Vlaanderens kustduinen zonder grenzen (deel 2/2)

4 stylo’s voor het ondertekenen van het Memorandum

Vrijdagnamiddag 14 februari 2020 was er een belangrijke plechtigheid tussen Vlaanderen en Frankrijk  om onze duinen te beheren als één groot grensoverschrijdend Europees beschermd natuurgebied. En waar kon dat beter dan in het Groot Moerhof op de grens en op een tunnel-afstand van “Les Dunes Fossiles de Ghyvelde”. 
Dit belangrijk evenement had een dubbel doel. Enerzijds het afsluiten van het “LIFE+ Natuurproject FLANDRE”  en anderzijds het ondertekenen van een memorandum voor de bescherming en het beheer van de “Duinen van de Vlaamse Westkust -Les Dunes de Flandre” voor een periode van 20 jaar.

Lees verder

Geplaatst in Natuur | 4 reacties

Deelfietsen in De Panne

De volledige site van Jacqueline Vandenhende is veranderd naar een moderne layout.
Dezelfde hoofd-URL nl www.depannetheek.be (de deel-URL’s zijn natuurlijk alle gewijzigd).
Is een enorm werk geweest. Jaqueline is nog sommige oudere foto’s aan het vervangen door beter gescande foto’s.

op h

Sinds begin november 2019 zien we ze ook in De Panne: de deelfietsen. In ALLE grote steden is dit vooral de laatste 2 jaar een ongelooflijk succes. Meestal felgekleurde fietsen als stadsfietsen.
Is daar ook een behoefte aan in onze Westkust?

Lees verder

Geplaatst in Varia | 3 reacties

Bouw Residentie Mon Bijou is gestart

Foto op 9 januari 2020 om 7:08

Vanaf de eerste werkdag na het Kerstverlof heeft men na 1 dag voorbereiding de grote werken gestart van Residentie Mon Bijou  dus op dinsdag 7 januari 2020.  De firma VOTQUENNE FOUNDATIONS (gevestigd te Kortrijk. Vóór 2015 in Votquenne dichtbij Charleroi) is dan begonnen met het boren van de “secanpalenwand”Een spectaculair werk met een machtige machine en met weinig maar onderlegd en zeer hard werkend personeel. Blijkbaar gaat alles zeer vlot zodat de grond-beschoeiing klaar is op vrijdagnamiddag (in slechts 4 dagen voor 3 zijden want Residentie Santos Palace is 2 kelderverdiepingen dus geen beschoeiing nodig).
Volgende week gaat men verder met 37 funderingspalen van 53 cm diameter, van 9 m diep onder het huidig wedmaaiveld (ongeveer een 1 m dieper dan het voetpad).
(natuurlijk andere grote kop en boorbuis op de machine nodig. Wellicht ook klaar in 1 week).
Benieuwd wanneer de ruwbouw aannemer zal starten?

Lees verder

Geplaatst in Achitectuur | 13 reacties

Nieuw Woonerf: Koninginnelaan en omgeving

ER IS EEN AANPASSING GEBEURD VAN DIT ARTIKEL (het “Blauw” in tekst is deze correctie).

Op de agenda van volgende gemeenteraad van 13 januari 2020 staat: “Invoeren van een woonerf in een gedeelte van de zone begrensd door de Nieuwpoortlaan, Koninginnelaan, Leopold II Laan, Frans Beerlantlaan, Kinonlaan, Astridlaan en Koninginnelaan”. Alsook “Invoeren in de Dokter A. Depagelaan van éénrichtingsverkeer alsook in de Clos Normandstraat , behalve voor fietsers”.

DE BLIEDEMAKER is benieuwd wat de discussie zal zijn over dit agendapunt. Indien het “Woonerf” als dusdanig goedgekeurd wordt is het niet meer de bedoeling dat je met de auto van de Prins Albertlaan naar de Koninklijke Baan rijdt (aan maximum 20 km/h!) + voetgangers in het midden van de straat.
Schepen van Openbare Werken, Wim Janssens, laat weten via een reactie hieronder dat er “verwarring” is over dit agendapunt. De verbinding Prins Albertlaan-Koninklijke Baan is uit het Woonerf genomen (purperen weggedeelte op plan hieronder).

Eigenaardig dat hier dan toch ook “P” stenen (van woonerf)  komen op de weinige parkings. Indien zo. dan is een snelheidsbeperking van 30 km/h meer dan aangewezen (zie reacties van Christine Denorme).
Wie zal de maximumsnelheid controleren? (politie, GAS-ambtenaren of parkeerwachters).
Werden de betrokkenen hierover geïnformeerd? (nieuw gemeentebestuur heeft “inspraak” toch hoog in het vaandel?)
Gevolgen voor de “herinrichting van de Dumontwijk”?

Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Stedenbouw, Verkeer | 7 reacties

Meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld door schepencollege (deel 4/4)

De website DEPANNETHEEK zit volledig in een nieuw kleedje.
Al eens gekeken naar “Personalia”?>>>

Nieuw gemeentebestuur, Foto HLN

Nog een laatste DE BLIEDEMAKER over het “Meerjarenplan 2020-2025” met de beloofde info over de:
– motivatie van de belangrijkste belastingen en ook de
– financiering van de begroting.

Lees verder

Geplaatst in Gemeente Politiek | 2 reacties

Meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld door schepencollege (deel 3/4)

De website DEPANNETHEEK zit volledig in een nieuw kleedje. Al eens gekeken?>>>

Na 1 jaar nadenken starten nu tijd voor “actie”. Foto JDC

Er is duidelijk veel belangstelling voor de 2 vorige artikeltjes in DE BLIEDEMAKER over het “Meerjarenplan 2020-2025”. Na een paar dagen telden de Facebook  statistieken reeds 3220 “bereikte mensen” en de Blog zelf 1346 “aantal keer bekeken”.
Dus de moeite om te vervolgen zoals aangekondigd: splitsing belasting (inwoners t.o.v. tweedeverblijvers)? en zijn de belastingen gestegen?

Lees verder

Geplaatst in Gemeente Politiek | 13 reacties

Meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld door schepencollege (deel 2/4)

De website DEPANNETHEEK zit volledig in een nieuw kleedje. Al eens gekeken?>>>

De Cordial. Het nieuw toerismekantoor opent in 2023 (zie opschrift vensters)

Zoals reeds beschreven in de vorige DEBLIEDEMAKER werd het meerjarenplan 2020-2015 tijdens de vorige gemeenteraad van 9 december uitvoerig voorgesteld door de burgemeester en de verantwoordelijke schepenen. Het lijvig document (183 pag.) met de detailuitwerking van de “prioritaire beleidsdoelstellingen” budgetteert zeer gedetailleerd de diverse uitgaven en inkomsten zowel van de exploitatie – als investeringsposten. Dit jaar per jaar voor de 5  jaren van de huidige legislatuur en voor het eerste jaar van de volgende gemeenteploeg. Het is een hele opdracht voor de financieel directeur, het managementteam en de andere bedienden. Na een schouderklopje door de voorzitter van de gemeenteraad Serge Van Damme voor het mooie werk van Evelien Broucke, onze financieel directeur, volgde  een spontaan applaus. Dit jaar ook voor het eerst een mooi geïllustreerde toelichting door de burgemeester en schepenen bij de verschillende doelstellingen. Dit ontbrak 6 jaar geleden.
Met dit plan heeft het nieuw gemeentebestuur na 1 jaar voorbereiding nu eindelijk aangekondigd wat ze zullen doen.
Dus nu tijd om de ACTIE te beginnen
!

Lees verder

Geplaatst in Gemeente Politiek | 13 reacties

Meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld door schepencollege (deel 1/4)

Schepenen en raadsleden kunnen hun toespraak opsturen naar DE BLIEDEMAKER voor een link vanuit nog te publiceren deel 2.
(zie onderaan alvast deze van schepen Michèle Vandermeeren)
1. URL is voortaan ‘http://www.debliedemaker.com’ in plaats van ‘www.debliedemaker.be’.
2. de lezer zal niet meer lastig gevallen worden door externe reclame in de artikels (evenwel onderaan telkens 1 reclame dr DE BLIEDEMAKER zelf)

Het burgemeester en schepencollege met links Serge Van Damme de voorzitter van de gemeenteraad.

Maandagavond werd onder grote belangstelling het “Meerjarenplan 2020-2025” voorgesteld tijdens de gemeenteraad. De toelichting door de burgemeester en de verantwoordelijke schepenen, de discussie en de stemming was opnieuw een nachtzitting en heeft geduurd tot 11:30. Ook een lange lijst belastingreglementen werd geactualiseerd (geïndexeerd).
Wellicht was het de laatste maal dat deze belangrijke begrotingsgemeenteraad niet online was, want men heeft beloofd dat volgend jaar werk zal gemaakt worden om dit te investeren (cf. Koksijde dinsdag 17 december).
Het was de eerste maal dat ook de bevolking heeft kunnen stemmen over de prioriteitsdoelstellingen (1300 hebben gestemd). “Inspraak bewoners” was een ongekend begrip in de vorige legislatuur (
cf beloften verkiezing)
De oppositie had zich ook goed voorbereid maar ze hebben helaas geen nieuwe elementen ingebracht (wat niet het geval was in vorige legislatuur

Wat zijn de belangrijkste beslissingen voor de komende 6 jaar?

Lees verder

Geplaatst in Gemeente Politiek | 13 reacties

Waarheen met de Dumontwijk? (deel 1-Restauraties)

De website DEPANNETHEEK zit volledig in een nieuw kleedje. Al eens gekeken?>>>

 

visserslaan

OPENKLIKKEN voor volle grootte

Het is Nieuwjaar en we hebben ook een nieuw “Meerjarenplan 2020-2025” vol met mooie beloften. Laten we eens de DE BLIEDEMAKERs van 2014 herzien i.v.m. de Dumontwijk. Dan werd hieromtrent een reeks van 6 artikels gepubliceerd. Lees eerste>>>.
Intussen is reeds veel veranderd wat betreft de private woningen, maar weinig betreffende het openbaar domein. Veel politieke beloften maar weinig realisaties. In het zopas goedgekeurde 6 jarenplan staat voor de VOLLEDIGE renovatie voor 1 
milj € gebudgetteerd + inbreng IWVA voor de heraanleg van de riolen. Zal men daarmee toekomen? Planningsvooruitzichten?
Vooreerst een kijk op de nieuwe gebouwen restauraties 2019.

Lees verder

Geplaatst in Erfgoed | 2 reacties

DK-Bus

Sinds 1 oktober 2018 zijn de bussen in de “CUD Dunkerque” ALLE dagen gratis. En in plaats van vroeger 1 bus per uur zijn er nu 2 van station Adinkerke naar Leffinkhoeke (nieuwe Lijn 20: uitgezonderd de zondag dan maar 1/uur zoals vroeger).
Reeds in 2018 heeft DE BLIEDEMAKER reclame gemaakt voor dit vlot openbaar vervoer Lees>>>>

Met de viering van 1 jaar werd het nieuw systeem uitvoerig in de kijker gesteld. DE BLIEDEMAKER heeft reeds vele malen deze bus genomen om terug te komen van een strandwandeling naar Bray-Dunes. Maar nu pas eens grondig uitgetest in de agglomeratie zelf. EEN GROOT SUCCES.

Lees verder

Geplaatst in Stedenbouw, Toerisme, Verkeer | 7 reacties