Het mirakel van de mRNA COVID-19 vaccins tegen SARS-CoV-2

 Onderzoekster Katalin Karikó de uitvinder van een nieuwe technologie in de geneeskunde

De ziekte COVID-19 (kortweg “corona”) heeft ook zijn positieve kanten. Zo heeft het onderzoekswerk van de Hongaarse Katalin Karikó een ongelooflijke boost gegeven aan een nieuwe richting in de moderne farmaceutica: de mRNA technologie. Dank zijn het wereldwijd succes van vaccins van de Pfizer- en de Moderna-vaccins werd bewezen dat haar techniek werkt.
1. In plaats van te vaccineren met gedode virussen (zoals bij griepvaccins) laat men de menselijke cellen zelf de karakteristieke stekelspikes van het coronavirus
(of delen ervan) produceren in de spiercellen via de mRNA technologie (het coronavirus heeft die “spikes” nodig om zich aan een gezonde cel te kunnen vastklampen en er binnen te dringen).
2. Men is bij Pfizer en Moderne erin geslaagd deze mRNA moleculen stiekem RECHTSTREEKS in de onze de cellen te brengen zonder dat ze onderweg uiteenvallen. Bij Astrazenica en Johson ontstaan die in de celkern nadat een klassiek transportvirus de RNA code er aangevoerd heeft.

Indien deze “spikes” (de stekeltjes) vrijkomen in de spiercellen en opgemerkt worden door ons natuurlijk immuun systeem, dan zal die antistoffen aanmaken. Aldus heeft men ons immuunsysteem “geleerd” hoe het de echte coronavirussen kan herkennen en op voorhand geleerd hebben hoe ze de antistoffen ze moeten aanmaken om die spikes inactief te maken. Dan hechten de latere coronavirussen zich niet vast aan onze gezonde cellen en worden we niet of weinig ziek.
De combinatie van deze revolutionaire techniek werd ontwikkeld door onderzoekster Katalin Karikó. Dank zij het durfkapitaal van 2 farmabedrijven,
Pfizer en Moderna, werd deze techniek verder ontwikkeld, uitgetest en in productie gebracht (geholpen door veel subsidies van de VS en Europa).
Het meest fantastische is dat deze nieuwe mRNA-technologie ook zal kunnen ontwikkeld worden voor vaccins waar men tot heden nog geen geneesmiddelen voor had. Maar op analoge manier is het ook mogelijk om immuniteit op te wekken tegen kankercellen via immuuntherapie. Een geweldige alternatieve technologie die immense ontwikkelingsmogelijkheden aanbiedt in de geneeskunde. De COVID-19 bestrijding bewijst nu dat de theorie werkt.
De ontwikkeling van dergelijke nieuwe geneesmiddelen vergt veel durfkapitaal. Laten we hopen dat de gigantische winsten die nu gemaakt en nog zullen gemaakt worden gedeeltelijk zullen geïnvesteerd worden voor de ontwikkeling van die nieuwe toekomstige geneesmiddelen.

Lees verder
Geplaatst in Nieuws, Techniek | 13 reacties

De Panne en de hemelwater infiltratie (na correcties door IWVA)

De waterkratten die ondergronds zullen geplaatst worden onder de Kapellelaan. Foto: Rita Provoost

Vlaanderen droogt uit! Het grondwaterpeil van Vlaanderen daalt overal (maar niet dat van De Panne!). Huizen scheuren door de krimp in de ondergrondse klei- en turflagen. Men spreekt van een combinatie van verdroging ingevolge de “klimaatopwarming” gecombineerd met teveel betonnering die de infiltratie van regenwater in de grond tegenhoudt.
Vandaar dat de Vlaamse overheid verplicht om bij iedere nieuwe riolering een gescheiden rioolstelsel te voorzien (zoniet geen Vlaamse subsidies voor die riolering). Dus het hemelwater van de daken en de straten gescheiden afvoeren van het ruwwater (het eigenlijke afvalwater)
In De Panne-Bad werd dat reeds toegepast voor een groot deel van de gemeente want veel straten er heraangelegd. Dit geldt voor de Zeelaan-Bad, het Marktplein, een groot deel van de wijk D’Achte en de Elisabethwijk en na de zomer de “uitgebreide Dumontwijk”. Steeds kon men het opgevangen hemelwater direct onder de straat infiltreren in de zandgrond.

Maar de laatste maanden werd in De Panne een nieuwe techniek toegepast. Namelijk op een vijftal plaatsen werden grote infiltratiekratten onder de wegenis ingebouwd om het regenwater op te bufferen en te infiltreren in de zandige ondergrond.
Dit is vrij nieuw aan de Westkust. Vele realisaties in De Panne maar ook Koksijde werkt met infiltratieputten en infiltratie riolen. Ook Nieuwpoort heeft al dergelijke zaken gedaan (ook in IWVA gebied).
Hoe werkt het systeem van infiltratie in het zand?

Lees verder
Geplaatst in Varia | 6 reacties

Pieter Bortier

Is verplaatst naar het erfgoedgedeelte van DE BLIEDEMAKER

Link>>>>

Geplaatst in Erfgoed | 1 reactie

Wilfried Berghman is overleden

Deze week werden we diep getroffen door het overlijdensbericht van onze gebuur meester bronsgieter Wilfried Berghman  (° Roeselare, 1933). Hij is op 16 maart onverwacht op 88-jarige leeftijd overleden in het AZ-West. Hij is de echtgenoot van mevrouw Monique Belaen en ze woonden in ons appartementengebouw de Amaryllis aan het Marktplein.
Hij is dinsdag aan acuut hartfalen overleden. Totaal onverwacht zodat dit hard aankwam. We zullen hem keihard missen. 
Door de huidige maatregelen zal de afscheidsdienst plaats vinden in strikte familiekring. Maar de livestream kan gevolgd worden op maandag 22 maart 2021 vanaf 14.50 uur
via:http://ervine.be/uitvaart-cura-de-panne/ Kies: ‘Stream 1’ / Paswoord:wilfried331
De link om te condoleren>>>>
De familie Berghman afkomstig van Adinkerke is niet onbekend in De Panne. Door hun bronsgieterij te Roeselare genieten wij van meerdere mooie bronzen beelden. Het bekendste is Pierre Kloeffe.

Lees verder
Geplaatst in Kunst, Nieuws | 1 reactie

De Kasteeltjes van De Panne

Is verplaatst naar het erfgoedgedeelte van DE BLIEDEMAKER

https://dumontwijk.wordpress.com/2021/03/14/de-kasteeltjes-van-de-panne/

Geplaatst in Varia | Een reactie plaatsen

Samenwerking windmolenparken Franco-Belge

Toekomstig RTE transformatorstation op zee voor Duinkerke

In een vorige DE BLIEDEMAKER werd aangetoond dat er weinig kans bestaat dat de Fransen het windmolenpark van Duinkerke verder in de zee zullen plaatsen (i.m.v. hun strenge veiligheidseisen inzake scheepvaartverkeer. Zie verder de zeekaarten).
Een ander zeer belangrijk aspect is het transport van de opgewekte elektriciteit naar de bestaande HS netten. Niet alleen een groot deel van de investeringen (de Fransen schatten op 1/3 nl 500 M€). Dit aspect werd ook mee besproken in het 4 maanden durende”débat publique”.

Verslag gepubliceerd op 16/2/2021>>>>>
De Fransen hebben een grote troef doordat ze dicht bij het zwaar uitgebouwde 380 kV net zitten aan de kerncentrale van Gravelines. Daar zou ook transportcapaciteit kunnen vrijkomen wanneer de eerste van de 6 reactoren beginnen te sluiten vanaf 2030. (deze beginnen dan meer dan 50 jaar levensduur hebben).
In België hebben we voor de aansluiting van het geplande “Princes Elisabeth Windpark” vlak vóór DP een groot probleem. Toen de grote 380 kV interconnectie HS lijnen gebouwd werden in de jaren 80 voor de Belgische kerncentrales was nog weinig zware industrie in West Vlaanderen en hierdoor werd de provincie bijna volledig uitgesloten van dat 380 kV net. Nu draaien de rollen om. De grote nucleaire productie van Tihange en Doel (6 GW) worden gestopt in 2025 (of vrij kort erna) maar de E-productie verschuift zijn zwaartepunt van midden België naar de productie op zee. Aan de kust komen ook 3 zware interconnector lijnen toe vanuit het buitenland (Nemo (bestaand 1 GW, Nautilus 1,4 MW? en Interconnector vanuit Denemarken 1,5 GW (?))). Som 4 GW + 2 GW van de eerste fase windmolens op zee + 2 GW of meer voor tweede fase. Dus 8 GW verschuift naar zee in plaats van voeger 6 GW kerncentrales in het binnenland.
Dat wordt een zeer zwaar probleem. Een nieuwe HS 380 kV luchtlijn dwars door West Vlaanderen is onvermijdelijk (Ventilus project). Nieuwe tracés lopen door landbouwgebieden en dit riskeert een lange en moeizame vergunningsperiode te worden.

Zullen die lijnen reeds beschikbaar zijn in 2025 wanneer men plant de eerste 0,7 MW nieuwe windenergie in dienst te nemen op de Princes Elisabeth zeegronden?
Of zou België niet beter samenwerken met Frankrijk waar Duinkerke op een stevig HS net geconnecteerd is?

Lees verder
Geplaatst in Gemeente Politiek, Stedenbouw | 4 reacties

Nieuwe Elektriciteitstarieven i.p.v. de subsidie-explosie dank zij de Digitale Meter

Het prosumententarief met “teruglopende teller” werd op 14 januari 2021 onwettig verklaard door het Grondwettelijk Hof. Een nieuw eerlijk tarief met terugkoop van de overtollige zonne-energie is gestart start op 1/1/2021. Hiervoor is een digitale meter nodig voor de “prosumenten” (dat zijn eigenaars van zonnepanelen die ook energie op het net willen exporteren).
Het princiep is logisch, eenvoudig en eerlijk. Burgers zonder zonnepanelen draaien niet meer op voor degene met zonnepanelen via de hoge distributietaksen op hun factuur.

Princiep tarieven:
1. Ieder E-verbruiker betaalt een de energieleverancier voor ieder opgenomen kWh uit het net via een standaard AANKOOPTARIEF voor elektriciteit (zelfde voor iemand met of zonder zonnepanelen). De toegepaste coëfficiënten verschillen naargelang de energieleverancier. Daarom regelmatig controleren of je bij de goedkoopste leverancier zit.
2. de geproduceerde kWh van zijn zonnepanelen kan de eigenaar ten alle tijde GRATIS verbruiken.
3. de teveel geproduceerde kWh door de zonnepanelen (groter dan het verbruik op dat moment) moeten kunnen geïnjecteerd worden op het distributienet en hiervoor kan de leverancier een TERUGKOOPTARIEF betalen (=de nieuwe Opkoopverplichting. Hiervoor zijn reeds een 15 tarieven van energieleveranciers door de VREG goedgekeurd)
4. indien de investering voor zonneënergie nog niet rentabel is kan de Vlaamse overheid hiervoor een eenmalige investeringssubsidie toekennen in het kader van zijn engagementen in het Vlaams gedeelte van het Belgisch Energie en Klimaatplan 2021-2031.

Eenvoudig en eerlijk. Met bovenstaande regeling zijn correct gedimensioneerde zonnepanelen momenteel te rentabiliseren op 6 á 9 jaar. Dit is vooral dank zij de enorme daling in de kostprijzen van zonnepanelen.
Het verworpen prosumententarief met “terugdraaiende teller” of de aftrek van totaal bruto jaarverbruik – zonneproductie = netto jaarverbruik gegarandeerd op 15 jaar was een “pure politieke belofte” volledig in tegenspraak met de adviezen de VREG en de Raad van State.Er waren er meerdere duidelijke verwittigingen maar de politiek deed verder juist voor de val van de Vlaamse Regering.

Zal de politiek nu zijn kemels oppoetsen door 500 milj compensatievergoeding uit te keren met het geld van de belastingbetalers???

Lees verder
Geplaatst in Varia | 26 reacties

De 4 geplande windmolenparken op zee

De 4 windmolenparken in een windrijke Noordzee

Tijdens het enige “federaal on-line debat” van 3 december 2020 hebben de Westkust burgemeesters, vertegenwoordigd door Bram Degrieck, resoluut “NEEN” gezegd tegen het EMD park van Duinkerke (zie F). Lees>>>
Reden van Bram: de visuele pollutie van de zeehorizon. Als alternatief suggereerde hij voor om het Franse park dieper in zee te bouwen en hij sprak zelfs om er een “Fanco-Belge” park van te maken geïntegreerd met het toekomstig Belgisch “Princes Elisabeth windmolenpark” gepland pal voor De Panne maar op een veel groter afstand van de kust nl meer dan 40 km km i.p.v. 12,5 a 20,5 km voor EMD (zie B).
Tot heden werd veel gepraat maar weinig technische argumenten werden naar voren geschoven. Misschien gebeurt dat in het geheim.

De discussie over de plaats van de concessie is wel te laat en had moeten gebeuren in 2016 tijdens de “consertatieperiode” waarin België betrokken schijnt geweest te zijn (zie meerdere DE BLIEDEMAKER uit deze periode). Lees DE BLIEDEMAKER in 2016 >>>
Is het Franco-Belge voorstel van Bram Degrieck realiseerbaar?

Voor de rest weinig communicatie naar de burgers uitgezonderd artikel van woensdag 5 januari in La Voix du Nord (lees achteraan bijgevoegd).
Binnen ongeveer 1 maand worden de resultaten van de 4 maanden “Débat Publique” gepubliceerd

Lees verder
Geplaatst in Varia | 11 reacties

La Ceinture Verte de La Panne_2 FR

Oorspronkelijke tekst in het Nederlands>>>

IMG_6766
Premier Plan du Kerckepanne

Sur la carte militaire de de Ferraris qui date de 1777, on ne distingue pas encore la Kerckepanne, qui n’a été fondée qu’en 1783. Heureusement, nous possédons le beau plan ci-dessus (extrait du livre «Eeuwig in Eb en Vloed» de Pierre Boonefaeset Willy Vilain). Nous pouvons le situer à l’aide des plans cadastraux ultérieurs.

Lees verder
Geplaatst in Geschiedenis | 2 reacties

La Ceinture Verte de La Panne_1 FR

Oorspronkelijke tekst in het Nederlands>>>

IMG_0986

Il est frappant de constater que Le Panne est la seule des 10 communes côtières à être complètement entourée de réserves naturelles, une véritable «Ceinture Verte». Cela se voit très bien sur les photos satellites telles que Google Earth. Le but a été assez difficile à atteindre. Cette situation a été expliquéedans une série d’articles dont le premier est celui-ci.

Toutes ces réserves naturelles sont très précieuses en termes de nature et méritent donc le plus haut degré de protection. Après l’Ancien Régime (c’est-à-dire après l’invasion française de 1794-95), ces sites sont devenus la possession de propriétaires privés. Mais en raison de leur valeur unique, ils ont été rachetés dans la seconde moitié du XXe siècle par différentes autorités (commune de La Panne, IWVA et Communauté flamande). Désormais cette «Ceinture Verte» est fermée et il n’y a que 3 routes qui donnent accès à la zone habitée.
C’est la raison pour laquelle la «Ceinture Verte» ne peut plus être récupérée pour une nouvelle expansion urbaine (à l’exception du Zilt (qui était une zone de construction) et du camping Zeepark (qui était une zone de loisirs, donc des maisons de week-end sont possibles). Dans le lotissement duWesthoek, il y a un arrêt des constructions sur la plus grande partie des dunes intermédiaires conformément au «Décret sur les dunes» de 1993.
Comment se fait-il que nous soyons arrivés à cette situation unique? À qui le devons-nous ? (On parle d’Edmond Rahir, Pieter Bortier, Maurice Calmeyn, Raf Versteele, etc)

Qu’en est-il du futur?

Lees verder
Geplaatst in Natuur | 1 reactie