Evaluatie SAFE Summer

HOT NIEUWS: in de gemeenteraad van donderdag 22 oktober werd medegedeeld dat NA 15 november de klok teruggedraaid wordt naar pre-corona: nl Circulatieplannen Zeelaan worden afgeschaft. Alles terug zoals vroeger. Geen discussie in on-line gemeenteraad en geen evaluatie!

De aanduidingen in de Zeelaan zijn al een beetje versleten

Het zomerseizoen 2020 zullen we nog lang herinneren. Enorm veel volk in De Panne vooral wegens het zeer mooie weer maar ook ten gevolge Corona. Deze ziekte heeft in België veel slachtoffers geëist: fysisch, psychisch en financieel. Ik zal me beperken tot mijn eigen ervaring en impressies voor De Panne, en dit vooral over de gemeentelijke acties, en meer in het bijzonder over de “circulatieplannen” voor de auto’s en de voetgangers.

Het gemeentebestuur van De Panne heeft onder de dwingende druk van Covid-19  een ingrijpend “SAFE Summer” programma ingevoerd. Dit  waren ingrijpende maatregelen maar deze hebben toeristisch onze gemeente een ferme boost in de rug gegeven. “De Panne is opnieuw voortrekker in de Westkust” dankzij enkele dappere ingrepen.
Velen hadden aanvankelijk schrik voor deze gedurfde acties.  Maar dat heeft niet lang geduurd. Na enkele testen begin juni werd één en ander bijgestuurd zodat zeer vlug werd ingezien dat dit veelal goede maatregelen waren. Na de ervaring van een zomerseizoen is het nu tijd voor een grondige evaluatie door ALLE betrokken actoren en verder te gaan met het “SAFE@DE PANNE” programma. Men hoort op straat en op de sociale media dat bepaalde van die gedurfde ingrepen een permanent karakter zouden moeten krijgen (vb zie reacties op Facebook). Anderen zeggen “neen”.
Het is goed dat UNIZO De Panne nu een enquête houdt over deze maatregelen, maar de gemeente zou niet alleen de commerçanten maar ALLE gebruikers van de Zeelaan en de Zeedijk hierover moeten ondervragen. Dit zijn vooral de omwonenden, de tweede verblijvers, de ééndagstoeristen, de fietsers, de zorgverleners, de marktkramers, de leveranciers, enz…
Op deze DE BLIEDEMAKER leest u enkele van mijn persoonlijke beoordelingen aangevuld met enkele suggesties voor de toekomst. Graag ook reacties van de lezers onderaan. Ook kritiek.

In ieder geval BRAVO voor de burgemeester, zijn schepenen en de medewerkers.

Lees verder

Geplaatst in Verkeer | 30 reacties

Red de Sahara Deel 3 van 3

Op zondag 4 oktober werd plechtig het startschot gegeven voor de herstelwerkzaamheden om de “Romeinse Vlakte” gedeeltelijk te herstellen. Lees Red de Sahara 2/3>>>
Het Agentschap voor Natuur en Bos wil met dit project de stuifduinen terug op gang krijgen teneinde de typische biotopen meer kansen te geven. Het zijn op zich ingrijpende werken, waarbij ongeveer 7 Ha machinaal worden vrijgemaakt.

Lees verder
Geplaatst in Natuur | 15 reacties

GEDICHTJE DUMONT, UN TOUR D’ AMOUR

Onze gekende dichter Will Vansteene heeft een mooi gedicht gepubliceerd in het NEOS boekje van september.
DE BLIEDEMAKER is zeer vereerd om dit te mogen overnemen.
Na vele jaren nietsdoen (op uitzondering van het Duinpark Kykhill) zal het gemeentebestuur ook starten met de investeringen
.

Lees verder
Geplaatst in Varia | 1 reactie

Plopsa Hotel is klaar

Zicht vanuit een loge op derde verdieping

Vandaag was het Plopsa Hotel te bezichtigen voor iedereen. Je moest er wel snel bij zijn. Ingevolge Corona was maar een beperkt maximum aantal toegelaten (ik denk 150 en gespreid over de tijd). Dus de reserveringslijst was rap vol naar ’t schijnt.
Maar niet wanhopen binnen 2 weken, vanaf 24 oktober, opent het hotel officieel. Vanaf dan kan iedereen de diverse zalen en bars bezoeken. Het hotel zal het hele jaar open zijn voor het publiek tezamen met Plopsaqua en Mayaland. (natuurlijk ook het outdoor park op WE en vakanties (gratis voor Pannenaars )

Lees verder
Geplaatst in Varia | 3 reacties

Evaluatie SAFE-summer Deel 3/3

Fin de Saison

HOT NIEUWS: in de gemeenteraad van donderdag 22 oktober werd medegedeeld dat NA 15 november de klok teruggedraaid wordt naar pre-corona: nl Circulatieplannen Zeelaan worden afgeschaft. Alles terug zoals vroeger. Geen discussie in on-line gemeenteraad en geen evaluatie!

In de 2 vorige DE BLIEDEMAKERs heb ik wat persoonlijke evaluatie geschreven over de circulatieplannen van het SAFE-summer actieplan. Helaas krijg ik weinig reactie van lezers en helemaal geen nieuws van evaluatie door het gemeentebestuur. Er waren mooie initiatieven bij die vragen voor bestendiging naar volgende jaren. Spijtig dat die verloren lijken te gaan na 15 november 2020 (en nu zeker ingevolge de RECA-sluiting). Zelfs de éénrichting Zeelaan-Bad wordt wellicht opgegeven alhoewel het Kerstverlof zeer druk zou kunnen zijn (veel tweede verblijvers indien geen “niet essentiële” verplaatsingen beperkt cf. Frankrijk ).

Lees verder
Geplaatst in Achitectuur, Stedenbouw, Toerisme | 2 reacties

Evaluatie Summer Safe – Deel 2/3

C-bar

In het eerste deel werd de meest ingrijpende maatregel besproken nl “éénrichtingsverkeer Zeelaan” met de voor- en nadelen. Veel moed zal nodig zijn van het Plaatselijk Bestuur om dat te bestendigen. Eerst moet het gemeentebestuur hierover een openbare evaluatie houden met alle betrokkenen . Verleden jaar werd een nieuwe “Adviesraad voor Lokale Economie” opgericht. Hebben die hun advies reeds geformuleerd?
Indien geen éénduidig standpunt naar voren komt dan zit er niet anders op dan een referendum zoals burgemeester Patrice Vergriete in 2015 heeft gedaan om het Jan Baert plein autovrij te houden. Herlees vanaf A>>>
Dat is pas inspraak waarover het nieuw gemeentebestuur de mond vol van had 1 jaar geleden.

Lees verder
Geplaatst in Evenement, Gemeente Politiek, Stedenbouw, Toerisme, Verkeer | 9 reacties

Red de Sahara Deel 2 van 3

Schepen Cindy Verbrugge (NVA De Panne)

Deze morgen hebben veel mensen de plassende regen getrotseerd om tezamen met minister Zuhal Demir de eerste kraanwerken in het Westhoekreservaat te starten. De bedoeling is om de ‘Sahara van De Panne’ te herstellen. Samen met Natuur en Bos en partners wil men opnieuw het zand doen stuiven in het oudste Vlaams natuurreservaat.

Lees verder
Geplaatst in Natuur | 13 reacties

De Franse windmolens voor De Panne – Visualisatie met Foto: correcties

De plaatsing van de 46 molens. Paars = toegelaten terrein door de Franse regering voor de concessie (dichtste lijn is 9 km van de kust).

Gisteren heb ik goed nieuws verkregen na de tweede “grand débat” vergadering van gisteren woensdag 23 september te Zuidkote. Het thema was Visualisatie. Dan werden 18 fotomontages getoond van uit diverse gezichtshoeken. Ook van De Panne (1 bij dag en 1 bij nacht) en ook 1 vanuit Koksijde en 1 vanuit Nieuwpoort. Bekijk>>>

Lees verder

Geplaatst in Natuur, Stedenbouw | 8 reacties

De Franse windmolens voor De Panne – Visualisatie met Foto

Eerste debatavond op 16 september 2020. Twee EMD foto’s van de windmolens gezien vanaf de Esplanade (rechts). Deze vanaf de Zeedijk van Bray-Dunes staan links (achter de mensen)

Op de eerste grote avond van de “Débat Publique” werden grote fotomontages tentoongesteld in de Salle Dany Boon te Bray-Dunes.
De foto’s vanaf de Zeedijk van Bray-Dunes hadden veel “bekijks”, maar de foto’s vanaf onze Esplanade heb ik niemand gezien. Of ik heb niemand van De Panne “herkend”. Geen inwoner, geen gemeentepolitieker en ook geen pers waren op de eerste vergadering van het debat aanwezig (of misschien wel onze Franse vertegenwoordiger waarmee meester Philippe Versyp samenwerkt). Niemand herkend ten gevolge het verplichte mondmasker? Door gebrek aan interesse? Of door gelatenheid?
De Panne heeft de eerste ronde van de “concertation in 2016 ” blijkbaar gemist (wanneer het liggingsgebied beslist werd). Nu was blijkbaar ook niemand aanwezig op het eerste debat van deze tweede ronde (grand débat).

Thuis gekomen heb ik mijn schetsen vergeleken met deze professionele fotomontages. Deze komen zeer goed overeen met de daar getoonde foto’s, alleen kende ik dan nog steeds niet de exacte geografische locatie van de molens.  Maar in ieder geval deze foto’s bevestigen mijn berekeningen in vorige DE BLIEDEMAKER. ( zie vergelijk verder).
Meteen was het voor mij een motivatie om mijn vorige schetsen ook te tekenen op een “eigen foto”. Dat visualiseert beter. (weliswaar op een amateurfoto met mijn iPhone op stand “Panorama”).
Mijn eigen berekeningen laten evenwel toe de invloed om verschillende parameters te laten veranderen. Voorbeeld: wat verandert er indien de waarnemer op het achtste verdieping staat? Wat is het verschil indien meer kleinere molens (46) of minder grotere molens (dan maar 38 nodig)?
Lees verder

Geplaatst in Varia | 12 reacties

De Franse windmolens voor De Panne – Visualisatie 1 Theorie

zicht vanaf de Zeedijk. Achterste windmolen is licht verzonken in de zee

Op maandag 14 september start het “Publiek Debat” over de windmolens vóór Duinkerke (uitnodiging openbare vergadering van 16 september).
De topfoto in de vorige DE BLIEDEMAKER gaf een verkeerd beeld van de mogelijke visuele hinder vanuit De Panne. De afstand van 11 km voor de dichtste windmolen met een tiphoogte van 220 m leek me zeer dicht. 

Ik kon me moeilijk inbeelden hoe groot deze molen en de volgenden er zouden uitzien vanuit De Panne.
Vandaar hier enkele eenvoudige fotomontages met driehoeksmeting en rekening houdend met de kromming van de aarde.
Het valt veel beter mee dan verwacht!

Lees verder

Geplaatst in Achitectuur | 19 reacties