Kernuitstap 2025 (deel 2 van 2)

Het plan voor VindØ energie-eiland beslist door de Deense regering

De KERNUITSTAP moet gezien worden om, op middellange termijn, (tot 2030) prioriteit te geven naar maximaal offshore WINDENERGIE in BE. De maximale omslag naar Hernieuwbare Energie (=HE) is in ons klein landje hoofdzakelijk te bereiken door onze windmolenparken op zee MAXIMAAL uit te breiden en onze HS verbinden met andere landen te verstevigen. Ingevolge de recente prijsstijgingen, en eventueel mogelijke tekorten, van aardgas is het bewustzijn verder gegroeid dat we af moeten van de invoer van fossiele brandstoffen. We moeten ook onze energie in eigen handen houden.
Vandaag spenderen we immers miljarden euro’s aan de invoer van fossiele brandstoffen die van buiten Europa komen. Met een sterke Europese samenwerking kunnen we de omslag naar duurzame energie waarmaken en onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Winsten en investeringen vloeien dan terug naar onze economie. Op de koop toe zorgen we zo voor nieuwe kwaliteitsvolle jobs.
Een tweede reden is de Green Deal die we onderschreven hebben met Europa. Door het ETS systeem zullen enerzijds de CO2 taksen op het gebruik van fossiele energie fel stijgen en kunnen we anderzijds gebruik maken van zeer grote Europese subsidies voor HE-investeringen.
Een derde reden is doordat investeringen van steeds grotere windmolens op zee voortaan, op zichzelf, rendabel worden zonder subsidies (cf Hollandse Kust Zuid (HKZ) windpark vóór Cadzand).
(volgens schattingen hebben de windmolens elektriciteitsprijzen van ongeveer 50€/MWh nodig om rendabel te zijn zonder subsidies. De huidige E marktprijzen liggen dubbel zo hoog).
Helaas heeft windenergie op zee 1 groot nadeel: de productie is afhankelijk van de wind. Het aanbod hebben we dus niet in de hand. De E-vraag kan enigszins gemoduleerd worden, maar er zal ook steeds back-up vermogen moeten beschikbaar gesteld worden in BE vooral door flexibele aardgascentrales en zware E-interconnecties met het buitenland (ook eventueel via gelijkstroomkabels).
Nucleaire centrales zijn weinig flexibel en moeten op vollast draaien om rentabel te zijn. Daardoor kunnen nu reeds windmolens niet altijd op basislast draaien. Ook de uraniumprijs volgt op termijn de olieprijs.
Conclusie: absolute prioriteit moet gegeven worden aan de WINDENERGIE met de onvermijdelijke back-up met CRM subsidies. We zijn benieuwd om volgende maand in november 2021 te vernemen welke bestaande/nieuwe gascentrales en andere technieken in aanmerking zullen komen voor deze eerste CRM investeringsveiling. Men probeert de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 niet meer nodig te hebben als basislast (kunnen de zware investeringskosten voor een exploitatie-verlenging van 40 naar 50 jaar afgeschreven worden? Hoeveel zullen de subsidies zijn om de exploitatie verliezen op te vangen indien deze niet meer uitgebaat worden als basislast?
)

Lees verder
Geplaatst in Nieuws, Techniek | 28 reacties

Kernuitstap 2025 (deel 1 van 2)

Gemarkeerd= aangepast t.o.v. oorspronkelijk bericht

Nabije toekomst: HE vooral windenergie en zonnepanelen. Verdere toekomst (na 2040) nieuwe generatie kernreactoren (SMR)

Ingevolge de druk van de Green Deal werkt federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten zeer hard om de Belgische markt open te stellen voor maximaal Hernieuwbare Energie (HE). Daarvoor wil zij de oude “wet op de kernuitstap” gestemd in 2003 ten uitvoer brengen. Tijdens de onderhandelingen bij de vorming van de regering-De Croo (1 oktober 2020 tot heden, de zogenaamde Vivaldi-coalitie) werd beslist deze wet uit te voeren: “Kernuitstap tegen 2025!”(totale uitstap = 5,9 GW)
Dit regeringsakkoord was op zich reeds een eerste overwinning voor de federale minister van Energie Tinne.
Een tweede overwinning heeft ze in augustus 2021 binnengehaald met de goedkeuring door Europese Commissie van het CRM subsidie systeem. Europa ziet geen graten in de subsidies die België wil betalen aan elektriciteitsproducenten die tussen zullen komen als de kerncentrales dicht gaan: dit via vraagsturing en/of productiesturing. Dat is vanaf 2025.
In oktober 2021 is zij hierdoor de openbare veiling kunnen starten om installaties te voorzien in 2025 om 2,3 MWpiek op te vangen (wellicht door hoofdzakelijk aardgascentrales als back-up te voorzien, maar ook grote batterijen zijn mogelijk). Dit is haar derde uitdaging.
Als de bevooradingszekerheid en de verwachte E-prijs van deze veiling politiek aanvaard wordt kan de regering definitief beslissen om op einde 2025 ook de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 te sluiten (onder voorbehoud dat er geen vertraging komt bij de uitreiking van de nodige regionale Omgevingsvergunningen). Als dat niet volledig lukt zou men Doel 4 en Tihange 3 aanpassen om 10 jaar langer in bedrijf te houden (van alle oudere kencentrales staat de sluitingskalender al lang vast).

Rond haar strategie om de “Energiewende” in België te realiseren zijn veel studies gebeurd. Het is zeer duidelijke visie op middellange termijn maar wordt door de grote massa niet altijd goed begrepen en wordt soms onterecht zwaar gecontesteerd (vooral uit N-VA hoek). Ook veel “FAKE NEWS” op de sociale media.
Ook aan de “klimaatmars” van zondag 10 oktober 2021 was te merken aan de leuzen dat veel burgers de problematiek in zijn geheel niet overzien (vooral tegenstand tegen CO2 producerende back-up centrales)
De overheid heeft dus zeker de taak om de problematiek grondiger uit te leggen. Hier een kleine poging door DE BLIEDEMAKER

Lees verder
Geplaatst in Nieuws, Techniek | 8 reacties

DEGRIECK 3.0 (Artikel 4 van 4) 

Maandag 19 oktober werd op de gemeenteraad het traditionele agendapunt ”Variapunten” als eerste punt behandeld (normaal op het einde). Dit is volgens het voorstel van de burgemeester in de gemeenteraad van 20 september om in de gemeenteraad van oktober een “rechtzetting te doen van alle gezegden en geschriften die circuleren over de “coup”.
Lees pt 3: Rechtzetting praatjes van de bevolking>>>>>.

Dan werd ook gevraagd om al uw vragen over te maken aan het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) zodanig dat die kunnen geanalyseerd en behandeld worden.
Deze kans heb ik gebruikt en ik heb mijn vragen opgestuurd naar het CBS. Deze werden ALLE beoordeeld in de gemeenteraad, gemengd met andere vragen. Alleen enkele persoonsgebonden vragen zijn vetrouwelijk en moet ik rechtstreeks vragen aan de betrokken personen (heb ik reeds gedeeltelijk gedaan). Dit agendapunt alleen heeft 1:30 uur in beslag genomen en was een volledige evaluatie van de vragen evenals de huidige stand van zaken van het zogezegd slecht afgeschilderde gemeentebestuur.
HERBELUISTER>>>

De verschillende schepenen hebben deze gelegenheid aangegrepen om hun blazoen in detail op te poetsen. Ook werd zeer duidelijk een gedetailleerd overzicht gegeven van het “zogezegd” financieel wanbeleid (geen reacties hierop van de aanwezige oppositieleden. N-VA afwezig).

Ik dank het CBS voor deze duidelijke uitleg. Een voorbeeld van goede communicatie.

Hiermee kan de ”coup” pagina nu definitief overgeslagen worden. Ook alle goeie voornemens uit het Meerjarenplan (o.a. vernieuwing van veel straten) werden gedetailleerd toegelicht.
Zeker de moeite om de Raad te herbeluisteren.

Financiële nota van schepen Nicolas>>>>

Enkele belangrijke punten aangehaald in “Het Laatste Nieuws”>>>>

Geplaatst in Gemeente Politiek | Een reactie plaatsen

Marthe Florizoone is heengegaan

Marthe met José tijdens 1 van de evenementen van 100 jaar De Panne in 2011

In de laatste weken heeft DE BLIEDEMAKER twee goede vrienden verloren. Nu deze woensdag een moeder van een vriend: “Madame Florizoone” de moeder van Guy Florizoone. 
Zij had wel de gezegende leeftijd van juist geen 100 jaar. Zij had het geluk van een gezond en welgevuld leven genoten te hebben tot haar laatste levensmaanden. Je kwam ze overal tegen in DP dankzij een gezelschapsdame die haar met de rolstoel rondwandelde.

Lees verder
Geplaatst in Geschiedenis, Nieuws | 14 reacties

PARAPANNE in De Panne

Aankomst op het Marktplein

Niettegenstaande het “strontweer” waren de eerste “ParaPanne Cycling Days” zeer succesvol. Een 2 daags koersevent voor personen met een fysieke, visuele of verstandelijke beperking.
Helaas wegens het weer en de koers Paris-Roubaix waren er weinig kijklustigen. Maar de ervaring om zoiets bij te wonen was buitengewoon. De internationale deelname was indrukwekkend. 79 deelnemers. Veel Fransen maar ook Finland, Denemarken en Nederlanders waren voor 2 dagen naar DP gekomen.
De eerste “ParaPanne” was gepland voor het lang Hemelvaart WE van 2020. Helaas werd deze afgelast ingevolge corona. Idem Hemelvaart 2021. Dit evenement werd verschoven naar verleden WE: nl. 2 en 3 oktober.
DE BLIEDEMAKER is geen echte wielerfan maar toch verdient zo’n event ongetwijfeld een speciaal artikel. Temeer om nu ook reeds reclame te maken voor de volgende editie van mei 2022.
Ook een dikke BRAVO voor de 5 drijvende krachten van het bestuur ParaPanne, evenals dank aan de vele helpende handen en vrijwilligers.

Lees verder
Geplaatst in Evenement | 2 reacties

Operatie Dynamo in De Panne (Deel 3/3)

Schepen van Cultuur Nicolas Luyssen start de boekvoorstelling IJZERGELUK

We komen aan het einde van het jaar van de herdenking van de OPERATIE DYNAMO. De reeks evenementen eindigt met nog 2 hoogtepunten. Vrijdagavond 1 oktober de persvoorstelling van het boek IJZERGELUK, het debuut van auteur Dirk Marteel (61) en op zaterdag 2 oktober is er ook nog het afsluitende concert ‘Van Vera Lynn tot Lady Linn’ in het Proximustheater.
Moderator Mieke Dumont heeft de boekvoorstelling zeer professioneel gebracht in de gemeentelijke feestzaal via een gesprek met enkele kenners van Operatie Dynamo en de auteur Dirk.

Lees verder
Geplaatst in Geschiedenis | 3 reacties

Vrijwilligers senioren bezoeken Plopsa Hotel

Atrium Plopsa Hotel. eigen foto 2020

Woensdag 29 september hebben de vrijwilligers van de seniorenwerking DP een toffe dag beleefd in Plopsaland. In de voormiddag waren er de rondleidingen in het schitterend nieuwe Plopsa Hotel gevolgd door een bedrijfspresentatie.
DE BLIEDEMAKER heeft in oktober 2020 reeds een uitvoerige reportage gepost in het kader van een opendeurdag voor Pannenoars juist voor de opening die uitgesteld werd tot 7 mei ingevolge COVID-19.
Bekijk de vroegere beelden van DE BLIEDEMAKER >>>>
Deze zomer waren de 117 kamers zo goed als alle dagen volzet. Voldoende tijd opdat de controles van Toerisme Vlaanderen het hotel zouden erkennen als een “4 sterren superior hotel”.
De meeste senioren hadden dat hotel nog niet bezocht, zijn 2 openbare bars en de 3 vergaderzalen. Maar hetgeen ons het meest verbaasde was de bedrijfspresentatie over de vele lopende projecten van Plopsaland in België evenals in het buitenland en in het bijzonder het PLOPSA VILLAGE DP gepland voor 2023.
WORDT PRACHTIG!

Lees verder
Geplaatst in Varia | Een reactie plaatsen

DEGRIECK 3.0 (Artikel 3 van …)

Commissievergadering van het Vlaams Parlement

Het stof is wat gaan liggen na de “coup” van augustus 2021. De nieuwe gemeenteraad van 20 september, met 2 nieuwe leden, is rustig en sereen verlopen. Wel heeft de burgemeester beloofd dat in de gemeenteraad van oktober een rechtzetting zal gebeuren van alle gezegden en geschriften die circuleren over de “coup”. Eerst zal een analyse gebeuren van wat er allemaal circuleert. Vandaar wordt ook gevraagd om al jullie vragen over te maken aan het College van Burgemeester en Schepenen zodanig dat die kunnen behandeld worden. Deze van DE BLIEDEMAKER zijn reeds opgestuurd naar het CBS met email: algemeen.directeur@depanne.be
Toch zijn alle wonden nog niet geheeld.
Ook in het Vlaams Parlement heeft de “Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering” is een evaluatie gebeurd van de “nieuwe regelgeving over de constructieve motie van wantrouwen”. Door meerdere sprekers werd de “coup” van De Panne in de discussies opgenomen. Voorlopig komen dientengevolge geen wijzigingen aan het decreet maar zal de Commissie de toepassingen blijven opvolgen en evalueren.

Lees verder
Geplaatst in Varia | Een reactie plaatsen

Karel De Maeyer is heen gegaan

Karel op de Facebook van Els Lingier

Woensdagnamiddag 22 september werden wij op een terrasje van de Markt te Veurne diep getroffen door een overlijdensbericht van een vroegere vriend. Piet De Maeyer, zijn zoon schreef: “Karel is net van ons heengegaan”.
Dit is nog een zeer goeie vriend van mijn leeftijd die er niet meer is. Reeds een tweede verlies in 14 dagen.
Zondag 12 september was zijn laatste berichtje op Messenger. Als Pannenaar, in hart en ziel, was hij een trouwe lezer van DE BLIEDEMAKER. De laatste maanden stuurde hij geregeld reacties op zijn iPad vanaf het Woonzorgnetwerk Maria Troost te Veurne.

Lees verder
Geplaatst in Varia | 9 reacties

DEGRIECK 3.0 (Artikel 2 van ..)

De 2 voorzitters van fractie Plan-B en AKT!E, Bram Degrieck, Stef Buyens, Wim Janssens, Michèle Vandermeeren en Nicolas Luyssen. Eigen foto

Zaterdag om 18 uur was er de grote receptie van het WE van de Tweede Verblijvers.
Ongeveer 2.000 Pannenoars en tweede verblijvers waren op het appel aanwezig. De organisatie was perfect in de enorme tentenhall. Tijdens de meertalige toespraken van het CBS werden ook de nieuwe herschikte schepenbevoegdheden aangekondigd.
Stef Buyens schepen van toerisme, jeugd en onderwijs naast sport, lokale economie en parkeerbeleid. Zijn vroegere bevoegdheden natuur, duurzaamheid en dierenwelzijn verschuiven nu bij onze eerste schepen Wim Janssens en dit onder de koepel milieu. Nicolas Luyssen neemt de bevoegdheden Cultuur over van Cindy Verbrugge.

Lees verder
Geplaatst in Varia | 1 reactie