Evaluatie van de winter SAFE@DE PANNE (deel 3 van 3)

Onze 8 ministers van volksgezondheid. Logisch dat alles TRAAG gaat.

Het gaat TRAAG, heel traag! In de tweede golf zijn de Covid-19 cijfers sneller omhooggeschoten vergeleken met de eerste golf maar nu dalen ze langzamer (de tweede piek is ook hoger geweest dan de eerste). We geraken er maar abnormaal traag. Het enige grote lichtpunt is dat het vaccin in het zicht komt volgende lente..
De laatste tijd horen we vaak de uitdrukking dat we moeten “snel schakelen”. Maar dat “snel schakelen” is blijkbaar niet mogelijk met de huidige politieke structuren.
Daarenboven werd reeds in een vorige DE BLIEDEMAKER benadrukt dat we geweldig moeten op onze goede zijn voor een derde golf: nu reeds de “na Kerstmisgolf” genoemd. Lees>>>
Ons Belgisch systeem met 8 ministers voor Volksgezondheid heeft keer voor keer te traag geschakeld. Gelukkig is sinds 1 oktober met het duo premier Alexander De Croo (Open VLD)  en minister Frank Vandenbroucke (SP.A) de communicatie verbeterd.

Lees verder
Geplaatst in Nieuws, Toerisme | 11 reacties

Evaluatie van de winter SAFE@DE PANNE (deel 2 van 3)

Hier was het opnieuw soms onveilig in het Herfstverlof (geen scheiding, geen 1 richting + gocarts)

Het is bijna kerstverlof. Niemand kan momenteel voorspellen in hoeverre en wanneer de COVID-19 maatregelen zullen versoepeld worden. Alleen weten we sinds het crisisberaad van vrijdag 13 november dat de politiek geen enkele versoepeling van de maatregel zal voorstellen vóór 15 december. Minister Frank Vandenbroucke heeft ook reeds laten verstaan dat eindejaarsfeestjes niet zullen kunnen.
Een reden temeer dat men enorm veel volk aan de kust mag verwachten. De 7.200 “tweede verblijven” zullen vol zitten (is de helft van het 14.400 totaal aantal woningen). Lees>>>
Het herfstverlof was hiervan een voorsmaak. We moeten er ons dus op voorbereiden. Er is helaas nog geen tijd geweest voor een publiekelijke evaluatie van het “SUMMER safe” programma maar toch zal het “Lokaal Bestuur” volgende week het circulatieplan van DP opnieuw op nul zetten. Maar wat zal men doen in het kerstverlof? Moeilijk om de 1 richtingen in de omliggende straten opnieuw om te keren om de Zeelaan-Bad opnieuw verkeersarm en shoppingsvriendelijk te maken (o.a.1 richting, breed en 30 km/h)
Vandaar dat hier een vervolg gegeven wordt van vorige DE BLIEDEMAKER om aan te tonen dat we er nog niet van af zijn..

Lees verder
Geplaatst in Evenement, Geschiedenis, Toerisme | 6 reacties

Eindelijk opnieuw een frituur op het Marktplein

Nieuw frietkot op komst: foto woensdag 12 aug om 9 uur

BLIEDE NIEUWS

Eindelijk komt opnieuw een frietkot aan het Marktplein. Opening op 8 november om 11:30. In feite geen frietkot maar een frituur met afhaalmogelijkheid. De uitbater is Jurgen Gevers, dezelfde van het vroegere frietkot, rechtover op de vorige markt.
Het frietkot was voor de herinrichting van het plein een essentieel onderdeel van het gebeuren op en rond de Markt. Het was er altijd geweest en moest plots moest plots verdwijnen met het nieuwe marktproject. Er kwam veel protest hiertegen. Het schepencollege was verwonderd over de hevige bezwaren maar heeft niet willen toegeven. Ze waren overtuigd van hun project en wilden de renovatie naar evenementenplein absoluut doorvoeren vóór het einde van hun beleid.
Gelukkig zijn er meerdere privé-initiatieven die dit “gat in de markt” zullen opvullen. Zo komt er o.a. een eerste frituur binnen in de vroeger “China Palace”.
Uitbater Jurgen Gevers was de uitbater van het vorig frietkot.
We wensen hem veel succes.

Lees verder
Geplaatst in Stedenbouw | 4 reacties

Evaluatie van de winter SAFE@DE PANNE (deel 1 van 3)

Het jaar 2020 zal een memorabel jaar blijven in ons geheugen. Een eerste golf van de Corona pandemie tijdens ons verlof in Tenerife Lees vanaf 4 delen>>. Een mooie zomer o.a. dank zij de SAFE Summer van de gemeente DP Lees>>>. En nu een tweede voorspelde golf in de herfst. Hopelijk geen derde golf in 2021 zoals de directeur Marc Noppen van het UZ Brussel beweerde (op DE AFSPRAAK van vrijdag). Lees ook veel analogie met de Spaanse Griep van 100 jaar geleden>>>>
We zijn er dus nog niet vanaf!

Vandaar dat de gemeente verder moet denken i.p.v. het wegnemen van het “corona circulatieplan” op 15 november, het einde van het herfstverlof. Men plant dit zelfs voordat een openbare evaluatie uitgevoerd wordt (alleen zal er vóór de gemeenteraad van 9 november door de raadsleden vragen kunnen gesteld worden. Maar intussen uitgesteld). Nochtans zijn er meerdere van deze inrichtingen die een blijvend karakter zouden kunnen hebben een aanloop naar de vernieuwingen in de Zeelaan-Bad met de nieuwe beloofde voetpaden.

Lees verder
Geplaatst in Varia | 8 reacties

Evaluatie SAFE Summer

HOT NIEUWS: in de gemeenteraad van donderdag 22 oktober werd medegedeeld dat NA 15 november de klok teruggedraaid wordt naar pre-corona: nl Circulatieplannen Zeelaan worden afgeschaft. Alles terug zoals vroeger. Geen discussie in on-line gemeenteraad en geen evaluatie!

De aanduidingen in de Zeelaan zijn al een beetje versleten

Het zomerseizoen 2020 zullen we nog lang herinneren. Enorm veel volk in De Panne vooral wegens het zeer mooie weer maar ook ten gevolge Corona. Deze ziekte heeft in België veel slachtoffers geëist: fysisch, psychisch en financieel. Ik zal me beperken tot mijn eigen ervaring en impressies voor De Panne, en dit vooral over de gemeentelijke acties, en meer in het bijzonder over de “circulatieplannen” voor de auto’s en de voetgangers.

Het gemeentebestuur van De Panne heeft onder de dwingende druk van Covid-19  een ingrijpend “SAFE Summer” programma ingevoerd. Dit  waren ingrijpende maatregelen maar deze hebben toeristisch onze gemeente een ferme boost in de rug gegeven. “De Panne is opnieuw voortrekker in de Westkust” dankzij enkele dappere ingrepen.
Velen hadden aanvankelijk schrik voor deze gedurfde acties.  Maar dat heeft niet lang geduurd. Na enkele testen begin juni werd één en ander bijgestuurd zodat zeer vlug werd ingezien dat dit veelal goede maatregelen waren. Na de ervaring van een zomerseizoen is het nu tijd voor een grondige evaluatie door ALLE betrokken actoren en verder te gaan met het “SAFE@DE PANNE” programma. Men hoort op straat en op de sociale media dat bepaalde van die gedurfde ingrepen een permanent karakter zouden moeten krijgen (vb zie reacties op Facebook). Anderen zeggen “neen”.
Het is goed dat UNIZO De Panne nu een enquête houdt over deze maatregelen, maar de gemeente zou niet alleen de commerçanten maar ALLE gebruikers van de Zeelaan en de Zeedijk hierover moeten ondervragen. Dit zijn vooral de omwonenden, de tweede verblijvers, de ééndagstoeristen, de fietsers, de zorgverleners, de marktkramers, de leveranciers, enz…
Op deze DE BLIEDEMAKER leest u enkele van mijn persoonlijke beoordelingen aangevuld met enkele suggesties voor de toekomst. Graag ook reacties van de lezers onderaan. Ook kritiek.

In ieder geval BRAVO voor de burgemeester, zijn schepenen en de medewerkers.

Lees verder

Geplaatst in Verkeer | 30 reacties

Evaluatie Summer Safe – Deel 2/3

Dit artikel is geïntegreerd in het totaal artikel. Lees>>>>

Geplaatst in Evenement, Gemeente Politiek, Stedenbouw, Toerisme, Verkeer | 9 reacties

Evaluatie SAFE-summer Deel 3/3

Dit artikel is geïntegreerd in het totaal artikel. Lees>>>>

Geplaatst in Achitectuur, Stedenbouw, Toerisme | 2 reacties

Red de Sahara Deel 3 van 3

Op zondag 4 oktober werd plechtig het startschot gegeven voor de herstelwerkzaamheden om de “Romeinse Vlakte” gedeeltelijk te herstellen. Lees Red de Sahara 2/3>>>
Het Agentschap voor Natuur en Bos wil met dit project de stuifduinen terug op gang krijgen teneinde de typische biotopen meer kansen te geven. Het zijn op zich ingrijpende werken, waarbij ongeveer 7 Ha machinaal worden vrijgemaakt.

Lees verder
Geplaatst in Natuur | 15 reacties

GEDICHTJE DUMONT, UN TOUR D’ AMOUR

Onze gekende dichter Will Vansteene heeft een mooi gedicht gepubliceerd in het NEOS boekje van september.
DE BLIEDEMAKER is zeer vereerd om dit te mogen overnemen.
Na vele jaren nietsdoen (op uitzondering van het Duinpark Kykhill) zal het gemeentebestuur ook starten met de investeringen
.

Lees verder
Geplaatst in Varia | 1 reactie

Plopsa Hotel is klaar

Zicht vanuit een loge op derde verdieping

Vandaag was het Plopsa Hotel te bezichtigen voor iedereen. Je moest er wel snel bij zijn. Ingevolge Corona was maar een beperkt maximum aantal toegelaten (ik denk 150 en gespreid over de tijd). Dus de reserveringslijst was rap vol naar ’t schijnt.
Maar niet wanhopen binnen 2 weken, vanaf 24 oktober, opent het hotel officieel. Vanaf dan kan iedereen de diverse zalen en bars bezoeken. Het hotel zal het hele jaar open zijn voor het publiek tezamen met Plopsaqua en Mayaland. (natuurlijk ook het outdoor park op WE en vakanties (gratis voor Pannenaars )

Lees verder
Geplaatst in Varia | 3 reacties