeft dat windmolens op zee zullen gebouwd worden tussen Duinkerke en De Panne. DE BLIEDEMAKER is verwonderd dat dit agendapunt nu pas op de gemeenteraad van 10 augustus 2020 komt. Men vond het niet opportuun daar vroeger over te debatteren om te vermijden vroegtijdig heibel te creëren.
Nu is te laat om nog iets wezenlijks te kunnen veranderen.  (luister ook naar het audioverslag van de gemeenteraad verder)

Lees verder
Geplaatst in Nieuws, Stedenbouw | 21 reacties

De kerncentrale van Gravelines? (Deel 2/2)

Kencentrale van Doel. Van R naar L: Doel 1, 2, 3, 4. Foto: ie-net

Wanneer sluiten de 6 centrales van Gravelines?
Dat is een analoge vraag als: “Wat gebeurt er met Doel?”
Frankrijk en België hebben het zeer moeilijk om hun kerncentrales buiten dienst te nemen. Beide landen hebben principieel geopteerd om maximaal over te schakelen naar hernieuwbare energie maar ze hebben te weinig basisenergie om hun oude kerncentrales te kunnen stoppen.
Duitsland lost het op met bruinkoolcentrales (niet goed voor het klimaat. CO2!). De aangroei van de wind en zonne-energie installaties is te traag. Beide landen (F & B) hebben nood aan back-up energie voor de windloze en zonneloze dagen.
In België denkt men hiervoor aan aardgas STEG-centrales. De afbouw van kernenergie is reeds meerdere malen “politiek” beslist.
In Frankrijk aan nieuwe kerneenheden i.v.m. de CO2 uitstoot die nul is bij kernenergie.
Het Belgische kerneenheden (Doel en Tihange) zijn in de jaren 80 gebouwd  als zusters van het Franse en zullen waarschijnlijk volgens een zelfde tijdschema uitdoven. Er is in Europa te weinig basisenergie om die nu te kunnen stilleggen.
In Frankrijk heeft president Macron in 2017 een duidelijke strategie uitgestippeld.
In België blijft men maar politiek voort kibbelen over de bouw van aardgas basisenergie, alhoewel we waarschijnlijk de weg van Frankrijk zullen volgen en verder genieten van de E-import vanuit Frankrijk (Wallonië ligt ook politiek dicht bij Frankrijk)

Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Varia | 8 reacties

De kerncentrale van Gravelines? (Deel 1/2)

De Kerncentrale van Gravelines. Dicht bij de grote nieuwe LNG terminal.

Sinds 10 juni 2020 doet, op de sociale media, een artikel viraal de ronde  om ongerustheid op te wekken over de kerncentrale van het nabije Gravelines.
Dit leek me ONWAARSCHIJNLIJK temeer dat volgens het artikel:

1. De ASN (het nucleair controleorganisme) de bewuste eenheid verder laat produceren indien er gevaar zou zijn.
2. De ASN niet omschrijft welk het incident is (wettelijk verplicht)

Lees verder

Geplaatst in Varia | 2 reacties

De fietsautostrade naar Duinkerke is klaar

Ik veronderstel dat men hier een soort “gedenksteen” zal maken om de oude spoorlijn te herdenken. Dit is de enige onderbreking onderweg

 Het is eindelijk zover. Het fietspad naar Duinkerke is ver klaar. Exact 30 minuten fietsen van het Marktplein in DP tot het gemeentehuis van Bray-Duinen en nog eens 30 minuten tot aan de Zeedijk van Duunkerke (te Leffrinkhoeke). De werf is nog in  afwerking maar het pad is prima berijdbaar.  
Een enorme verbetering en iedereen vraagt natuurlijk wanneer de aansluiting met De Panne komt.

Lees verder

Geplaatst in Natuur, Verkeer | 15 reacties