5 extra afvaleilanden op het strand

Sinds 2 jaren heeft de gemeente , voor het eerst, 25 afvaleilanden voor PMD en restafval geplaatst op het strand bij de stranduitbatingen tussen het Leopold I-monument en het Canadezenplein (zie project Forst Plus).  Lees meer>>>.
Wegens het succes werden er verleden jaar nog 3 bijgeplaatst. Dit jaar is beslist om tegen juli nog eens 5 extra eilanden te voorzien en het terrein uit te breiden langs de betonnen duinversterking richting Franse grens. Er zullen er dus 32 staan.

Lees verder

Geplaatst in Gemeente Politiek, Nieuws | 6 reacties

Inrichting en natuurbeheerplannen over alle duinen van Koksijde; Deel 1/2

Als alles naar plan verloopt, zal nog dit jaar het nieuwe natuurbeheerplan en de toegankelijkheidsregeling voor alle duingebieden te Koksijde goedgekeurd worden ( Oostvoorduinen, Plaatsduinen, Spelleplekke, Schipgatduinen en Belvedèreduinen). Dan kunnen ingrijpende inrichtingswerken starten. Dinsdagavond werd voor een groot opgekomen publiek een infoavond georganiseerd in de theaterzaal van het Cultureel Centrum. Dit is de aanloop naar het “Openbaar Onderzoek” dat loopt van vrijdag 28 april tot en met maandag 29 mei 2017. In dat kader zijn ook 2 wandelingen georganiseerd om de nieuwe plannen ter plaatse voor te stellen.
Er werden veel interessante vragen gesteld na de uiteenzetting door Jean-Louis Herrier en Cosyns

Lees verder

Geplaatst in Varia | 5 reacties

Wandelen in onzen Achtertuin- Deel 2/2

De koffiepauze in vorig artikel was een ideaal gekozen locatie om de overschakeling te maken van de bebouwde Westhoek naar de pure Westhoekduinen. En waar kunnen we beter deze wandeling aanvatten dan aan het panoramaplatform van het natuurreservaat? Dan maar verder met 35 senioren via de mooie bewegwijzerde paden naar “De Zesse” (nieuw clublokaal van TC l’Armorial). 

Lees verder

Geplaatst in Kunst, Varia | 6 reacties

Wandelen in onzen Achtertuin- Deel 1/2

Het was een stralende dag. Op donderdag 13 april 2017 had de seniorenvereniging NEOS een zeer boeiende wandeling op hun activiteitenprogramma nl. “Wandelen in onzen Achtertuin”. Het eerste deel had als bedoeling de mooie wandelpaden in de Westhoekverkaveling te ontdekken. Door onze gids Wilfried Pollet werd zeer veel aandacht besteed aan de geschiedenis en het ontstaan van deze mooie verkaveling (de mooiste van de kust!). Burgemeester Versteele hield van de natuur en het compromis met de grootgrondbezitters werd uitgebreid behandeld. Bij de seniorenverenigingen zijn immers veel “aangespoelde senioren” die de emotionele discussies in de jaren 70 niet hebben meegemaakt en daardoor des te meer geïnteresseerd zijn in deze geschiedenis. Meerdere van de aanwezigen beschikken immers over een eigendom in de verkaveling.

Lees verder

Geplaatst in Varia | 4 reacties

Geschiedenis van de trams

Veel verstuurde postkaart van het Mina paardentrammetje (in de Zeelaan vóór Immo Acou)

Met de opkomst van het kusttoerisme worden ook in De Panne de eerste 3 tramlijnen aangelegd, zeer kort na 1900. Het is zeer boeiend om de opmerkelijke evolutie te volgen van paardentram, stoomtram, dieseltram naar elektrische tram.
Tot heden heeft de tram de geschiedenis overleeft met de kusttram.  We hebben nu zelf een Toeristische Tram (Tram Des Tijds) die regelmatig uitrijdt vanuit de stelplaats van onze gemeente.
Het meermaals opgedoken idee om in een tramverbinding naar Duinkerke te investeren is met de openbaar vervoerfilosofie van de nieuwe president van de CUD Duinkerke definitief voor vele jaren begraven (en zeker geen sprake meer van heropenen van het oud spoor). Vanaf volgend jaar zal zelfs de DK-Bus lijn Adinkerke-Duinkerkestation naar het centrum niet meer rechtstreeks zijn (over te stappen in het nieuwe busstation van Leffrinkhoeke).

Lees verder

Geplaatst in Varia | 2 reacties

Onze Lieve Vrouw Kerk is zeer mooi en waardevol (Deel 3/3)

Eindelijk heeft men een deel van de struiken rondom onze mooie Onze Lieve Vrouwkerk opgeruimd, in samenspraak met Onroerend Erfgoed. De dringende reden was het wildplassen alhoewel achter de Crypte het mooiste openbaar toilet van De Panne bestaat.

Lees verder

Geplaatst in Varia | 7 reacties

Onze Lieve Vrouw Kerk is zeer mooi en waardevol (Deel 2/3)

Bisschop Henri Lamiroy wijdt de Onze Lieve Vrouw kerk

In een vorig artikel hebben we de mooie architectuur van de kerk uitgebreid toegelicht. Nu volgt de geschiedenis.
Die is korter dan van de St.Pieterskerk waar dit jaar de 130 ste verjaardag zal gevierd worden. Maar in de Onze Lieve Vrouw Kerk  is dit jaar ook iets te vieren nl 70 jaar Fatima.
Naast de hoofdbestemming van het kerkgebouw voor liturgie, laat de pastoor nu reeds regelmatig, niet commerciële, activiteiten toe die leiden tot valorisatie van deze prachtige kerk. (vb. mooie concerten)

Lees verder

Geplaatst in Varia | Een reactie plaatsen

Onze Lieve Vrouw Kerk is zeer mooi en waardevol (Deel 1/3)

Vele Pannenoars realiseren zich niet dat Onze Lieve Vrouw Kerk een pareltje van architectuur is.  De kerk is één van de mooiste van de ongeveer 10 modern-romaanse kerken die de beroemde architect Jozef Viérin en zijn zoon Luc ontworpen hebben.  Hij is ook zeer mooi gelegen in de sierlijke bocht van onze mooie Zeelaan-Bad aan de rand van de Dumontwijk.Aldus is het buitenzicht beschermd.
Lees dit artikel aandachtig en mogelijk zal het u motiveren om ook het interieur te beschermen en zeker niet te herbestemmen voor gewone zaken. Bescherming is aangewezen voor subsidies.  Het is een zeer goeie concertzaal. De omgeving van de Kerk wordt ook best vrijgemaakt zodanig dat hij maximaal tot zijn trekken komt.

Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | 10 reacties

130 jaar geleden van kapel naar Sint-Pieterskerk (Deel 2/2)

Eerste fase van de St-Pieters-kapel rond 1878 (foto Donny)

De Calmeyn-kapel werd dus in 2 fasen gebouwd (+ veel later de toren) op gronden en met geld van de familie Bortier-Calmeyn als reactie tegen de opeising van het kerkmonopolium door Adinkerke.
Het zijn vooral de 2 oudere dames (moeder en dochter) EMILIE en HORTENSE CALMEYN die zich ingezet hebben om van de vroegere kapel een volwaardige canonieke kerk te maken (de eerste initiatieven en het geld kwam wel uit het vruchtgebruik van de duinen van PIETER BORTIER).

Lees verder

Geplaatst in Varia | 1 reactie

130 jaar geleden van kapel naar Sint-Pieterskerk (Deel 1/2)

De Calmeyn Kappelle (door Marie-Anne Tibbaut)

In 1887, juist 130 jaar geleden, begint de geschiedenis van de Sint-Pieterskerk als niet canonieke Sint-Pieterskerk. Pas in 1892 wordt het een zelfstandige volle kerk met een eigen parochie.
Dertig  jaar geleden ter gelegenheid van de 100 jaar viering, heeft het St.-Pieterskomitee De Panne, een mooi herdenkingsboek uitgegeven, geschreven door dr. hist. Godgaf DALLE, met als titel “100 jaar St.-Pieters De Panne” (wijlen Willy Berquin was hiertoe de initiatiefnemer).
In het kader van de voorziene ontkerking van één van onze 3 parochiekerken wordt deze geschiedenis hier terug opgefrist met o.a. verwijzingen naar vroegere artikels van DE BLIEDEMAKER. Ook aandacht voor de bouwstijl. De mooie Onze Lieve Vrouwe Kerk komt in een volgend artikel aan bod.

Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | 6 reacties