De bouw van “The Windfarm Région de Dunkerque” voor 2018

De “appelblauw zeegroene” ingekleurde zone (tot aan de grens) wordt het windmolenpark

Vanaf begin 2016 is veel te doen geweest over de inplanting van dit windmolenpark. Begin 2017 rapporteerde DE BLIEDEMAKER over 500 MWe maar in de lopende aanbesteding heeft men dat verhoogd tot 750 MWe. Lees in DE BLIEDEMAKER jan 2016>>>>
Deze molens zouden zeer dicht komen in het zicht van De Panne (de dichtste 6,5 km onder een hoek op onze kustlijn van 65 graden: zie tekeningen vorige DE BLIEDEMAKER  (cf Belgische/Hollandse projecten 30 á 40 km in zee).

Lees verder

Advertenties
Geplaatst in Varia | 5 reacties

Zeekruisdoornweg

zeekruis 77544

Vooraan mooi afgebakende Zeekruisdoornweg tussen Villa Rochester en Villa De Leeuweriken (Les Alouettes). De tracés van de Albert Dumontlaan, Visserslaan en Bortierlaan zijn zichtbaar (en achterzijde van Villa J’y reste-Chez-moi). Aan het strand de houten casino. Nog geen huizen op de Montblanc (<1912)

De “Zeekruisdoornweg” is een verkeerde vertaling van de vroegere “Sentier des Argousiers” (zou “Duindoornweg” moeten zijn ). Zeer intrigerend is de plotse knik juist vóór de kruising van de Visserslaan. Men zou denken om de naoorlogse villa te contouren maar dit is niet juist want op het plan van 1912 was dit tracé ook reeds zo (dan maakte dit stukje terrein deel uit van de tuin van Villa De Leeuweriken  [Les Alouettes] in de Visserslaan).  Het eerste gedeelte is nu een zeer rustig “sentiertje” met een eigenaardige mix van diverse  bouwstijlen.

Lees verder

Geplaatst in Achitectuur, Erfgoed | 1 reactie

Kykhillweg – Vervolg1

38141395085_a4f7c1db8b_o

Van L. naar R.: Villa Les Airelles, Villa Kykhill en Villa Star. Nog geen Villa Beau Séjour

We wandelen de Kykhillweg in maar kunnen spijtig niet naar de Villa Kykhill. De meeste panorama-postkaarten over De Panne zijn gemaakt vanaf deze locatie.(zie de vele postkaarten in bijlage). Het allereerste vergezicht was evenwel vanaf Villa Beau Séjour maar geen enkele vanaf Villa Star. Men mag dus veronderstellen dat de toeristen vroeger tot ter hoogte van deze villa konden komen wellicht langs de zeekantzijde (immers de tuin langs de kant Zeelaan was afgezet met muurtje en hoge afsluiting (de ingangspoort was aan de Zeelaan).

Lees verder

Geplaatst in Erfgoed, Geschiedenis | Een reactie plaatsen

Kykhillweg en architect Georges Hobé

Collectie Velghe536

Rechts boven de Kykhillvilla van de familie Hobé. Midden Villa Nadiejda. Beide ongewijzigd

Nu komen we in het tweede gedeelte van het gemeentepark. Bovenop heeft de bekende architect Georges Hobé in 1897 zijn villa gebouwd. De hoofdingang was een brede poort langs de Zeelaan. Via twee paadjes met klinkers moest men destijds tevoet naar boven. In 1959, onder het burgemeesterschap van burgemeester Honoré Gevaert, werd dit stuk duin van de villa gekocht met de bedoeling er een gemeentepark van te maken. De villa bovenaan is nog volledig intakt (zowel binnen als buiten)  en is pas in 2005 verkocht door de kleinkinderen Hobé.

Lees verder

Geplaatst in Achitectuur, Erfgoed, Stedenbouw | 7 reacties

Koksijde wordt 500 ha groter

Van L. naar R.: burgemeester Marc Vanden Bussche, député Guido Decorte en deputé Franky Deblock tijdens het openingsdebat

Woensdag 19 december werd in een de overvolle theaterzaal het startschot gegeven voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) om de gronden van het vliegveld en omgeving een andere bestemming te geven. De STARTNOTA PRUP “Reconversie Militaire Basis Koksijde” IS KLAAR. Vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie en defensie hebben zich een volle week opgesloten om een creatief voorstel te bedenken om deze 500 ha te herbestemmen. (vergelijk de oppervlakte met deelgemeente De Panne die 901 ha is waarvan 340 ha voor het Westhoekreservaat). Defensie weet nog niet precies wanneer en hoeveel ze gaan afbouwen, vandaar dat hiervoor 3 scenario’s uitgewerkt werden. De provincie engageert zich aan een strikte timing voor de ingewikkelde procedure met meerdere inspraakmomenten. Men heeft zich vastgepind om deze belangrijke PRUP uiteindelijk goedgekeurd te krijgen midden 2019. Pas daarna kan snel begonnen worden met de herinrichting. In princiep zullen de zeer vele harde betonvloeren (o.a. 2 startbanen) integraal behouden blijven en hergebruikt worden (voor wegen, parkings, industrie..). Alleen de gedeeltelijke overdekking van het Langeleed zou weggenomen worden zodat die beek zich breed kan ontplooien in het landschap + overstroomzone.
Het eerste openbaar onderzoek is gestart vandaag.

Lees verder

Geplaatst in Varia | 12 reacties

REBORN SAILS is geboren


“REBORN SAILS, handmade in De Panne” was reeds geboren in 2014 maar gisterenavond werd het officieel “herboren” in het Park Hotel via een officieel HIB-kwaliteitslabel.  Met het authenticiteitslabel HANDMADE IN BELGIUM wil UNIZO de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten in de kijker zetten. Hun producten maken vandaag de dag het verschil voor de moderne consument. Link naar facebook>>>.
Stéphanie Bouché (40jaar) is de ontwerpster van al deze mooie producten. Haar echtgenoot Christophe helpt haar wat met de marketing en staat haar bij op de evenementen waar ze exposeren.

Lees verder

Geplaatst in Evenement | 1 reactie

Woensdag 20 dec: “Leve De Panne” op IMMAC

Ieder jaar, traditiegetrouw op de Kerstmarkt, zingen op woensdagavond de  kindjes van de lagere school van het Immaculata Instituut. Dit jaar een extraatje: enkele “Pannenoars” zullen ook zingen. Foto’s>>>
“Meester Frank Laleman” heeft DE BLIEDEMAKER uitgedaagd om “om met 30 echte ‘pannenoars’ en samen met de kinderen van de basisschool “Leve De Panne, daar staat mijn Huis” te komen zingen op de kerstzang van de Basisschool Immaculata” Lees op fb>>>
Vandaar DEZE OPROEP om met zoveel mogelijk volwassenen woensdag OMSTREEKS 6 UUR 
(alleen voor het vijfde liedje) de kinderen van de lagere school te vervoegen om het Duinelied mee te zingen (op hetzelfde podium achter de kinderen). “Het zal voor de kinderen een extra stimulans zijn om samen met jullie het gemeentelied te zingen. Het is een persoonlijk initiatief van meester Frank om dat over de generaties heen te zingen”.
Kom meezingen! ..
Supporters zijn natuurlijk ook welkom. Het is intussen algemeen gekend dat op deze activiteit evenals de vrijdag “After Work Party”  van UNIZO enorm veel Pannenoars elkander ontmoeten.
De ideale gelegenheid om onze mooie Kerstmarkt te bezoeken. Alle kerststalletjes zijn natuurlijk open. Immers daarna start de 
vakantie en is de opkomst van Pannenoars veel minder (vele moeten werken:seizoen) en de Kerstmarkt is dan overspoeld door tweede verblijvers en toeristen (wat enigszins de bedoeling is).
TOT WOENSDAG op het podium! PANNENOARS haal uw KERSTMUTS uit de kast. 

Lees verder

Geplaatst in Evenement | Een reactie plaatsen

Hoge Duinenlaan (Georges Hobéweg) en Jules Thiriar

hoge duinenlaan - 26

Hoge Duinenlaan richting Zeelaan. Links Villa Kykhill. Rechts Villa Doll met erachter Villa Star. Rechts onzichtbaar daalt men naar beneden via de Thiriarweg. Foto vanuit Hoge Duinenlaan

De Hoge Duinenlaan bezoeken we in 2 gedeelten die volledig verschillend zijn zowel in reliëf als in aanleg. Na een stevige klim via de Thiriarweg blijven we hier even uitblazen aan Villa Doll  (niet op de muurtjes van villa Doll zitten!). We hebben er een mooi panorama over de huidige Dumontwijk, maar van zeezicht, zoals op bovenstaande foto, is geen sprake meer. Dit steile gedeelte kunnen we moeilijk een “laan” noemen maar eerder een “weg” (vroeger “Sentier des Hautes Dunes“) en waarom niet “Georges Hobéweg” ter ere van architect Georges Hobé.

Lees verder

Geplaatst in Achitectuur, Erfgoed, Geschiedenis | Een reactie plaatsen

Krabbegatje

Er is een nieuw bier in De Panne: nl. Krabbegatje. Nog niet geproefd? Dan moet je dringend eens naar “Den Gerockten Hoarinck” bij Marc in de Kasteelstraat. Hij heeft het aan ’t vat.

Lees verder

Geplaatst in Erfgoed, Geschiedenis, Toerisme | Een reactie plaatsen

Probleem voor ondergrondse parkings technisch opgelost? (vervolg 2)

Werf Duinenzee (Dynastielaan – vroeger Dexia)

Begin 2014 heeft DE BLIEDEMAKER uitgebreid bericht over de nieuwe techniek van garagebouw die voor het eerst in onze gemeente toegepast geweest werd voor de building Artevelde Plaza in de Sloepenlaan. Deze techniek is zeer aangewezen voor onze zandondergrond met op 12 m diepte de kleilaag. Deze techniek wordt voor een tweede maal toegepast voor het nieuw complex DUINENZEE in de Dynastielaan (waar vroeger DEXIA gebouw). 
Deze techniek werd tot vandaag in onze gemeente gebruikt voor 2 bouwlagen in de ondergrond maar zou gemakkelijk kunnen uitgebreid worden tot 3 en zelfs 4 verdiepingen in onze zandondergrond (vb voor parking Koningsplein)

Lees verder

Geplaatst in Achitectuur, Stedenbouw | Een reactie plaatsen