Verkiezing 2018 De Panne

Verkiezingen 2018

Op 14 oktober 2018 zijn het terug gemeenteraadsverkiezingen.
Een groot deel van de campagne zal onbetwist via internet verlopen.
Op deze pagina worden de meest interessante links voorgesteld om u toe te laten te kiezen

Laatste verkiezingsnieuws

Programma ACTIE!

Volledig Zeer Uitgebreid Programma Lees>>>

 De 5 Speerpunten van het Vlaams Belang

  1. De Panne is Vlaams en gastvrij. Ondernemers die Pannenaren in het Nederlands onthalen, moeten we belonen.
  2. De sociale projecten moeten gericht zijn naar de eigen bevolking en nieuwe inwoners die Nederlands willen praten.
  3. Het vrijetijdsaanbod moet er zijn voor alle inwoners. Pannenaren die vijf euro moeten neertellen om te zwemmen in hun eigen gemeente is een zware aanfluiting.
  4. Het bestuur moet meer aandacht hebben voor het kwalitatieve aanbod op de immomarkt. Onverzorgde nachtwinkels of verwaarloosde handelspanden kunnen niet in een kustgemeente.
  5. Tot slot streven we naar een transparante administratie

Programma Lijst van de Burgemeester

7. Toerisme en Cultuur
6. Preventie, Toezicht, Mobiliteit en Openbaarheid van Bestuur
5. Senioren en Sport>>>
4. Handel en Economie>>>
3. Huisvesting, Financiën en Milieu>>>
2. Sociaal Huis>>>
1. Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening>>>

De 2o Beleidsdoelstellingen van Het Plan B
(de website: https://www.hetplan-b.be)


20. Gezamenlijke vraag om informatie vanwege Act!e, NVA en Het plan – B

19. Renovatie Dumontwijk: plannen nazien en … ASAP uitvoeren.
18. Beleidsdoelstelling: Stimuli voor jonge gezinnen.
17. Leegstand helpen oplossen, verwaarlozing bestrijden.
16. Kansarmoede aanpakken vraagt méér inzet op het terrein.
15.Nog een duwtje, dan zijn we de properste Kustgemeente>>>
14.Drie principes voor een slimmer parkeerbeleid>>>
13.Tegels Zeelaan – analyse oplossing – uitvoering>>>
12.Fuseren?! Laat ons eerst leren samenwerken>>>.
11.Beleidsdoelstelling: Meer aandacht voor het Erfgoed in de héle Gemeente>>>.
10. Behoud Gemeentehuis en een slimme renovatie>>>.
9. De Panne verdient een beter imago>>>.
8. Slimmer omgaan met beperkte ruimte voor ònze bewoners>>>.
7. Een veilige Dijk en comfortabele verbinding>>>.
6. Een kordaat woonbeleidsplan voor de sociale- en huurmarkt>>>.
5. Communiceren met en door de gemeente>>>
4. Omleidingsweg Adinkerke>>>
3. Toeristentaks>>>
2. Plopsa-deal>>>>
1. Strand en Zeedijk>>>>

Lijst 2: N-VA

Visietekst van N-VA  (8 augustus)

Lijst Gemeend Verzet DpA

nog geen programma op internet

Andere artikels:

– Analyse van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 (lees vooral de laatste toevoegingen in het blauw)
– Het Plan-B blijft er de spanning in houden
– Kiezerslijsten van De Panne
– Het Plan B: voorstelling huidig bestuur Plan B  
– Lijst van de Burgemeester is bekend (24 juli)
Voorstelling lijst Actie! in Paepenhof (26 juni)
– De verkiezingspuntjes van DE BLIEDEMAKER (9 mei)

 Facebook
Actie!
Plan B
Lijst Burgemeester
N-VA

Websites
Lijst Burgemeester             Kandidaten
N-VA                                     Kandidaten
Actie                                      Kandidaten
Plan B                                   Kandidaten

(lijsten moeten ingediend worden op 15 september. In 2011 was alleen CD&Vplus die zijn programma voorgesteld had vóór 15 september)

Wie nam deel aan de verkiezingen 2012? Lees>>>
“Het belang van de gemeenteraadsverkiezingen” Lees art 2012>>>
Openingsspeech DAS door Ann Vanheste 14 juli 2012 Lees>>>
Openingsspeech CD&Vpus door ir. Johan Blieck op juli 2012 Lees>>>
Groot lijsttrekkersdebat voor ALLE senioren 4 oktober 2012 Lees >>>
(terug in oktober 2018)
Ann Vanheste wordt burgemeester Lees>>>
Resultaten gemeenteverkiezing in 2012 Lees>>>
 

Wist u dat ?
1. De Panne de achte grote gemeente is in Vlaanderen wat betreft aandeel oppervlakte natuurgebieden. (nl 31,5 % of 750 ha totaal). We zijn natuurlijk de grootste van de kust en hebben een bijna sluitende “groene gordel”. Buiten het Zoniënwoud in Vlaams Brabant liggen de meeste andere gebieden in Limburg. Het is dan ook het toeristisch verkoopsproduct in deze provincie waar een fenomenale stijging van het eco-toerisme waar te nemen is. Mede door de aanleg van een prachtig fietspadennet. In de verkiezingsprogamma’s tot heden  is daar betrekkelijk weinig over terug te vinden.


2. De Panne geen erfgoedbeleid zelfs geen schepenbevoegdheid Erfgoed (wel Patrimonium). Ook geen Erfgoedbeleid, noch in de Cultuurrad, noch in de Gecoro om maar niet te spreken van een speciale commissie (vb Koksijde)