Onze dierbare Duinen

Deze pagina bevat de links naar de verschillende fasen van de bescherming van onze duinen met als slot een visie naar de toekomst als strandverdediging

  1. Tussen het Ancien Regime en de Eerste Wereldoorlog (schoonheidsbewustzijn)
  2. In het Interbellum (aanzet tot het eerste natuurreservaat, De Westhoek)
  3. Tussen de Tweede Wereldoorlog en de regionalisering (bouw van de Atlantic Wall)
  4. Eerste Vlaamse Regelgeving (de gewestplannen worden ontkracht)
  5. Het DUINENDECREET
  6. De uitvoering
  7. De evaluatie
  8. Aankoopbeleid
  9. Samenvatting en visie naar de toekomst