Red de Paterskerk (deel 2/2)

Eenzame koning. Aanleg van de Dynastielaan (1972) met achterliggend de "Romeinse Vlalte"

Eenzame koning. Aanleg van de Dynastielaan (1972) met achterliggend de “Romeinse Vlalte”

Waarom dit Paterskerkje een geschiedkundige waarde heeft voor De Panne wordt hierna uitgelegd. Velen kennen dit Paterskerkje nu verscholen achter een linie van vakantie-blokkendozen. Koning Albert I en zijn gevolg kerkten er in de jaren van de Grote Oorlog.  Zijn dochter, prinses Marie-José, later gemalin van Italies laatste koning Umberto II, deed er haar eerste communie.
De Paters Oblaten zijn reeds meer 100 jaar in De Panne!
Na de eerste wereldoorlog maakte het oorlogstoerisme in De Panne een enorme opgang. We hadden een mooi product: de villa’s waar de gewaardeerde koning Albert I verbleef, het Paterskerkje, het Rode Kruis Hospitaal Oceaan, de Repos Sint-Elisabeth, het legerhospitaal in Cabour, het militair kerkhof en de nabijgelegen slagvelden.  Maar naast de officiële geschiedenis had en heeft deze kapel had  ook een emotionele waarde voor veel Pannenaars en toeristen (lees meerdere “reacties op Deel I).

Lees verder

Advertenties
Geplaatst in Erfgoed | 2 reacties

Klimaatcafé in het gemeentehuis

De sfeer was goed

Eindelijk een goeie bar in het gemeentehuis. Op het eerste zicht zeer ouderwets ingericht maar bij nader inzien toch zeer toekomstgericht. Het is immers het eerste “Klimaatcafé” van Vlaanderen. Je kunt er rustig aan een tafeltje zitten of “aan den toog hangen”. Woensdagavond waren er ook 2 toffe madams achter de toog.
Wat wil je nog meer om je te ontspannen in een gemeentehuis?

Lees verder

Geplaatst in Varia | 1 reactie

Red de Paterskerk 1/2

De voorgevel staat in de steigers. (geel kader: te herstellen ‘poutrelle’)

Onlangs kregen wij het bezoek van pater Kamiel Degrieck die jarenlang zich ingezet heeft om de inwoners van Belgisch Congo te helpen als missionaris bij de paters Oblaten.
Sinds enkele jaren woont hij in het klooster van de paters in de Kapellelaan in de nabijheid van de “Paterskerk “ het alomgekende prachtig klein Kerksken waar de Pannenaeren zo graag naartoe gaan  en waar ook regelmatig trouwfeesten en begrafenissen enz. gehouden kunnen worden.
Pater Kamiel, een rasechte Pannena0r trouwens, maakt zich grote zorgen omtrent het voortbestaan ervan en terecht….. Er is dringende restauratie nodig …
Hij stelt ook de vraag “….Wat gaat er gebeuren als wij – er verblijven nog zes paters in het klooster – er niet meer zijn …..?
Zal dat ook afgebroken worden ???..”

Lees verder

Geplaatst in Varia | 14 reacties

Historische grens van de Dumontverkaveling

Ferrariskaart

De enclave “Kerckepanne” is opgericht in 1873 in de duinen van kiezer Joseph II van Oostenrijk via Veurnse notabelen: de Societeyt (werd in de beginne zelfs soms Josephsdorp genoemd). Immers de woeste kustduinen behoorden sinds de Middeleeuwen aan de graven van Vlaanderen en aldus door veelvuldige erfenissen aan de Oostenrijkse keizer.

Lees verder

Geplaatst in Erfgoed | 1 reactie

Dumontwijk onder water?

Overstroombaar deel van De Panne in 2115: Uit het Klimaatportaal van de VMM

“De Dumontwijk onder water!”
Ik heb een hekel aan al die alarmerende berichtgevingen over de zeewaterspiegel stijgingen. Zelfs de officiele website van de VMM  (=Vlaamse MilieuMaatschappij) waagt zich aan dergelijke alarmerende waarzeggerij Lees>>>>
In het laatste deel van DE BLIEDEMAKER “Onze dierbare Duinen”  wordt aangetoond dat er voor De Panne geen probleem zal zijn op voorwaarde dat we – als het nodig blijkt- ons strand laten “verduinen” en op voorwaarde dat er voldoende sediment blijft in de Noordzee (zoals nu en indien onze Vlaamse zandbanken geen zand genoeg hebben, moeten we zand kopen aan de Hollanders. Zij hebben enorme voorraden in hun Noordzee).
Het is goed over de CO2 en temperatuurstijgingen bezorgd te zijn, maar met de klimaatmodellen projecties naar de toekomst moeten we sceptisch zijn. Onze aardbol heeft reeds veel wijzigingen ondergaan en steeds komen we in nieuwe evenwichten. Hoeveel Pannenoars weten zelfs niet dat wij hier op de plaats van De Panne ongeveer 8.000 jaar geleden ongeveer 20 m lager stonden (zie grafiek verder). Zoveel is de zee gestegen in die tijd en ons zandeiland bestaat zeker reeds meer dan 2.500 jaar en strekte zich 2 á 3 km meer in zee uit. Dit wordt bewezen door de talrijke opgravingen welke gebeurd zijn in De Panne (vooral in de “Romeinse Vlakte” voordien ”Romeins Kamp” genoemd. Door de toeristen de “Sahara”). 

Lees verder

Geplaatst in Natuur | 4 reacties

De Krak van De Panne

Dank zij de sociale media en de smarthphones hebben velen voor mij gestemd

Het doet mij een groot plezier genomineerd te worden als  “Krak van De Panne”.
Ik dank de velen die voor mij gestemd hebben.
Ik voelde het al een tijdje aan. Tijdens de kerstdagen en op de kerstmarkt hebben veel mensen mij aangesproken en gezegd dat ze voor mij gestemd hadden. Ook de talrijk gekomen tweede verblijvers in de vakantie, want DE BLIEDEMAKER wordt ook regelmatig gelezen door deze mensen (zelfs de Franstalige tweede verblijvers). En waarom zouden zij niet mogen stemmen voor de “Krak van De Panne”?

Lees verder

Geplaatst in Nieuws | 31 reacties

Onze dierbare Duinen (Deel 9 van 9)

Blauw = bijgevoegd

Opleiding Westhoekreservaat met boswachter Johan Lamaire : dec 2018

Een decreet van de Vlaamse regering die bouwstop in de duinen aankondigde was nodig. 
De commotie die ontstond rond de invoering van dat duinendecreet heeft aanleiding geheven tot een hele reeks maatregelen waarvan het aankoopbeleid en het natuurbeheer de belangrijkste zijn.
Recent heeft de toeristische sector, met Westtoer op kop, ook het belang ingezien voor het toerisme. De Panne en Knokke hebben met hun prachtige grensoverschrijdende natuurgebieden een “Unique Selling Position”. De “sector natuur” blijft de hoofdverantwoordelijke maar de “sector recreatie” dringt ook aan op betere ontsluiting van de reservaten in beheer door ANB. Enkele missing links in de wandelverbindingen moeten nog uitgevoerd worden (o.a. de verbinding VNR De Westhoek met de Dunes du Perroquet). 
En last but not least komt het belang van de duinen als duurzame oplossing voor de zeespiegelstijging in de actualiteit.

Lees verder

Geplaatst in Natuur | 4 reacties

Kerstboomverbranding 2019

De Kerstboomverbranding is een evenement dat door de jaren heen gegroeid is tot een topactiviteit. Dit jaar waren er enorm veel kerstbomen maar vooral ook zeer veel tweede verblijvers die dit evenement terecht weten te appreciëren. Wegens het zachte weer en de zeer goeie muziek  hebben de mensen extra lang gebleven tot het nodig was om Miss Belgium te volgen op TV. 

Lees verder

Geplaatst in Varia | 6 reacties

Onze dierbare Duinen (Deel 8 van 9)

Cursief = Overgenomen uit de scriptie van “Het Duinendecreet” van Pauline Van Bogaert
Blauw = toegevoegd

De Westhoek. Foto na de beheerwerken van dec 2018. OPENKLIKKEN

Alhoewel de resterende duinen via het Duinendecreet van 1993 goed beschermd zijn was er daarna toch nog werk aan de winkel. De wetgever had voorzien dat op deze duinen niet alleen een bouwstop geldt maar ook dat deze natuurgebieden moet beheerd worden. Men wil een maximaal natuurlijke processen op gang brengen
Dat aangepast “natuurbeheer” van het duinareaal bleek nog een ander verhaal.
In het Natuurrapport 1999 werd benadrukt dat de planologische bescherming van de duinen alleen, niet voldoende was.
Later is ook meer aandacht geschonken aan de recreatieve inrichting van de duinen als een “unique selling product” voor het toerisme (vooral voor de Westkust)

Lees verder

Geplaatst in Natuur | Een reactie plaatsen

Installatie van de nieuwe gemeenteraad (Deel 2/2)

Blauw = toegevoegd

Foto van FOCUS (was ook aanwezig). Achtergrond: villa Les Sapinières

Zoals te verwachten was er zeer veel volk opgekomen voor deze plechtigheid. Er wordt gezegd dat dit aantoont dat de behoefte aan vernieuwing zeer groot is.
Het evenement is sereen verlopen op het laatste stukje van de toespraak van uittredend burgemeester Ann Vanheste na (was niet nodig).
Op het einde heeft raadslid Pol Georges (CD&Vplus) laten notuleren dat het kartel “Lijst van de Burgemeester” terug ontbonden wordt tot DAS en CD&Vplus (elk 5 zetels).

Lees verder

Geplaatst in Varia | 9 reacties