Het Duinendecreet (Deel 4 van 7)

Blauw is recent bijgevoegd
Cursief = Overgenomen uit de scriptie van “Het Duinendecreet” van Pauline Van Bogaert

Stukje “Romeinse Vlakte” nog in 2012

We hebben moeten wachten tot de regionalisatie in 1981 alvorens alvorens de Vlaamse Regering tussenkwam voor ruimtelijke orfening en natuur. Vlaanderen kreeg niet alleen een eigen minister voor Leefmilieu, maar ook een eigen administratie (AROL, later AMINAL en Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) met de afdeling ANB). In 1981 toen de eerste Vlaamse regering onder leiding van Gaston Geens (CVP) aantrad, werd in het regeerakkoord een betonstop voorgesteld te vergelijken met hetgeen we nu opnieuw horen in 2018: ‘uitbreidingstop van stad en dorp evenals aandacht aan de zorg voor natuur en landschap‘.
Men dacht dit te realiseren via een “Ruimtelijk Structuurplan” dat als beleidsinstrument voor de ruimtelijke ordening in Vlaanderen diende. Dit plan werd als prioritair gesteld.

Lees verder

Advertenties
Geplaatst in Natuur | 3 reacties

Het Duinendecreet (Deel 3 van 7)

Blauw is recent bijgevoegd
Cursief = Overgenomen uit de scriptie van “Het Duinendecreet” van Pauline Van Bogaert

Midden in de Westhoekduinen-2012


De grote bouwdrift aan de kust kwam pas echt op gang met de ontwikkeling van het massatoerisme na WO II. Het natuurlijk landschap ging definitief verloren (was reeds redelijk gevorderd in De Panne maar nu over de ganse kust). De duinen werden eens te meer, maar nu op grote schaal het slachtoffer van grondspeculatie, illegale constructies en onvoldoende milieumaatregelen.  De ontwikkeling van de sociale verzorgingsstaat verschafte meer vrije tijd en het nodige vakantiebudget, zodat ook de gewone burger kon genieten van de alom geliefde zon-, zee -en strandvakantie. Het toerisme was een ‘sociaal recht’ en moest dus mogelijk zijn voor alle bevolkingslagen zonder onderscheid. Op deze wijze werd de toeristische markt verbreed en de vraag vergroot. Het beleid van de kustgemeenten werd gestuurd door de toeristische industrie en gedomineerd door het winstmotief.  Zolang de toeristische vraag aanhield, kon de bouwsector zijn wetten blijven dicteren aan het milieu.
Nieuwe woonwijken, flatgebouwen, campings, vakantiecentra, havens, recreatieparken veroverden de ganse kustlijn.

Lees verder

Geplaatst in Natuur | 4 reacties

Het Duinendecreet (deel 2 van 7)

Blauw is toegevoegd
Cursief = Overgenomen uit de scriptie van “Het Duinendecreet” van Pauline Van Bogaert

Foto van Rahir in 1928

Aanvankelijk was het stil na WO I wat betreft natuurbescherming. De wederopbouw was primordiaal en omdat gecoördineerd te laten verlopen namen de kustgemeenten voor het eerst zelf de ruimtelijke ordening en stedenbouw in handen. Maar hierdoor werd ook bovengemeentelijk gecontroleerd, door wet  8 april 1919, opdat de gemeenten Plannen van Aanleg (BPA) zouden uit vaardigen waarin de individuele bouw- en wederopbouwvergunningen moesten kaderen. Er werd zelfs voor het eerst bepaald dat de hogere overheden toegestaan werden te  interveniëren in de bouwpolitiek van de gemeenten. Maar dat heeft niet veel gebaat want de bouwdrift en de uitbouw van de toeristische infrastructuur boomde ongestructureerd.
In de lokale besturen zetelden hoe langer hoe meer ondernemers, die meer geïnteresseerd waren in de commerciële ontwikkeling van de kust dan de landbouwers en werklieden van weleer. (cf De Panne scheurt zich af van Adinkerke in 1911). De autochtone kustbewoners vervingen hun traditionele visserijactiviteiten en het duinboeren door de meer winstgerichte toeristische sector waardoor de agrarische druk op het duinlandschap geleidelijk aan verminderde (
laatste tot rond 1950)

Lees verder

Geplaatst in Natuur | 4 reacties

Het Duinendecreet (deel 1 van 7)

Blauw is recent bijgevoegd
Cursief = Overgenomen uit de scriptie van “Het Duinendecreet” van Pauline Van Bogaert

Eén van de vele foto’s van Massart in het begin van de 20ste eeuw.

“Er is iets ontzettends in het schouwspel dat zich daar voor de wandelaar ontplooit, wanneer hij te midden dezer zonderlinge natuur, een hoogte beklimt en zijn verbaasde blik in het rond laat dwalen. Duizenden en duizenden zandheuvelen, van verschillende vorm en grootte, verheften hun kruinen langs alle zijden en omringen hem, zoverre zijn gezicht kan reiken. Enige zijn door schaarse halmen of donker mos begroeid, andere zijn naakt en glinsteren onder het zonlicht; vele zijn door de wind uitgevreten en neigen ten val; sommige verlengen zich als een ketengebergte en slingeren hun ruige rug dwars over alle hoogten heen, om eindelijk in een diep dal weg te zinken en te verdwijnen.”

Dat schreef Hendrik Conscience rond 1859, dus ongeveer 160 jaar geleden, over zijn indruk over de duinen van De Panne. Hij was hier met een weloverwogen plan gekomen: nl. een boek schrijven over de bevolking van de kust te schrijven.  Toen zwierf hij vergezeld door zijn vriend Smagghe meerdere keren door de duinen en langsheen het strand, zodat hij zich de speciale atmosfeer kon eigen maken. In het boek wordt de romantische geschiedenis verteld van een jonge Franse edelman die het schrikbewind na de Franse revolutie was ontvlucht en door een vissersmeisje Bella Stock uit De Panne van de dood werd gered. Download boek>>>  (7,4 Mb)
Wat zou Hendrik Conscience raar opkijken indien hij nu terug naar De Panne zou komen?

Lees verder

Geplaatst in Natuur | 9 reacties

Het nieuwe schepencollege stelt zich voor !

Bram “slovert” zijn mouwen op.

Het lijkt politiek kalm, maar niets is minder waar. Vandaag heeft de nieuwe aankomende beleidsploeg de pers uitgenodigd op hun wekelijkse werkvergaderingen telkens op vrijdag in het Park Hotel (je kunt het nog geen schepencollege noemen). We hebben even over hun schouders mogen meekijken en kunnen vaststellen dat de sfeer er opperbest uitziet. Een “nieuwe wind” waait met nieuwe mensen. Tezelfdertijd hebben we van de diverse schepenen “in spe” horen vertellen hoe ze hun bevoegdheden overeengekomen zijn. De definitieve benoeming en de eedaflegging van alle raadsleden en schepenen gebeurt op woensdag 2 januari om 18h in de feestzaal van het gemeentehuis (alleen de burgemeester Bram Degrieck zal reeds op voorhand aangesteld zijn door de gouverneur).
Na de installatie vergadering wordt een receptie aangeboden.  Hoe meer Pannenoars hoe beter de sfeer.

Lees verder

Geplaatst in Gemeente Politiek | 3 reacties

Streetview nu ook in onze duinen

De streetview trekker

We hebben hem zien rondwandelen in onze duinen, de man met bovenstaande rugzak. Een wandelaar met deze zogenoemde “Street View Trekker” heeft verleden jaar de belangrijkste wandelpaden van onze natuurreservaten afgelopen. Deze rugzak was uitgerust met een 360 graden camerasysteem bovenop. Omdat het geheel draagbaar is, kan men foto’s maken terwijl men door smalle ruimten beweegt en kan men locaties bezoeken die alleen te voet bereikbaar zijn. De beelden die met deze cameratechnologie werden verzameld, zijn te volgen op Street View van Google.

Lees verder

Geplaatst in Natuur, Toerisme | 1 reactie

’t Nieuw Zand van Brugge (deel 2/2)

Prachtig weer deze week! Ideaal om eens rond te kuieren te Brugge en het nieuwe plein van Het Zand te inspecteren. Het is ongeveer 1 jaar geleden dat DE BLIEDEMAKER hierover een artikeltje geschreven heeft Lees>>>.
De bedoeling was destijds ons schepencollege te waarschuwen voor een ongezellig plein in De Panne. Intussen is het nu duidelijk dat het project mislukt is. De gezelligheid van het kleine drukke marktpleintje is geweken voor een groot evenementenplein. Idem te Brugge.

Lees verder

Geplaatst in Achitectuur, Gemeente Politiek, Stedenbouw | 2 reacties

Vergelijking van de verkiezingsbeloften

Trucage door DE BLIEDEMAKER

De uitslagen van de verkiezingen hebben 2 weken wat kunnen bezinken. Misschien nu tijd om de 4 verkiezingsprogramma’s van de diverse lijsten te vergelijken. DE BLIEDEMAKER is dat uitgebreid aan het doen. De programma’s mooi naast elkaar gekopieerd met kleurtjes (zie uitgebreid via link>>>)
Het lijkt niet moeilijk om deze van de 3 coalitiepartners (ACT!E, Plan-B en N-VA) in elkaar te schuiven (in feite zijn alle 4 de programma’s vrij identiek).
Toch zijn er enkele verschillen die zullen moeten (of reeds zijn?) uitgepraat worden. Maar dat zal wellicht best meevallen. Dus geen schrik voor strubbelingen.
Men zal het nieuwe jaar collegiaal kunnen inzetten

Lees verder

Geplaatst in Gemeente Politiek | 2 reacties

Opening zeewiertentoonstelling in de DUINPANNE

De dag na de opening van het BC DUINPANNE was er een studieavond over zeewier en algen. Meteen de gelegenheid om de tijdelijke tentoonstelling ‘Wier Algemeen’ te openen.

Lees verder

Geplaatst in Natuur, Toerisme | Een reactie plaatsen

Fase 1 van de DUINPANNE werd feestelijk geopend

De nieuwe inkom

Gisteren op woensdag 24 oktober heeft het bezoekerscentrum DUINPANNE de deuren geopend na een grondige renovatiebeurt. De inwoners zijn voor het bezoekerscentrum altijd de VIP’s (Very Important Pannenaars). Daarom kregen de inwoners en tweedeverblijvers de mogelijkheid om de officiële opening mee te maken vanop de eerste rij.
De eerste fase is een feit. Maar er volgen er nog.

Lees verder

Geplaatst in Evenement, Natuur, Toerisme | Een reactie plaatsen